x
Učitavanje

7.3 Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici su olovka i gumica.

Sara je kupila 2 jednake gumice za brisanje i 5 jednakih olovaka. Kolika je cijena jedne gumice, a kolika jedne olovke ako je sve platila 20 kuna?

Neka je​ x cijena jedne gumice, a y cijena jedne olovke. Ukupna cijena dviju gumica jest 2 x , a pet olovaka 5 y . Postavimo jednadžbu za ukupni iznos koji je Sara platila:

2 x + 5 y = 20

Ova jednadžba nema jedinstveno rješenje, nego su x  i y međusobno ovisni. Uočimo, ako se cijena gumice poveća, smanjit će se cijena olovke. I obrnuto, ako se poveća cijena olovke, smanjit će se cijena gumice.

Na primjer, ako je gumica koštala 1 kunu i 20 lipa, tada je jedna olovka koštala 3 kune i 52 lipe.

Ispišimo neke uređene parove:

0 , 4 , 0.5 , 3.8 , 1 , 3.6 , 1.2 , 3.52 , 1.95 , 3.22 , 2.6 , 2.96 , 5 , 2 , 6 , 1.6 , 7.8 , 0.88 .

Ucrtajmo ih u koordinatni sustav.

Na slici su točke u koordinatnom sustavu.

Kako ih možemo sve prikazati?

Izrazimo na primjer cijenu olovke u ovisnosti o cijeni gumice:

y = - 2 5 x + 4

Ovo je jednadžba pravca, ali samo dijela u I. kvadrantu, budući da cijene mogu biti samo pozitivne.

Na slici je grafičko rješenje jednadžbe s dvije nepoznanice.

Grafičko rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama jest pravac.

Zadatak 1.

Odaberite pravu linearnu jednadžbu s dvjema nepoznanicama za njezino grafičko rješenje


 1. Na slici je grafičko rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama.

  null
  null

 2. Na slici je grafičko rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama.

  null
  null

 3. Na slici je grafičko rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama.

  null
  null

 4. Na slici je grafičko rješenje linearne jednadžbe s dvjema nepoznanicama.

  null
  null

Sustav linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

Primjer 1.

Na slici su dva trkača.

Mirta je počela trčati i kretala se stalnom brzinom od 6 kilometara na sat. Slaven je krenuo 10 minuta nakon nje i trčao stalnom brzinom od 9 kilometara na sat. Hoće li Slaven prestići Mirtu? Kada?

Ovaj ćemo problem riješiti grafički. Popunimo tablice koje povezuju vrijeme u minutama nakon što je Mirta počela trčati i udaljenost koju su prešli.

Mirta:

t ( min )
0 20 40 60
s ( km )
0 2 4 6

Slaven:

t ( min )
10 30 50 70
s ( km )
0 3 6 9

Ucrtajmo te točke u koordinatni sustav. Budući da Mirta i Slaven trče stalnom brzinom, ovisnost je linearna pa točke leže na pravcu. Povežimo ih.

Na slici su dva pravca u koordinatnom sustavu.

Uočimo da se ova dva grafa sijeku u točki s koordinatama 30 , 3 , odnosno kada je t = 30 minuta i s = 3 kilometra, što znači da će Slaven prestići Mirtu 30 minuta nakon što je ona počela trčati i prešla 3 km .

Zadatak 2.

Zapišite odgovarajuće linearne jednadžbe iz primjera i riješite sustav računski.

 1. Mirta: y = 1 10 x
 2. Slaven:​ y = 3 20 x - 3 2

Rješenje je​ x = 30 , y = 3 .


Za rješavanje sustava dviju jednadžbi s dvjema nepoznanicama nacrtamo oba pravca. Rješenje sustava je uređeni par koji odgovara točki u kojoj se pravci sijeku.

Grafička metoda rješavanja sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama pogodna je kada se točka presjeka može jednostavno očitati. Možemo je koristiti i u slučajevima kada je potrebno odrediti približno rješenje ili broj rješenja sustava.

Rješenje kojeg od navedenih sustava linearnih jednadžbi jest grafički prikazano u koordinatnom sustavu?

Na slici su dva pravca koji se sijeku.

null
null

Zadatak 3.

Na kojoj je od navedenih slika prikazano grafičko rješenje sustava ​ y = 3 x + 1 - 8 x - y = 10 ?

Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (-1,-2)

Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki ((-5,4)

Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (-1,-2)

Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (3,2)

null
null

Zadatak 4.

Na slici su dva pravca koji se sijeku.
U koordinatnom sustavu prikazano je grafičko rješenje sustava jednadžbi:
- x +   y =   ​  , x + y =   ​
null
null

Zadatak 5.

Povežite sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice i njegovo rješenje, koristeći grafičko rješenje sustava.

Na slici su tri pravca. Po dva pravca se sijeku redom u točkama A(-4,3), B(-1,-4), C(6,4)

7 x + 3 y = - 19 - x + 10 y = 34  
x = - 1 , y = - 4   ​
7 x + 3 y = - 19 8 x - 7 y = 20  
x = - 4 , y = 3   ​
- x + 10 y = 34 8 x - 7 y = 20   ​
x = 6 , y = 4   ​
null
null

Koliko sustav ima rješenja?

Primjer 2.

Na slici su dva paralelna pravca u koordinatnom sustavu.

Neka je zadan sustav jednadžbi​ 3 x - 5 y = 11 6 x - 10 y = 12

Riješimo sustav grafički. Nacrtajmo pravce ​ y = 3 5 x - 11 5 i y = 3 5 x - 6 5 .

Uočimo da su pravci paralelni pa se ne sijeku. To znači da ne postoji uređeni par koji zadovoljava obje jednadžbe, odnosno da sustav nema rješenja.

Provjerite i računski.

Rješavanjem sustava dolazimo do jednadžbe ​ 0 = - 10 koja nema rješenja, dakle ni sustav nema rješenja.

Zadatak 6.

Riješite grafički sljedeće sustave:

 1. - 3.5 x + 2.5 y = 3 7 5 x - y = 5
 2. - x - 7 3 y = 3 3 x + 7 y = 12

a. Sustav jednadžbi nema rješenja.

b. Sustav jednadžbi nema rješenja.


Na slici je pravac u koordinatnom sustavu.

Riješimo grafički sljedeći sustav​ 0.25 x - 1.5 y = 3 - x + 6 y = - 12

Za grafičko rješavanje sustava trebamo nacrtati iz prve jednadžbe sustava pravac y = 1 6 x - 2 , a transformacijom druge jednadžbe dolazimo do istoga pravca  y = 1 6 x - 2 .

Koliko ta dva pravca imaju zajedničkih točaka?

Beskonačno mnogo, to jest svaka točka na pravcu zadovoljava i jednu i drugu jednadžbu. Rješenje ovoga sustava jest baš taj pravac, odnosno skup svih uređenih parova x , y , pri čemu je y = 1 6 x - 2 . To možemo zapisati i kao skup svih uređenih parova x , 1 6 x - 2 za x R .

Zadatak 7.

Riješite grafički sljedeće sustave:

 1. - x + 1 2 y = 2 4 x - 2 y = - 8
 2. 5 y = - 9 x + 12 18 x + 10 y = 24
 1. Rješenje sustava jesu svi uređeni parovi

  x , 2 x + 4 , x R .

 2. Rješenje sustava jesu svi uređeni parovi

  x , - 1.8 x + 2.4 , x R .


Zadatak 8.

Na slici je grafički prikaz sustava jednadžbi. Odaberite riješenje sustava.


 1. Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (-1,-1).

  null
  null

 2. Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (2,0).

  null
  null

 3. Na slici su dva usporedna pravca.

  null
  null

 4. Na slici je jedan pravac.

  null
  null

...i na kraju

Unesite koeficijente u sustav linearnih jednadžbi te procijenite rješenje.

Povećaj ili smanji interakciju

Projekt

Ana i Marko rješavali su sustav jednadžbi x + y = 7 3 1.01 x + y = 2

Ana je rješavala sustav točno s brojevima koji su zapisani. Marko više voli računati s decimalnim brojevima pa je razlomak 7 3 zapisao kao 2 . 3 ˙ . Zaključio je da može zaokružiti 2 . 3 ˙ na 2.3 jer je pogreška u drugoj decimali pa to sigurno neće jako utjecati na rezultat.

Tako je došao do sustava x + y = 2.3 1.01 x + y = 2 kojeg je riješio.

Riješite sustav kao Ana i kao Marko. Je li Marko bio u pravu? Prikažite oba sustava grafički. Opišite što uočavate i obrazložite što se dogodilo. Napišite dva sustava jednadžbi koja će imati isto svojstvo kao sustavi u ovom primjeru.

PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Je li u koordinatnom sustavu prikazano rješenje linearne jednadžbe x - 5 y + 7 = 0 ?

Na slici je pravac koji sadrži točke (-2,1) i (3,2).

null
null
2

 Koji od navedenih uređenih parova jesu rješenja linearne jednadžbe x - 5 y + 7 = 0 ?

null
null
3

Koje od navedenih rješenja jest rješenje sustava prikazanog grafički u koordinatnom sustavu?

Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (3,-2).

null
null
4
Na slici su dva pravca koji se sijeku u točki (4,2).
Rješenje sustava linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama koje je prikazano u koordinatnom sustavu jest x =    , y =    .
null
null
5

Sustav linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama prikazan u koordinatnom sustavu

Na slici su dva usporedna pravca.

null
null
6

Što sve od navedenoga vrijedi za sustav linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama prikazan u koordinatnom sustavu?

Na slici je jedan pravac.

null
null
7

Rješenje sustava linearnih jednadžbi prikazanih u koordinatnom sustavu jest uređeni par 17 4 , 3 4 .

Na slici su dva pravca. Jedan sadrži točke (2,0) i (5,1), a drugi (1,4) i (2,3).

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

7.4 Primjena sustava linearnih jednadžbi