x
Učitavanje

8.7 Homotetija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici su tri patke različitih veličina.

Proučite sliku.

Što možete zaključiti o tri patke? Opišite.

Kako biste nazvali ta tri lika?

U 7. razredu bavili smo se likovima koji su bili istoga oblika, ali ne nužno iste veličine. Nazivali smo ih slični likovi.

Na koji se način mala patka pretvorila u veliku patku ili obrnuto. Istražimo!

Homotetija

Neka je​ S točka u ravnini i realni broj k 0 . Homotetija je preslikavanje koje svakoj točki ravnine T pridružuje točku T ' te iste ravnine tako da vrijedi:

 1. S , T , T ' su kolinearne točke
 2. za ​ k > 0 točke T i T ' nalaze se s iste strane točke S
 3. za ​ k < 0 točke T i T ' nalaze se s različitih strana točke S
 4. S T ' = k · S T .

Točka S naziva se središte homotetije, a realni broj k 0 naziva se koeficijent homotetije.

Kako to izgleda.

Primjer 1.

Na slici je točka i njezina homotetična slika s koeficijentom 3

Neka je zadano središte homotetije S i točka ravnine T . Konstruirajmo točku T ' ako je koeficijent homotetije jednak 3 .

Nacrtajmo pravac S T . Budući da je k = 3 , točke su s iste strane točke S . A mora vrijediti da je S T ' = 3 · S T , dužinu S T ¯ nanesemo tri puta na pravac S T , počevši od točke S . Tako ćemo dobiti točku T ' .

Uočimo da je za svaku homotetiju slika točke opet točka. Istaknimo još neka svojstva homotetije.

Pri preslikavanju homotetijom s koeficijentom homotetije k  

 1. pravac se preslika u pravac paralelan s njim
 2. kut se preslika u njemu sukladan kut
 3. dužina A B ¯ preslika se u paralelnu dužinu A ' B ' ¯ čija je duljina A ' B ' = k · A B .

Primjer 2.

Homotetična slika dužine

Konstruirajmo homotetičnu sliku dužine​ A B ¯ ako je točka S središte homotetije, a k = 2.5 koeficijent homotetije.

Zamislimo da smo svakoj točki dužine A B ¯ konstruirali homotetičnu sliku, dobili smo dužinu A ' B ' ¯ .  

Mijenjajte koeficijent homotetije i pomičite središte homotetije. Možete li predvidjeti gdje će se nalaziti slika?

Povećaj ili smanji interakciju

Koeficijent homotetije

Zadatak 1.

Točka T se homotetijom sa središtem S i koeficijentom homotetije k preslikala u točku T ' . Odaberite odgovarajući koeficijent homotetije za svaku sliku.


 1. Slika prikazuje homotetičnu sliku točke

  null
  null

 2. Slika prikazuje homotetičnu sliku točke

  null
  null

 3. Slika prikazuje homotetičnu sliku točke

  null
  null

 4. Slika prikazuje homotetičnu sliku točke

  null
  null

Zadatak 2.

Na slici je prikazana homotetija sa središtem S kojom se dužina A B ¯ preslikala u dužine A 1 B 1 ¯ , A 2 B 2 ¯ , A 3 B 3 ¯ i A 4 B 4 ¯ .

Na slici su homotetična slike dužina.
Za svaku od njih odredite koeficijent homotetije.
Za dužinu A 1 B 1 ¯ koeficijent homotetije k = , za dužinu A 2 B 2 ¯ koeficijent homotetije k = , za dužinu A 3 B 3 ¯ koeficijent homotetije k = i za dužinu A 4 B 4 ¯ koeficijent homotetije k = .
null
null

Primjer 3.

Na slici je pravokutnik i njegova homotetična slika.

Nacrtajmo homotetičnu sliku pravokutnika A B C D ako je zadano središte homotetije S i koeficijent homotetije k = 2 .

Preslikali smo vrhove pravokutnika A B C D u točke A ' , B ' , C ' , D ' , vrhove novoga pravokutnika.

Svaka se stranica početnog pravokutnika preslikala u njoj paralelnu, a duljina je svake stranice novoga pravokutnika jednaka dvostrukoj duljini stranice početnog pravokutnika.

Zadatak 3.

Na slici je centar homotetije i lik koji treba preslikati.

Preslikajte homotetijom lik prikazan na slici ako je točka S središte homotetije, a koeficijent homotetije k = 3 .

Na slici je rješenje zadatka.

Zadatak 4.

 1. Na slici je kvadrat stranice duljine 6 i njegova homotetična slika stranice duljine 2.

  ​Kvadrat A B C D preslikao se homotetijom u kvadrat A ' B ' C ' D ' . Koliki je koeficijent homotetije?

  null
  null
 2. Na slici je trapez čija je osnovica duljine 2 i njegova homotetična slika čija je osnovica duljine 4.

  Trapez A B C D preslikao se homotetijom u trapez A ' B ' C ' D ' . Koliki je koeficijent homotetije?

  null
  null
 3. Na slici je trokut osnovice duljine 3 i homotetična slika čija je osnovica duljine 12.

  Trokut A B C preslikao se homotetijom u trokut A ' B ' C ' . Koliki je koeficijent homotetije?

  null
  null
 4. Na slici je lik i njegova homotetična slika.

  ​Lik A B C D preslikao se homotetijom u A ' B ' C ' D ' . Koliki je koeficijent homotetije?

  null
  null

Središte homotetije

Podsjetimo se, homotetija je zadana koeficijentom homotetije i središtem homotetije. Koeficijent homotetije određuje veličinu lika koji dobijemo preslikavanjem.

Na sljedećim je slikama prikazan pravokutnik A B C D preslikan homotetijom u pravokutnik A ' B ' C ' D ' .

Ima li sličnosti?

Sva su tri pravokutnika  A ' B ' C ' D ' sukladna, odnosno dimenzije su im iste. Koeficijent homotetije jednostavno je odrediti, gledamo koliko je puta duljina stranice homotetične slike veća ili manja od duljine odgovarajuće stranice početnog pravokutnika. Zaključimo da je koeficijent homotetije  k = 3 .

U čemu je razlika ako je koeficijent homotetije isti?

Pri svakom je preslikavanju središte homotetije na drugoj poziciji.


Kada je zadano središte homotetije, koeficijent homotetije i početni lik, znamo konstruirati homotetičnu sliku. Kako iz početnoga lika i homotetične slike odrediti središte homotetije?

Pogledajmo animaciju.

Zadatak 5.

 1. Na slici je prikazan pravokutnik A B C D koji se homotetijom preslikao u pravokutnik A ' B ' C ' D ' . Smjestite točku S u središte homotetije.

  Na slici su dva pravokutnika.

  S o

  null
  null
 2. Na slici je prikazan trokut  A B C   koji se homotetijom preslikao u trokut A ' B ' C ' . Smjestite točku S u središte homotetije.

  Na slici su dva trokuta.

  S o

  null
  null
 3. Na slici je prikazan trokut  A B C koji se homotetijom preslikao u trokut  A ' B ' C ' . Smjestite točku S u središte homotetije.

  Na slici su dva trokuta.

  S o

  null
  null
 4. Na slici je prikazan četverokut A B C D koji se homotetijom preslikao u četverokut A ' B ' C ' D ' . Smjestite točku S u središte homotetije.

  Na slici su dva četverokuta.

  S o

  null
  null

Kutak za znatiželjne

U bilježnicu nacrtajte koordinatni sustav i u njemu peterokut s vrhovima A ( - 6 , - 3 ) , B ( 3 , 0 ) , C ( 9 , - 3 ) , D ( 6 , 6 ) i E ( - 3 , 9 ) . Opišite što se dogodi s peterokutom kada sve koordinate vrhova pomnožimo s 2 3 ?

Peterokut u koordinatnom sustavu i njegova homotetična slika.

Početni smo peterokut A B C D E homotetijom sa središtem u ishodištu i koeficijentom homotetije 2 3 preslikali u peterokut A ' B ' C ' D ' E ' .


Dokažite da su odgovarajuće stranice peterokuta paralelne. Kako im se odnose duljine? Provjerite.

Za dokaz paralelnosti koristite nagib linearne funkcije, a za određivanje odnosa između duljina koristite formulu za udaljenost točaka u koordinatnom sustavu.


...i na kraju

Na slici je Camera obscura.

Camera obscura

Proučite što znači "camera obscura" i kakve ima veze s homotetijom.

Idemo na sljedeću jedinicu

8.8 Sličnost