x
Učitavanje

8.9 Euklidov poučak

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Slika prikazuje razred. Jedan učenik kaže: U pravokutnom je trokutu jedna kateta geometrijska sredina hipotenuze i ortogonalne projekcije te katete na hipotenuzu.

Ima li učenik Vedran pravo? Proučimo.

Podsjetimo se što je geometrijska sredina dvaju brojeva.

Neka su a , b , g pozitivni realni brojevi. Broj g jest geometrijska sredina brojeva a i b ako i samo ako vrijedi a g = g b .

To još drugačije zapisujemo g = a b .

Euklidov poučak

Praktična vježba

Pogledajte animaciju.

Ponovite korake iz animacije rezanjem trokuta od papira.

Što zaključujete? Uočavate li sličnost trokuta?

Primjer 1.

Obrazložimo postupak rezanja trokuta matematičkim jezikom.

Na slici je pravokutni trokut. Nacrtana je visina na hipotenuzu i označene su ortogonalne projekcije kateta na hipotenuzu.

Neka je A B C pravokutni trokut duljine kateta a i b i duljina hipotenuze c .

Označimo s D  nožište visine spuštene na hipotenuzu trokuta, a s p = B D i q = A D   ortogonalne projekcije kateta na hipotenuzu te kutove α i β .

Na slici je pravokutni trokut. Visinom na hipotenuzu podijeljen je na dva trokuta.

Uočimo sukladne kutove.

Mjera kuta B D C = 90 ° pa je mjera kuta D C B = 90 ° - β što je jednako α . Slično je mjera kuta A C D = β .

Na slici su označeni sukladni kutovi. Trokuti A B C , A C D i C B D imaju sva tri kuta sukladna. Prema definiciji sličnosti trokuta sva su tri trokuta slična.

Iz A B C C B D slijedi da je c a = a p , odnosno a = c p .

Usporedimo li ovaj izraz s Vedranovom tvrdnjom na početku, vidimo da je imao pravo.

Neka su a i b katete, a c hipotenuza pravokutnog trokuta A B C i neka je D nožište visine v spuštene iz vrha C na hipotenuzu. Neka su p = D B i q = A D duljine ortogonalnih projekcija kateta na hipotenuzu. Tada vrijedi:

  • a = c p
  • b = c q
  • v = p q .

Na isti način izvedite preostale dvije tvrdnje pomoću sličnih trokuta.

Iz A B C A C D slijedi da je c b = b q , odnosno b = c q .

Iz A C D C B D slijedi da je q v = v p , odnosno v = p q .


Kutak za znatiželjne

Vrijedi li obrat Euklidovog poučka?

Ako je točka D nožište visine trokuta A B C spuštene iz vrha C i vrijedi da je C D = A D · B D , možemo li zaključiti da je trokut  A B C pravokutan?

Provjerite.

Pročitajte više na http://mis.element.hr/fajli/526/04-08.pdf.

Primjena Euklidova poučka

Zadatak 1.

U pravokutnom je trokutu p = 12 , a q = 3 . Izračunajte duljine kateta toga trokuta i duljinu visine na hipotenuzu.

c = p + q = 15 , a = c p = 15 · 12 = 6 5 , b = c q = 15 · 3 = 3 5 , v = p q = 12 · 3 = 6


Zadatak 2.

Odredite površinu pravokutnog trokuta A B C ako je c = 24 , p : q = 1 : 7 .

p = 3 , q = 21 , v = p q = 63

p = 1 2 c · v = 1 2 · 24 · 63 95.25


Zadatak 3.

Odredite duljine stranica pravokutnog trokuta ako je q = 25 , v = 60 .

v = p q p = v 2 q = 144 c = 169

a = c p = 144 · 169 = 156

b = c q = 65


Zadatak 4.

Slika prikazuje primjenu Euklidovog poučka.

Tena tvrdi da pomoću bilježnice iz matematike, koristeći Euklidov poučak, može približno izračunati visinu žirafe u zoološkom vrtu. Kako?

Tena je visoka 172 cm , a žirafa je visoka oko 5.5 metara. Na kojoj udaljenosti od žirafe Tena mora stajati da bi izmjerila njezinu visinu?

Na udaljenosti od oko 2.5 metara.


...i na kraju

Slika je ilustracija Pitagorinog poučka.

Izvedite Pitagorin poučak iz Euklidova poučka.

a = c q a 2 = c q , b = c p b 2 = c p , a 2 + b 2 = c q + c p = c ( q + p ) = c · c = c 2  


PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Ako u pravokutnom trokutu na slici vrijedi da je

X W · W Z = W Y 2 , označite pravilno preostale vrhove trokuta.

Na slici je pravokutni trokut s vrhom X i nožištem visine W.

 Y

 Z

null
null
2
Na slici je pravokutni trokut s visinom na hipotenuzu.

U trokutu P R Q na slici točka S nožište je visine iz vrha P . Nadopunite:
R P S    .

R S R P = R P x , x =    .

R S x = P S Q S , x =    .
null
null
3
 Visina na  pravokutnog trokuta jest sredina odsječaka   i  na koje ta visina dijeli  .
null
null
4
Duljina jedne katete pravokutnog trokuta iznosi 6 cm , a duljina njezine ortogonalne projekcije jest 3.6 cm . Duljina hipotenuze toga trokuta jest   cm .
null
null
5

Nožište visine na hipotenuzu pravokutnog trokuta dijeli tu hipotenuzu na dijelove čije su duljine u omjeru 9 : 4 . Kolika je duljina hipotenuze trokuta ako je površina trokuta jednaka 156 cm 2 ?

null
null
6

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta iznosi 20 cm , a duljina visine na hipotenuzu jest 12 cm . Opseg toga trokuta jest 50 cm ?

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

8.10 Primjena sukladnosti i sličnosti