x
Učitavanje

6.2 Linearna funkcija

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Koliko bismo ulaznica mogli prodati po cijeni od 60 kn ? Pogledajte u animaciji.

Zadatak 1.

Koristeći zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka koje nedostaju u tablici računajući u bilježnici (na papir).

cijena 30 35 40 45 50 55 60
broj ulaznica
110 90 80
cijena c 30 35 40 45 50 55 60
broj ulaznica b 140 130 120 110 100 90 80

Zadatak 2.

Koristeći se podatcima iz prethodnog zadatka, na papiru nacrtajte tablicu i odredite vrijednosti koje nedostaju u tablici.

b 140 - 130 = 140 - 120 = 140 - 110 = 140 - 100 = 140 - 90 = 140 - 80 =
c 30 - 35 = 30 - 40 = 30 - 45 = 30 - 50 = 30 - 55 = 30 - 60 =
b c = 140 - b 30 - c 10 - 5 = - 2

Koristeći se podatcima iz tablice, nadopunite: 140 - b 30 - c = .
null
null
Iz dobivene jednakosti izrazite b u ovisnosti o c :
b = c +   .
null
null
Zamijenite vrijednosti 140 i 30 nekim drugim parom vrijednosti, na primjer sa 110 i 45 .
Odredite vrijednosti koje nedostaju.
b 110 - 140 = 110 - 130 = 110 - 110 - 110 - 110 -
c 45 - 30 = 45 - 35 = 45 - 45 - 45 - 45 -
b c = 110 - b 45 - c

Koristeći se podatcima iz tablice, nadopunite: 110 - b 45 - c = .
Iz dobivene jednakosti izrazite b u ovisnosti o c :
b = c +     .
null
null

U oba ste slučaja dobili istu formulu: b = - 2 c + 200 . Pokušajte računati s još nekim parom vrijednosti. Dobivate li istu formulu?

Dobivena formula opisuje kako broj prodanih ulaznica ovisi o cijeni ulaznice.

Koje vrijednosti možemo uvrstiti za c ? Budući da je c cijena ulaznice, ona mora biti veća od 0 ili jednaka 0 . I broj prodanih ulaznica mora biti veći od 0 ili jednak 0 pa je c 100 . Možemo promatrati funkciju b : 0 , 100 R zadanu pravilom pridruživanja b c = - 2 c + 200 .

Zadatak 3.

Upotrebljavajući funkciju b : 0 , 100 R , zadanu pravilom pridruživanja b c = - 2 c + 200, odgovorite na pitanja:

 1. Koliko će se ulaznica prodati ako je cijena ulaznice 5.50 kn ?
 2. Prodano je 75 ulaznica. Po kojoj su se cijeni prodavale?
 3. Koliko će se ulaznica prodati ako želimo da cijena bude barem 12.5 kn ?
 1. Prodat će se 189 ulaznica.
 2. Prodavale su se po cijeni od 62.5 kn .
 3. Prodat će se najviše 175 ulaznica.

U formuli b c = - 2 c + 200 pojavljuje se izraz - 2 c + 200 . Varijablu c  pomnožili smo s brojem - 2 i dodali broj 200 . Ako varijablu označimo s x , kako bismo općenito mogli zapisati izraz?

Kako smo zvali jednadžbe u kojima su se pojavljivali takvi izrazi? Kako bismo nazvali funkciju koja ima takvo pravilo pridruživanja?

Izraz bismo mogli općenito zapisati kao​ a x + b ; jednadžbe smo zvali linearne jednadžbe. Funkciju čije je pravilo pridruživanja linearno zvat ćemo linearna funkcija.


Linearna funkcija

Linearna funkcija je funkcija f : R R   zadana pravilom pridruživanja f x = a x + b , gdje su a , b realni brojevi i a 0 .  ​Broj a nazivamo vodeći koeficijent, a broj b slobodni koeficijent.

Zadatak 4.

 Dovucite zadane elemente na pravo mjesto.

q b = b a - 1   

Pravilo pridruživanja linearne funkcije

 Nije pravilo pridruživanja linearne funkcije

Pomoć:

Što je u zapisu pravila pridruživanja nezavisna varijabla?


null

Funkciju zadajemo tako da zadamo domenu, kodomenu i pravilo pridruživanja. Domena i kodomena linearne funkcije su skupovi realnih brojeva. To znači da je dovoljno zadati pravilo pridruživanja. Reći ćemo da je linearna funkcija zadana pravilom pridruživanja, pri čemu podrazumijevamo da su domena i kodomena skupovi realnih brojeva.

Primjer 1.

Zadano je pravilo pridruživanja linearne funkcije p a = 3.5 a - 1 .

 1. Izračunajmo vrijednost funkcije p za argument 1.4 .
 2. Odredimo argument za koji vrijednost funkcije p iznosi 7.05 .

Riješenje

 1. Treba izračunati p ( 1.4 ) . Uvrstimo 1.4 :

  p 1.4 = 3.5 · 1.4 - 1 = 3.9 . Vrijednost funkcije p za argument 1.4 je p 1.4 = 3.9 .

 2. Zadana je vrijednost funkcije, a traži se argument. Tražimo a takav da je p a = 7.05 . Zamijenimo p a s 3.5 a - 1 :

  3.5 a - 1 = 7.05 pa je a = 2.3 . Vrijednost funkcije p iznosi 7.05 za argument a = 2.3 .

Zadatak 5.

Funkcija f zadana je pravilom pridruživanja f x = - 6 x + 3 . Povežite izraze tako da vrijedi znak jednakosti.

f - 1  
2.4
f 0.1  
0
f 1 2   
9
f 0  
3
null
null
Povećaj ili smanji interakciju

Vodeći koeficijent

Možemo li s pomoću vodećeg koeficijenta linearne funkcije opisati neka svojstva funkcije? Istražimo.

Zadatak 6.

 1. Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja f x = 2 x + 5 . Popunite tablicu.

  Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -2, -1, 0, 1, 2. Treba izračunati vrijednosti funcije.
  1
  3
  5
  7
  9
  null
  null
 2. Promotrite vrijednosti funkcije koje ste izračunali u a. zadatku pa nadopunite rečenice.

  Ako se vrijednost argumenta poveća za 1 , vrijednost funkcije f se  za .
  null
  null
 3. Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja g x = 3 x + 4 . Popunite tablicu.

  Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -2, -1, 0, 1, 2. Treba izračunati vrijednosti funkcije.

   1

  4

   7

  10

  - 2   ​

   

  null
 4. Promotrite vrijednosti funkcije koje ste izračunali u c. zadatku pa nadopunite rečenice.
  Ako se vrijednost argumenta poveća za 1 , vrijednost funkcije g se za .
  null
 5. Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja h x = - 4 x + 3 . Popunite tablicu.

  Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -2, -1, 0, 1, 2. Treba izračunati vrijednosti funkcije.

  11 ​

   7

  3

  - 1    

  - 5    ​

  null
 6. Promotrite vrijednosti funkcije koje ste izračunali u e. zadatku pa nadopunite rečenice.
  Ako se vrijednost argumenta poveća za 1 , vrijednost funkcije h se  za  .
  null
  null
 7. Linearna je funkcija zadana pravilom pridruživanja i ( x ) = - 5 x + 11 . Popunite tablicu.

  Na slici je tablica s vrijednostima argumenta -2, -1, 0, 1, 2. Treba izračunati vrijednosti funkcije.

  21

  11

  6

  1

  16

  null
  null
 8. Promotrite vrijednosti funkcije koje ste izračunali u g. zadatku pa nadopunite rečenice.
  Ako se vrijednost argumenta poveća za 1 , vrijednost funkcije i se za .
  null
  null

Promotrite odgovore u prethodnom zadatku. Naslućujete li pravilnost? Provjerite svoje zaključke u idućem zadatku.

Zadatak 7.

Neka je funkcija f zadana pravilom pridruživanja f x = 5 x - 2 .
Ako se argument poveća za 1 , vrijednost funkcije f se za .
null
null
Neka je funkcija f zadana pravilom pridruživanja f x = - 3 x - 1 .
Ako se argument poveća za 1 , vrijednost funkcije f se za .
null
null

Zapišimo općenito.

Za funkciju f zadanu pravilom pridruživanja f x = a x + b vrijedi:

 • Ako je a > 0 , onda se vrijednost funkcije poveća za a kad se argument poveća za 1 .
 • Ako je a < 0 , onda se vrijednost funkcije smanji za a kad se argument poveća za 1 .

  Za a kad se argument poveća za 1 .

 • Ako je a < 0 onda se vrijednost funkcije smanji za a kad se argument poveća za 1 .

Možete li dokazati prethodnu tvrdnju? Ako niste sigurni kako to učiniti, riješite za početak sljedeći zadatak.

Zadatak 8.

Neka je f x = 5 x - 2 . Poredajte korake zaključivanja.​

 • Vrijednost funkcije se povećala za 5
 • 5 x + 5 - 2 =  

 • Računamo vrijednost funkcije: f x + 1 =


 • Argument x povećamo za 1 : x + 1
 • 5 x - 2 + 5 =  
 • 5 x + 1 - 2 =  
 • f x + 5  
null
null

Neka je g x = - 3 x - 1 . Poredajte korake zaključivanja.​  

 • g x - 3   
 • Vrijednost funkcije se smanjila za 3

 • Računamo vrijednost funkcije:   g x + 1 =
 • - 3 x + 1 - 1 =   
 • - 3 x - 3 - 1 =   ​
 • - 3 x - 1 - 3 =  

 • Argument x povećamo za 1 : x + 1
null
null

Zadatak 9.

Dokažite tvrdnju:

Za funkciju f zadanu pravilom pridruživanja f x = a x + b vrijedi:

Ako je a > 0 , onda se vrijednost funkcije poveća za a kad se argument poveća za 1 .

Ako je a < 0 , onda se vrijednost funkcije smanji za a kad se argument poveća za 1 .

f x + 1 = a x + 1 + b = a x + a + b = a x + b + a = f x + a

Ako je a > 0 , vrijednost će se povećati za a .

Ako je a < 0 , vrijednost će se smanjiti za a .


Prirast funkcije

Promatrali smo kako se mijenja vrijednost funkcije kad se argument poveća za jedan. Razmotrimo općenitiji problem u kojem se argument mijenja za neki zadani broj. Uvedimo oznake koje će nam olakšati zapisivanje.

Označimo početnu vrijednost argumenta s​ x , a broj za koji će se argument mijenjati s x . Tada je novi argument x + x .

Promjenu vrijednosti funkcije ili prirast funkcije označit ćemo s​ f   i računati f = f x + x - f x .

Zadatak 10.

 1. Uparite.

  x = 4
  x = - 4
  f = - 4   
  f = 4   ​
  null
  null
 2. Ako je broj x pozitivan, vrijednost se argumenta

   
  . Ako je broj f pozitivan, vrijednost
   
  se povećava. Ako je broj x negativan, vrijednost
   
  se smanjuje. Ako je broj f negativan, vrijednost se funkcije
   
  .

  funkcije
  smanjuje
  argumenta
  povećava

  null
  null

Zadatak 11.

Neka je f x = 3 x + 1 i x = 2 . Postavite brojeve na odgovarajuća mjesta u tablicama.

Na slici je tablica s vrijednostima argumenta x: -2, -1, 0, 1, 2. Treba izračunati x plus delta x.

0    ​

1    ​

2  

3  

4  

null
null

 

Na slici je tablica u koju treba upisati vrijednost funkcije f(x)

- 5  

- 2  

1  

4  

7  

null
null

 

Na slici je tablica u koju treba upisati vrijednosti f(x plus delta x).

1  

4  

7  

10  

13  

null
null
U prvom je stupcu tablice

f x = , f x + x =   pa je f = f x + x - f x =   .
null
null

Izračunajte f za ostale stupce. Vrijednosti f jednake su u svim stupcima.

null
null
f =   . Kad se vrijednost argumenta poveća za  , vrijednost funkcije se poveća za .
null
null

U prethodnom ste zadatku nekoliko zadanih argumenata povećali za 2 i vidjeli da se vrijednosti funkcije zadane pravilom pridruživanja f x = 3 x + 1 povećavaju za 6 . Hoće li isti zaključak vrijediti i za druge argumente? U interakciji upišite vrijednosti koeficijenata a = 3 , b = 1 i x = 2 . Mijenjajte položaj točke x i pratite f . Što možemo zaključiti?

Povećaj ili smanji interakciju

Promijenite u interakciji vrijednost x , pratite vrijednost f pa riješite sljedeći zadatak.

Zadatak 12.

Za funkciju zadanu pravilom pridruživanja f x = 3 x + 1 nadopunite rečenice.

Kad se vrijednost argumenta poveća za 3 , vrijednost funkcije se za .
null
null
Kad se vrijednost argumenta poveća za
4 , vrijednost funkcije se za  .
null
null
Kad se vrijednost argumenta smanji za 2 , vrijednost funkcije se za .
null
null
Kad se vrijednost argumenta smanji za 3 , vrijednost funkcije se za .
null
null

Poredajte elemente tako da dobijete istinitu jednakost.

 • x  
 • =  
 • 3 ·  
 • f  
null
null

Zadatak 13.

Promatrali smo funkciju zadanu pravilom pridruživanja f x = 3 x + 1 i izrazili f s x . Upišite u interakciju različite vrijednosti za a i b pa pronađite opće pravilo.

Zaključimo prethodna razmatranja.

Na ploči je zapisana formula po kojoj se računa vodeći koeficijent

Prirast linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja f x = a x + b je

f = f x + x - f x = a · x .

Za vodeći koeficijent vrijedi: a = f x .

Zadatak 14.

 1. Povežite odgovarajuće pojmove.

  a = 2 , f = 8  
  a = 1 2 , x = 8
  a = - 1 2 , x = 8
  a = - 2 , x = 8
  null
  null
 2. Dovucite zadane elemente na pravo mjesto.

  Vodeći je koeficijent - 5 3 .

  Kad se argument poveća za 1, vrijednost se funkcije poveća za 5.

  Kad se argument poveća za 1, vrijednost se funkcije smanji za 5.  

   Kad se argument poveća za 3, vrijednost se funkcije poveća za 5.

  Kad se argument smanji za 3, vrijednost se funkcije poveća za 5.

  null
  null
 3. Ako se argument linearne funkcije s pravilom pridruživanja f x = 0.6 x + 5 poveća za 5 , vrijednost funkcije će se za .
  null
  null
 4. Ako se argument linearne funkcije s pravilom pridruživanja g x = - 1 7 x + 5 poveća za 3.5 , vrijednost funkcije će se    za .
  null
  null

Određivanje linearne funkcije

Pravilo pridruživanja linearne funkcije ne mora uvijek biti zadano. Umjesto pravila pridruživanja u nekim će situacijama biti poznati parovi argumenta i pridružene funkcijske vrijednosti. Kako s pomoću tih podataka odrediti pravilo pridruživanja? Pogledajmo u nekoliko primjera.

Primjer 2.

Odredimo nepoznati slobodni koeficijent linearne funkcije ako je pravilo pridruživanja f x = 4 x + b i f 3 = 7 .

Kako tumačimo zapis f 3 = 7 ? Ako je argument ( x ) jednak 3 , vrijednost funkcije jednaka je 7 . Uvrstimo li u pravilo pridruživanja umjesto argumenta x vrijednost 3 , dobit ćemo 7 :

f 3 = 4 · 3 + b = 7

12 + b = 7

b = - 5 .

Odredili smo nepoznati slobodni koeficijent pa je pravilo pridruživanja f x = 4 x - 5 .

Zadatak 15.

Odredite nepoznate koeficijente.

 1. Ako je pravilo pridruživanja f x = - 2 3 x + b   ​i f 2 = - 5 2 , onda je b =  

  null
  null
 2. Ako je pravilo pridruživanja f x = a x - 2.5 i f 0.1 = - 2.37 , onda je a =   .
  null
  null

Primjer 3.

Odredimo nepoznati koeficijent u pravilu pridruživanja h x = a x - 1 5 ako smanjenje argumenta za 8 uzrokuje prirast funkcije za 3 .

Iz podataka zaključujemo da je​ x = - 8 , f = 3 pa je a = f x = - 3 8 .

Zadatak 16.

Ako se argument linearne funkcije poveća za 4 , vrijednost se funkcije smanji za 10 . Označite pravilo pridruživanja koje može imati ta funkcija.

null
null

Zadatak 17.

Odredite pravilo pridruživanja k x = a x + b  linearne funkcije ako su zadani ​ k 3 = 13 , k 5 = 25 .

Koji su argumenti, a koje vrijednosti funkcije zadani? Za koliko se mijenja argument, a za koliko vrijednost funkcije? Čemu je jednak koeficijent​ a ?

Ako je poznat koeficijent a , kako možemo izračunati koeficijent b ?

Argumenti su 3 i 5 , a vrijednosti funkcije 13 i 25 . Argument se mijenja od 3 do 5 , što znači da se povećava za 2 . Vrijednost se funkcije mijenja od 13 do 25 , što znači da se povećava za 12 . Pišemo:

x = 2 , f = 12 pa je a = f x = 12 2 = 6 i k x = 6 x + b .

Koeficijent​ b možemo izračunati iz uvjeta k 3 = 13 ili k 5 = 25 . Uzmimo na primjer uvjet k 5 = 25 :

k 5 = 6 · 5 + b = 25

30 + b = 25

b = - 5 pa je pravilo pridruživanja k x = 6 x - 5 .


Prethodni smo zadatak mogli riješiti i postavljanjem dviju jednadžbi i rješavanjem sustava dviju jednadžbi. Jednadžbe su:

k 5 = a · 5 + b = 25

k 3 = a · 3 + b = 13

pa treba riješiti sustav jednadžbi

5 a + b = 25 3 a + b = 13 .

Rješenja su a = 6 , b = - 5 .

Zadatak 18.

Odredite pravilo pridruživanja.

Povećaj ili smanji interakciju

Nulište linearne funkcije

Primjer 4.

Na fotografiji je bazen.

Bazen se prazni pumpom. Volumen vode v u m 3 , koja se nalazi u bazenu nakon t sati rada pumpe, može se izračunati formulom v t = - 25.6 t + 44.8 . Odredimo:

 1. volumen vode u bazenu nakon 1 sata rada pumpe
 2. vrijeme rada pumpe potrebno da volumen vode u bazenu bude 32 m 3 .

Zadatak možemo riješiti u nekoliko koraka. Prisjetite se PPRP koraka: pročitaj, poveži, riješi, provjeri. Riješite zadatke pridržavajući se PPRP koraka pa u idućem zadatku razvrstajte korake rješavanja u odgovarajuću skupinu.

 1. Odredimo volumen vode nakon 1 sata rada pumpe

  U bazenu će biti ​ 19.2 m 3 vode.

  Pročitaj

  Poveži

  Riješi

  Provjeri

   

   

 2. Odredimo vrijeme rada pumpe potrebno da u bazenu bude ​ 32 m 3 .

  Poznat volumen v = 32 .

  Pročitaj

  Poveži

   Riješi

   Provjeri

Primjer 5.

Riješimo još dva zadatka povezana s pražnjenjem bazena uz iste uvjete kao u prethodnom primjeru. Odredimo:

 1. volumen vode u bazenu u trenutku uključivanja pumpe
 2. vrijeme potrebno da se bazen potpuno isprazni.
 1. Što je u zadatku poznato, a što je nepoznato? Traži se volumen vode pa je nepoznata veličina​ v . Vrijeme nije zadano brojem kao u prethodnom primjeru. Ali opisano je da se traži volumen u trenutku uključivanja pumpe. Čemu je jednako t ? Po uvjetima zadatka volumen se vode nakon t sati rada pumpe može izračunati formulom v t = - 25.6 t + 44.8 . Koliko je sati pumpa radila ako smo je tek uključili? Radila je 0 sati pa je t = 0 .

  Računamo:

  v 0 = - 25.6 · 0 + 44.8

  v 0 = 44.8 .

  U trenutku uključivanja pumpe u bazenu je bilo 44.8 m 3 vode.

 2. Što je u zadatku poznato, a što je nepoznato? Traži se vrijeme pa je nepoznata veličina​ t . Volumen nije zadan brojem, ali je opisano da se traži vrijeme potrebno da se bazen isprazni. Ako će se bazen isprazniti, koliki je u njemu u tom trenutku volumen vode? U praznom bazenu nema vode pa je v = 0 . Računamo:

  0 = - 25.6 t + 44.8

  t = 1.75.

  Bazen će se isprazniti nakon 1 sat i 45 minuta.

U prethodnom smo primjeru računali ​ v 0 i odredili vrijednost t za koju je v t = 0 . U mnogim je problemima povezanim s linearnom funkcijom potrebno računati na sličan način pa te veličine imenujemo.

Vrijednost linearne funkcije zadane pravilom pridruživanja f x = a x + b  za argument 0 je: f 0 = a · 0 + b = b .

Nulište funkcije f : R R je realni broj x za koji vrijedi f x = 0 .

Zadatak 19.

 1. Broj​ 3 4 nulište je funkcije zadane pravilom pridruživanja f x = - 2 3 x + 1 2 .

  null
  null
 2. Broj - 2.7 nulište je funkcije zadane pravilom pridruživanja g x = 0.3 x - 2.7 .

  null
  null
 3. Ako je broj 0.3 nulište funkcije zadane pravilom pridruživanja h x = a x - 2 5 , onda je a =

  null
  null

Nizovi

Kutak za znatiželjne

Domena funkcije može biti bilo koji neprazni skup. Promotrimo funkciju čija je domena skup prirodnih brojeva: f : N R. Vrijednosti funkcije možemo nanizati: f 1 , f 2 , f 3 . . . pa funkcije čija je domena skup prirodnih brojeva nazivamo nizovi. Često se upotrebljavaju i ove oznake: f 1 = f 1 , f 2 = f 2 , f 3 = f 3 . . . Kažemo da je f 1 prvi član niza, f 2 drugi i tako dalje. Riješite sljedeće zadatke s nizovima.

Zadatak 20.

Na slici je niz.
 1. Zadan je niz f 1 = 4 , f 2 = 7 , f 3 = 10 ... Svaki je sljedeći član za tri veći od prethodnog. Odredite pravilo pridruživanja f n .
 2. Prvi je član niza 12 , a svaki je sljedeći član niza za 2 manji od prethodnog. Odredite pravilo pridruživanja.
 3. Prvi je član niza​ a 1 , a svaki je sljedeći član niza za d  veći od prethodnog. Odredite pravilo pridruživanja.
 1. f n = 3 n + 1
 2. g n = - 2 n + 14
 3. a n = d n + a 1 - d

Niz koji ima svojstvo da je svaki njegov član osim prvog za d  veći od prethodnog zadan je linearnim pravilom pridruživanja.


Zadatak 21.

Zadajte neki niz čiji se članovi povećavaju za​ d . Odaberite neka tri uzastopna člana niza. Prikažite srednji s pomoću prethodnog i sljedećeg. Odaberite neke druge članove niza, neki drugi niz. Uočavate li pravilnost? Zapišite opće pravilo. Dokažite ga.

Ako je a n = d n + a 1 - d , onda vrijedi a n = a n - 1 + a n + 1 2 .

Svaki je član osim prvog aritmetička sredina člana ispred i člana iza njega. Zbog tog svojstva niz zadan s a n = d n + a 1 - d zovemo aritmetički niz.


...i na kraju

Na fotografiji je automobil.

Tvrtka koja iznajmljuje automobile objavila je novi cjenik iznajmljivanja za pojedine marke automobila.

Renault Clio 105 kn/dan
VW Golf 135 kn/dan
Volvo S60 265 kn/dan
VW Caravelle 345 kn/dan


Nude i dodatnu opremu i usluge:

 1. dodatni vozač, naplaćuje se u razdoblju od 1.4 . do 18.10 . 57.38 kn/dan
 2. mladi vozač ( 18 - 20 godina) / stariji vozač ( 71 - 80 godina) 66.94 kn/dan
 3. zahtjev za dizelskim vozilom 143.44 kn po najmu
 4. otkup punog tanka goriva 13.75 kn po litri goriva
 5. dostava ili preuzimanje vozila na određenoj lokaciji ( 15 km unutar lokacije poslovnice) 286.88 kn
 6. naknada za vraćanje vozila u drugu poslovnicu 621.56 kn
 7. preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena 286.88 kn
 8. GPS navigacija 66.94 kn , u razdoblju od 21.6 . do 31.8 . 95.63 kn
 9. Wi-Fi uređaj 57.38 kn/dan
 10. dječja sjedalica 47.81 kn/dan .

Koristeći se navedenim podatcima, riješite sljedeće zadatke.

Zadatak 22.

 1. Opišite kako cijena najma ovisi o broju dana iznajmljivanja za Volvo ako stranka želi dizelsko vozilo i preuzimanje vozila na određenoj lokaciji.
 2. Kolika je cijena najma za 7 dana?
 3. Na koliko dana stranka može iznajmiti vozilo ako ne planira potrošiti više od 1 000 kn ?

Zadatak 23.

 1. Opišite kako cijena najma ovisi o broju dana iznajmljivanja za WV Golf ako stranka želi preuzimanje vozila izvan radnog vremena i Wi-Fi uređaj.
 2. Kolika je cijena najma za 8 dana?
 3. Na koliko dana stranka može iznajmiti vozilo ako ne planira potrošiti više od 600 kn ?  

Zadatak 24.

 1. Opišite kako cijena najma ovisi o broju dana iznajmljivanja za WV Caravelle ako stranka iznajmljuje vozilo u razdoblju akcije, želi GPS i dizelsko vozilo.
 2. Kolika je cijena najma za 7 dana, a kolika za 14 dana?
 3. Na koliko dana stranka može iznajmiti vozilo ako ne planira potrošiti više od 2000 kn ?

Zadatak 25.

 1. Opišite kako cijena najma ovisi o broju dana iznajmljivanja za Renault Clio ako je stranka mladi vozač i želi vraćanje vozila izvan radnog vremena.
 2. Kolika je cijena najma za 5 dana, a kolika za 15 dana?
 3. Na koliko dana stranka može iznajmiti vozilo ako ne planira potrošiti više od 1 500 kn ?
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Linearna funkcija zadana je pravilom pridruživanja f x = 3 4 x - 3 . Uparite argument i odgovarajuću vrijednost funkcije.

- 8
- 9   
5   ​
- 3   ​
0  
0.75   ​
5.1  
0.825   ​
null
null
2
Za linearnu funkciju s pravilom pridruživanja f x = a x + b vrijedi f 2 = 1.8 , f - 10 = - 28.2 . Koeficijenti su a =  ​ b =  
null
null
3

Linearna funkcija ​zadana je pravilom pridruživanja p t = 4.2 t + 7 5 . Nulište funkcije je broj

null
null
4

 Uparite zadana pravila pridruživanja linearnih funkcija i odgovarajuća svojstva funkcija.

a x = 7 x + 2
b x = 2 x + 7  
c x = 2 - 7 x  
d x = 7 - 2 x  
null
null
5
Neka je ​ f x = - 7 5 x + 6 . Ako je argument 2 , vrijednost funkcije je . Ako je vrijednost funkcije - 1 , argument je ​ .
null
null
6
Nulište funkcije zadane pravilom pridruživanja f x = 6.4 x + b je broj 25 32 . Koeficijent b   jednak je .
null
null
7

Za linearnu funkciju zadanu pravilom pridruživanja f x = - 3 2 x + 2 3 vrijedi: Ako se argument smanji za 4 , vrijednost se funkcije poveća za 6 .

null
null
8

Za linearnu funkciju zadanu pravilom pridruživanja f x = - 3 2 x + 2 3 vrijedi: Ako se argument poveća za 6 , vrijednost se funkcije smanji za 4 .

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

6.3 Graf linearne funkcije