x
Učitavanje

3.8 Zbrajanje i oduzimanje algebarskih razlomaka

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je ploča na kojoj su dva zadatka: zbrajanje brojevnih razlomaka i zbrajanje algebarskih razlomaka.

Najmanji zajednički višekratnik algebarskih izraza

Prisjetite se kako smo određivali najmanji zajednički višekratnik dvaju ili više brojeva. Gdje smo upotrebljavali najmanji zajednički višekratnik?

Najprije smo zadane brojeve rastavili na proste faktore. Za svaki prosti broj koji se pojavljuje u rastavima odredili smo najveći broj pojavljivanja. Toliko će se puta taj prosti broj pojaviti u najmanjemu zajedničkom višekratniku. Najmanji zajednički višekratnik upotrebljavali smo pri zbrajanju razlomaka.


Na sličan način možemo odrediti najmanji zajednički višekratnik algebarskih izraza. Pogledajte animaciju.

Primjer 1.

Odredimo najmanji zajednički višekratnik algebarskih izraza 6 x 8 y i 4 x 6 y 7 z 2 .

Algebarski su izrazi zapisani u faktoriziranom obliku. Promotrimo redom jednake faktore i njihove potencije: x 8 , x 6 zatim y , y 7 i z 2 . Za jednake faktore uzmimo potenciju s najvećim eksponentom.

Dobivamo: x 8 , y 7 , z 2 . Odredimo nzv 6 , 4 = 12 .

Pomnožimo dobivene izraze i broj: nzv 6 x 8 y , 4 x 6 y 7 z 2 = 12 x 8 y 7 z 2 .

Zadatak 1.

Uparite algebarske izraze s njihovim najmanjim zajedničkim višekratnikom.

2 x 2 - 18 , x 2 + 3 x  
2 x 2 x + 3 2 x - 3   ​
2 x 2 + 6 x , x 3 - 3 x 2   ​
2 x 2 x + 3 x - 3   ​
x 4 + 6 x 3 + 9 x 2 , 2 x 3 - 18 x   ​
2 x 2 x - 3 x 2 + 3 x + 9  
x 3 - 27 , 2 x 3 - 6 x 2  
2 x x + 3 x - 3  
null
null

Zadatak 2.

Odredite najmanji zajednički višekratnik triju algebarskih izraza. Upišite eksponente na odgovarajuća mjesta.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 2.

Određivali smo najmanji zajednički višekratnik prirodnih brojeva. Možemo li odrediti najmanji zajednički višekratnik u skupu cijelih brojeva? Koji bi broj bio najmanji višekratnik brojeva 4 i - 4 ? Najmanji cijeli broj koji je višekratnik brojeva 4 i - 4 ne postoji jer su višekratnici . . . - 20 , - 16 , - 12 , - 8 , - 4 , 4 , 8 , 12 . . .

Zato ćemo reći da je najmanji zajednički višekratnik dvaju cijelih brojeva najmanji prirodni broj koji je višekratnik jednoga i drugoga broja. Tako je nzv - 4 , 4 = 4 .  

Odredimo nzv x , - x nzv 1 - x , - 1 + x . Vidimo da se traži najmanji zajednički višekratnik suprotnih izraza. Ne možemo odrediti koji je od tih izraza pozitivan pa možemo reći da je nzv x , - x = x ili nzv x , - x = - x , odnosno nzv 1 - x , - 1 + x = 1 - x ili nzv 1 - x , - 1 + x = - 1 + x .

Zadatak 3.

Odredite nzv 1 - x 2 , x 3 - 1 .

1 - x 2 = 1 - x 1 + x

x 3 - 1 = x - 1 x 2 + x + 1

Vidimo da se u rastavima na faktore pojavljuju suprotni izrazi​ 1 - x i x - 1 pa ćemo u zajednički višekratnik kao faktor uzeti jednog od njih, na primjer x - 1 . Zato je:

nzv 1 - x 2 , x 3 - 1 = x - 1 x + 1 x 2 + x + 1 .


Zaključimo.

Pri određivanju najmanjega zajedničkog višekratnika algebarskih izraza treba provesti nekoliko koraka:

 1. faktorizirati, to jest rastaviti na faktore algebarske izraze
 2. prema potrebi izlučiti odgovarajuće konstante kako bismo dobili identične algebarske izraze
 3. uočiti iste algebarske izraze i njihove potencije
 4. prepisati sve različite algebarske izraze, a za potenciju uzeti najveću koja se pojavljuje
 5. konstante pomnožiti, a ako su cijeli brojevi, uzeti njihov najmanji zajednički višekratnik.

Zbrajanje i oduzimanje algebarskih razlomaka

U osnovnoj ste školi naučili zbrajati i oduzimati brojevne razlomke. Možemo li na sličan način zbrajati i oduzimati algebarske razlomke? Pogledajte videozapis.

Primjer 3.

Zbrojimo algebarske razlomke

7 2 x - x 2 + 4 x 2 - 4 + 5 3 x + 6 .

Odredimo najmanji zajednički nazivnik.

2 x - x 2 = x 2 - x

x 2 - 4 = x - 2 x + 2

3 x + 6 = 3 x + 2

Vidimo da se u rastavima na faktore pojavljuju suprotni izrazi​ 2 - x i x - 2 pa ćemo u zajednički višekratnik kao faktor uzeti jednog od njih, na primjer x - 2 . Zato je:

nzv 2 x - x 2 , x 2 - 4 , 3 x + 6 = 3 x x - 2 x + 2 . Odredili smo zajednički nazivnik.

Odredimo izraze kojima proširujemo razlomke.

Nazivnik je prvog razlomka bio x 2 - x , a novi je nazivnik 3 x x - 2 x + 2

pa prvi razlomak treba proširiti izrazom 3 x x - 2 x + 2 x 2 - x = - 3 x + 2 .

Nazivnik je drugog razlomka bio x - 2 x + 2 , a novi je nazivnik 3 x x - 2 x + 2

pa drugi razlomak treba proširiti izrazom 3 x x - 2 x + 2 x - 2 x + 2 = 3 x .

Nazivnik je trećeg razlomka bio 3 x + 2 , a novi je nazivnik 3 x x - 2 x + 2

pa treći razlomak treba proširiti izrazom 3 x x - 2 x + 2 3 x + 2 = x x - 2 .

Zbroj je tada:

7 2 x - x 2 + 4 x 2 - 4 + 5 3 x + 6 = - 7 · 3 x + 2 + 4 · 3 x + 5 · x x - 2 3 x x - 2 x + 2 = - 21 x - 42 + 12 x + 5 x 2 - 10 x 3 x x - 2 x + 2 = 5 x 2 - 19 x - 42 3 x x - 2 x + 2 .


Zadatak 4.

Označite izraz kojim proširujemo algebarski razlomak kako bismo od starog dobili novi nazivnik.

 1. Nazivnik ​ 7 x 2 + x 3 proširen je na   x 3 7 + x 7 - x množenjem izrazom

  null
  null
 2. Nazivnik ​ x 3 + 343 proširen je na x x + 7 2 x 2 - 7 x + 49 množenjem izrazom

  null
  null
 3. Nazivnik ​ x 3 - 14 x 2 + 49 x proširen je na ​ x x - 7 2 x 2 - 7 x + 49 množenjem izrazom

  null
  null
 4. Nazivnik ​ x 3 - 7 x 2 + 49 x proširen je na ​ x x - 7 2 x 2 - 7 x + 49 množenjem izrazom

  null
  null

Zadatak 5.

Uparite algebarske izraze tako da vrijedi znak jednakosti.


 1. 3 a 3 + 1 - 2 a a 2 =  
  2 a 2 - a + 3 a 3   ​
  a - 1 12 + a + 1 10 =
  11 a + 1 60  


   ​
  a - 1 12 - a + 1 10 =  
  - 2 a 2 + a + 3 a 3  
  3 a 3 - 1 - 2 a a 2 =
  - a - 11 60  
  null
  null

 2. 3 a 2 - 25 + 2 a 2 + 5 a =   
  a + 4 6 a - 3   
  3 a 2 - 25 - 2 a 2 + 5 a =   ​
  5 a - 4 6 a - 3   ​
  a 2 a - 6 + a - 2 3 a - 9 =  
  a + 10 a a - 5 a + 5   ​
  a 2 a - 6 - a - 2 3 a - 9 =
  5 a - 10 a a - 5 a + 5   
  null
  null

Zadatak 6.

Zbrojite algebarske razlomke.

 1. 3 a 2 b - 2 a b 2 + 1 a b =

  null
  null
 2. 2 x 3 - x + 5 x x - 3 =

  null
  null
 3. b - a a 2 b - a - b a b 2 =

   

  Postupak:

  b b - a - a a - b a 2 b 2 = b 2 - a b - a 2 + a b a 2 b 2 = b 2 - a 2 a 2 b 2   ​

 4. 1 - a a 2 + 8 a + 16 + 2 a - 1 2 a 2 + 8 a =

 5. 3 1 - y 3 + 1 y - 1 - y 1 + y + y 2 =

  null
  null

Zadatak 7.

Uparite algebarske izraze tako da vrijedi znak jednakosti.

1 1 - 3 a + 9 a 2 - 1 1 + 27 a 3 - 1 1 + 6 a + 9 a 2 =
12 x 2 3 x + 1 3 x - 1 2
2 x 9 x 2 - 1 - 2 x 9 x 2 - 6 x + 1 =
- 4 x 3 x + 1 3 x - 1 2
2 x 9 x 2 - 1 + 2 x 9 x 2 - 6 x + 1 =
6 a - 1 1 - 3 a + 9 a 2 1 + 3 a 2
1 3 a - 1 - 1 1 + 3 a + 9 a 2 + 9 a 2 + 6 a 1 - 27 a 3 =
- 2 1 + 3 a + 9 a 2
null
null

Projekt

Na slici je Leibnizov trokut brojeva.

Istražite Leibnizov harmonijski trokut brojeva. Za brojeve 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 . . . kažemo da se nalaze na prvoj dijagonali Leibnizova trokuta. Svaki je od njih zbroj dvaju brojeva koji se nalaze neposredno ispod njega.

Izračunajte brojeve koji se nalaze u prvih nekoliko redova Leibnizova trokuta.

Druga dijagonala Leibnizova trokuta počinje brojem 1 2 . Istražite kojeg je oblika broj koji se nalazi u n -tom redu trokuta na drugoj dijagonali.

Treća dijagonala Leibnizova trokuta počinje brojem 1 3 . Istražite kojeg je oblika broj koji se nalazi u n -tom redu trokuta na trećoj dijagonali. Dokažite da se svi brojevi na trećoj dijagonali mogu zapisati u obliku razlomka s brojnikom 1.

Kutak za znatiželjne

Dokažite jednakosti.

 1. 16 1 + a 16 + 8 1 + a 8 + 4 1 + a 4 + 2 1 + a 2 + 1 1 + a + 1 1 - a = 32 1 - a 32
 2. a 3 a - b a - c + b 3 b - c b - a + c 3 c - a c - b = a + b + c

...i na kraju

Izračunajte i zapišite rješenja u obliku potpuno skraćenog razlomka.

 1. 1 3 + 1 15 = m n , m = n =   .

  null
  null
 2. 2 5 + 1 35 = m n , m = n =   .
  null
  null
 3. 3 7 + 1 63 = m n , m = n =   .
  null
  null

Zadatak 8.

Promotrite niz pribrojnika i rješenja u prethodnom zadatku. Uočavate li pravilnost?

Ako bismo nastavili na isti način, koji bi bio sljedeći zadatak? A rješenje?

Zapišite deseti zadatak i njegovo rješenje pa provjerite jeste li dobro pretpostavili.

Zapišite n -ti​ zadatak i njegovo rješenje. Provjerite jeste li dobro pretpostavili.

Sljedeći bi zadatak bio 4 9 + 1 99 , a njegovo je rješenje 5 11 .

Deseti bi zadatak bio 10 2 · 10 + 1 + 1 2 · 10 + 1 2 · 10 + 3 = 10 21 + 1 483 , a rješenje 10 + 1 2 · 10 + 3 = 11 23 .

n -ti​ zadatak je n 2 n + 1 + 1 2 n + 1 2 n + 3  i njegovo rješenje n + 1 2 n + 3 .

Provjera:

n 2 n + 1 + 1 2 n + 1 2 n + 3 = n 2 n + 3 + 1 2 n + 1 2 n + 3 = 2 n 2 + 3 n + 1 2 n + 1 2 n + 3 = 2 n + 1 n + 1 2 n + 1 2 n + 3 = n + 1 2 n + 3 .

Idemo na sljedeću jedinicu

3.9 Računanje s algebarskim razlomcima