x
Učitavanje

6.4 Graf funkcije apsolutne vrijednosti

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na fotografiji je taxi.

Taksist ima ovu tarifu: početna cijena vožnje je 15 kn , prva se dva kilometra ne naplaćuju, a nakon toga je cijena po kilometru 5 kn . Odredimo funkciju c koja opisuje cijenu vožnje u ovisnosti o kilometru k . Domena funkcije je skup pozitivnih realnih brojeva, kodomena je skup realnih brojeva. Odredimo pravilo pridruživanja.

Za prva dva kilometra vožnje cijena je 15 kn , odnosno za k kilometara vožnje, 0 < k 2 , cijena je 15 kn .

Za tri kilometra vožnje cijena je 15 + 5 kn .

Za četiri kilometra vožnje cijena je​ 15 + 2 · 5 kn .

Za k kilometara vožnje, k > 2 , cijena je 15 + 2 · 5 kn .

Zapišimo pravilo pridruživanja:

c k = 15 , 0 < k 2 15 + 5 k , k > 2 .

Graf po dijelovima linearne funkcije

Vidjeli smo u primjeru da postoje situacije u kojima se formula u pravilu pridruživanja mijenja pa za dio elemenata domene vrijedi jedna, a za dio elemenata domene druga formula. Ako su obje formule linearne ili konstanta, kažemo da je funkcija po dijelovima linearna. Možete li zamisliti još neke takve primjere? Kako nacrtati graf takve funkcije? Pogledajmo u sljedećem primjeru.

Primjer 1.

Nacrtajmo graf po dijelovima linearne funkcije f : R R s pravilom pridruživanja f x = - 0.5 x + 0.5 , x - 3 1 4 x + 2.75 , x > - 3

Pogledajte animaciju.

Zadatak 1.

Na isti način kao u prethodnoj animaciji nacrtajte u bilježnicu graf po dijelovima linearne funkcije f : R R s pravilom pridruživanja

f x = 1 2 x + 2 , x < 2 - x + 5 , x 2

Na slici je graf funkcije iz zadatka.

U prethodnim su se primjerima dijelovi grafa nadovezali jedan na drugog. To se ne mora uvijek dogoditi. Riješite sljedeći zadatak.

Zadatak 2.

Nacrtajte u bilježnicu graf po dijelovima linearne funkcije f : R R s pravilom pridruživanja

f x = 2 3 x + 1 3 , x - 2 3 4 x + 2.5 , x > - 2

Na slici je graf funkcije iz zadatka.

Zadatak 3.

Nacrtajte u bilježnicu grafove funkcija zadanih pravilima priduživanja pa uparite graf i pravilo pridruživanja:

f x = - 2 x - 1 , x < 1 4 x - 7 , x 1 g x = - 1 4 x - 11 4 , x 1 2 x - 5 , x > 1 h x = 4 x + 1 , x < 1 - 1 2 x + 3.5 , x 1 i x = - 4 x + 5 , x 1 1 2 x - 2.5 , x > 1


 1. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

 2. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

 3. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

 4. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

Pravilo pridruživanja može sadržavati i više od dvije formule. Postupamo na isti način kao u prethodnim zadatcima.

Zadatak 4.

Nacrtajte u bilježnicu graf funkcije s pravilom pridruživanja

f x = - 2 x + 6 , x - 4 1 3 x + 10 3 , - 4 < x - 1 - 2 3 x + 7 3 , x > - 1

Na sliici je graf funkcije iz zadatka.

Funkcija apsolutne vrijednosti

Pridružimo svakom realnom broju njegovu udaljenost od ishodišta na brojevnom pravcu. Jesmo li opisali funkciju? Što su domena i kodomena, a što je pravilo pridruživanja?

Opisali smo funkciju jer je svakom realnom broju pridružen samo jedan broj. Domena i kodomena su skup​ R , a pravilo pridurživanja je f x = x . Tu funkciju zovemo funkcija apsolutne vrijednosti.


Funkciju f : R R s pravilom pridruživanja f x = x zovemo funkcija apsolutne vrijednosti.

Primjer 2.

Kako izgleda graf funkcije apsolutne vrijednosti? Rekli smo da je graf funkcije skup točaka T x , y , gdje se vrijednost ordinate y računa prema zadanom pravilu pridruživanja za sve vrijednosti argumenta x iz domene funkcije f . Nacrtajte u bilježnici tablicu i odredite brojeve koji nedostaju u tablici. Nacrtajte koordinatni sustav u bilježnicu i u njega ucrtajte dobivene parove x , x . Je li graf funkcije apsolutne vrijednosti pravac? Jesmo li nacrtali graf funkcije apsolutne vrijednosti?

x   - 3   - 2   - 1   0   1   2   3  
f x = x  


Na slici su neke točke grafa funkcije apsolutne vrijednosti.

Nacrtane točke ne pripadaju jednom pravcu pa zaključujemo da graf funkcije apsolutne vrijednosti nije pravac. Nismo nacrtali cijeli graf, već samo neke točke grafa. Domena funkcije je skup R pa treba crtati sve parove x , x u kojima je x realni broj.

x - 3 - 2 - 1 0 1 2
3
f x = x 3
2 1 0 1
2
3

Zadatak 5.

Vidjeli smo da graf funkcije apsolutne vrijednosti nije pravac. Kako izgleda taj graf?

Prisjetimo se najprije defincije apsolutne vrijednosti realnog broja.

Postavite izraze na odgovarajuća mjesta.
x =  

 
ako je x 0 .
x =
 
ako je x > 0 .

x
- x

null
null

Povlačenjem elemenata na odgovarajuće mjesto, zapišite pravilo pridruživanja f   funkcije apsolutne vrijednosti.

Na slici je zapis funkcije apsolutne vrijednosti.

x    

x 0    ​

x > 0    ​

null
null

Funkcija apsolutne vrijednosti je

null
null

Graf funkcije apsolutne vrijednosti

Funkcija apsolutne vrijednosti po dijelovima je linearna s pravilom pridruživanja​ f x = x = - x , x 0 x , x > 0

Primjer 3.

Nacrtajmo u bilježnicu graf funkcije apsolutne vrijednosti. Crtamo pravac y = - x te na njemu istaknemo točke čije su apscise negativne ili nula. Ostalo obrišemo. Zatim crtamo pravac y = x i na njemu istaknemo točke čije su apscise pozitivne. Ostalo obrišemo. Nacrtali smo graf funkcije apsolutne vrijednosti.  

Na slici je graf funkcije apsolutne vrijednosti.

Na slici je graf funkcije apsolutne vrijednosti.

Zadatak 6.

Na isti način kao i graf funkcije apsolutne vrijednosti možemo nacrtati i grafove funkcija u čijim se pravilima pridruživanja pojavljuje apsolutna vrijednost. Raspišite pravilo pridruživanja po slučajevima pa nacrtajte u bilježnicu graf funkcije:

  a. f x = 2 x

Na slici je graf funkcije apsolutno dva x.

a. ​ f x = - 2 x , x 0 2 x , x > 0


b. g x = 3 2 x

Na slici je graf funkcije iz zadatka.

b. g x = - 3 2 x , x 0 3 2 x , x > 0


Grafovi funkcija s apsolutnim vrijednostima

Primjer 4.

Nacrtajmo graf funkcije s pravilom pridruživanja f x = x - 2 . Raspišimo najprije pravilo pridruživanja po slučajevima.

 

Na slici je zapis pravila pridruživanja funkcije apsolutno x minus 2.

x - 2

x - 2 > 0  

x - 2  

x - 2 0  

 

null

 

Na slici je zapis pravila pridruživanja funkcije apsolutno x minus 2.

- x + 2  

x - 2  

x 2  

x > 2  

null

Zadatak 7.

Nacrtajte u bilježnicu graf funkcije s pravilom pridruživanja ​ f x = x - 2 = - x + 2 , x 2 x - 2 , x > 2
Na slici je graf funkcije iz zadataka.

Pravilo pridruživanja može se sastojati od nekoliko apsolutnih vrijednosti. Kako nacrtati graf takve funkcije? Pogledajmo na primjeru.

Nacrtajmo graf funkcije s pravilom pridruživanja f x = x + 1 + 2 x - 6 + x .

Najprije ćemo zapisati pravilo pridruživanja bez znakova apsolutne vrijednosti. Pritom  treba pratiti predznake izraza koji se nalaze ispod znaka apsolutne vrijednosti. Predznake ćemo zapisati u tablicu predznaka.

Na slici je tablica predznaka.

Zadatak 8.

Zadana je funkcija f s pravilom pridruživanja f x = x + 1 + 2 x - 6 + x . Koristeći se tablicom predznaka, raspišite pravilo pridruživanja po slučajevima. Povežite intervale i odgovarajuće formule.

- , - 1  
f x = 7  
x - 1,3  
f x = 4 x - 5  
x 3 ,  
f x = - 2 x + 5  

 

Postupak:

Za x - , - 1 vrijedi: f x = - x - 1 - 2 x + 6 + x = - 2 x + 5 .
Za x - 1,3 vrijedi: f x = x + 1 - 2 x + 6 + x = 7 .
Za x 3 , vrijedi: f x = x + 1 + 2 x - 6 + x = 4 x - 5 .

Nacrtajte u bilježnicu graf funkcije f pa označite sliku na kojoj je prikazan.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

Zrcaljenje

Možemo li iz poznatoga grafa neke funkcije g nacrtati graf funkcije f = g ? Pogledajmo.

Zadatak 9.

U aktivnosti je tablica vrijednosti i graf funkcije g : - 3 , - 2 , - 1,0,1,2,3 R . Upišite vrijednosti i nacrtajte u bilježnicu graf funkcije f : - 3 , - 2 , - 1,0,1,2,3 R s pravilom pridruživanja f x = g x . Uputa: Izračunajte vrijednost funkcije f - 3 i upišite dobivenu vrijednost na odgovarajuće mjesto. Pojavit će se točka A koju treba postaviti na odgovarajuće mjesto grafa funkcije f . Na isti način odredite i upišite ostale vrijednosti funkcije i postavite sve točke grafa.

Povećaj ili smanji interakciju

U kakvu su odnosu grafovi funkcija g i f = g ? Na osnovi prethodne aktivnosti riješite zadatak.

Ako je g x 0 , točke x , g x  i x , g x  
Ako je g x > 0 točke x , g x  i x , g x  ​
Na dijelu grafa funkcije ​ g , koji je iznad osi apscise, grafovi funkcija g i f = g
Na dijelu grafa funkcije ​ g , koji je ispod osi apscise, grafovi funkcija g i f = g
null
null

Zadatak 10.

Primijenimo prethodna razmatranja. Nacrtajte u bilježnici graf funkcije:

 1. f x = 2 x - 1
 2. f x = 0.5 x + 1 .

U aktivnosti upišite koeficijente a , b   pa provjerite rezultate.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 11.

U bilježnici nacrtajte zrcaljenjem grafove funkcija zadanih pravilima pridruživanja pa uparite pravilo pridruživanja i graf:

f x = 1 4 x + 3 4 ,   g x = 4 x + 8 , h x = 2 - x , i x = 4 3 - 1 3 x .


 1. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

 2. Na slici je graf funcije

  null
  null

 3. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

 4. Na slici je graf funkcije.

  null
  null

Grafička metoda

Grafičkom se metodom možemo koristiti i pri rješavanju jednadžbi i nejednadžbi s apsolutnim vrijedostima. Pogledajmo na primjeru.

Primjer 5.

biciklist

Biciklist vozi ravnom biciklističkom stazom od Supetra do Sutivana i natrag do Supetra. Graf prikazuje udaljenost (u kilometrima) biciklista od Sutivana u ovisnosti o vremenu (u minutama). Odgovorimo na pitanja:

 1. Koliko je biciklist bio udaljen od Sutivana nakon 20 minuta vožnje?
 2. Nakon koliko je minuta vožnje biciklist bio od Sutivana udaljen 5 km ? A nakon koliko je bio udaljen 4 km ?
 3. Koliko je bio udaljen od Sutivana između 10 . i 20 . minute vožnje?
 4. Kada je od Sutivana bio udaljen za manje od 2.5 km ?
 5. Kada je od Sutivana bio udaljen za više od 5 km ?
 6. Koliko je Supetar udaljen od Sutivana?
 7. Koliko je trajala vožnja od Supetra do Sutivana?
Na slici je graf funkcije udaljenosti u ovisnosti o vremenu.
Na slici je grafički prikaz rješenja a) zadatka.
a) zadatak

a. Na grafu treba očitati vrijednost​ d 20 . Čitamo 2.5 km . Nakon 20 min biciklist je od Sutivana bio udaljen 2.5 km .

Na slici je grafički prikaz rješenja b) zadatka.
b) zadatak

b. Traži se vrijednost​ t za koju je d t = 5 . S grafa čitamo dva rješenja: 10 i 50 . Biciklist je od Sutivana bio udaljen 5 km nakon 10 minuta vožnje i ponovno nakon 50 minuta.

Na slici je grafički prikaz rješenja b) zadatka.
b) zadatak

Za d t = 4 vrijednosti možemo očitati samo približno. Možemo reći da postoje dva rješenja; jedno je malo manje od 15 , a drugo malo veće od 45 .

Primijenimo algebarsku metodu. Odredimo najprije pravilo pridruživanja. Prepoznajemo karakterističan oblik grafa pa zaključujemo da će se u pravilu pridruživanja pojaviti apsolutna vrijednost. Odredimo linearnu ovisnost y = a t + b jedne grane, na primjer, lijeve. Točka 0,7.5 pripada grafu pa je b = 7.5 . Kad se argument t poveća za 30 , vrijednost se funkcije smanji za 7.5 . Zaključujemo da je a = - 7.5 30 = - 0.25 . Pravilo pridruživanja je d t = - 0.25 t + 7.5 , domena je interval 0,60 , a kodomena skup realnih brojeva. Riješimo jednadžbu:

d t = 4

- 0.25 t + 7.5 = 4

- 0.25 t + 7.5 = 4 ili - 0.25 t + 7.5 = - 4

t = 14 ili t = 46 .

Biciklist je od Sutivana bio udaljen 4 km nakon 14 i nakon 46 minuta vožnje.

Na slici je grafički prikaz rješenja c) zadatka.
c) zadatak

c. S grafa čitamo interval 2.5,5 . Između 10 . i 20 . minute biciklist je od Sutivana bio udaljen između 2.5 i 5 km .

Na slici je grafički prikaz rješenja d) zadatka.
d) zadatak

d. S grafa čitamo interval 20,40 . Biciklist je od Sutivana bio udaljen manje od 2.5 km od 20 . do 40 . minute. Provjerimo rješenje računski. Riješimo nejednadžbu:

d t 2.5

- 0.25 t + 7.5 2.5

- 2.5 - 0.25 t + 7.5 2.5

- 10 - 0.25 t - 5

40 t 20 .

Na slici je grafički prikaz rješenje e) zadatka.
e) zadatak

e. S grafa čitamo intervale 0,10 i 50,60 . Biciklist je od Sutivana bio udaljen više od 5 km do 10 minute i između 50 . i 60 . minute.

Grafičkom metodom možemo rješavati i neke složenije jednadžbe i nejednadžbe. Pogledajmo najprije kako uspoređujemo vrijednosti funkcija s pomoću njihovih grafova.

Primjer 6.

Riješimo grafičkom metodom jednadžbu​ 3 x - 2 = - 0.5 x + 5 .

Promotrimo funkcije s pravilima pridruživanja f x = 3 x - 2 , g x = - 0.5 x + 5 . Upišite u aktivnost koeficijente a = 3 , b = - 2 , c = - 0.5 , d = 5 . Mijenjajte položaj točke x .

Što mora vrijediti za x koji je rješenje jednadžbe? Pronađite rješenja jednadžbe.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 12.

Upišite u aktivnost iz prethodnog primjera koeficijente a = 1 , b = - 3 , c = 2 , d = 6 . Nacrtani su grafovi funkcija s pravilima pridruživanja f x = x - 3 , g x = 2 x + 6 . Pomičite točku x , promatrajte vrijednosti funkcija pa riješite zadatke.

Uparite odgovarajuće iskaze.

f x = g x  
x - , - 1  
f x < g x   ​
x - 1 ,   ​
f x > g x  
x = - 1
null
null

Uparite povezane iskaze.

f x = g x  
f x < g x  
f x > g x   ​
null
null

Zaključimo.

Apscisa sjecišta grafova funkcija f i g rješenje je jednadžbe ​ f x = g x .

Ako je točka grafa funkcije f iznad točke grafa funkcije g s istom apscisom, onda je ta apscisa rješenje nejednadžbe f x > g x .

Ako je točka grafa funkcije f ispod točke grafa funkcije g s istom apscisom, onda je ta apscisa rješenje nejednadžbe f x < g x .

Zadatak 13.

Na slici su grafovi linearne funkcije i funkcije apsolutne vrijednosti.

Na slici su grafovi funkcija f i g . Označite točne odgovore.

 1. Rješenja jednadžbe f x = g x su

  null
  null
 2. Skup rješenja nejednadžbe f x < g x je

  null
  null

Broj rješenja jednadžbe

Grafičkom metodom ne možemo uvijek precizno očitati rješenje pa ćemo u tim situacijama primjenjivati algebarsku metodu. Grafičkom ćemo se metodom koristiti ako možemo točno očitati, ako nas zanima samo približno rješenje ili kada je samo potrebno odrediti koliko ima rješenja. Rješenje dobiveno grafičkom metodom uvijek možemo provjeriti uvrštavanjem u jednadžbu ili nejednadžbu.

Zadatak 14.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije f . Koliko rješenja ima jednadžba f x = m ako je 

a. m = 3

Na slici je rješenje a) zadatka.

a. Pravac y = 3  siječe graf funkcije u dvije točke. Jednadžba ​ f x = 3 ima dva rješenja: x 1 , x 2 .


b. m = - 2

Na slici je rješenje b) zadatka.

b. Pravac y = - 2 siječe graf funkcije u jednoj točki. Jednadžba ​ f x = - 2 ima jedno rješenje x 1 .


c. m = - 3?

Na slici je rješenje c) zadatka.

c. Pravac y = - 3  ne siječe graf funkcije. Jednadžba​ f x = - 3 nema rješenja.


Malo rasprave

Kutak za znatiželjne

Odredite vrijednost parametra​ a tako da jednadžba x + 1 - 5 - 2 - 1 = a ima točno tri rješenja.

Zadatak riješite grafičkom metodom. Najprije treba u bilježnici nacrtati graf funkcije f x = x + 1 - 5 - 2 - 1 .

Graf koje funkcije ćete najprije nacrtati? Rekli smo da funkcija apsolutne vrijednosti zrcali dijelove grafa koji su ispod osi apscise. Kako možete opisati djelovanje operacije oduzimanja broja 5 na graf funkcije?

Najprije ćemo nacrtati graf funkcije s pravilom pridruživanja ​ g x = x + 1 . Oduzimanje broja 5 prouzročit će spuštanje grafa funkcije za 5 . Graf možemo nacrtati s nekoliko zrcaljenja i spuštanja.

Na slici je graf funkcije.

Graf funkcije prikazan je na slici.

Jednadžba x + 1 - 5 - 2 - 1 = a ima tri rješenja ako je a = 2 .

Zadatak 15.

Raspravljajte o broju rješenja jednadžbe ​ x + x + 1 + x + 2 = 5 + a u ovisnosti o realnom parametru a .

Na slici je graf funkcije.

Za​ a < - 3 jednadžba nema rješenja.

Za​ a = - 3 jednadžba ima jedno rješenje.

Za​ a > - 3 jednadžba ima dva rješenja.


...i na kraju

U ovoj ste jedinici crtali grafove po dijelovima linearne funcije i to po definiciji ili zrcaljenjem. Postoji još jedna metoda kojom možemo nacrtati graf malo složenije funkcije ako nam je poznat graf jednostavne. Prisjetite se oblika grafa funkcije apsolutne vrijednosti. S pomoću toga grafa možemo nacrtati graf funkcije s pravilom pridruživanja  ​ f x = x + a + b . Kako? Istražite u sljedećoj aktivnosti.
Povećaj ili smanji interakciju
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Graf funkcije​ f s pravilom pridruživanja f x = 2 x + 1 , x 1 - 1 3 x + 10 3 , x > 1  prikazan je na slici:

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

Na slici je graf funkcije.

null
2

Na slici su grafovi funkcija ​ f i g . Označite točne tvrdnje.

Na slici su grafovi funkcija.

null
null
3

Poredajte korake crtanja grafa funkcije s pravilom pridruživanja f x = - 2 3 x - 2 ​.

 • Na slici je zrcaljenje jedne točke grafa funkcije.
 • Na slici je prikazano zrcaljenje dijela grafa funkcije koji se nalazi ispod osi x..
 • Na slici je graf linearne funkcije.
   
 • Na slici je graf funkcije s apsolutnom vrijednosti.
 • Na slici je označen dio grafa funkcije koji se nalazi iznad osi x..
null
4

Rješenje jednadžbe​ x - 1 = 1 3 x + 2 prikazano je na slici:

Na slici su grafovi linearne funkcije i funkcije apsolutne vrijednosti.

Na slici su označena sjecišta grafova.

Na slici su označene apscise sjecišta grafova.

Na slici je označena apscisa jednog sjecišta grafova.

 

null
5
Pravilo pridruživanja f x = x - 2 + 2 x + 2 - 4 zapišite bez znaka apsolutne vrijednosti. Nadopunite rečenice.
f x =   x     ako je x   . f x =   x +     ako je < x    .
f x =   x    ako je x >   .

Postupak:

f x = - 3 x - 4 , x - 1 x , - 1 < x 2 3 x - 4 , x > 2   

ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

6.5 Modeliranje linearnom funkcijom