x
Učitavanje

Aktivnosti za samostalno učenje

  Europska unija, Zajedno do fondova EU
  Sadržaj jedinice
  Sadržaj jedinice
  Povećanje slova
  Smanjenje slova
  Početna veličina slova Početna veličina slova
  Visoki kontrast
  a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
  Upute za korištenje

  Na početku...

    Ponovimo pravila računa s potencijama.

  a n : a m =
  a b n
  a n · a m =
  1
  a 0 =
  k + l a n
  a n · b n =
  a n m
  k a n + l a n =
  a n + m
  a - n =
  a : b n
  a n : b n =
  1 a n
  a n m =
  a n - m
  null
  null

  Zadatak 1.

  Provjerite istinitost sljedećih izraza.

  1. - 1 3 = - 1

   null
   null
  2. - 1 4 = - 1  

   null
   null
  3. - 1 3 = - 1   

   null
   null
  4. - - 1 - 2 = 1   

   null
   null
  5. 1 - 2 = - 1   ​

   null
   null
  6. - 1 4 = 1   

   null
   null
  7. - - 1 - 7 = - 1   

   null
   null
  8. - - 1 0 = - 1   

   null
   null

  Zadatak 2.

  Vježbajmo računanje s potencijama.

  Racionalne brojeve zapišite kao razlomke koristeći znak / za dijeljenje.​

  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 3.

  Izračunajte i zapišite eksponent zadane baze.

  1. 2 11 + 6 · 4 5 = 2 n , n =
   null
   null
  2. 2 13 - 3 · 8 4 + 5 · 4 6 = 2 n , n =
   null
   null
  3. 15 · 3 9 + 4 · 9 5 = 3 n , n =
   null
   null
  4. 2 · 27 4 + 5 · 9 6 + 2 · 3 12 = 3 n , n =  
   null
   null
  5. 3 7 · 2 5 + 6 5 - 3 5 · 2 7 = 6 n , n =
   null
   null

  Zadatak 4.

  Poredajte brojeve po veličini od najvećega do najmanjega.

  • 3.17 · 10 - 4
  • 0.026 · 10 - 5
  • 90.01 · 10 - 6
  • 0.000000485
  • 0.001
  • 5.5 · 10 - 9
  null
  null

  Povezani sadržaji

  U astronomiji se udaljenosti mjere u svjetlosnim godinama. To je udaljenost koju svjetlost prođe za godinu dana krećući se brzinom od 300 000 km/s . Jedna svjetlosna godina je otprilike 9.6 · 10 12 km . Popunite tablicu. Rezultate zapišite u znanstvenom zapisu zaokružene na 4 značajne znamenke.

  Pri unosu znanstvenog zapisa koristite * za množenje i kombinaciju tipaka Ctrl , Alt i 3 za potenciju .

  Povećaj ili smanji interakciju

  Zadatak 5.

  Uparite kartice s različitim zapisima jednakih vrijednosti.

  Zadatak 6.

  Izračunajte.


  1. Bakrena žica duljine 1 m se pri porastu temperature od​ 1 ° C produlji za 1.7 · 10 - 5 m . Na temperaturi od 33 ° komad bakrene žice dugačak je 50 m . Kada se temperatura spusti na - 9 ° C , bakrena će se žica skratiti za mm .

   Pomoć:

   Koristite li decimalnu točku ili zarez?

   null
  2. U lancu ugljikova dioksida duljine 1 cm nanizano je 3.85 · 10 7  molekula ugljikova dioksida. Promjer molekule ugljikova dioksida je nm.
   (Napomena: 1 nm = 1 · 10 - 9 m )

   Pomoć:

   Koristite li decimalnu točku ili zarez?

   null

  Projekt

  Znate li čemu je jednako 1 2 1 + 1 2 2 + 1 2 3 + . . . + 1 2 n ?

  Pogledajte videozapis! Koja je ukupna površina svih osjenčanih dijelova u odnosu na kvadrat?

  1 2 1 + 1 2 2 + 1 2 3 + . . . + 1 2 n = 2 n - 1 2 n = 1 - 1 2 n


  Kutak za znatiželjne

  Čemu je jednako 2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + . . . + 2 n ?

  Pokušajte na sličan način kao u prethodnom zadatku geometrijski predočiti i izračunati taj zbroj s pomoću površina.

  2 0 + 2 1 + 2 2 + 2 3 + . . . + 2 n = 2 n + 1 - 1


  ...i na kraju

  Zadnja znamenka

  1. Koristeći u tablici zadane podatke odredi vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papir).

   3 1 = 3 5 = 3 9 =
   3 2 = 3 6 = 3 10 =
   3 3 = 3 7 = 3 11 =
   3 4 = 3 8 = 3 12 =
  2. Uočavate li kakvu pravilnost u zadnjoj znamenci dobivenih brojeva? Opišite ju!

  3. Zapišite opće pravilo za zadnju znamenku broja 3 n .

  4. Koristeći se svojim pravilom, odredite zadnju znamenku broja i opišite kako ste do toga došli:

   1. 3 22
   2. 3 47
   3. 3 81
  5. Ponovite sve korake od a. do b., samo umjesto baze 3 rabite bazu 8 .

  6. Koristeći pravila do kojih ste došli izračunajte zadnju znamenku:
   1. zbroja 3 201 + 8 2018
   2. umnoška 3 1004 · 8 107  
  1. Tablicu riješite sami.

  2. Na mjestu zadnje znamenke ponavljaju se znamenke 3 , 9 , 7 , 1 .

  3. Zadnja znamenka ovisi o ostatku pri dijeljenju eksponenta n s 4 , odnosno

   • ako je n = 4 k + 1 , zadnja će znamenka biti 3

   • ako je n = 4 k + 2 , zadnja će ​znamenka biti 9

   • ako je n = 4 k + 3 , zadnja će znamenka biti 7

   • ako je n = 4 k , zadnja će znamenka biti 1 .

   1. 22 = 4 · 5 + 2 pa je zadnja znamenka 9 .
   2. 47 = 4 · 11 + 3 pa je zadnja znamenka 7 .
   3. 81 = 4 · 20 + 1 pa je zadnja znamenka 3 .
  4. Ponavljaju se znamenke 8 , 4 , 2 , 6 ; pravilo je slično kao kod broja 3 , ovisi o ostatku pri dijeljenju eksponenta n s 4 .

   a., b., c. zadnje znamenke su:

   1. 4
   2. 2
   3. 8
   1. 7
   2. 2 .