x
Učitavanje

2.3 Računanje s potencijama jednakih baza

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Koliko jedan kilobajt ima bajtova?

Dobro je poznato da u sustavu SI-ja prefiks kilo- znači × 10 3 , mega- × 10 6 , giga- × 10 9 , no u prošlosti se prilikom uvođenja novih mjernih jedinica za količinu podataka uzelo da  1 kilobajt ima 2 10 = 1 024 bajtova, jer računalo pri obradi podataka koristi binarne brojeve, a broj  1 024 je vrlo blizu broja 1 000 . Kako se s godinama povećavala količina podataka koju računalo može obraditi i pohraniti, ta razlika više nije zanemariva i prefiksi sustava SI-ja više nisu bili primjereni. Stoga je u siječnju 1999. godine Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) uvela binarne prefikse.

Binarni IEC-jevi prefiksi

Ime Simbol Vrijednost (bajtova)
kibibajt KiB 2 10
mebibajt MiB 2 20
gibibajt GiB 2 30
tebibajt
TiB 2 40
pebibajt PiB 2 50
eksbibajt EiB 2 60
zebibajt ZiB 2 70
jobibajt YiB 2 80
 1. ​Ako tvrdi disk na računalu ima 2 26 bajta, koliko je to mebibajtova?
 2. Koliko je bajtova u 16 gibibajtova?

Uočimo da se pri množenju i dijeljenju potencija koje imaju jednaku bazu, kao što je u prethodnom primjeru bila baza 2 , potencija ne mora uvijek pisati kao umnožak istih faktora, već možemo koristiti neka pravila. Krenimo redom.​

Množenje potencija jednakih baza

Primjer 1.

Promotrimo.

3 3 · 3 2 = ( 3 · 3 · 3 ) · ( 3 · 3 ) = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 3 5

0.1 4 · 0.1 2 = ( 0.1 · 0.1 · 0.1 · 0.1 ) · ( 0.1 · 0.1 ) = 0.1 6

- 2 3 · - 2 = - 2 · - 2 · - 2 · - 2 = - 2 4

a 3 · a 6 = ( a · a · a ) · ( a · a · a · a · a · a ) = a 9

a 5 · a - 3 = a 5 · 1 a 3 = a · a · a · a · a · 1 a · a · a = a 2  

Što uočavamo?

Zadatak 1.

Primijenite uočeno i pokušajte bez zapisivanja potencija u obliku umnoška riješiti sljedeći zadatak.

Povećaj ili smanji interakciju

Zapišimo pravilo za množenje potencija jednakih baza.

Na ploči je napisano pravilo za množenje potencija jednakih baza.
Pravilo za množenje potencija jednakih baza

a m · a n = a m + n , a R , a 0 , m , n Z

Potencije jednakih baza množimo tako da bazu prepišemo, a eksponente zbrojimo.

Dijeljenje potencija jednakih baza

Primjer 2.

Promotrimo.

5 5 : 5 2 = 5 5 5 2 = 5 · 5 · 5 · 5 · 5 5 · 5 = 5 3

1.5 3 : 1.5 7 = 1.5 3 1.5 7 = 1.5 · 1.5 · 1.5 1.5 · 1.5 · 1.5 · 1.5 · 1.5 · 1.5 · 1.5 = 1 1.5 4 = 1.5 - 4  

4 5 : 4 - 2 = 4 5 · 1 4 - 2 = 4 5 · 4 2 = 4 7

2.3 - 8 : 2.3 5 = 1 2.3 8 · 1 2.3 5 = 1 2.3 8 · 2.3 5 = 1 2.3 13 = 2.3 - 13

a 7 : a 4 = a 7 a 4 = a · a · a · a · a · a · a a · a · a · a = a 3  

Što uočavate?

Zadatak 2.

Primijenite uočeno i pokušajte bez zapisivanja potencija u obliku umnoška riješiti sljedeći zadatak.

Povećaj ili smanji interakciju

Zapišimo pravilo za dijeljenje potencija jednakih baza.

Na ploči je napisano pravilo za dijeljenje potencija jednakih baza.
Pravilo za dijeljenje potencija jednakih baza

a m : a n = a m - n , a R , a 0 , m , n Z

Potencije jednakih baza dijelimo tako da bazu prepišemo, a eksponente oduzmemo.

Potenciranje potencije

Primjer 3.

Promotrimo.

5 2 3 = 5 2 · 5 2 · 5 2 = 5 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 = 5 6

- 2 3 4 = - 2 3 · - 2 3 · - 2 3 · - 2 3 = - 2 3 + 3 + 3 + 3 = - 2 4 · 3 = - 2 12

0.2 2 - 3 = 1 0.2 2 3 = 1 0.2 2 · 0.2 2 · 0.2 2 = 1 0.2 2 + 2 + 2 = 1 0.2 6 = 0.2 - 6

a 4 5 = a 4 · a 4 · a 4 · a 4 · a 4 = a 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = a 20

Što uočavate?

Zadatak 3.

Primijenite uočeno i pokušajte bez zapisivanja potencija u obliku umnoška riješiti sljedeći zadatak.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 4.

Uočite:

3 4 : 3 4 = 81 : 81 = 1  

3 4 : 3 4 = 3 4 - 4 = 3 0 .

U prošloj smo jedinici došli do definicije a 0 = 1 , a 0 . Provjerite i obrazložite je li naša definicija u skladu s pravilom za dijeljenje potencija jednakih baza.

Svaki broj (osim nule) podijeljen sa samim sobom daje jedan. Stoga podijelimo li bilo koju potenciju s tom istom potencijom, rezultat će biti broj jedan.

a n : a n = a n a n = 1  

S druge strane, potencije jednakih baza dijelimo tako da bazu prepišemo, a eksponenete oduzmemo.

a n : a n = a n - n = a 0 = 1 .

Stoga je definicija​ a 0 = 1 , a 0 u skladu s pravilom za dijeljenje.


Zapišimo pravilo za potenciranje potencije.

Na ploči je napisano pravilo za potenciranje potencija jednakih baza.
Pravilo za potenciranje potencija jednakih baza

a m n = a m · n , a R , a 0 , m , n Z  

Potencija se potencira tako da se baza prepiše, a eksponenti pomnože.

Zadatak 5.

Izračunajte.

 1. 2 12 · 2 - 5 · 2 - 6 =
 2. - 3 400 : - 3 300 : - 3 100 =
 3. 3 - 7 . 3 - 5 : 3 - 10 =
 4. 5 10 3 · 5 3 10 =
 5. 81 - 2 · 3 6 =
 6. 2 - 20 · 2 10 2 - 15 =
 7. 5 · 1 5 44 · 5 45 : 125 =
 8. ( - 2 ) 50 2 40 · ( - 2 ) - 15 =
 1. 2
 2. 1
 3. 1 3
 4. 1
 5. 1 9
 6. 32
 7. 1 5
 8. - 1 32

Promotrimo izraz 3 a 4 .

Broj 3 množi potenciju a 4 i uobičajeno je u tom slučaju znak za množenje izostaviti. Kažemo da je broj 3 u tom slučaju koeficijent uz potenciju​ a 4 .

Želimo li izračunati vrijednost tog izraza, primjerice za a = 2 , tada ćemo pisati znak za množenje i račun izgleda ovako:

3 · 2 4 = 3 · 16 = 48 .

Uočimo redoslijed računskih radnji koje smo primijenili u računu.

Pri računanju s potencijama, potenciranje ima prednost pred računskim radnjama zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja.

Zadatak 6.

Primijenite naučeno.

 1. Koliko iznosi​ 2 · 3 5 · 5 · 3 - 2 ?

  Pomoć:

  Grupirajte potencije s bazom 3 i pomnožite preostale brojeve.​

  Postupak:

  2 · 5 · 3 5 · 3 - 2 = 10 · 3 3 = 270  

 2. Koliko iznosi​ 3 · 5 - 4 : 2 · 5 6 ?

   

  Postupak:

  3 · 5 - 4 · 1 2 · 5 6 = 3 2 · 5 - 4 + 6 = 1.5 · 25 = 37.5

Primjer 4.

Koliko je 15 a 6 : 5 a 3 ? A koliko je 15 · a 6 : 5 · a 3 ?

U prvom ćemo slučaju podrazumijevati da je:

15 a 6 : 5 a 3 = 15 a 6 : 5 a 3 = 15 a 6 5 a 3 = 15 5 · a 6 a 3 = 3 a 3 ,

a u drugom slučaju izvodimo računske radnje množenja i dijeljenja onim redom kako dolaze:

15 · a 6 : 5 · a 3 = 15 · a 6 · 1 5 · a 3 = 3 a 6 + 3 = 3 a 9 .

U sljedećim je zadatcima baza neki proizvoljan realni broj različit od nule, a eksponent cijeli broj. Primijenite pravila za računanje s potencijama jednakih baza i rješenje zapišite na papiru u što jednostavnijem obliku, s pomoću potencije.

Zadatak 7.

 1. a 4 · a 12 =
 2. x · x 5 : x - 4 =
 3. a - 5 3 a 2 =
 4. y 0 : y 8 =
 5. 3 x 3 · x 5 =
 6. 3 x - 2 · 4 x 3 =
 7. 3 x · 3 2 =
 8. 2 x 2 =
 1. a 16
 2. x 10
 3. a - 17
 4. y - 8
 5. 3 x 8
 6. 12 x
 7. 3 x + 2
 8. 2 x - 1

Zadatak 8.

 1. Koje od sljedećih potencija imaju istu vrijednost kao i potencija​ 2 4 5 ?

  null
  null
 2. Koji od sljedećih izraza nisu jednaki potenciji 3 x 2 ?

  null

  Postupak:

  3 x 2 = 3 x · 2 = 3 2 x = 3 2 x = 9 x  

 3. Uparite sljedeće izraze tako da dobijete istinitu jednakost:

  9 x 2 =   ​
  9 x + 1   ​
  3 x + 2 =   ​
  3 1 + x   ​
  3 2 x + 2 =   ​
  9 x   ​
  3 x · 3 x =  
  9 2 x   ​
  3 · 3 x =
  9 · 3 x   ​
  null

Primjer 5.

Učenik na slici se dvoumi gdje treba staviti zagradu pri potenciranju potencije.

Koliko je 2 3 4 ?

Ako je potencija​ 2 3 u zagradi, tada je 2 3 4 = 2 3 · 4 = 2 12 .

Ako se prvo računa potencija u eksponentu, tada je 2 3 4 = 2 3 4 = 2 81 .

Ovisno o redoslijedu računanja, dobit ćemo različite rezultate!

Uobičajeno je, ako nema zagrada, računati kao u drugom slučaju, odnosno

a m n = a m n .


Zadatak 9.

Koji je broj veći i koliko puta - 2 3 2 ili 2 3 2 ?

2 3 2 = 2 6

2 3 2 = 2 9

Broj​ 2 3 2 je veći i to 2 9 2 6 = 2 3 = 8 puta.


Zadatak 10.

Na slici je smile koji spava što je ilustrirano s pet slova Z koji su napisani kao niz eksponenata na bazi Z.

Koliko je ​ 2 2 2 2 2 ?

2 65 536


Zbrajanje potencija

Primjer 6.

Ilustracije pokazuju da možemo zbrajati potencije ako su potpuno jednakih baza i eksponenata kao jabuke i jabuke, a u protivnom ne možemo kao ni kruške i jabuke.

Koliko je a 6 + a 6 i a 6 + a 4 ?

Možemo li zbrojiti bilo koje dvije potencije prema nekome određenom pravilu?

Potencije možemo zbrojiti samo ako imaju istu bazu i isti eksponent. U tom slučaju zbrajamo koeficijente koji stoje uz potenciju, a potenciju prepišemo.

Primjerice:

2 a 6 + 3 a 6 = ( 2 + 3 ) a 6 = 5 a 6

a 17 + 5 a 17 - 4 a 17 = ( 1 + 5 - 4 ) a 17 = 2 a 17 .

Zadatak 11.

Razvrstajte zadane potencije u tri skupine potencija koje se mogu zbrajati (u obliku u kojem su zadane, bez računanja same potencije).

Zbroj svih potencija u pojedinoj skupini je naziv skupine.

Potencije su:

- 3 · 2 4 , - 2 · 2 5 , 2 4 , 4 3 , 13 · 2 5 , - 1 2 · 4 3 , 5 · 2 4 , - 2 · 4 3 , - 10 · 2 5 .

Skupine su označene brojevima 48 , - 96 , 32 .

- 3 · 2 4

48

- 96

 32

null

Postupak:

- 3 · 2 4 + 2 4 + 5 · 2 4 = 3 · 2 4

4 3 - 2 · 4 3 - 1 2 · 4 3 = 4 3 - 2 · 4 3 - 1 2 · 4 3 = - 3 2 · 4 3 = - 3 2 · 64 = - 96

13 · 2 5 - 2 · 2 5 - 10 · 2 5 = 2 5 = 32  

Zanimljivost

Na slici je Andrew Wiles.

Najpoznatiji je matematički teorem ili tvrdnja zasigurno veliki Fermatov teorem koji je Fermat zapisao na koricama Diofantove Aritmetike još u 17. stoljeću, uz napomenu da je pronašao sjajan dokaz tog teorema, ali su margine knjige preuske da bi ga na njima zapisao. Za tim su sjajnim dokazom mnogi veliki matematičari tragali više od 350 godina, iako sam teorem ima vrlo jednostavan iskaz:

Ne postoje prirodni brojevi x , y , z i broj n veći od 2 za koje vrijedi x n + y n = z n .

Engleski matematičar Andrew Wiles prvi je koji je u cijelosti 1994. godine uspio dokazati Veliki Fermatov teorem.

Kutak za znatiželjne

Kombinatorika je dio matematike u kojem se često služimo potencijama i pravilima za računanje s njima kako bismo prebrojili elemente nekog skupa ili njegove podskupove. Riješimo nekoliko jednostavnih zadataka.

Zadatak 12.

 1. Jedan dio ispita iz Fizike na državnoj maturi ima 24 pitanja s po četiri ponuđena odgovora na svako pitanje, od kojih je samo jedan točan. Na koliko se različitih načina može odgovoriti na pitanja?
 2. Na nekom je ispitu iz Matematike 10 pitanja iz algebre s po dva ponuđena odgovora te 6 pitanja iz geometrije s po četiri ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan točan. Na koliko se različitih načina može odgovoriti na pitanja?
 3. U igri yamb baca se pet igraćih kocki, na čijim su stranama nacrtane 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ili 6 točkica. Na koliko različitih načina može tih pet kocki pasti ako bilježimo broj koji se pojavi na gornjoj strani kocke?
 4. Koliko se različitih registarskih tablica može složiti od triju slova hrvatske abecede i od triju znamenki?
 1. Na prvo se pitanje može odgovoriti na 4 načina, a za svaki taj odgovor postoje 4 mogućnosti za odgovor na drugo pitanje, što je ukupno 4 · 4 različita načina da se odgovori na prva dva pitanja. Zatim postoje 4 načina da se odgovori na treće pitanje i tako dalje do zadnjega, 24. pitanja, pa je ukupan broj načina da se riješi test

  4 · 4 · 4 · · · 4 = 4 24 . Slično je i u sljedećem zadatku.

 2. 2 10 · 4 6 = 2 10 · 2 12 = 2 22

 3. 6 5 jer se na gornjoj strani svake kocke može pojaviti jedan od 6 brojeva, što daje 6 · 6 · 6 · 6 · 6 različitih kombinacija.

 4. 30 3 · 10 3 = 27 000 · 1 000 = 27 000 000 jer računamo da svako slovo možemo izabrati na 30 načina, a znamenku na 10 načina.


...i na kraju

Uparite sljedeće izraze tako da dobijete pravila za računanje s potencijama jednakih baza.

b x · b - x =   ​
b x y   
b x y =   ​
b x + y   ​
b x : b y =  
b x - y  
b x · b y =  
1
b x y =  
b x · y
null
null

Idemo na sljedeću jedinicu

2.4 Računanje s potencijama jednakih eksponenata