x
Učitavanje

7.2 Metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici su paprike.

Tonka se raspitivala za cijenu paprike i patlidžana kako bi mogla napraviti ajvar za zimnicu. Pronašla je papriku za 8 kuna po kilogramu i patlidžan za 10 kuna po kilogramu. Kući je donijela ukupno devetnaest kilograma ovih dviju vrsta povrća, što je ukupno platila 159 kuna. Koliko je kilograma paprike, a koliko patlidžana kupila?

Zapišite sustav jednadžbi koji opisuje dani problem.

Ako je x broj kilograma kupljene paprike, a y broj kilograma kupljenih patlidžana, tada se jedna jednadžba formira prema ukupnoj cijeni, a druga prema ukupnoj količini kupljenog povrća:

8 x + 10 y = 159 x + y = 19


Tražimo uređeni par brojeva x , y koji zadovoljava obje jednadžbe. Postoji više različitih metoda kojima možemo doći do rješenja. Prisjetit ćemo se nekih metoda koje ste ranije učili, ali i naučiti neke nove.

Slika prikazuje tri metode rješavanja sustava.

Metoda supstitucije ili zamjene

U metodi suptitucije iz jedne ćemo jednadžbe izraziti  nepoznanicu (ili dio jednadžbe), a zatim u drugoj jednadžbi dobivenim izrazom zamijeniti tu nepoznanicu  (ili dio jednadžbe). Još kažemo da smo dobiveni izraz uvrstili u drugu jednadžbu. Primijenimo pravilo.

8 x + 10 y = 159 x + y = 19

Iz druge jednadžbe izrazimo ​ y .

y = 19 - x . Uvrstimo 19 - x u prvu jednadžbu umjesto y .

8 x + 10 y = 159 8 x + 10 ( 19 - x ) = 159

Dobili smo linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom:

8 x + 190 - 10 x = 159 - 2 x = - 31 x = 15.5

Preostaje još izračunati drugu nepoznanicu:

y = 19 - x = 19 - 15.5 = 3.5 .

Rješenje sustava jest uređeni par  15.5 , 3.5 .

To znači da je Tonka kupila 15.5 kilograma paprike i 3.5 kilograma patlidžana.

Zadatak 1.

Sljedeći sustav jednadžbi riješite metodom supstitucije.

Povlačenjem danih elemenata poredajte sve korake u rješavanju tog sustava.

- 4 x + y = 3 x + 2 y = - 3   ​

 • y = 3 + 4 x
 • 9 x = - 9  
 • x = - 1   
 • x + 6 + 8 x = - 3  
 • x + 2 3 + 4 x = - 3   
 • y = 3 - 4 = - 1  
null
null

Metoda suprotnih koeficijenata

Kao što sam naziv metode kaže, cilj metode jest dobiti suprotne koeficijente uz jednu nepoznanicu, i to u obje jednadžbe. Pogledajmo na primjeru.

Primjer 1.

Riješimo sustav ​ 2 x - 3 y = - 4 - 4 x + 5 y = 2

Uočimo da su koeficijenti uz​ nepoznanicu x brojevi 2 i - 4 , a uz nepoznanicu y brojevi - 3 i 5 .

Ako želimo da koeficijenti uz x budu suprotni brojevi, pomnožit ćemo prvu jednadžbu s 2 .

Ako želimo da koeficijenti uz y budu suprotni, pomnožit ćemo prvu jednadžbu s 5 , a drugu s 3 .

Obično biramo jednostavniju varijantu, odnosno množenje prve jednadžbe s 2 .

Nakon toga ćemo zbrojiti jednadžbe i time eliminirati nepoznanicu x .

2 x - 3 y = - 4 / · 2 - 4 x + 5 y = 2 4 x - 6 y = - 8 - 4 x + 5 y = 2 - y = - 6 y = 6 .

Sad se vraćamo u jednu od početnih dviju jednadžbi kako bismo izračunali preostalu nepoznanicu.

2 x - 3 y = - 4 2 x - 3 · 6 = - 4 x = 7 .

Rješenje sustava jest uređeni par 7 , 6 .


Zadatak 2.

​Riješite sljedeći sustav metodom suprotnih koeficijenata.

Povlačenjem danih elemenata poredajte sve korake u rješavanju tog sustava.

 1. - 3 x + 2 y = 4 4 x - 5 y = - 3

  • - 15 x + 10 y = 20 8 x - 10 y = - 6

  • - 7 x = 14 x = - 2
  • - 3 x + 2 y = 4 / · 5 4 x - 5 y = - 3 / · 2
  • - 3 x + 2 y = 4 - 3 · ( - 2 ) + 2 y = 4 y = - 1
  null
  null
 2. Rješenje danog sustava jest uređeni par

  null
  null

Metoda komparacije

Primjer 2.

Na slici je djevojka koja čita knjigu.

Tena i Ena čitaju istu knjigu. Do danas je Tena pročitala 89 stranica, a Ena 64 stranice.

Za koliko će dana Ena dostići Tenu ako Ena bude čitala 60 stranica na dan, a Tena 55 stranica na dan?

Koliko će ukupno stranica u tom trenutku obje djevojke imati pročitano?

Označit ćemo broj dana s x . Nakon tih x dana i Tena i Ena imat će pročitano isti broj stranica knjige.

Označimo taj broj pročitanih stranica s y .

Vrijedi

y = 89 + 55 x ( T e n a ) y = 64 + 60 x ( E n a )

Budući da su lijeve strane jednadžbi jednake, moraju biti jednake i desne, odnosno

89 + 55 x = 64 + 60 x .

Metodom komparacije ili uspoređivanja sveli smo sustav jednadžbi na linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom 89 - 64 = 5 x x = 5 .

Na kraju ćemo iz jedne od napisanih jednadžbi izračunati broj stranica:

y = 89 + 55 · 5 = 364 .


Zadatak 3.

Riješite sljedeći sustav metodom komparacije.

2 x - 3 y = - 5 - x + 4 y = 2

Izrazit ćemo iz svake od jednadžbi nepoznanicu x .

Tada je

x = - 5 + 3 y 2 x = 4 y - 2 , odnosno

- 5 + 3 y 2 = 4 y - 2 / · 2 - 5 + 3 y = 8 y - 4 y = - 1 5

x = 4 y - 2 = - 4 5 - 2 = - 14 5 .

Rješenje je uređeni par - 14 5 , - 1 5 .


Zadatak 4.

Svaki od sljedećih sustava riješite drukčijom metodom. Usporedite u paru koju ste metodu odabrali i obrazložite.

 1. y = - 2.5 x + 3 4 x + 0.5 y = 7
 2. 3 5 x + 5 2 y = - 1 - 2 3 x - 3 2 y = - 1 6
 3. x - 1.2 y = 1 10 x + 3 y = - 5
 1. 2 , - 2
 2. 5 2 , - 1
 3. - 0.2 , - 1

Zadatak 5.

Zadan je sustav jednadžbi ​ - 3 x + 10 y = 1 4 x - 15 y = - 3

Razvrstajte u skupine elemente koji čine prvi korak u rješavanju danog sustava prema jednoj od tri metode iz naziva skupine.

x = 10 y - 1 3 x = 15 y - 3 4

Metoda supstitucije

Metoda suprotnih koeficijenata

Metoda komparacije

null
null

Zadatak 6.

Odaberite metodu i dovršite rješenje sustava iz prethodnog zadatka.

Uređeni par 3 , 1 .


Primjer 3.

Riješimo sustav:

- 5 x + y = 1 15 x - 3 y = - 3

y = 1 + 5 x 15 x - 3 ( 1 + 5 x ) = - 3 15 x - 3 - 15 x = - 3 - 3 = - 3

Dobili smo istinitu jednakost koja vrijedi za sve realne brojeve.

Drugim riječima, svaki uređeni par ( x , y ) , x R , y R koji je rješenje jedne jednadžbe ujedno je i rješenje druge jednadžbe danog sustava, pa kažemo da sustav ima beskonačno mnogo rješenja y = 1 + 5 t , pa su uređeni parovi ( t , 1 + 5 t ) sva rješenja sustava jednadžbi.

Kutak za znatiželjne

Provjerimo prethodnu tvrdnju!

Neka je ​ x = t , t R . Tada iz prve jednadžbe slijedi y = 1 + 5 t pa je rješenje prve jednadžbe skup svih uređenih parova oblika t , 1 + 5 t , t R .

Provjerimo jesu li to rješenja druge jednadžbe.

15 x - 3 y = - 3 15 t - 3 ( 1 + 5 t ) = 15 t - 3 - 15 t = - 3 , a to je i trebalo dobiti.

Primjer 4.

Riješimo sustav ​

7 x - y = - 2 - 14 x + 2 y = 5

+ 14 x - 2 y = - 4 - 14 x + 2 y = 5 _ 0 = 1

Dobili smo jednakost koja nije istinita, odnosno ne postoji uređeni par ( x , y ) , x R , y R koji zadovoljava istovremeno obje jednadžbe danog sustava.

Stoga kažemo da sustav nema rješenja.

Sustav triju linearnih jednadžbi s trima nepoznanicama

Zadatak 7.

Na slici su oznake za nepoznanice: X, Y, Z.

Kako smo definirali linearnu jednadžbu s dvjema nepoznanicama?

Definirajte linearnu jednadžbu s trima nepoznanicama. Što su njezina rješenja?

Linearna jednadžba s trima nepoznanicama x , y , z jest jednadžba oblika ​ a x + b y + c z = d gdje su a , b , c , d zadani realni brojevi takvi da je barem jedan od brojeva a , b , c različit od 0 .

Rješenje linearne jednadžbe s trima nepoznanicama jest svaka uređena trojka brojeva r , s , t takva da uvrštavanjem vrijednosti r umjesto varijable x , vrijednosti s umjesto varijable y i vrijednosti t umjesto varijable z dobivamo istinitu jednakost.


Zadatak 8.

Koje uređene trojke brojeva su rješenja jednadžbe ​ - 2 x + 4 y + 3 z = 8 ?

null
null

Rješenje sustava triju linearnih jednadžbi s trima nepoznanicama Rješenje sustava triju linearnih jednadžbi s trima nepoznanicama jest uređena trojka brojeva koja zadovoljava sve tri jednadžbe sustava.

Pri rješavanju sustava triju linearnih jednadžbi s trima nepoznanicama možemo koristiti iste metode koje smo koristili pri rješavanju sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama.

Zadatak 9.

U sljedećim zadacima označite sve uređene trojke brojeva koje su rješenje danog sustava triju linearnih jednadžbi s trima nepoznanicama.

 1. 2 x + 4 y - 5 z = 3 - x + y - z = 4 1 2 x + 1 3 y - 2 z = - 2

  null
  null
 2. 2 x + y + 2 z = 5 x - y - z = 2 x + 2 y + 3 z = 3

  null
  null

Zanimljivost

Metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi uveli su u Kini još davne 200. godine pr. Kr., što je detaljno opisano u knjizi:

Devet poglavlja umijeća računanja (tradicionalni kineski: 九章算術; pinyin: Jiǔzhāng Suànshù). Riječ je o jednom od najstarijih očuvanih matematičkih tekstova u Kini i u njemu se navodi metoda rješavanja eliminacijom, pomoću tablica.

Za kinesku je matematiku karakteristično da je bila praktična, bavila se vrlo konkretnim problemima za to doba te postupcima za njihovo rješavanje, kao što su kalendar, trgovina, zemljomjerstvo, arhitektura, porezi...

Primjer 5.

Riješimo sustav x + y - z = 10 2 x - 3 y + 2 z = 15 3 x - y - z = 8

Koristit ćemo metodu supstitucije i iz prve jednadžbe izraziti nepoznanicu ​ x . Dobiveni ćemo izraz uvrstiti umjesto ​ x u drugu i treću jednadžbu kako bismo eliminirali jednu nepoznanicu i dani sustav sveli na sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama.

x = 10 - y + z

2 ( 10 - y + z ) - 3 y + 2 z = 15 3 10 - y + z - y - z = 8

- 5 y + 4 z = - 5 - 4 y + 2 z = - 22

Ovaj ćemo sustav riješiti metodom suprotnih koeficijenata tako da drugu jednadžbu pomnožimo s ​ - 2 .

- 5 y + 4 z = - 5 8 y - 4 z = 44

3 y = 39 y = 13 z = - 22 + 4 · 13 2 = 15

x = 10 - 13 + 15 = 12 .

Rješenje sustava jest ​ 12,13,15 .

Provjera:

12 + 13 - 15 = 10 2 · 12 - 3 · 13 + 2 · 15 = 15 3 · 12 - 13 - 15 = 8

Prethodni smo sustav rješavali koristeći i metodu supstitucije i metodu suprotnih koeficijenata. Bez obzira na to koristimo li jednu metodu ili kombiniramo dvije metode, nastojimo prvo eliminirati jednu nepoznanicu sustava i svesti zadatak na rješavanje sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama.

Pogledajmo još jedan primjer.

Primjer 6.

Riješimo sustav  ​ x - y + 2 z = - 4 x - 2 y - z = 3 2 x + y + 3 z = 1

Eliminirat ćemo nepoznanicu y tako da prvu jednadžbu pomnožimo s - 2 i zbrojimo s drugom

- 2 x + 2 y - 4 z = 8 x - 2 y - z = 3 _ - x - 5 z = 11 ,

a zatim prvu i treću jednadžbu zbrojimo

x - y + 2 z = - 4 2 x + y + 3 z = 1 _ 3 x + 5 z = - 3

Dobili smo sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama koji ćemo također riješiti metodom suprotnih koeficijenata:

- x - 5 z = 11 3 x + 5 z = - 3 2 x = 8 x = 4

Vraćajući se unatrag, iz ​ - x - 5 z = 11 i prve jednadžbe početnog sustava slijedi

z = - 3 , a y = 2

Rješenje sustava jest ​ 4 , 2 , - 3 .


Kutak za znatiželjne

Zadatak 10.

Odredite polinom P drugog stupnja u varijabli x za koji vrijedi

P ( - 1 ) = 4 , P ( 1 ) = 2 , P ( 3 ) = 8

Prisjetite se pojma polinoma.

Polinom drugog stupnja višečlani je algebarski izraz koji mora sadržavati član s najvećom potencijom a x 2 te može još jedino imati član s potencijom b x 1 i slobodni član c , gdje su realni brojevi a , b , c , a 0 koeficijenti tog polinoma.​ Tada vrijednost polinoma P za vrijednost varijable x računamo uvrštavanjem u sljedeći izraz:

P ( x ) = a x 2 + b x + c.

Prema zadanim vrijednostima pišemo: ​

x = - 1 P ( - 1 ) = a · - 1 2 + b ( - 1 ) + c = 4

x = 1 P ( 1 ) = a · 1 2 + b · 1 + c = 2

x = 3 P ( 3 ) = a · 3 2 + b · 3 + c = 8 .

Stoga su koeficijenti ​ a , b , c rješenja sustava jednadžbi

a - b + c = 4 a + b + c = 2 9 a + 3 b + c = 8

Njegovo je rješenje ​ a , b , c = ( 1 , - 1 , 2 ) .

Odatle je ​ P ( x ) = x 2 - x + 2 .


Zadatak 11.

Jesu li sljedeće tvrdnje točne? Argumentirajte svoje odgovore.

 1. Zamjenom redoslijeda jednadžbi sustava njegov se skup rješenja neće promijeniti.

  null
  null
 2. Množenje obiju strana neke od jednadžbi sustava brojem različitim od nule neće promijeniti skup rješenja sustava.

  null
  null
 3. Zamjena jedne od jednadžbi zbrojem te jednadžbe s još nekom od jednadžbi sustava ne mijenja skup rješenja sustava.

  null
  null

Nelinearni sustavi

Zadatak 12.

Ako su sve jednadžbe sustava linearne jednadžbe, sustav ćemo zvati linearnim, u protivnom je sustav nelinearni.

Koji su od sljedećih sustava linearni, a koji nisu? Označite točan odgovor.

 1. 2 ( x + 2 ) - 3 ( y + 1 ) = 0 - 2 ( x - 4 ) + 2 ( y - 5 ) = - 3

  null
  null
 2. 2 x + 3 y = 6 4 x + 5 y = - 6

  null
  null
 3. x + y 3 - 1 2 = x - y 2 2 x - 2 y 5 - x + y 3 = - 3 5

  null
  null
 4. 2 x - y + 1 x + y = 1 - 3 x - y - 2 x + y = - 1

  null
  null
 5. x - 1 y - 1 = 1 3 x + 2 y + 2 = 2 3

  null
  null

Zadatak 13.

Riješite linearne sustave iz prethodnog zadatka.

Rješenja su  5 2 , 2 , 2 , 1 .  


Primjer 7.

Mogu li se i kako nelinarni sustavi iz prethodnog zadatka svesti na linearne?

Usporedite sustave i njihova rješenja:

2 x + 3 y = 6 4 x + 5 y = - 6 i 2 a + 3 b = 6 4 a + 5 b = - 6

Ako u prvom sustavu zamijenimo 1 x = a , 1 y = b dobit ćemo linearni sustav.
Njegova su rješenja ​ a , b = ( - 24 , 18 ) . Tada je 

1 x = - 24 , 1 y = 18 x = - 1 24 , y = 1 18 .  

Kažemo da smo metodom supstitucije sustav sveli na linearni.​


Zadatak 14.

I sljedeći se sustav (iz 12. zadatka) može svesti na linearni metodom supstitucije:

2 x - y + 1 x + y = 1 - 3 x - y - 2 x + y = - 1

Uvodimo supstituciju 1 x - y = a , 1 x + y = b , nakon čega se dobije linearni sustav

2 a + b = 1 - 3 a - 2 b = - 1 a = 1 , b = - 1 .

Tada je 1 x - y = 1 , 1 x + y = - 1 ,

odakle slijedi

x - y = 1 x + y = - 1 .

Sustav je linearni, a rješenja su x = 0 , y = - 1 .


...i na kraju

Povećaj ili smanji interakciju
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Uređeni par  x , y rješenje je sustava dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama ako pripada skupu rješenja barem jedne od tih dviju jednadžbi.

null
2

Ako sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama nema rješenja, presjek skupova rješenja jednadžbi sustava jest prazan skup.

null
null
3

Rješenje sustava 6 x - 5 y = 11 - 2 x + y = - 7   jednadžbi jest uređeni par:

null
null
4

Prvi korak u rješavanju sustava  2 x + 3 y = 1 - 4 x + 5 y = - 3 sparite s odgovarajućom metodom rješavanja.

4 x + 6 y = 2 - 4 x + 5 y = - 3
Metoda supstitucije
x = - 3 2 y + 1 2 - 4 - 3 2 y + 1 2 + 5 y = - 3
Metoda suprotnih koeficijenata
x = - 3 2 y + 1 2 x = 5 4 y + 3 4
Metoda komparacije

 

null
5
Rješenje sustava  x + y + z = 2 2 x + y - z = 5 x + 2 y - z = 6 jest ( , , )
null
6
Rješenje sustava  - 2 x + 3 y - 4 z = 3 3 x - 5 y + 2 z = 4 - 4 x + 2 y - 3 z = 0 jest ( , , )
null
7

 Koji je od linearnih sustava ekvivalentan sustavu?

2 x + y + 7 x - y = 4 1 x + y + 3 x - y = 1

Pomoć:

 Ekvivalentni sustavi imaju jednake skupove rješenja.

8

 Koji su od sljedećih uređenih parova rješenja sustava jednadžbi x - y 2 x + y = 0 x + y = 6 ?

Pomoć:

 Ako je umnožak jednak 0, tada je barem jedan od faktora jednak 0. Stoga iz prve jednadžbe sustava imamo dvije mogućnosti, a rješavanje početnog sustava svodi se na rješavanje dvaju sustava ​ x - y = 0 x + y = 6 ili 2 x + y = 0 x + y = 6 .

 

ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

7.3 Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi