x
Učitavanje

2.4 Računanje s potencijama jednakih eksponenata

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je prikaz dva računala i mladića koji se dvoumi je li memorija prvog računala od 500 GB veća od drugog na kojemu piše 500 Gi.

Kako bismo odgovorili na pitanje što je veće -  500 GB ili 500 Gi , i koliko puta, prisjetit ćemo se vrijednosti gigabajta i gibibajta koje su dane na početku prošle jedinice, a zatim izračunati njihov omjer.

1 GB = 10 9 bajtova, 1 Gi= 2 30 bajtova  

500 · 2 30 500 · 10 9 = 2 30 10 9 = ?

Kako ćemo podijeliti te dvije potencije koje nemaju istu bazu? Može li se rezultat toga dijeljenja zapisati u obliku potencije?

Potražimo odgovore na ta pitanja.

Primjer 1.

Otkrijmo pravila za računanje s potencijama jednakih eksponenata.

 1. Posložite u redoslijedu kojim računamo umnožak potencija​ a 3 · b 3 .

  • = a · a · a · b · b · b   ​
  • = ( a · b ) 3  
    
  • a 3 · b 3  
  • = ( a · b ) · ( a · b ) · ( a · b )   ​
  null
  null
 2. Posložite u redoslijedu kojim računamo potenciju​ ( 2 a ) 5 .

  • = 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · a · a · a · a · a
  • = 2 5 · a 5
  • ( 2 a ) 5
  • = ( 2 a ) · ( 2 a ) · ( 2 a ) · ( 2 a ) · ( 2 a )  
  null
  null
 3. Posložite u redoslijedu kojim računamo kvocijent potencija a 4 b 4 :

  • a 4 b 4
  • a b · a b · a b · a b
  • = a · a · a · a b · b · b · b
  • = a b 4
  null
  null

Primjer 2.

Izračunajmo i rješenje zapišimo u obliku potencije.

 1. - 2 5 · 5 5 = - 2 · - 2 · - 2 · - 2 · - 2 · 5 · 5 · 5 · 5 · 5 =

  - 2 · 5 · - 2 · 5 · - 2 · 5 · - 2 · 5 · - 2 · 5 = - 2 · 5 5 = - 10 5

 2. 108 4 36 4 = 108 · 108 · 108 · 108 36 · 36 · 36 · 36 =

  108 36 4 = 3 4

 3. 6 7 20 · 28 3 20 = 6 7 · . . . · 6 7 × 20 · 28 3 · . . . · 28 3 × 20 =

  6 7 · 28 3 · . . . · 6 7 · 28 3 × 20 = 6 2 7 · 28 4 3 20 = 8 20

 4. x - 3 · y - 3 = 1 x 3 · 1 y 3 = 1 x · 1 x · 1 x · 1 y · 1 y · 1 y =

  1 x · y · 1 x · y · 1 x · y = 1 x · y 3 = ( x · y ) - 3

Možemo li skratiti prikazani postupak računanja? Jeste li uočili pravilo kojim se možemo koristiti za množenje odnosno dijeljenje potencija jednakih eksponenata?

Provjerite uočeno pravilo na sljedećim zadatcima.

Zadatak 1.

Pomnožite.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 2.

Podijelite.

Povećaj ili smanji interakciju

Pravila za računanje s potencijama jednakih eksponenata

Neka su​ a , b R \ 0 i​ n N .

Tada je:

a n · b n = a · a · . . . · a n · b · b · . . . · b n = a · b · a · b · . . . · a · b n = a · b n

a n : b n = a n b n = a · a · . . . · a n b · b · . . . · b n = a b · a b · . . . · a b n = a b n .

Pravilo vrijedi i za n Z . Uvjerite se.

Na slici je pravilo za množenje i dijeljenje potencija jednakih eksponenata.

Potencije jednakih eksponenata množimo tako da baze pomnožimo, a eksponent prepišemo.

Potencije jednakih eksponenata dijelimo tako da baze podijelimo, a eksponent prepišemo.

Zadatak 3.

U sljedećim zadatcima primijenite pravila za računanje s potencijama jednakih eksponenata. Rješenje zapišite u obliku potencije tako da upišete bazu i eksponent na predviđeno mjesto.

 1. 2.5 7 · 4 7 = a n , a = n =  
  null
  null
 2. - 0.01 11 · 200 11 · - 10 11 = a n , a = n =
  null
  null
 3. 4000 5 : 200 5 = a n , a = n =
  null
  null
 4. 125 4 · 4 6 2 12 = 5 n , n =  
  null
  null

Primjer 3.

Napišimo sljedeće izraze bez zagrada i bez razlomačke crte.

 1. ( - 3 a - 2 ) 3 = ( - 3 ) 3 · ( a - 2 ) 3 = - 27 a - 6
 2. 25 x y 4 2 = 25 2 x 2 y 4 2 = 625 x 2 y - 8
 3. ( 2 a 3 b 4 ) · ( 0.5 a - 1 b - 5 ) = ( 2 · 2 - 1 ) · ( a 3 · a - 1 ) · ( b 4 · b - 5 ) = 2 0 a 2 b - 1 = a 2 b - 1
 4. x - 1 y 3 2 x 2 - 2 = x - 1 - 2 · y 3 - 2 2 - 2 · x 2 - 2 = 1 2 - 2 · x 2 x - 4 · y - 6 1 = 4 x 2 - ( - 4 ) y - 6 = 4 x 6 y - 6

Uočimo da zagradu unutar koje se potencije množe ili dijele potenciramo tako da svaku potenciju unutar nje potenciramo. Pritom moramo paziti da ne zaboravimo potencirati brojčane vrijednosti, odnosno koeficijente koji obično stoje ispred potencije.

Koje pravilo primijeniti?

Pri računanju s potencijama često se do istog rješenja može doći na različite načine, odnosno primjenom različitih pravila.

Pogledajmo primjer.

7 2 x 7 x = 7 2 x - x = 7 x

Koristili smo se pravilom za dijeljenje potencija istih baza.

7 2 x 7 x = 7 2 x 7 x = 49 7 x = 7 x  

Koristili smo se pravilom za dijeljenje potencija istih eksponenata.

Zadatak 4.

U sljedećim zadatcima označite točan odgovor.

 1. ( - 2 a 3 ) 2 =  

  null
  null
 2. a b - 2 3 2 =

  null
  null
 3. ( 2 a 3 b 2 ) 4 : ( - 2 a 2 b 3 ) 4 =

  null
  null
 4. 3 x 3 2 y - 1 2 : 9 y 2 4 x 2 =  

  null
  null

Prikaz s bazom a ili eksponentom n

U nekim je matematičkim kontekstima vrlo korisno brojeve prikazati kao potenciju sa zadanom bazom ili zadanim eksponentom. Zbog toga riješimo nekoliko zadataka.

Primjer 4.

Prikažimo sljedeće izraze kao potenciju s bazom 3 :

1 81 = 3 - 4

9 x = 3 2 x = 3 2 x

27 n - 1 = 3 3 n - 1 = 3 3 ( n - 1 ) = 3 3 n - 3

Zadatak 5.

Rezultat pojednostavnjivanja sljedećih izraza prikažite u obliku potencije s bazom 2 .

Pojednostavnite izraz i uparite ga s rješenjem.

12 x : 3 x  
2 9   ​
  4 x + 1 · 2 2 x - 2
2 2   ​
1 4 5 · 8 2 · 2 16 - 1 2
2 6 x
  2 2 x 3  
2 4 x   ​
10 · 4 3 - 2 · 4 3   ​
4 x  
( - 24 ) 2 x : ( - 3 ) 2 x  
2 3 - 3 x
null
null

Zadatak 6.

Uparite dani izraz s njegovim prikazom u obliku potencije s eksponentom različitim od 1.

5 16 2 20
10 3 a 3 b - 4 3   
81 · 5 8 2 12  
72 5 x  
 
3 2 x · 2 3 x 5 x   ​
625 32 4  
 
1 000 27 a 9 b - 12   ​
( 5 x 2 ) 2   ​
25 x 4  
75 8 4   ​
null
null

Zadatak 7.

U igri memory skrivaju se potencije: trebate pronaći zadatak i njegovo rješenje u obliku potencije te, naravno, zapamtiti gdje se nalazi. Treba pronaći šest parova.

Povezani sadržaji

Na slici je kolonija bakterije Esherichie Coli.
Escherichia coli

Bakterija ​Escherichia coli najčešći je uzročnik raznih infekcija i upala. Najnovija su istraživanja znanstvenika pokazala da Escherichia coli svakih 20 minuta udvostruči svoju populaciju te da se svakim novim povećanjem bolje prilagođuje različitim uvjetima.

Zadatak 8.

Broj je bakterija u populaciji Escherichie coli na početku eksperimenta iznosio približno 1 000 . Znanstvenik bilježi broj bakterija u populaciji svaki sat vremena od početka eksperimenta.

 1. Koliki je broj bakterija u populaciji nakon sat vremena?​
 2. Koliko će se puta taj broj povećati u razdoblju od 24 sata?

Ako je eksperiment započeo u 8 sati ujutro, izračunajte za koliko se broj bakterija povećao u razdoblju od 10 do 11 sati, a zatim od 11 do 12 sati istoga dana? Odredite razliku i omjer dobivenih brojeva? Što primjećujete?

U rješavanju zadatka pomoći će vam popunjavanje sljedeće tablice. Rezultate u tablici zapisujte u obliku potencije, odnosno: a · b x . Pri upisivanju u tablicu koristite simbol * za množenje, a simbol ^ za potenciranje.


Zadatak 9.

Povećaj ili smanji interakciju

 1. Broj bakterija u populaciji nakon n razdoblja udvostručenja od po 20 minuta iznosi
   
  .
 2. Broj bakterija u populaciji nakon 1 sat iznosi
   
  .
 3. Broj bakterija u populaciji nakon 2 sata iznosi
   
  .
 4. Broj bakterija u populaciji nakon t   sati iznosi
   
  .
 5. Broj bakterija u populaciji nakon 24 sata iznosi
   
  .
 6. Zaključujemo da se broj bakterija povećao
   
  puta u odnosu na početak eksperimenta.

  1 000 · 2 3 · 24 = 1 000 · 2 72
  1 000 · 2 6
  1 000 · 2 n
  1 000 · 2 3 t
  2 72
  1 000 · 2 3

 

null

 1. U razdoblju od 10 do 11 sati broj se bakterija povećao za

   
  .
 2. U razdoblju od 11 do 12 sati broj se bakterija povećao za
   
  .
 3. Njihov je omjer uvijek isti i iznosi
   
  , a razlika se povećava.

  3 584 000
  8
  448 000

 

null

Kutak za znatiželjne

U sljedećim zadatcima primijenite pravila za računanje s potencijama i pravila za računanje s realnim brojevima.

Zadatak 10.

 1. Izračunajte i rješenje zapišite na papiru u obliku potencije 0.1 n · 0.01 n · 0.001 n · . . . · 0 . 000...0 99 n u l a 1 n .
 2. Koliko znamenaka ima broj 3 · 2 50 · 5 47 ?
 3. Zapišite broj 10 · 9 20 + 3 42 u obliku a · 3 n , odnosno kao umnožak realnog broja a i potencije s bazom 3 .
 4. Dokažite da je broj 20 · 3 101 - 7 · 9 50 djeljiv s 53 .
 5. Zapišite u obliku potencije s bazom 2: 6 · 2 n + 2 n + 1 · 1 2 - 2 + 4 n : 2 n - 1 .
 1. 10 - 5050 n
 2. 49 znamenki
 3. 19 · 3 4
 4. Dani se izraz može zapisati kao ​ 53 · 3 100
 5. 2 n + 4

...i na kraju

Možemo li sad odgovoriti na pitanje iz uvodnog dijela:

Što je veće - 500 GB ili 500 Gi , i koliko puta?

Poredajte sljedeće potencije od najmanje do najveće.

 • 27 20   ​
 • 25 30
 • 1 024 12  

 • 16 15   ​
null
null
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1

Potencije jednakih eksponenata množimo tako da baze pomnožimo, a eksponent prepišemo.

null
null
2

Potencije jednakih eksponenata možemo dijeliti samo ako su baze cijeli brojevi.

null
null
3

Zbrajati se mogu samo potencije koje imaju jednake baze i jednake eksponente.

null
null
4
Izračunajte 2 19 · 5 19 .
null
null
5

Pojednostavnite i rezultat zapišite kao potenciju ​ 3 · 5 16 - 8 · 5 16 .

null
null
6

Čemu je jednako​ 5 x · 5 x ?

null
null
7

Napišite s eksponentom različitim od 1 ili - 1 .

( - 2 ) x · 3 x 4 x  
- 10 a 7

1 6 x : 18 4 - x  
- 3 2 x   ​
- 2 a 3 · 5 a 4  
25
3 2 x 3 x   ​
3 x   ​
5 x + 2 5 x   ​
3 4 x   ​
null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

2.5 Znanstveni zapis realnog broja