x
Učitavanje

7.4 Primjena sustava linearnih jednadžbi

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Učenica na slici kaže: Na ispitu je bilo 30 zadataka. Točno riješen zadatak donosi 4 boda, a za svaki netočno riješen oduzimaju se 2 boda. Učenik kaže: Mislio sam da sam sve zadatke točno riješio. Ali dobio sam samo 66 bodova.

Koliko je zadataka učenik netočno riješio?

Što je u zadatku nepoznato? Nepoznat je broj točno riješenih i broj netočno riješenih zadataka. Označimo broj točno riješenih zadataka s x  i broj netočno riješenih zadataka s y

 1. Učenik je ukupno rješavao
   
  zadataka. Na točno riješenim zadatcima dobio je
   
  bodova. Na netočno riješenim zadatcima izgubio je
   
  bodova.

  x + y
  4 x
  2 y

  null
  null
 2. Možemo postaviti jednadžbe: x + y =   .
  4 x - 2 y =   .
  null
  null
 3. Rješenje sustava jest ( , ).
  null
  null
 4. Učenik je točno riješio zadatak. Netočno je riješio zadataka.
  null
  null

Zadatak smo riješili pomoću sustava linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama. Slični se problemi pojavljuju u mnogim područjima matematike, ostalim predmetima i svakodnevnom životu. Pogledajmo neke primjere.

Numerički problemi ili problemi vezani uz brojeve

Zadatak 1.

Podijelimo li dva broja, dobit ćemo količnik 4 i ostatak 16 . Koji su to brojevi ako je njihova razlika 103 ?

 • Pročitaj: Nepoznata su dva broja. Označimo veći s​ x , a manji s y .
 • Poveži: Razlika brojeva jest 103 . Dijelimo li veći s manjim, količnik je 4 , a ostatak 16 . x - y = 103 , x = 4 y + 16
 • Riješi: x = 4 y + 16 4 y + 16 - y = 103   x = 4 y + 16 3 y = 87   y = 29 x = 132 . Traženi su brojevi 132 i 29 .
 • Provjeri: Razlika brojeva 132 i 29 jest 103 . Podijelimo 132 s 29 . Količnik je 4 , a ostatak 16 .  

Dobiveni brojevi zadovoljavaju uvjete zadatka.


Zadatak 2.

Zbroj četiriju brojeva jest 46.2 . Poredamo li ta četiri broja od najmanjega do najvećega, možemo uočiti da se povećavaju za isti iznos. Zbroj prvih triju brojeva jest 33.6 . Koji su to brojevi?

Označimo najmanji broj s ​ x , a iznos za koji se povećavaju s y .

Brojevi poredani od najmanjega do najvećega jesu: x , x + y , x + 2 y , x + 3 y .

Zbroj je 46.2 pa je jedna jednadžba: x + x + y + x + 2 y + x + 3 y = 46.2 .

Zbroj prvih triju brojeva jest 33.6 pa je druga jednadžba: x + x + y + x + 2 y = 33.6 .

Rješavamo sustav:

4 x + 6 y = 46.2 3 x + 3 y = 33.6

Rješenje je par 10.5,0.7 .

Brojevi su: 10.5 , 11.2 , 11.9 i 12.6 .


Zadatak 3.

Započnimo niz dvama brojevima. Svaki je sljedeći broj u nizu zbroj prethodnih dvaju. Zbroj prvih
pet tako dobivenih brojeva (uključujući i prva dva) jest ​ 55 6 , a peti je broj 23 6 . Odredite treći broj.

Brojevi su ​ x , y , x + y , x + 2 y , 2 x + 3 y .

Sustav je 5 x + 7 y = 55 6 2 x + 3 y = 23 6

Rješenje sustava jest 2 3 , 5 6 .

Treći je broj 3 2


Zadatak 4.

Dodamo li brojniku i nazivniku nekog razlomka broj 12.5 , dobit ćemo razlomak 139 53 .

Oduzmemo li brojniku i nazivniku tog istog razlomka broj 6.3 , dobit ćemo razlomak 507 77 . Koji je to razlomak?

Označimo brojnik razlomka s x , a nazivnik s y . Dobivamo sustav jednadžbi:

x + 12.5 y + 12.5 =   139 53 x - 6.3 y - 6.3 =   507 77

Rješenje sustava jest 57,14 .

Razlomak je 57 14 .


Geometrijski problemi

Zadatak 5.

Krak jednakokračnog trokuta šest je puta duži od osnovice. Izračunajte duljine stranica trokuta ako je njegov opseg 315.9 cm .

 • Pročitaj: Označimo duljinu osnovice s ​ x , duljinu kraka s​ y .
 • Poveži:  y = 6 x x + y + y = 315.9
 • Riješi: Rješenje sustava jest 24.3,145.8 .
 • Provjeri: Duljina osnovice jest 24.3 cm , duljina kraka jest 145.8 cm .

Rješenje je smisleno jer dobiveni brojevi zadovoljavaju nejednakost trokuta.


Zadatak 6.

Na slici je jednakokračni trapez.

Osnovice jednakokračnog trapeza na slici odnose se kao 2 : 5 , a zbroj njihovih duljina je 28 cm . Četverokut na slici upisan u trapez jest kvadrat. Odredite površinu trapeza.

Na slici je jednakokračni trapez na kojemu su označene duljine x i y.

Označimo duljine dužina kao na slici.

Jednadžbe su​ x + x + 2 y = 28 x : x + 2 y = 2 : 5

Rješenje je uređeni par 8,6 .

Duljine osnovica iznose 20 cm i 8 cm . Duljina visine jest 8 cm .

Površina je x 2 + x y = 112 cm 2 .


Zadatak 7.

Na slici je pravokutnik iz kojega je izrezan kvadrat.

Razlika duljina stranica pravokutnika jest 9 cm . Iz pravokutnika je uz dužu stranicu izrezan kvadrat kao na slici. Odredite površinu tako dobivenog lika ako je njegov opseg 169.6 cm .

Duljine stranica pravokutnika jesu ​ 3 x i y .

Sustav jednadžbi jest 3 x - y = 9 8 x + 2 y = 169.6 .

Rješenje sustava jest 13.4 , 31.2 .

Površina lika jest 3 x y - x 2 = 1 074.68 cm 2 .


Zadatak 8.

Povećamo li dužu katetu pravokutnog trokuta za 1 cm i skratimo kraću za 3 cm ,  duljina hipotenuze neće se promijeniti. Također se duljina hipotenuze neće promijeniti skratimo li dužu katetu za 4 cm i povećamo kraću za 6 cm . Odredite duljinu hipotenuze.

Označimo dužu katetu pravokutnog trokuta s a , kraću s b , a hipotenuzu s c .

Sustav jednadžbi jest

a + 1 2 + b - 3 2 = c 2 a - 4 2 + b + 6 2 = c 2

Kvadriramo binome i primijenimo Pitagorin poučak.

Dobivamo sustav:

a - 3 b = - 5 - 2 a + 3 b = - 13

Rješenje sustava jest 18 , 23 3 .

Duljina hipotenuze jest 3445 3 19.56 cm .


Funkcije

Zadatak 9.

Prisjetite se definicije grafa funkcije. Označite točan odgovor.

Ako točka ​ s , t pripada grafu funkcije s pravilom pridruživanja f , onda je

null
null

Zadatak 10.

Grafu funkcije s pravilom pridruživanja ​ f x = a x + b pripadaju točke 2,4.3 i - 3,8.3 . Odredite pravilo pridruživanja.

Sustav jednadžbi jest ​ a 2 + b = 4.3 - a 3 + b = 8.3

Rješenje sustava jest - 4.8,6.7 .

Pravilo pridruživanja jest f x = - 4.8 x + 6.7 .


Zadatak 11.

Za funkciju s pravilom pridruživanja

f x = a x + b , x 3 - x + 4 , x > 3

vrijedi: f - 10 = - 25 , f 10 = f - 0.5 .

Odredite pravilo pridruživanja. Označite točne odgovore.

 1.  

  null
  null
 2.  

  null
  null
 3.  

  null
  null
 4. Sustav jednadžbi jest​ - 10 a + b = - 1 2 a + b =   .
  null
  null
 5. Rješenje sustava jest uređeni par .
  null
  null
 6. f 2 = .
  null
  null

Cijene

Zadatak 12.

Anja je na proslavu rođendana donijela 8 vrećica čipsa od jabuka i 3 vrećice suhih marelica na koje je potrošila 105.89 kn . Matej je u istoj trgovini kupio 5 vrećica čipsa od jabuka i 7 vrećica suhih marelica, a platio je 158.38 kn . Koja je cijena čipsa, a koja suhih marelica?

Označimo li cijenu vrećice čipsa s x , a cijenu vrećice suhih marelica s y , dobivamo sustav jednadžbi:

8 x + 3 y   =   105.89 5 x + 7 y   =   158.38

Rješenje sustava jest 6.49 , 17.99 .

Cijena vrećice čipsa jest 6.49 kn , a cijena vrećice marelica 17.99 kn .


Zadatak 13.

Na slici je torba.

Trgovac prodaje sportske torbe po 129.99 kn i školske torbe po 139.99 kn . Prodao je ukupno 123 torbe i naplatio 16 468.77 kn . Koliko je sportskih, a koliko školskih torbi prodao?

Označimo li broj sportskih torbi s x , a broj školskih s y , dobivamo sustav jednadžbi:

129.99 x + 139.99 y = 16 468.77 x + y = 123

Rješenje sustava jest 75,48 .

Prodano je 75 sportskih i 48 školskih torbi.


Zadatak 14.

Na slici je zdjelica s bademima.

Petra kupuje vrećice oguljenih badema od 40 g po 8.99 kn i vrećice pistacija od 30 g po 13.99 kn . Želi kupiti ukupno 480 g badema i pistacija, a na raspolaganju ima 165.86 kn . Koliko vrećica badema, a koliko pistacija može kupiti?

Označimo li broj vrećica badema s x , a broj vrećica pistacija s y , dobivamo sustav jednadžbi:

8.99 x + 13.99 y   =   165.86 40 x + 30 y   =   480

Rješenje sustava jest 6 , 8 .

Petra može kupiti 6 vrećica badema i 8 vrećica pistacija.


Zadatak 15.

Na slici su bicikli.

Anja uspoređuje cijene dviju agencija za iznajmljivanje bicikala. U obje postoji mogućnost unajmljivanja kacige koja se posebno plaća, a cijena unajmljivanja bicikla izražena je u kn/sat . Pronašla je grafove koji prikazuju ovisnost cijene o broju sati najma. Odredite cijenu unajmljivanja kacige u obje agencije te cijenu 1 sata unajmljivanja bicikla. Za koji bi broj sati unajmljivanja cijena unajmljivanja bila jednaka? Koliko iznosi ta cijena?

Na slici su grafovi koji prikazuju ovisnost cijene o broju sati iznajmljivanja.

Žuti mačak: za unajmljivanje kacige 20 kn , 30 kn za 1 sat unajmljivanja bicikla.

Ovisnost cijene y o broju sati unajmljivanja x jest y = 30 x + 20 .

Brzi lisac: za unajmljivanje kacige 50 kn , 20 kn za 1 sat unajmljivanja bicikla.

Ovisnost cijene y o broju sati unajmljivanja x jest y = 20 x + 50 .

Jednaku ćemo cijenu dobiti rješavanjem sustava

y = 30 x + 20 y = 20 x + 50

Rješenje je 3 , 110 .

Za tri sata unajmljivanja cijena će biti ista i iznosit će 110 kn .


Račun smjese

Zadatak 16.

Na slici su zlatne poluge.

 Čistoća zlata izražava se u karatima i u promilima. Težina zlata mjeri se u uncama.

Karata Promila
24 999
22 916
21 875
20 833
18 750
15 625
14 585

Koliko treba uzeti zlata od 15 karata, a koliko od 22 da bi se dobilo 7 unca 20 -karatnog zlata?

Označimo li težinu 15 -karatnog zlata s x , a težinu 22 -karatnog zlata s y , dobivamo sustav jednadžbi:

0.625 x + 0.916 y   =   7 · 0.833 x + y   =   7

Rješenje sustava jest 581 291 , 1456 291 .

Zapišimo rješenja kao decimalne brojeve zaokružene na tri decimale: x 1.997 , y 5.003 .

Treba uzeti 2 unce 15 -karatnog zlata i 5 unci 20 -karatnoga.


Zadatak 17.

Na slici su zrna kave.

Od kave po cijeni od 70 kn za 1 kg i kave po cijeni od 100 kn za 1 kg treba napraviti mješavinu od 400 kg koja će se prodavati po cijeni od 80 kn po kilogramu. Koliko kilograma kave svake vrste treba uzeti?

Označimo li masu prve vrste kave s x , a masu druge s y , dobivamo sustav jednadžbi:

70 x + 100 y   =   400 · 80 x + y   =   400

Rješenje sustava jest 800 3 , 400 3

Zaokružimo rješenje na cijele brojeve.

Treba uzeti 267 kg prve vrste kave i 133 kg druge vrste.


Sudari

Povezani sadržaji

Na slici su kugle za biljar.

U fizici se proučavaju sudari dvaju tijela. Promotrimo centralni elastični sudar. Sudar je centralni ako se središta masa kreću po istom pravcu. Pomoću masa i brzina tijela prije sudara možemo izračunati brzine tijela nakon sudara. Označimo mase tijela s m 1 , m 2 , brzine prije sudara s v 1 , v 2 i brzine nakon sudara s v ´ 1 , v ´ 2 . Za elastične sudare vrijedi zakon očuvanja energije i zakon očuvanja količine gibanja:

1 2 m 1 v 1 2 + 1 2 m 2 v 2 2 = 1 2 m 1 v ´ 1 2 + 1 2 m 2 v ´ 2 2 m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v ´ 1 + m 2 v ´ 2

Dobili smo sustav jednadžbi koji se može zapisati u jednostavnijem obliku (učinite to):

m 1 v 1 + m 2 v 2 = m 1 v ´ 1 + m 2 v ´ 2 v 1 + v ´ 1 = v 2 + v ´ 2

Pogledajte sljedeću animaciju i riješite zadatak.

Označimo zadane veličine: m 1 = 0.03 kg , m 2 = 0.05 kg , v 1 = 14 m/s , v 2 = 0 m/s .

Postavimo sustav jednadžbi:

0.03 · 14 + 0.05 · 0 = 0.03 v ´ 1 + 0.05 v ´ 2 14 + v ´ 1 = 0 + v ´ 2

Rješenje je - 3.5 , 10.5 .

Nakon sudara veća će se kuglica gibati brzinom od 10.5 m/s , a manja će se kuglica odbiti u suprotnom smjeru brzinom od 3.5 m/s .


Zadatak 18.

Dva tijela čije su mase 1 kg i 0.4 kg gibaju se po pravcu jedno prema drugom brzinama 5 m/s i ​ - 10 m/s . Odredite brzine nakon sudara.

Sustav jednadžbi jest

v ´ 1 + 0.4 v ´ 2   =   1 v ´ 1 - v ´ 2   =   - 15

Rješenje sustava jest - 25 7 , 80 7

Zapišimo rješenje kao decimalne brojeve zaokružene na dvije decimale.

Prvo se tijelo nakon sudara kreće brzinom - 3.57 m/s , a drugo brzinom 11.43 m/s .


Zadatak 19.

Kojom brzinom treba kuglica mase 0.2 kg udariti u kuglicu mase 0.3 kg koja miruje ako želimo da se kuglica koja je mirovala počne gibati brzinom od 4 m/s ? Kako će se nakon sudara kretati prva kuglica?

Sustav jednadžbi jest​

0.2 v 1 - 0.2 v ´ 1 = 1.2 v 1 + v ´ 1 = 4

Rješenje sustava jest 5 , - 1 .

Treba udariti brzinom od 5 m/s . Nakon sudara kretat će se u suprotnom smjeru brzinom 1 m/s .


Kutak za znatiželjne

Zadatak 20.

Tri prijateljice Maja, Petra i Iva skupljaju knjige iz kriminalističke serije Fearstreet. Kad bi Petra skupila još 6 knjiga, imala bi ih toliko koliko imaju Maja i Iva zajedno. Kad bi Iva skupila još 10 knjiga, imala bi ih toliko koliko imaju Maja i Petra zajedno. Njihova su prezimena Anić, Ančić i Aničić. Djevojka Aničić ima 13 knjiga, a broj knjiga djevojke Anić djeljiv je s 5 . Odredite koliko koja djevojka ima knjiga i koje je čije prezime.

Maja Ančić ima 8 knjiga, Petra Anić ima 15 , a Iva Aničić 13 .


Zadatak 21.

Na Županijskom natjecanju iz matematike zadan je zadatak:

Neka je p , r , s , t 4,8,12,16 . Promatrajući sve moguće izbore brojeva p , r , s , t nađite sva rješenja sustava

x + y + z = p x + y - z = r x - y + z = s x - y - z = t

Riješite zadatak.

...i na kraju

U ovoj ste jedinici rješavali probleme pomoću sustava linearnih jednadžbi. Smislite sami neki sličan problem. Postavite zadatke prijateljima iz razreda.