x
Učitavanje

3.7 Racionalni algebarski izrazi. Skraćivanje, množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Odgovorite na pitanja o razlomcima iz animacije.

Koji je brojnik sljedećeg razlomka u nizu? Izračunajte nazivnik sljedećeg razlomka.

Koliki bi bio nazivnik razlomka ako je njegov brojnik:

 1. 50
 2. 250
 3. a ?

U svakom zadatku zapišite razlomak.

Brojnik pomnožimo s 2 i od tog umnoška oduzmemo 1 . Ili brojniku dodamo brojnik umanjen za 1 .

Brojnik je sljedećeg razlomka 7 . Nazivnik je ​ 2 · 7 - 1 = 13 .

 1. Nazivnik je 2 · 50 - 1 = 99 , razlomak je 50 99 .
 2. Nazivnik je ​ 2 · 250 - 1 = 499 , razlomak je 250 499 .
 3. Nazivnik je ​ 2 a - 1 , razlomak je ​ a 2 a - 1 .

Razlomak kao što je na primjer​ 2 3 , čiji je brojnik i nazivnik broj, nazivamo brojevni razlomak. Kako biste nazvali razlomak kao što je a 2 a - 1 , čiji su brojnik i nazivnik algebarski izrazi?

Racionalni algebarski izrazi

Razlomak čiji su brojnik i nazivnik algebarski izrazi nazivamo racionalni algebarski izraz ili algebarski razlomak.

Vrijednost racionalnoga algebarskog izraza možemo računati na isti način kao i vrijednost algebarskog izraza: uvrštavanjem brojeva umjesto varijabli i izvođenjem računskih radnji s brojevnim razlomcima. Broj koji tako dobivamo vrijednost je racionalnoga algebarskog izraza.

Zadatak 1.

 1. Najjednostavniji racionalni algebarski izraz ima oblik​ 1 x . Uparite broj x koji se uvrštava s odgovarajućom vrijednosti izraza​ 1 x . Razmislite koje vrijednosti broja x možemo uvrstiti te u kojem su odnosu vrijednosti brojnika i nazivnika.

  - 40   ​
  0.4
  2.5
  - 10   ​
  1
  1
  - 0.1
  0.01
  - 2
  - 0.025
  100
  - 0.5  
  null
  null
 2. U racionalni algebarski izraz 1 x ne možemo uvrstiti vrijednost ​. Uvrštavamo li vrijednost veće apsolutne vrijednosti, vrijednost racionalnoga algebarskog izraza bit će po apsolutnoj vrijednosti . Uvrštavamo li vrijednost manje apsolutne vrijednosti, vrijednost racionalnoga algebarskog izraza bit će po apsolutnoj vrijednosti .

  null
  null

Zadatak 2.

Uvrstite zadane vrijednosti u racionalni algebarski izraz. Dobivene vrijednosti upišite na odgovarajuća mjesta. Za svaki točan odgovor, otkrit će vam se jedno polje skrivene slike.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 3.

Možemo li u zadani racionalni algebarski izraz uvrstiti bilo koji realni broj?

 1. U racionalni algebarski izraz x - 1 x - 2  

  null
  null
 2. U racionalni algebarski izraz​ 2 x - 5 2 x - 10 možemo uvrstiti sve realne brojeve osim broja 5 .

  null
  null
 3. U racionalni algebarski izraz 3 x - 15 5 x + 15 možemo uvrstiti sve realne brojeve osim broja .
  null
  null

U racionalni algebarski izraz možemo uvrstiti sve realne brojeve osim onih za koje je vrijednost nazivnika jednaka 0 .

Kažemo da je racionalni algebarski izraz definiran za sve realne brojeve osim onih za koje je vrijednost nazivnika jednaka 0 .

U zadatcima s racionalnim algebarskim izrazima podrazumijeva se da jednakosti vrijede za sve vrijednosti varijabli za koje su izrazi definirani.

Primjer 1.

Foto printer

Cijena je fotoprintera 6 799 kn , a trošak je izrade jedne fotografije 2 kn .

Koliki je ukupni trošak po izrađenoj fotografiji ako je izrađeno:

 1. 2 500 ​fotografija?
 2. n fotografija?
 3. Koliko fotografija treba izraditi da ukupni trošak po izrađenoj fotografiji bude manji od ​ 4 kn ?
 1. ​Ukupni je trošak izrade 2 500 fotografija 6 799 + 2 · 2 500 = 11   799 . Cijenu po izrađenoj fotografiji dobit ćemo tako da ukupni trošak podijelimo s ​brojem izrađenih fotografija:

  11 799 2 500 = 4.7196 4.72 kn .

 2. ​​ 6 799 + 2 n n
 3. ​Treba izraditi barem 3 400 fotografija.

Zadatak 4.

Na slici je model molekule mioglobina.

Mioglobin je molekula koja nosi kisik u ljudskom tijelu, a nalazi se u mišićnim stanicama. Postotak mioglobina zasićena kisikom na danom tlaku od p Torr računa se formulom p 1 + p . Tlak je u aktivnom mišiću 20 Torr (tor je stara mjerna jedinica tlaka; 1 Torr iznosi 1 mm stupca žive, odnosno 750 Torr odgovara 1 atmosferi). Koji je postotak mioglobina zasićena kisikom u aktivnomu mišiću?

95 %


Skraćivanje algebarskih razlomaka

U osnovnoj ste školi naučili skraćivati brojevne razlomke.

Skratimo razlomak 60 126 . Možemo uočiti da su brojnik i nazivnik parni, skratiti s 2 , a zatim provjeravati možemo li kratiti s još nekim brojem. Drugi je način da rastavimo brojnik i nazivnik na proste faktore i zatim kratimo. Postupimo tako.

60 = 6 · 10 = 2 · 3 · 2 · 5 = 2 · 2 · 3 · 5

126 = 2 · 63 = 2 · 9 · 7 = 2 · 3 · 3 · 7

60 126 = 2 · 2 · 3 · 5 2 · 3 · 3 · 7 = 2 · 5 3 · 7 = 10 21 .

Kako kratiti algebarske razlomke?

Zadatak 5.

Možemo li skratiti algebarski razlomak a + 3 39 ?   ​

 1. Za a = 1  brojnik razlomka je , a nazivnik je pa se brojevni razlomak skratiti. ​
  null
  null
 2. Za a = 2   brojnik razlomka je   , a nazivnik je pa se brojevni razlomak  skratiti.
  null
  null

Vidjeli smo da se za neke vrijednosti varijable a dobiveni brojevni razlomak ne može skratiti. Zaključujemo da se algebarski razlomak a + 3 39 ne može skratiti.

Zadatak 6.

Mogu li se skratiti algebarski razlomci:

 1. 3 a + 3 39
 2. 5 a + 5 13 a + 13 ?
 1. Brojnik se sastoji od dvaju članova. Oba su člana djeljiva s tri, što znači da je brojnik djeljiv s tri. I nazivnik je djeljiv s tri. Uvrstimo li umjesto a bilo koji realni broj u brojniku i nazivniku, pojavit će se broj 3 koji se može skratiti. To znači da se svi brojevni razlomci mogu skratiti pa se i algebarski razlomak može skratiti.

  3 a + 3 39 = 3 a + 1 3 · 13 = a + 1 13

 2. Brojnik i nazivnik mogu se rastaviti na faktore: 5 a + 1 13 a + 1 .

  Vidimo da brojnik i nazivnik imaju zajednički faktor. To je izraz a + 1 . Uvrstimo li umjesto a bilo koji realni broj različit od - 1 , u brojniku i nazivniku pojavit će se isti broj koji se može skratiti. Svi se brojevni razlomci mogu skratiti, što znači da i algebarski razlomak možemo skratiti.

  5 a + 5 13 a + 13 = 5 a + 1 13 a + 1 = 5 13


Zadatak 7.

Promotrite zadane algebarske razlomke. Razvrstajte ih u dvije skupine: one koji se mogu skratiti i one koji se ne mogu skratiti. Skratite razlomke koji se mogu skratiti. Provjerite rješenja.

 

3 a b 6 a b - 2 b

Algebarski razlomci koji se ne mogu skratiti

Algebarski razlomci koji se mogu skratiti

Pomoć:

Ne možete kratiti pribrojnike.

Možete li brojnik ili nazivnik razlomka rastaviti na faktore? Postoji li zajednički faktor brojnika i nazivnika? Zajednički faktor brojnika i nazivnika možemo kratiti.

Postupak:

5 5 x · 6 = 1 x · 6 = 1 6 x   ​

5 x + 10 5 x - 10 = 5 x + 2 5 x - 2 = x + 2 x - 2

2 c 2 + 3 c 6 c = c 2 c + 3 6 c = 2 c + 3 6

3 a b 6 a b - 2 b = 3 a b b 6 a - 2 = 3 a 6 a - 2

Zaključimo:

Algebarski razlomak možemo kratiti ako su brojnik i nazivnik zapisani u obliku umnoška i ako postoji zajednički faktor brojnika i nazivnika. Zajednički faktor može biti broj ili algebarski izraz.

Zadatak 8.

Skratite algebarske razlomke.

 1. 2 a 3 b + 4 a 2 b 2 3 a 2 + 6 a b
 2. 9 x 2 - y 2 9 x 3 + 6 x 2 y + x y 2
 3. a 3 + 6 a 2 + 12 a + 8 a 3 + 8
 1. Brojnik i nazivnik nisu zapisani u obliku umnoška. Zato najprije treba brojnik i nazivnik rastaviti na faktore:

  2 a 3 b + 4 a 2 b 2 3 a 2 + 6 a b = 2 a 2 b a + 2 b 3 a a + 2 b .

  Zatim kratimo zajedničke faktore brojnika i nazivnika:

  2 a 2 b a + 2 b 3 a a + 2 b = 2 a b 3 .

 2. Brojnik i nazivnik rastavljamo na faktore. U brojniku nema zajedničkog faktora, u nazivniku možemo izlučiti x :

  9 x 2 - y 2 9 x 3 + 6 x 2 y + x y 2 = 9 x 2 - y 2 x 9 x 2 + 6 x y + y 2 .

  U brojniku je razlika kvadrata, u nazivniku kvadrat zbroja:

  9 x 2 - y 2 x 9 x 2 + 6 x y + y 2 = 3 x - y 3 x + y x 3 x + y 2 .

  Kratimo zajednički faktor 3 x + y :

  3 x - y 3 x + y x 3 x + y 2 = 3 x - y x 3 x + y .

 3. U brojniku je kub zbroja, u nazivniku zbroj kubova:

  a 3 + 6 a 2 + 12 a + 8 a 3 + 8 = a + 2 3 a + 2 a 2 - 2 a + 4 = a + 2 2 a 2 - 2 a + 4 .


Zadatak 9.

Skratite algebarski razlomak 27 x 3 - y 3 y 2 - 9 x 2 . Rješenje možete pogledati u videozapisu.

Množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka

Algebarske razlomke množimo i dijelimo kao i brojevne. Pritom prije množenja i dijeljenja kratimo ako je moguće.

Zadatak 10.

Pomnožite algebarske razlomke:

2 a 2 b c 2 · 6 b c 5 3 a 3 = A b y c z a x .
A =
x =
y =
z =
null
null

Zadatak 11.

Pomnožite algebarske razlomke

16 x 3 - 25 x y 2 8 x y - 10 y 2 · y 2 16 x 2 + 40 x y + 25 y 2 .

16 x 3 - 25 x y 2 8 x y - 10 y 2 · y 2 16 x 2 + 40 x y + 25 y 2 = x 16 x 2 - 25 y 2 2 y 4 x - 5 y · y 2 4 x + 5 y 2 = x 4 x - 5 y 4 x + 5 y 2 y 4 x - 5 y · y 2 4 x + 5 y 2 = x y 2 4 x + 5 y


Zadatak 12.

Podijelite algebarske razlomke: 16 a 4 + 54 a b 3 9 b 2 : 32 a 5 - 72 a 3 b 2 3 b .

16 a 4 + 54 a b 3 9 b 2 : 32 a 5 - 72 a 3 b 2 3 b = 2 a 8 a 3 + 27 b 3 9 b 2 · 3 b 8 a 3 4 a 2 - 9 b 2 = 2 a 2 a + 3 b 4 a 2 - 6 a b + 9 b 2 9 b 2 · 3 b 8 a 3 2 a - 3 b 2 a + 3 b = 4 a 2 - 6 a b + 9 b 2 12 a 2 b 2 a - 3 b


Kutak za znatiželjne

5/9

Pogledajte još jedanput videozapis iz uvodnog primjera. Zamjećujete li kojem se dijelu kruga približava obojeni dio? Nastavimo nizati razlomke prema istom pravilu. Zapišite razlomak u n -tom koraku. ​Ako je n veliki broj, čemu je približno jednak taj razlomak? Objasnite.  

Obojeno je približno pola kruga. Razlomak u n -tom koraku je n + 1 2 n + 1 . Ako je n veliki broj, taj je razlomak približno jednak 1 2 , što možemo objasniti ovako:

n + 1 2 n + 1 = n 1 + 1 n n 2 + 1 n = 1 + 1 n 2 + 1 n .

Ako je n jako veliki broj, 1 n  je gotovo 0 pa ga možemo zanemariti i dobivamo:

n + 1 2 n + 1 = 1 + 1 n 2 + 1 n 1 2 .


Zadatak 13.

Promotrite zadani niz razlomaka. Pronađite broj kojem su približno jednaki „daleki” članovi niza. Objasnite.

 1. 1 2 , 2 5 , 3 8 , 4 11 , 5 14 . . .
 2. 3 5 , 4 9 , 5 13 , 6 17 , 7 21 . . .
 1. n 3 n - 1 = n n 3 - 1 n = 1 3 - 1 n 1 3
 2. n + 2 4 n + 1 = n 1 + 2 n n 4 + 1 n = 1 + 2 n 4 + 1 n 1 4

Broj od kojeg se „daleki” članovi niza „malo” razlikuju važan je pojam u matematici i naziva se limes niza. Preciznu definiciju limesa niza i dokaze povezane s limesom niza učit ćete u četvrtom razredu.


Zadatak 14.

Zadajte niz razlomaka tako da daleki članovi niza budu približno jednaki broju 1 5 .

...i na kraju

Na slici su znamenke.

Zamislite neki broj. Od kuba zamišljenog broja oduzmite zamišljeni broj. Od kvadrata zamišljenog broja oduzmite zamišljeni broj. Podijelite dobivene brojeve. Od rezultata oduzmite zamišljeni broj. Jeste li dobili broj 1 ? Pokušajte ponovno s nekim drugim brojem. Objasnite zašto je rezultat uvijek 1 .

Smislite neki „ magični trik s brojevima. Zadajte ga kao zadatak učenicima u svojemu razredu. Napravite prezentacije zadataka koje ste osmislili u razredu.

Idemo na sljedeću jedinicu

3.8 Zbrajanje i oduzimanje algebarskih razlomaka