x
Učitavanje

Procjena znanja

Europska unija, Zajedno do fondova EU

1

Algebarski izraz koji predstavlja zbroj broja 3  i polovine umnoška brojeva​ a i b je:

null
null
2

Zbroj kuba broja​ x i dvostrukog kuba broja y je:

null
null
3

Razvrstajte (povlačenjem) sljedeće izraze u dvije skupine prema njihovu nazivu: Kvadrat zbroja i Zbroj kvadrata.

4 x 2 + 9 y 2

Kvadrat zbroja

 Zbroj kvadrata

null
null
4

Uparite algebarski izraz i njegov opis riječima ili naziv.

3 x 5 - 4 x 3 + 4
a - 2 b - 3 c 2
2 x - 9 x 3 - 4
x 2 + x - 2 x 2 - x + 5
null
null
5

Sljedeća je slika geometrijska interpretacija umnoška dvaju algebarskih izraza.

Označite (povlačenjem) dijelove površine algebarskim izrazima.

Dijelove nastojte smjestiti na sredinu elementa i to onim redom kako se pojavljuju slijeva nadesno i odozgo prema dolje.

Ovu ćete sliku upotrijebiti i u sljedećem zadatku.

Na slici je pravokutnik sa stranicama 1+x+y i y+4.

y 2

y

y

y

y

y

x y

1

1

1

 1

x

x

x

x

null
null
6
Algebarski izraz koji je prikazan na slici u prethodnom zadatku je
( ) ( y + ) = y 2 + y +   x +   x y +   .
null
null
7

Uparite algebarske izraze tako da vrijedi točna jednakost.

a 3 - 3 a 2 =
x 2 - 4 y 6
a - 3 a 2 + 3 a + 9
3 x - 2 y 2 3 x + 2 y 2 9 x 2 + 4 y 4
1 2 x + x 3
1 8 x 3 + 3 4 x + 3 x 2 + x 3
81 x 4 - 16 y 8
a 3 - 27
x - 2 y 3 x + 2 y 3 =
a 2 9 - 2 + 9 a 2
null
null
8

Izračunajte ​ 2 x 2 - 3 x x + 2 i označite rješenje.

null
null
9

Izračunajte - 3 ( a + 3 ) 2 + 2 a + 3 4 a 2 - 6 a + 9 i označite rješenje​.

null
null
10
Polinom​ x 5 - 3 x 4 - 4 x 3 + 12 x 2 djeljiv je s (više je točnih odgovora):
null
null
11
​Faktorizirajte.
2 x 3 - 54 = ( x - ) ( x 2 + x + ) .
null
12
Faktorizirajte.
a 2 + 3 a - 10 = ( a - ) ( a +    ) .  
null

 

13
Faktorizirajte.

3 9 - y 2 - 6 3 + y = 3 (   ​ + y ) ( - y ) .
null
14

Uparite algebarski izraz i naziv pojma koji ga predočuje na slici.

Na slici je okvir u obliku pravokutnika. Vanjske su dimenzije a+5 i a-1. Unutarnje su dimenzije a+1 i a-4.

8 a + 2
7 a - 1
a 2 + 4 a - 5
null
null
15

Razlomak​ 6 x 3 - 6 x 9 x 2 + 9 x nakon skraćivanja jednak je:

null
null
16

Izračunajte 2 1 - a 2 + a a + 1 i označite rješenje.

17

Izračunajte 1 - x 2 - 4 x 2 : x - 2 x i označite rješenje.

null
null
18

Izračunajte 27 x - 3 - x 5 - 9 x 3 x 2 + 9 · x x - 3 2 - 3 x 2 - 9 i označite rješenje.

null
null
19

Ako je​ a + b = 2 i a 2 + b 2 = 10 , uparite algebarski izraz i njegovu vrijednost.

a b =
a - b 2 =
a 3 + b 3 =
9 a b 3 + 9 a 3 b : 1 a + 1 b =

Pomoć:

U formulu za kvadrat zbroja uvrstite zadane vrijednosti.

null
20
Vrijednost racionalnoga algebarskog izraza ​ x 3 - 5 x 2 - 25 x + 125 1 000 x + 5 000 za x = 100 005 iznosi .

Pomoć:

1 1 000 x - 5 2 skraćeni je zadani racionalni algebarski izraz u koji treba uvrstiti broj 100 005 .

 

21

Povlačenjem brojeva popunite tablicu vrijednosti racionalnoga algebarskog izraza 1 - 1 x 2 1 + 1 x koji je u tablici označen sa slovom A.

tablica

- 1

100 101

1 4

3 2

21 20

13 14

0

3

 

 

ZAVRŠITE PROCJENU
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje