x
Učitavanje

3.5 Razlika kvadrata, zbroj i razlika kubova

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje
Na slici su učenici koji brojeve 197 i 203 množe napamet ili pisanim računom.

U osnovnoj ste školi naučili pisano množiti višeznamenkaste brojeve. Katkad možemo računati brže i jednostavnije. Možete li pretpostaviti kako je računala učenica na slici? Možete li brzo, bez džepnog računala i pisanog množenja, izračunati:

43 · 57 , 84 · 76 , 275 · 325 ?

Provjerite rezultate.

Izrežimo formulu

Praktična vježba

Korak 1.

Izrežite iz papira kvadrat kao na prvoj slici.

Korak 2.
Iz početnog kvadrata izrežite u donjem desnom kutu manji kvadrat tako da dobijete lik kao na drugoj slici. Koristeći se oznakama a  i b , zapišite površinu lika koji ste dobili.

Korak 3.

Prerežite papir po iscrtkanoj crti kao na trećoj slici. Složite dva dijela papira tako da dobijete pravokutnik. Koristeći se oznakama a  i b , zapišite duljine stranica i površinu pravokutnika koji ste dobili.

Korak 4.

Usporedite površine iz drugog i trećeg koraka. Zapišite u bilježnicu formulu koju ste dobili. Kako biste nazvali dobivenu formulu?

Razlika kvadrata

Promotrite pozorno animaciju.

Zadatak 1.

U praktičnoj vježbi i animaciji uspoređivali smo površine likova. U oba smo primjera zaključili da vrijedi formula:

a 2 - b 2 =

null
null
Na slici je ploča s formulom za razliku kvadrata.

Izraz a 2 - b 2 nazivamo razlika kvadrata. Za svaka dva realna broja a i b vrijedi:

a 2 - b 2 = ( a - b ) ( a + b ) .

Primjer 1.

Formulu za razliku kvadrata možemo dokazati i algebarski:

( a - b ) ( a + b ) = a 2 + a b - b a - b 2 = a 2 - b 2 .

Primijenimo formulu

Ovisno o kontekstu zadatka formulu ćemo primjenjivati na dva načina:

 1. Ako je zadana razlika kvadrata koju treba zapisati u obliku umnoška, u zadatku prepoznajemo izraz a 2 - b 2 te ga zapisujemo u obliku ( a - b ) ( a + b ) .
 2. Ako je zadan umnožak dviju zagrada koji treba zapisati u obliku zbroja ili razlike nekoliko članova, u zadatku prepoznajemo izraz oblika ( a - b ) ( a + b ) te ga zapisujemo u obliku a 2 - b 2 .

Zadatak 2.

Mogu li se zadani izrazi zapisati u obliku razlike kvadrata?

 1. 36 c 2 - d 2

  null
  null
 2. 0.16 s 2 + t 2

  null
  null
 3. x 6 - y 6

  null
  null
 4. 16 a + 25 b

  null
  null

Zadatak 3.

Zapišite u obliku umnoška.

 1. 9 x 2 - 16 z 2 =
   
    =
   
  - 4 z ) ( 3 x +
   
  )  

  3 x  
  4 z   ​
  ( 3 x ) 2 - ( 4 z ) 2

  null
  null
 2. 0.01 p 6 - 0.25 q 4 = (

   
    ) 2 - (  
   
  ) 2 =
   
   

  ( 0.1 p 3 - 0.5 q 2 ) ( 0.1 p 3 + 0.5 q 2 )
  0.1 p 3  
  0.5 q 2   ​

   

  null
 3. 9 25 a 2 b 4 - 4 49 c 8 = (

   
  ) 2 - (   ​
   
  ) 2 =
   

  ( 3 5 a b 2 - 2 7 c 4 ) ( 3 5 a b 2 + 2 7 c 4 )
  3 5 a b 2   ​
  2 7 c 4   ​

  null

Zadatak 4.

Uvježbajte primjenu formule za razliku kvadrata. Zadane izraze prikažite u obliku umnoška. Za unos razlomka koristite se znakom za dijeljenje, na primjer 3 5 = 3 / 5 .

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 2.

Formulu za razliku kvadrata možemo primjenjivati i za množenje. Zapišite izraz bez zagrada. 

( 8 3 s - 2 3 t ) ( 8 3 s + 2 3 t )

( 8 3 s - 2 3 t ) ( 8 3 s + 2 3 t ) = ( 8 3 s ) 2 - ( 2 3 t ) 2 = 64 9 s 2 - 4 9 t 2  


Zadatak 5.

Povežite izraze tako da među njima vrijedi jednakost.

4 p + 3 t 2 3 t 2 - 4 p
16 p 2 - 9 t 4
( 4 p + 3 t ) ( 3 t - 4 p )
16 p 2 - 9 t 2
( 4 p + 3 t 2 ) ( 4 p - 3 t 2 )
9 t 4 - 16 p 2
( 4 p - 3 t ) ( 4 p + 3 t )
9 t 2 - 16 p 2
null
null

Zadatak 6.

Uvježbajte primjenu formule za razliku kvadrata. Zadane izraze prikažite bez zagrada.  Za unos razlomka koristite se znakom za dijeljenje, na primjer 3 5 = 3 / 5 .

Povećaj ili smanji interakciju

Kutak za znatiželjne

Ustanite. Zamislite neki prirodni broj. Od kvadrata toga broja oduzmite kvadrat njegova prethodnika. Ako je rezultat neparan broj, podignite ruke, a ako je paran, ostanite stajati mirno. Koliki je postotak učenika u razredu podignuo ruke? Ponovite još nekoliko puta. Što biste mogli pretpostaviti? Zapišite pravilnost koju ste uočili. Objasnite.

Na slici je čovječuljak koji podiže ruke.

Razlika kvadrata prirodnoga broja većeg od 1 i njegova prethodnika neparan je broj.

Označimo prirodni broj s n . Njegov je prethodnik n - 1 . Razlika kvadrata tih brojeva je n 2 - ( n - 1 ) 2 , što možemo zapisati u obliku umnoška

n 2 - ( n - 1 ) 2 = ( n - ( n - 1 ) ) ( n + n - 1 ) = ( n - n + 1 ) ( 2 n - 1 ) = 1 · ( 2 n - 1 ) = 2 n - 1 , a to je neparan broj.


Primjer 3.

Pogledajmo ponovno množenja iz uvodnog primjera.

Faktori u umnošku​ 197 · 203 su 197 i 203 . Možemo li te brojeve zapisati kao zbroj i razliku nekih dvaju brojeva? Uočite da je broj 197 za tri manji od 200 , a broj 203 je za tri veći od 200 . Možemo pisati:

197 · 203 = ( 200 - 3 ) ( 200 + 3 ) = 200 2 - 3 2 = 40 000 - 9 = 39 991 .

Izračunajte na sličan način umnoške 43 · 57 , 84 · 76 , 275 · 325.

43 · 57 = ( 50 - 7 ) ( 50 + 7 ) = 50 2 - 7 2 = 2 500 - 49 = 2 451 ,

84 · 76 = ( 80 + 4 ) ( 80 - 4 ) = 6 400 - 16 = 6 384 ,

275 · 325 = ( 300 - 25 ) ( 300 + 25 ) = 90 000 - 625 = 89 375


Velika i mala kocka

Promotrite pozorno animaciju.

Zadatak 7.

Promotrimo u animaciji tijelo koje nastaje kad iz velike kocke izvadimo malu.

Korak 1.

Zapišite u bilježnicu s pomoću duljina stranica a  i b obujam tijela.

Korak 2.

Zapišite s pomoću duljina stranica a  i b obujam triju kvadara od kojih se sastoji tijelo.

Korak 3.

Usporedite obujam iz drugoga i trećeg koraka. Zapišite formulu koju ste dobili. Kako biste nazvali dobivenu formulu?

Korak 1. a 3 - b 3   ​

Korak 2. a 2 ( a - b ) , b 2 ( a - b ) , a b ( a - b )

Korak 3. a 3 - b 3 = a 2 ( a - b ) + a b ( a - b ) + b 2 ( a - b )  

Desnu stranu možemo jednostavnije zapisati kao ​ ( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) . Uvjerite se množenjem. Dobili smo formulu a 3 - b 3 = ( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) .


Razlika kubova

Izraz a 3 - b 3 nazivamo razlika kubova. Za svaka dva realna broja a i b vrijedi:

a 3 - b 3 = ( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) .

Zadatak 8.

Formulu a 3 - b 3 = ( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) dokažite algebarski.

( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) = a 3 + a 2 b + a b 2 - b a 2 - b a b - b 3 = a 3 - b 3


Zbroj kubova

Otkrili smo formule za razliku kvadrata i kubova. U sljedećoj interakciji odaberite u padajućim izbornicima dijelove formule za zbroj kubova tako da dobijete istu vrijednost kao i za a 3 + b 3 . Promijenite vrijednosti brojeva​ a i b . Vrijedi li jednakost za sve promatrane vrijednosti brojeva a i b ?   Zapišite formulu za zbroj kubova. Opravdajte formulu algebarski.

Povećaj ili smanji interakciju

U matematici se katkad susrećemo sa sličnim formulama koje se razlikuju samo u nekom predznaku. Obično se tada dokaže jedna od njih, a druga se onda lako dobije s pomoću prve uvrštavanjem suprotnoga broja.

Izvedimo na taj način formulu za faktorizaciju zbroja kubova.

Dokazali smo formulu za faktorizaciju razlike kubova

a 3 - b 3 = ( a - b ) ( a 2 + a b + b 2 ) koja vrijedi za svaka dva realna broja a i b .

Uvrstimo umjesto b suprotni broj - b :

a 3 - - b 3 = a - - b a 2 + a - b + - b 2

a 3 + b 3 = a + b a 2 - a b + b 2 .

Izraz a 3 + b 3 nazivamo zbroj kubova. Za svaka dva realna broja a  i b vrijedi: 

a 3 + b 3 = ( a + b ) ( a 2 - a b + b 2 ) .

Zadatak 9.

Polazeći od formule za razliku kvadrata, pokušajte dobiti formulu za zbroj kvadrata. U čemu je problem?

Uvrštavanjem - b  u formulu za razliku kvadrata dobivamo:

a 2 - - b 2 = a - - b a + - b

a 2 - b 2 = a + b a - b .

Dobili smo ponovno formulu za razliku kvadrata, a ne za zbroj kvadrata.


Zadatak 10.

Dovucite zadane elemente na odgovarajuće mjesto.

 

27 x 6 - y 3   ​

 Razlika kvadrata

 Razlika kubova

 Zbroj kubova

null
null

Primjer 4.

Zapišimo u obliku umnoška:

 1. 125 + 8 d 3
 2. 1 - 27 t 6 .
 1. ​U izrazu su dva člana povezana znakom plus. To bi mogao biti zbroj kubova. Zapišimo članove u obliku kuba: ​ 125 = 5 3 , 8 d 3 = 2 d 3 pa je zadani izraz zaista zbroj kubova. Primijenimo formulu za zbroj kubova:

  125 + 8 d 3 = 5 3 + 2 d 3 = 5 + 2 d 5 2 - 5 · 2 d + 2 d 2 = 5 + 2 d 25 - 10 d + 4 d 2 .

 2. ​U izrazu su dva člana povezana znakom minus. To bi mogla biti razlika kvadrata ili razlika kubova. Prvi je član broj 1 , koji možemo zapisati kao ​ 1 2 ili kao 1 3 . Drugi član možemo zapisati u obliku kuba 3 t 2 3 . Zadani ćemo izraz rastaviti kao razliku kubova:

  1 - 27 t 6 = 1 3 - 3 t 2 3 = 1 - 3 t 2 1 + 1 · 3 t 2 + 3 t 2 2 = 1 - 3 t 2 1 + 3 t 2 + 9 t 4 .


Zadatak 11.

Odaberite izraze tako da vrijedi znak jednakosti. Više rješenja može biti točno.

 1. p 6 - 1 =

  Pomoć:

  Izraz se sastoji od dva člana povezana znakom minus. Oba člana možemo zapisati kao kvadrate i kao kubove. Možemo primijeniti formulu za razliku kvadrata i za razliku kubova.

  null
 2. p 6 + 1 =

  Pomoć:

  Izraz se sastoji od dva člana povezana znakom plus. Ako članove možemo zapisati u obliku kubova onda je zadani izraz zbroj kubova.

  null

Zbroj kvadrata

Primjer 5.

Otkrili smo formule za razliku kvadrata i kubova te za zbroj kubova. Što možemo reći o zbroju kvadrata? Može li se zbroj kvadrata zapisati u obliku umnoška? Odgovorite na pitanja.

 1. a 2 + b 2 jednako je a + b 2

  null
 2. a 2 + b 2 jednako je a - b a + b  

  null
  null
 3. a 2 + b 2 jednako je - a + b a + b  

   

  null

Primjer 6.

Možemo li faktorizirati izraz a 2 + b 2 ? Ne, zbroj se kvadrata ne može napisati u obliku umnoška algebarskih izraza bez upotrebe korijena.

Znači li ta tvrdnja da se ni jedan izraz u kojem se pojavljuje zbroj nekih dvaju kvadrata ne može faktorizirati? Pomnožite:​ t 2 + 2 t + 2 t 2 - 2 t + 2 . Opišite rezultat.

t 2 + 2 t + 2 t 2 - 2 t + 2 = t 4 + 4 = t 2 2 + 2 2 pa vidimo da se zbroj kvadrata izraza t 2 i 2 može zapisati u obliku umnoška dviju zagrada.


Zaključimo:

Izraz a 2 + b 2 ne ​može se faktorizirati. Neki izrazi u kojima je zbroj kvadrata mogu se faktorizirati.

Posebni slučaj zbroja kvadrata

Kutak za znatiželjne

U 6. primjeru, množenjem izraza u zagradama, pokazali smo da vrijedi t 4 + 4 = t 2 + 2 t + 2 t 2 - 2 t + 2 . Ali kako pronaći izraz čiji će umnožak biti jednak zadanom zbroju kvadrata? I kada je moguće pronaći takve izraze?

Kako ste množili izraze u zagradama? Postoji li neki brži način?

Izraze možemo pomnožiti primjenjujući formulu za razliku kvadrata.

t 2 + 2 t + 2 t 2 - 2 t + 2 = t 2 + 2 + 2 t t 2 + 2 - 2 t =

t 2 + 2 2 - 2 t 2 = t 4 + 4 t 2 + 4 - 4 t 2 = t 4 + 4


Zadatak 12.

Prikažite u obliku umnoška izraz 81 + 4 x 4 . Opišite postupak.

81 + 4 x 4 = 9 2 + 2 x 2 2 + 2 · 9 · 2 x 2 - 36 x 2 = 9 + 2 x 2 2 - 6 x 2 = 9 + 2 x 2 + 6 x 9 + 2 x 2 - 6 x

Zadani smo zbroj kvadrata dopunili do kvadrata binoma. Tako smo dobili razliku kvadrata koju smo zapisali u obliku umnoška.


Zadatak 13.

Promotrite izraze t 4 + 4 i 81 + 4 x 4 . Što im je zajedničko? Napišite u bilježnicu još neki izraz koji na isti način možete zapisati u obliku umnoška. Zapišite opći oblik izraza pa ga prikažite u obliku umnoška.

Opći oblik koji se može faktorizirati je a 4 + 4 b 4 . Vrijedi:

a 4 + 4 b 4 = a 4 + 4 b 4 + 4 a 2 b 2 - 4 a 2 b 2 = a 2 + 2 b 2 2 - 2 a b 2 = a 2 + 2 b 2 + 2 a b a 2 + 2 b 2 - 2 a b


Identitet a 4 + 4 b 4 = a 2 + 2 b 2 + 2 a b a 2 + 2 b 2 - 2 a b naziva se identitet Sophie Germain. Ime je dobio po francuskoj matematičarki Marie-Sophie Germain koja ga je upotrebljavala u svojim radovima.

Zanimljivost

Na slici je francuska matematičarka Marie Sophie Germain.

Marie-Sophie Germain rođena je u Parizu 1776. godine. Matematiku je počela učiti u dobi od 13 godina iz očevih knjiga unatoč protivljenju svojih roditelja koji su smatrali da je to neprikladno za ženu. U dobi od 18 godina odlučila je studirati matematiku na Ecole Polytechnique u Parizu, ali ženama je to bilo zabranjeno. Ipak, uspjela je nabaviti zabilješke s mnogih predavanja iz kojih je učila sama. Na kraju je semestra pod pseudonimom predala svoje bilješke Lagrangeu, koji se oduševio njezinim radom. Iznenadio se kad je shvatio da je riječ o ženi, ali je uočio njezin talent za matematiku i postao joj je mentor. Nastavila se baviti matematikom, osobito teorijom brojeva te je dokazala teorem koji i danas nosi njezino ime, a koji je bio važan korak u dokazivanju velikoga Fermatova teorema. Teorem je dokazala za proste brojeve p sa svojstvom da je i broj 2 p + 1 prost. Brojeve s tim svojstvom danas nazivamo prostim brojevima Sophie Germain. Više o njezinu životu i radu možete pročitati na poveznici.

Zadatak 14.

Identitet Sophie Germain može se upotrijebiti u zadatcima iz teorije brojeva. Riješite zadatke.

 1. Dokažite da broj 2017 4 + 4 2017 nije prost .
 2. Je li broj n 4 + 4 n , n N prost ili složen? Dokažite.
 1. 2017 4 + 4 2017 = 2017 4 + 4 · 4 2016 =

  2017 2 + 2 · 4 1008 + 2 · 2017 · 4 504 2017 2 + 2 · 4 1008 - 2 · 2017 · 4 504

  Broj 2017 4 + 4 2017 prikazali smo u obliku umnoška cijelih brojeva. Treba još vidjeti da su oba faktora različita od 1 . Za prvi je faktor to očito. U drugom je 4 1008 od 2017 · 4 504 (dokažite) pa je cijeli faktor sigurno veći od 1 . Zaključujemo da je broj 2017 4 + 4 2017 složen.

 2. Za n = 1 dobivamo 5 , što je prost broj.

  Neka je n > 1 .

  Ako je n paran, broj je n 4 + 4 n paran pa je složen.

  Pretpostavimo da je n neparan. Tada je n = 2 k + 1 pa je 4 n = 4 · 4 n - 1 = 4 · 4 2 k = 4 · 2 k 4 .

  Primijenimo identitet Sophie Germain:

  n 4 + 4 n = n 4 + 4 · 2 k 4 = n 2 + 2 · 2 2 k + 2 n · 2 k n 2 + 2 · 2 2 k - 2 n · 2 k .

  Broj je složen jer su obje zagrade veće od 1 (dokažite).


...i na kraju

U ovoj ste jedinici upoznali formule za razliku kvadrata, zbroj i razliku kubova. Primijenite formule u zadatcima.

 1. 25 a 6 - 1 =

  Pomoć:

  25 a 6 - 1 = 5 a 3 2 - 1 2

 2. 125 + 8 a 3 b 6 =  

   

 3. x 2 - 2 x + y 2 =

   

  Postupak:

  x - 2 x + y x + 2 x + y = - x - y 3 x + y

 4. 16 x + 2 2 - 9 x - 1 2 =

   

  Postupak:

  16 x + 2 2 - 9 x - 1 2 = 4 x + 2 2 - 3 x - 1 2 =

  4 x + 2 - 3 x - 1 4 x + 2 + 3 x - 1 = x + 11 7 x + 5

 5. a 12 - 1 =

  a 3 - 1 a 3 + 1 a 6 + 1

  Točno

  Netočno

   

   

 6. 2 a - b 4 a 2 + b 2 2 a + b - 8 a 4 2 - 0.125 b a 4 = .

   

   

 7. 5 x 4 + 6 y 3 25 x 8 - 30 x 4 y 3 + 36 y 6 - 5 x 4 - 6 y 3 25 x 8 + 30 x 4 y 3 + 36 y 6 = A x a + B y b ,
  A = .
  B = .
  b = .

   

   

Idemo na sljedeću jedinicu

3.6 Faktorizacija