x
Učitavanje

4.4 Svojstva uređaja u skupu R i intervali

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Temperature mogu biti više ili niže, cilj može biti bliže ili dalje, utezi mogu biti lakši ili teži, praznici mogu biti dulji ili kraći... Sve su to načini da usporedimo neke osobine objekata. Što zapravo uspoređujemo? Najčeće se uspoređivanje svodi na uspoređivanje brojeva.

Uređaj na skupu realnih brojeva

Realne smo brojeve smjestili na brojevni pravac. Realni broj može biti pozitivan, negativan ili nula.

Slika prikazuje: Brojevni pravac 1

Pozitivni realni brojevi su od nule. Na brojevnom su pravcu smješteni od nule. Negativni su realni brojevi od nule. Na brojevnom su pravcu smješteni od nule.

null
null

Ako je realni broj a pozitivan, pišemo​

 
.
Ako je realni broj a negativan, pišemo
 
.

a > 0
a < 0

null
null

Usporedili smo realni broj s nulom. Na isti način možemo usporediti dva realna broja.

Ako je broj a desno od broja b na brojevnom pravcu, onda je a veći od b što zapisujemo: a > b .

Ako je broj a lijevo od broja b na brojevnom pravcu, onda je a manji od b što zapisujemo: a < b .

Opisali smo kako realne brojeve možemo uspoređivati po veličini pa kažemo da smo u skup realnih brojeva uveli uređaj. Pogledajmo koja su svojstva uređaja u skupu realnih brojeva.

 1. Označite točan odgovor.

  null
  null
 2. Označite točan odgovor.

  null
  null
 3. Označite točan odgovor.

  null
  null
 4. Označite točan odgovor.

  null
  null
 5. Označite točan odgovor.

  null
  null

Za svaka dva realna broja a , b vrijedi jedna od mogućnosti:

a < b  ili a = b ili a > b .

Zadatak 1.

Odaberite točan odgovor.

 Vrijedi: - 5 je od - 1 i - 1 je  od 3 pa je - 5    od 3

null
null
Slika prikazuje uspoređivanje brojeva po veličini na brojevnom pravcu

Ako za realne brojeve a , b , c vrijedi a < b i b < c, onda je a < c .

Uređaj i računske radnje

Slika prikazuje vagu.

Rješavali ste linearne jednadžbe. Koja ste pritom svojstva jednakosti primjenjivali? Prisjetimo se.

Za realne brojeve a , b , c za koje vrijedi a = b vrijedi i a + c = b + c .

Za realne brojeve a , b , c , c 0 za koje vrijedi a = b vrijedi i a · c = b · c .

Vrijede li slična svojstva i za nejednakosti? Pogledajmo.

Zadatak 2.

Koristeći se u tablici zadanim podatcima, odredite vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papiru).

a   b   c   a < ili ​ > b   a + c   b + c   a + c < ili ​ > b + c
2   5 - 4 < - 2 1 <
- 4   - 7 7
8 - 1 - 3
- 3 8 9

Koje svojstvo uočavate? Zapišite uočeno svojstvo riječima.  

Ako objema stranama nejednakosti dodamo isti broj, znak se nejednakosti ne mijenja.


Zadatak 3.

Koristeći se u tablici zadanim podatcima, odredite vrijednost nepoznatih podataka računajući u bilježnici (na papiru).

a   b   c   a < ili ​ > b   a · c   b · c   a · c < ili ​ > b · c
2   5 4 < 8 20 <
- 4   - 7 7
8 - 1 3
- 3 8 9
2 5 - 4
- 4 - 7 - 7
8 - 1 - 3
- 3 8 - 9

  Koje svojstvo uočavate? Zapišite uočeno svojstvo riječima.

Ako obje strane nejednakosti pomnožimo s istim pozitivnim brojem, znak se nejednakosti ne mijenja.

Ako obje strane nejednakosti pomnožimo s istim negativnim brojem, znak se nejednakosti okreće.


Zadatak 4.

Označite točan odgovor.

 1. Ako je 2 < p , onda je 5 < p + 3 .

  null
  null
 2. Ako je - 3 > q , onda je - 7 < q - 4 .

  null
  null
 3. Ako je - 5 < a , onda je - 20 > 4 a .

  null
  null
 4. Ako je 9 > b , onda je - 18 < - 2 b .

  null
  null

Zaključimo.

Slika prikazuje vagu nejednakost.

Ako su a , b , c realni brojevi za koje vrijedi a < b , onda vrijedi i a + c < b + c .

Ako su a , b , c realni brojevi i c > 0 te vrijedi a < b , onda vrijedi i a · c < b · c .

Ako su a , b , c realni brojevi i c < 0 te vrijedi a < b , onda vrijedi a · c > b · c .

Svojstva uređaja i računskih radnji možemo iskazati i riječima.

Ako objema stranama nejednakosti dodamo isti broj, znak se nejednakosti ne mijenja.

Ako obje strane nejednakosti pomnožimo s istim pozitivnim brojem, znak se nejednakosti ne mijenja.

Ako obje strane nejednakosti pomnožimo s istim negativnim brojem, znak se nejednakosti okreće.

Uvedimo još jednu oznaku.  

Ako je broj a manji od broja b ili je broj a jednak broju b , zapisat ćemo a b i čitati a je manji ili jednak b .

Ako je broj a veći od broja b ili je broj a jednak broju b , zapisat ćemo a b i čitati a je veći ili jednak b .

Zadatak 5.

Označite točan odgovor.

 1. 5 6

   

  null
 2. 5 5   ​

  null
 3. 5 6  

  null
  null
 4. 5 5

  null
 5. 5 < 5

  null
  null
 6. 5 > 5   ​

  null
  null

Intervali

Primjer 1.

Slika prikazuje zraku na brojevnom pravcu.

Prikažimo na brojevnom pravcu skup A svih realnih brojeva većih od 2 .

Brojevi veći od 2  nalaze se na brojevnom pravcu desno od broja 2 . Broj 2  nije veći od 2  pa 2 A . Na brojevnom ćemo pravcu označiti sve brojeve desno od 2 , a na mjestu broja 2   stavit ćemo prazan kružić.

Skupove koje opisujemo s pomoću nejednakosti nazvat ćemo intervalima. Uvest ćemo oznake za intervale, intervale ćemo prikazivati na brojevnom pravcu i određivati unije, presjeke i razlike intervala.

Skup svih realnih brojeva većih od 2  možemo zapisati:

 1. s pomoću oznaka za skupove: x R : x > 2
 2. s pomoću oznaka za interval: 2 , .

Oznaka 2 ​znači da broj 2  ne pripada intervalu.​

Primjer 2.

Slika prikazuje zraku na brojevnom pravcu.

Prikažimo na brojevnom pravcu skup B svih realnih brojeva većih od ili jednakih 2 .

Brojevi veći od 2  nalaze se na brojevnom pravcu desno od broja 2 . Broj 2  jednak je 2  pa vrijedi 2 2 te je 2 B . Na brojevnom ćemo pravcu označiti sve brojeve desno od 2 , a na mjestu broja 2 stavit ćemo puni kružić.

Skup B zapisat ćemo ovako: x R : x 2 = 2 , .
Oznaka 2 znači da broj 2  pripada intervalu.

Odaberite pravi zapis intervala za svaki brojevni pravac.

Na slici je označen dio brojevnog pravca lijevo od broja 2. Broj 2 označen je praznim kružićem.

null
null
Na slici je označen dio brojevnog pravca lijevo od broja 2. Broj 2 označen je punim kružićem.

null
null
Na slici je označen dio brojevnog pravca desno od broja 3. Broj 3 označen je praznim kružićem.

null
null
Na slici je označen dio brojevnog pravca desno od broja 3. Broj 3 označen je punim kružićem.

null
null

Primjer 3.

Slika prikazuje interval na brojevnom pravcu

Prikažimo na brojevnom pravcu skup C svih realnih brojeva većih od 2  i manjih od 5 .

Brojevi veći od 2 nalaze se na brojevnom pravcu desno od broja 2 . Brojevi manji od 5 nalaze se na brojevnom pravcu lijevo od broja 5 . Elementi skupa C moraju istodobno biti veći od 2 i manji od 5 pa ćemo označiti dio brojevnog pravca desno od 2 i lijevo od 5 . Brojevi 2 i 5 ne pripadaju skupu C pa ćemo ih označiti praznim kružićem.

Skup C zapisat ćemo ovako: x R : x > 2 i x < 5 = 2 , 5 .

Zadatak 6.

Povežite.

F = x R : x 3 i x 7
3 , 7
A = x R : x > 2 i x 5
2 , 5   
Skup B je skup svih realnih brojeva većih od 2 ili jednakih 2 i manjih od 5 .
3 , 7
D = x R : x 3 i x < 7
3 , 7
Skup E je skup svih realnih brojeva većih od 2 ili jednakih 2 i manjih od 5 ili jednakih 5 .
2 , 5   
Skup C ​je skup svih realnih brojeva većih od 3 i manjih od 7 ili jednakih 7 .
2 , 5   
null
null

Zaključimo.

Slika prikazuje intervale na brojevnom pravcu.

Intervali su podskupovi skupa realnih brojeva zadani nejednakostima.

otvoreni interval

 • a , b = x R : x > a i x < b

zatvoreni interval

 • a , b = x R : x a i x b

poluotvoreni ili poluzatvoreni interval

 • a , b = x R : x > a i x b
 • a , b = x R : x a i x < b
Slika prikazuje zrake na brojevnom pravcu.

a , = x R : x > a

- , a = x R : x < a

a , = x R : x a

- , a = x R : x a

Zadatak 7.

Jesu li tvrdnje točne? Označite.

 1. 3 je element skupa 3 , 7 .

  null
  null
 2. Broj 5  pripada intervalu​ - , 5 .

  null
  null
 3. Interval - 2 , 1 sadržava tri cijela broja. ​

  null
  null
 4. U intervalu 1 , 2 ne nalazi se ni jedan prirodni broj.

  null
  null

Unija i presjek intervala

Intervali su skupovi pa možemo odrediti uniju i presjek intervala.

Primjer 4.

Odredimo presjek intervala 3 , 5  i 2 , 4 . Prisjetimo se: Presjek skupova​ A i B čine elementi koji se nalaze i u skupu A i u skupu B . Pogledajte animaciju.


Primjer 5.

Odredimo uniju intervala 3 , 5  i 2 , 4 . Prisjetimo se: Uniju skupova​ A i B čine elementi koji se nalaze u skupu A ili u skupu B . Pogledajte animaciju.


Primjer 6.

Slika prikazuje presjek i uniju intervala

Odredimo presjek i uniju intervala 4 ,  i - 2 , 1 . Prikažimo zadane intervale na brojevnom pravcu.

Intervali nemaju zajedničkih točaka pa je njihov presjek prazan skup. Unija se sastoji od dvaju nepovezanih dijelova pa je ne možemo zapisati s pomoću jednog intervala. Zapisujemo: - 2 , 1 4 , .

Zadatak 8.

Odredite uniju i presjek zadanih intervala. Ako je odgovor prazan skup, upišite 0 .

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 7.

Slika prikazuje razliku intervala.

Odredimo razliku A \ B intervala A = - 4 , 5  i B = 2 , 6 .

Prikažimo zadane intervale na brojevnom pravcu.

Tražimo brojeve koji pripadaju intervalu - 4 , 5 i ne pripadaju intervalu 2 , 6 . To su brojevi između - 4 i 2 . Pogledajmo pripadaju li rubni brojevi razlici. Broj - 4 ne pripada skupu - 4 , 5 pa ne pripada ni razlici. Broj 2 pripada skupu - 4 , 5 i ne pripada skupu 2 , 6 pa pripada razlici. Razlika je A \ B = - 4 , 2 .

Zadatak 9.

Odredite A B , A B , A \ B , B \ A ako je:

 1. A = 3 , 8  i B = 4 , 9
 2. A = 3 , 8  i B = 4 ,
 3. A = - , 8  i B = 4 , 9
 4. A = - , 8  i B = 4 , .
 1. A B = 4 , 8 , A B = 3 , 9 , A \ B = 3 , 4 , B \ A = 8 , 9
 2. A B = 4 , 8 , A B = 3 , , A \ B = 3 , 4 , B \ A = 8 ,
 3. A B = 4 , 8 , A B = - , 9 , A \ B = - , 4 , B \ A = 8 , 9
 4. A B = 4 , 8 , A B = - , = R , A \ B = - , 4 , B \ A = 8 , .

Aksiom potpunosti

Kutak za znatiželjne

Na brojevni smo pravac smještali prirodne, cijele i racionalne brojeve. Vidjeli smo da na brojevnom pravcu postoje točke kojima nije pridružen ni jedan racionalni broj. Tim smo točkama pridružili iracionalne brojeve. Tako je svakoj točki brojevnog pravca pridružen jedan realni broj. To se svojstvo skupa realnih brojeva naziva potpunost. Postoji više načina da se opiše to svojstvo, a potpunost se uzima kao aksiom skupa realnih brojeva. Aksiom potpunosti razlikuje skup racionalnih brojeva od skupa realnih brojeva jer vrijedi u skupu R , a ne vrijedi u skupu Q .

Izrecimo aksiom potpunosti na još jedan način.​

Zadatak 10.

Promotrite skupove: A 1 = 0 , 2 , A 2 = 1 2 , 3 2 , A 3 = 2 3 , 4 3 , A 4 = 3 4 , 5 4 . . .

 1. Zapišite na papir skupove A 5 , A 10 , A n .
 2. Što možete reći o međusobnom odnosu skupova A n  i A n + 1 ?
 3. Odredite presjek prvih triju skupova, prvih deset te prvih n .
 4. Zamislite presjek svih beskonačno mnogo skupova tog oblika. Odredite ga.
 1. A n = n - 1 n , n + 1 n
 2. A n + 1 A n
 3. Presjek je prvih n skupova skup A n .
 4. Presjek je svih beskonačno mnogo skupova tog oblika 1 .

Zadatak 11.

 1. Zadajte neki niz zatvorenih intervala sa svojstvom da za svaki prirodni broj n vrijedi A n + 1 A n . Odredite presjek svih beskonačno mnogo skupova koje ste zadali.​

 2. Promotrite niz zatvorenih intervala:

  A 1 = 1 , 2 , A 2 = 1.4 , 1.5 , A 3 = 1.41 , 1.42 , A 4 = 1.414 , 1.415 , A 5 = 1.4142 , 1.4143 . . .

  Opišite kako nastaju. Odredite presjek svih intervala tog oblika.

 3. Zamislite bilo koji niz zatvorenih intervala sa svojstvom da za svaki prirodni broj n vrijedi A n + 1 A n . Postoji li element koji se nalazi u presjeku tih beskonačno mnogo intervala?

 4. Objasnite što bi se dogodilo ako bismo zatvorene intervale zamijenili otvorenima.

 5. Objasnite što bi se dogodilo ako bismo umjesto niza zatvorenih intervala promatrali skupove koji su presjek zatvorenih intervala i skupa Q .

 1. Zadatak izradite sami​
 2. Presjek je​ 2 .
 3. Postoji.
 4. Presjek bi bio prazan skup.
 5. Neki bi nizovi imali prazan presjek, a kod neki neprazan.

  Svojstvo presjeka niza zatvorenih intervala u skupu R zapisujemo ovako:

  • "Svaki niz padajućih nepraznih zatvorenih intervala u skupu R ima neprazan presjek."

  Vrijedi i ovo:

  • "Za svaki realni broj možemo odabrati niz padajućih nepraznih zatvorenih intervala u čijem se presjeku nalazi samo taj broj."

...i na kraju

U ovoj ste jedinici učili o svojstvima uređaja i intervalima. Riješite nekoliko zadataka i ponovite naučeno.

Zadatak 12.

 1. Ako je c 3 , onda je - 5 c - 15 .

  Pomoć:

   Ako nejednakost pomnožimo negativnim brojem, znak nejednakosti se okreće.

  null
 2. Ako je ​ t + 2 < 5 , onda je t < 3 .

  null
 3. Broj 2 je element intervala - 1 , 1.4 .

  null
 4. Oznaka - 3 , 9 predstavlja skup svih realnih brojeva koji su od - 3 i 9 .

   

 5. Razvrstajte.

   Svi su elementi intervala manji od - 2 .

  - 7 , - 2

  - 7 , - 2


 6. Na slici je dio brojevnog pravca između brojeva minus 3 i 8. Broj minus 3 označen je praznim kružićem, a broj 8 punim.


  Skup označen na brojevnom pravcu je:

  null
 7. Označite prikaz intervala - , 1 na brojevnom pravcu.​

  Na slici je dio brojevnog pravca lijevo od broja 1. Broj 1 označen je punim kružićem.

  Na slici je dio brojevnog pravca lijevo od broja 1. Broj 1 označen je praznim kružićem.

  Na slici je dio brojevnog pravca desno od broja 1. Broj 1 označen je punim kružićem.

  Na slici je dio brojevnog pravca desno od broja 1. Broj 1 označen je praznim kružićem.

  null

Idemo na sljedeću jedinicu

4.5 Rješavanje linearnih nejednadžbi