x
Učitavanje

9.3 Svojstva i veze trigonometrijskih omjera - dodatni sadržaj

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je tablica s vrijednostima trigonometrijskih omjera.

Na slici je dio tablica vrijednosti trigonometrijskih omjera. Tablice su se koristile za računanje s trigonometrijskim omjerima. Stupnjevi su zapisani u prvom i posljednjem stupcu. U istom su retku zapisani 30 ° i 60 ° , 31 ° i 59 ° i tako dalje. Stupci s vrijednostima trigonometrijskih omjera označeni su dvostruko, sinus je u prvom redu i kosinus u posljednjem, tangens je u prvom i kotangens u posljednjem. Zašto?

U ovoj ćemo jedinici proučiti svojstva i veze trigonometrijskih omjera. Neka od tih svojstava objasnit će kako je organizirana tablica na slici.

Trigonometrijski omjeri komplementarnih kutova

Zadatak 1.

Ponovite definicije trigonometrijskih omjera.

tg α =   
n a s u p r o t n a k a t e t a h i p o t e n u z a
cos α =
n a s u p r o t n a k a t e t a p r i l e ž e ć a k a t e t a
ctg α =   
p r i l e ž e ć a k a t e t a n a s u p r o t n a k a t e t a  

sin α =
p r i l e ž e ć a   k a t e t a h i p o t e n u z a   
null
null

Odredili smo trigonometrijske omjere kutova od 30 ° i 60 ° .

sin 30 ° = 0.5   sin 60 ° = 3 2 0.8660  
cos 30 ° = 3 2 0.8660   cos 60 ° = 0.5  
tg 30 ° = 1 3 0.5774   tg 60 ° = 3 1.7321  
ctg 30 ° = 3 1.7321 ctg 60 ° = 1 3 0.5774  

Uočavate li u tablici veze trigonometrijskih omjera kutova od 30 ° i 60 ° ? Kutovi od 30 ° i 60 °  jesu komplementarni. Istražimo u sljedećem primjeru kako su povezani trigonometrijski omjeri komplementarnih kutova.

Primjer 1.

S pomoću klizača mijenjajte duljine kateta te promatrajte kutove trokuta i vrijednosti sinusa i kosinusa za prikazane kutove.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 2.

U sljedećoj aktivnosti također mijenjajte duljine kateta, ali ovaj put pratite što se događa s vrijednostima tangensa i kotangensa prikazanih kutova.

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 2.

Povežite trigonometrijske omjere komplementarnih kutova α i β pravokutnog trokuta.

cos α =
tg β   ​
sin α =
sin β
tg α =
cos β
ctg α =
ctg β   
null
null

Zapišimo formule za trigonometrijske omjere komplementarnih kutova. Za komplementrarne kutove α i β vrijedi α + β = 90 ° pa umjesto β možemo pisati 90 ° - α .

Trigonometrijski omjeri komplementarnih kutova:

sin α = cos 90 ° - α

cos α = sin 90 ° - α  

tg α = ctg 90 ° - α  

ctg α = tg 90 ° - α .

Primjer 3.

Pogledajmo ponovno tablicu s vrijednostima trigonometrijskih omjera. U istom su retku zapisani komplementarni kutovi. Sinus jednog od njih jednak je kosinusu drugog. Taj je broj zapisan u tablicama samo jedanput. Na primjer:

0.51504 = sin 31 °

0.51504 = cos 59 ° .

Pročitajte u tablici vrijednosti trigonometijskih omjera za kut od 32 ° i za kut od 56 ° . Provjerite džepnim računalom.

Vrijednosti trigonometrijskih omjera

Zadatak 3.

Ponovno pogledajte gornje aktivnosti te odgovorite na postavljena pitanja.

 1. Mogu li duljine stranica trokuta biti negativne?

  null
  null
 2.   Koja je najdulja stranica u pravokutnom trokutu?

  null
  null
 3. Može li omjer nasuprotne katete i hiptenuze biti 0?

  null
  null
 4. Mogu li vrijednosti sinusa i kosinusa šiljastih kutova biti negativne?

  null
  null
 5. Mogu li vrijednosti sinusa i kosinusa biti veće od 1 ?

  null
  null
 6. Mogu li vrijednosti tangensa i kotangensa šiljastih kutova biti manje od 0 ?

  null
  null
 7. Mogu li vrijednosti tangensa i kotangensa šiljastih kutova biti veće od 1 ?  

  null
  null

Zaključimo.

S obzirom na to da smo sinus i kosinus šiljastih kutova definirali kao omjere kateta i hipotenuze, a hipotenuza je uvijek najdulja stranica u pravokutnom trokutu, taj je razlomak manji od 1 ( 1 bismo dobili kad bi kateta mogla biti jednako dugačka kao hipotenuza). Duljine stranica trokuta nikada ne mogu biti negativne, ni 0 , pa je zato taj razlomak uvijek pozitivan.

Kod tangensa i kotangensa kutova omjeri kateta mogu biti i veći od 1 , ali ponovno ne negativni ni nula.

U pravokutnom trokutu vrijednosti sinusa i kosinusa šiljastih kutova uvijek su iz intervala​ 0, 1 , a vrijednosti tangensa i kotangensa iz intervala 0 , + , tj.

0 < sin α < 1 ,

0 < cos α < 1 ,

tg α > 0 ,

c tg α > 0 .

Zadatak 4.

Za koje realne brojeve​ a   postoje šiljasti kut α   takav da je sin α = a + 5 8 + 2 a ?

a - , - 5 - 3 ,  

Uputa: Riješite sustav nejednadžbi a + 5 8 + 2 a   > 0   i a + 5 8 + 2 a < 1 .


Osnovni trigonometrijski identiteti

Primjer 4.

U sljedećoj aktivnosti mijenjajte duljine kateta i pratite vrijednosti sinusa i kosinusa kutova te vrijednost izraza sin 2 α + cos 2 α . Kakve vrijednosti poprima izraz sin 2 α + cos 2 α ?

Napomena

Pripazite na zapis kvadrata u trigonometrijskim omjerima.

sin α 2 = sin 2 α sin α 2  

Povećaj ili smanji interakciju

Osnovni trigonometrijski identitet: sin 2 α + cos 2 α = 1 .

Dokažimo osnovni trigonometrijski identitet.

Krenimo od lijeve strane jednakosti, uvrstimo a c = sin α i b c = cos α i primijenimo Pitagorin poučak:

sin 2 α + cos 2 α = a c 2 + b c 2 = a 2 c 2 + b 2 c 2 = a 2 + b 2 c 2 = c 2 c 2 = 1 .

Primjer 5.

U sljedećoj aktivnosti mijenjajte duljine kateta i pratite vrijednosti sinusa, kosinusa, tangensa i kotangensa, zatim omjere sinusa i kosinusa te kosinusa i sinusa. Uočavate li vezu između nekih podataka?

Povećaj ili smanji interakciju

Zaključimo.

tg α = sin α cos α ​, c tg α = cos α sin α , ctg α = 1 tg α , tg α · ctg α = 1

Zadatak 5.

Dokažite prethodne tvrdnje.

Primjer 6.

Koristeći se osnovnim trigonometrijskim identitetima, dokažite:​ 1 - sin α 2 + cos 2 α = 2 - 2 sin α .

Krenimo od lijeve strane jednakosti, kvadrirajmo izraz u zagradi i primijenimo da je sin 2 α + co s 2 α = 1 :

1 - sin α 2 + cos 2 α = = 1 - 2 sin α + sin 2 α + cos 2 α = = 1 - 2 sin α + 1 = = 2 - 2 sin α

= 2 - 2 sin α , što smo i trebali dokazati.

Zadatak 6.

Dokažite identitet:​ tg α + ctg α = 1 sin α cos α .

Uputa: Uvrstite tg α = sin α cos α i c tg α = cos α sin α pa svedite na zajednički nazivnik.


Kotangens

Primjer 7.

Za određivanje vrijednosti kotangensa nema tipke na džepnom računalu. Zato ćemo se snalaziti i upotrijebiti vezu između tangensa i kotangensa ctg α = 1 tg α .

PREFIKSNO: broj 40 , tipka t g , tipka 1 / x (​ x - 1 )

POSTFIKSNO: tipka t g , broj 40 , (tipka A N S ), tipka 1 / x ( x - 1 )

c tg 40 ° = 1.1918

Postupak računanja kotengensa prikazan je u animaciji koja slijedi.

Povećaj ili smanji interakciju

Primjer 8.

Za određivanje kuta kojemu je poznat kotangens opet se snalazimo i prelazimo na tangens upotrebom tipke 1 / x ( x - 1 ) i nakon toga određujemo tg - 1 .

Na primjer, za c tg α = 0.4 1 / x daje tg α = 2.5 i kut α = 68 ° 11 ' 55 " .

Postupak određivanja kuta kojemu je poznata vrijednosti kotangensa možete pogledati u sljedećoj aktivnosti.

Povećaj ili smanji interakciju

Napomena

Kotangens se sve rjeđe upotrebljava. Nema potrebe za njegovom upotrebom jer sve probleme za koje bismo eventualno mogli upotrijebiti kotangens možemo riješiti koristeći se tangensom.

Primijenimo osnovne trigonometrijske identitete

Primjer 9.

Neka je sin α = 0.1 . Možemo li odrediti vrijednosti ostalih trigonometrijskih omjera kuta α ? Dva su načina na koja to možemo učiniti: određivanjem kuta α ili primjenom trigonometrijskih identiteta.

 • ​Prvi način

  Iz zadane vrijednosti sinusa, sin α = 0.1 , džepnim računalom odredimo kut α = 5 ° 44 ' 21 " . Zatim, ponovno džepnim računalom, iz poznatog kuta odredimo ostale trigonometrijske omjere: cos α = 0.9950 , tg α = 0.1005 , ctg α = 9.9499 .

 • Drugi način

  Iz osnovnog trigonometrijskog identiteta dobivamo:

  cos α = 1 - sin 2 α = 1 - 0.1 2 = 0.99 0.9950 .

  Tangens računamo kao omjer sinusa i kosinusa:

  tg α = 0.1 0.99 0.1005

  ctg α = 1 tg α 9.9499 .

Zadatak 7.

 Odredite ostale trigonometrijske omjere (na oba načina) ako je cos α = 0.25 .

sin α = 0.9682 , tg α = 3.8730 , ctg α = 0.2582


Kutak za znatiželjne

Na slici je pravokutni trokut ABC, polukružnica čiji je promjer AB i točka C pripada polukružnici.

Osnovnim trigonometrijskim identitetima povezali smo trigonometrijske omjere. Pri tome je veza sinusa i kosinusa sadržavala kvadrate, odnosno korijene. U primjeni su često prikladnije veze koje ne sadrže kvadriranje i korjenovanje. Potražimo takve veze.

Na slici je polukružnica sa središtem u S polumjera 1. Što znamo o trokutu A B C ?

 1. Ako je C S D = α , odredite kutove C A S i D C B .
 2. Koristeći se slikom, dokažite identitete: tg α 2 = sin α 1 + cos α i tg α 2 = 1 - cos α sin α .
Na slici je polukružnica, pravokutni trokut na kojemu su označeni kutovi i duljine stranica.

Trokut A B C je pravokutan.

 1. C A S = D C B = α 2
 2. Uz oznake kao na slici, prvi se identitet dobiva iz trokuta A D C , a drugi iz trokuta C D B .

Zadatak 8.

Označite tg α 2 = t pa koristeći identitete tg α 2 = sin α 1 + cos α i tg α 2 = 1 - cos α sin α dokažite:

 1. cos α = 1 - t 2 1 + t 2
 2. sin α = 2 t 1 + t 2 .

t 1 + cos α = sin α t sin α = 1 - cos α   ​pa je t 2 1 + cos α = 1 - cos α iz čega slijedi tražena jednakost.


...i na kraju

Određivali smo ostale trigonometrijske omjere ako je bio zadan sinus ili kosinus. Što ako je zadan tangens? Možemo li odrediti ostale trigonometrijske omjere bez računanja kuta?

Postavite oznake na odgovarajuća mjesta na stranicama pravokutnog trokuta.

Na slici je pravokutni trokut s označenim kutom alfa i priležećom katetom duljine 1.

tg α

1 + tg 2 α

null
null

Koristeći se oznakama sa slike i definicijama trigonometrijskih omjera izrazite sin α i cos α pomoću tg α .

sin α = tg α 1 + tg 2 α

cos α = 1 1 + tg 2 α

Idemo na sljedeću jedinicu

9.4 Primjena na pravokutni trokut