x
Učitavanje
Europska unija, Zajedno do fondova EU

Matematikaza 1. razred srednje školeAutori: Sanja Antoliš, Aneta Copić, Eva Špalj

Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
  • Verdana
  • Georgia
  • Dyslexic
  • Početni
Upute za korištenje

Jeste li znali?

Naziv Vennov dijagram potječe od prezimena engleskog logičara i filozofa Johna Venna koji je skupove 1881. godine predstavio u svojemu djelu Simbolička logika.

Jeste li znali?

Eratostenovo sito je algoritam koji je dobio naziv po grčkom matematičaru, geografu i astronomu Eratostenu koji ga je osmislio. Eratosten je živio u 3. st. pr. Krista i smatra se ocem zemljopisa. Prvi je upotrijebio riječ geografija, a poznat je i po tome što je izračunao opseg Zemlje.

Jeste li znali?

Euklidov se algoritam u pisanom obliku prvi put pojavljuje oko 300. g. pr. Krista u matematičkim spisima Elementi koje je napisao starogrčki matematičar Euklid. Najstariji je algoritam koji se i danas primjenjuje, na primjer u kriptografiji koja je važna za sigurnost elektroničkog poslovanja.

Jeste li znali?

Naziv algebra nastao je od izraza al-gabr, koji se javlja u arapskom naslovu al-Hvarizmijeva djela Kitāb al-ǧabr wa-al-muqābala (Knjiga o uspostavljanju i suprotstavljanju, izdana 825. g.), koja govori o praktičnim problemima, uređivanju lijeve i desne strane u jednadžbama.

Jeste li znali?

Ruski se matematičar Nikolai Grigorievich Chebotaryov ( 1894. – 1947.) bavio algebrom polinoma. Hobi mu je bio faktorizacija izraza x n - 1 za razne vrijednosti cijeloga broja n . Svoja je razmišljanja i rezultate zapisivao na papir jer u vrijeme kada je živio, nije bilo računala koja nam danas olakšavaju račun.

Jeste li znali?

Pascalov trokut s koeficijentima potencija binoma naziv je dobio po matematičaru Blaiseu Pascalu, koji ga je opisao u 17. stoljeću, ali trokut je bio poznat mnogim matematičarima prije njega. Sačuvana je ilustracija trokuta iz knjige kineskog matematičara Yanga Huia iz 13. stoljeća.

Jeste li znali?

Francuski matematičar René Descartes prvi je opisao pravokutni koordinatni sustav koji je po njemu dobio ime (Kartezijev sustav). Otkriće koordinatnog sustava omogućilo je rješavanje geometrijskih problema algebarskim metodama. Prikazivanje ovisnosti dviju veličina u koordinatnom sustavu omogućilo je daljnji razvoj matematike, osobito u području diferencijalnog računa. Koordinatni se sustav upotrebljava za prikazivanje u mnogim područjima, na primjer u fizici, astronomiji, tehnici i informatici.