x
Učitavanje

5.3 Polovište dužine - dodatni sadržaj

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je most Fordonski u Poljskoj.
Most Fordonski, Poljska

Koliko iznosi aritmetička sredina brojeva 2 i 8 ?

Upišite sve tri vrijednosti na predviđena mjesta. Što možete reći o točki kojoj je pridružena aritmetička sredina?

Ponovite s brojevima - 3   i 7 , - 9 i - 1 . Odaberite sami još neke vrijednosti.

Što zaključujete? ​

Povećaj ili smanji interakciju
Na slici je brojevni pravac i aritmetička sredina brojeva 2 i 8

Na primjer, x - = 2 + 8 2 = 5 .

Točka je jednako udaljena od obaju brojeva, odnosno polovište je dužine određene tim brojevima.


Formula za polovište dužine u koordinatnom sustavu

Kako to izgleda u koordinatnom sustavu.

Zadatak 1.

Neka su zadane točke​ A - 3 , 2 , B 5 , 8 i P 1 , 5 . Nacrtajte ih u koordinatnom sustavu u bilježnicu. Izračunajte A B , A P i B P . Što možete zaključiti o točki P ?

Proučite u kojem su odnosu brojevi - 3 , 5 , 1 , tj. apscise točaka A , B i P . A ordinate, odnosno 2 , 8 , 5 ?

Na slici su točke A, B i P u koordinatnom sustavu.

d A , P = d B , P , odnosno točka P polovište je dužine A B ¯ .

Apscisa točke P aritmetička je sredina apscisa točaka A i B . Isto vrijedi i za ordinate točaka.


Neka su​ A x 1 , y 1 i B x 2 , y 2  točke u koordinatnoj ravnini. Ako je točka P x P , y P polovište dužine A B ¯ , tada je:

x P = x 1 + x 2 2 ; y P = y 1 + y 2 2 .

Dokažimo formulu. Pogledajte skicu.

 1. Uparite koordinate i odgovarajuće točke.

  Na slici su točke A i B u koordinatnom sustavu. Označeno je polovište P dužine AB. Nacrtane su paralele s osi x u točkama P i B i sa osi y u točkama A i P. Dobivena su dva sukladna trokuta.

  x P , y P   ​

  x 1 , y P

  x P , y 2   ​

  null
  null
 2. Trokuti A T 1 P i P T 2 B su ​ jer se podudaraju u svim i duljini jedne , A P = B P .

  Tada su i ostale odgovarajuće stranice , pa je​ A T 1 = P T 2   i T 1 P = T 2 B .
  null
  null
 3. Sada je:

  • T 1 P = T 2 B   ​
  • x P = x 1 + x 2 2   ​
  • 2 x P = x 1 + x 2   ​
  • x P - x 1 = x 2 - x P   ​
  null
  null
 4. Nadalje,

  • y P - y 1 = y 2 - y P   ​
  • 2 y P = y 1 + y 2   ​
  • y P = y 1 + y 2 2   ​
  • A T 1 = P B   
  null
  null

Time smo formulu dokazali.

Grafičko određivanje polovišta dužine

Polovište dužine možemo odrediti grafički, a koordinate očitati u koordinatnom sustavu.

Zadatak 2.

Označite polovište dužine u koordinatnom sustavu tako da kružić uz točku P  namjestite na mjesto polovišta. Očitajte koordinate polovišta dužine.


 1. Na slici je dužina AB. A(-4,-3), B(-2,4).

  P

  null
  null
 2. P (  , )
  null
  null

 3. Na slici je dužina AB, A(5,0), B(-5,3)

  P

  null
  null
 4. P (  , )
  null
  null

 5. Na slici je dužina AB, A(5,1), B(2,-4).

  P   ​

  null
  null
 6. P (  , )
  null
  null

 7. Na slici je dužina AB, A(6,2), B(2,4).

  P

  null
  null
 8. P (   , )
  null
  null

Zadatak 3.

Izračunajte koordinate polovišta dužine primjenjujući formulu.  

 1. Polovište je dužine A B ¯ ako je A 3 , 2 i B 11 , 4 , točka P ( , )
  null
  null
 2. Polovište je dužine S T ¯ ako je S - 6 , 8 i T 4 , 3 , točka P ( , ) .
  null
  null
 3. Polovište je dužine R Q ¯ ako je R - 5 , - 3 i Q 2 , - 8 točka P ( , ) ​.
  null
  null
 4. Polovište je dužine M N ¯ ako je M 3.5 , 0 i N 0 , - 6.5 točka P ( , ) ​.
  null
  null

Do sada smo za zadane krajnje točke dužine tražili polovište. Pogledajmo sljedeći primjer.

Primjer 1.

Na slici je točka C simetrična točki A s obzirom na točku B

Za zadane točke A  i B odredimo točku koja je simetrična točki A s obzirom na točku B . Kako to izgleda?

Točka C  simetrična je točki A s obzirom na točku B . Sve tri točke nalaze se na istome pravcu i A B = B C . To znači da je točka B polovište dužine A C ¯ .  

Kako računamo koordinate druge krajnje točke dužine iz zadane jedne krajnje točke i polovišta?

Primjer 2.

Odredimo drugu krajnju točku dužine ako su joj zadani jedna točka A 3 , 7 i polovište P - 3 , 2 .

Zadatak 4.

Riješite zadatke.

 1. Točka P 3 , 7 polovište je dužine A B ¯ ako je A 1 , - 3 i B ( , )
  null
  null
 2. Točka S 0 , - 8 polovište je dužine P T ¯ ako je P 11 , - 1 i T ( , ) . ​
  null
  null
 3. Točka K 5 , 0 ​polovište je dužine M N ¯ ako je M 0.5 , 7.2 i N ( , ) ​.
  null
  null
 4. Točka T - 1 3 , 1 5 polovište je dužine P Q ¯ ako je P - 17 3 , 17 5 i Q ( , ) .
  null
  null

Kutak za znatiželjne

Na slici je koordinatni sustav i dužina koju dijelimo u omjeru 1:2

Polovište dužine dijeli dužinu u omjeru 1 : 1 .

Dužinu A B ¯ prikazanu u koordinatnom sustavu podijelite u omjeru 1 : 2 .

Koje su koordinate točke koja dužinu dijelu u tome omjeru? Možete li napisati formulu za računanje koordinata te točke?

Što ako bismo dijelili dužinu u omjeru p : q ?

Na slici je koordinatni sustav i dužina koju dijelimo u omjeru 1:2

Za dijeljenje dužine u omjeru 1 : 2 :

Neka su A x 1 , y 1 , B x 2 , y 2 i točka T x T , y T takva da je 2 · A T = T B .

Lako se dokaže da su trokuti A T P 1 i T B P 2 slični s koeficijentom sličnosti 2 .

Tada vrijedi: 2 x T - x 1 = x 2 - x T 3 x T = 2 x 1 + x 2 x T = 2 x 1 + x 2 3 .

Analogno dobivamo y T = 2 y 1 + y 2 3 .

Slično, za točku​ P x P , y P za koju je q · A P = p · P B vrijedi:

x P = q · x 1 + p · x 2 p + q ; y P = q · y 1 + p · y 2 p + q .


...i na kraju

Memory

Na karticama su zapisane krajnje točke dužina i polovišta dužina.

Idemo na sljedeću jedinicu

5.4 Površina trokuta - dodatni sadržaj