x
Učitavanje

3.4 Kvadrat i kub binoma

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Na slici je kvadrat 2+5 puta 2+5.

Koliko je ( 2 + 5 ) 2 ?

To je jednostavno izračunati, rezultat je​ 7 2 = 49.

A koliko točno, bez zaokruživanja, iznosi ( 3 + 1 ) 2 ?

Očito možemo računati na ovaj način

( 3 + 1 ) · ( 3 + 1 ) = 3 + 3 · 1 + 1 · 3 + 1 = 4 + 2 3 .

Moramo li uvijek tako računati, na duži način, ili postoji neki brži, jednostavniji način?

Kvadrat zbroja

Izračunajte ( a + b ) 2 .

Na isti način kao prije računamo:

( a + b ) 2 = ( a + b ) · ( a + b ) = a 2 + a b + b a + b 2 = a 2 + 2 a b + b 2 .


Zbog čega smo mogli zbrojiti a b i b a ? Koje smo još svojstvo primijenili?

Zbog svojstva komutativnosti množenja realnih brojeva.

Primijenili smo i distributivnost množenja prema zbrajanju.


Na slici je ploča s formulom za kvadrat zbroja.

​Izraz ( a + b ) 2 nazivamo kvadrat zbroja. Za svaka dva realna broja a  i b vrijedi ( a + b ) 2 = a 2 + 2 a b + b 2 .

Možete li riječima opisati čemu je jednak kvadrat zbroja?

Kvadrat zbroja čitamo: prvi plus drugi na kvadrat jednako je prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat.


Na slici je pravokutnik sa stranicama duljina 3 i x.

Već smo uočili da umnožak dvaju realnih brojeva možemo geometrijski interpretirati kao površinu pravokutnika. Na primjer, 3 x   predstavlja površinu pravokutnika duljina stranica 3 i x .

Kako geometrijski predočiti kvadrat zbroja?

Zadatak 1.

Popločite prazan kvadrat danim kvadratima i pravokutnicima.

Za rotiranje pravokutnika kliknite na njega.

Kolika je duljina stranice popločenoga kvadrata? Zapišite njegovu površinu i dijelove kojima je popločen.

Koju ste formulu dobili?

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 2.

Popunite prazna mjesta.

 1. ( a + 3 ) 2 = a 2 +   ·   ​ · a +   ​
  null
  null
 2. ( 2 a + b ) 2 =   a 2 + 2 ·   ​ ·   + b 2  
  null
  null
 3. ( 3 x + 2 y ) 2 =   x 2 +   x y +   y 2   ​
  null
  null
 4. ( 7 + x y ) 2 =   +   ​ x y + x 2 y 2   ​
  null
  null

Kvadrat razlike

Praktična vježba

Na slici su: kvadrat duljine stranice a, kvadrat duljine stranice b i dva pravokutnika dimenzija a puta b.
Slika 1.

Korak 1.

Izrežite iz papira kvadrate i pravokutnike kao na slici 1.

Korak 2.

Složite dijelove tako da dobijete kvadrat površine ( a - b ) 2 .

Napomena

Dijelovi se mogu i preklapati.

Korak 3.

Usporedite površine i zapišite u bilježnicu kako ste dobili kvadrat površine ( a - b ) 2 .

Na slikama je prikazano preslagivanje kvadrata i pravokutnika u kvadrat razlike.

Od kvadrata​ a 2 oduzmemo pravokutnik a b . Kako bismo mogli još jedanput oduzeti isti pravokutnik, prvo dodamo kvadrat b 2 te oduzmemo pravokutnik a b . Dobili smo kvadrat duljine stranice a - b .


Zadatak 3.

Izračunajte ( a - b ) 2 .

a - b 2 = a - b a - b = a 2 - a b - b a + b 2 = a 2 - 2 a b + b 2


Kako biste nazvali formulu koju ste dobili?

Na slici je ploča s formulom za kvadrat razlike.

Izraz ( a - b ) 2 nazivamo kvadrat razlike. Za svaka dva realna broja a i b vrijedi ( a - b ) 2 = a 2 - 2 a b + b 2 .

Izrazi kvadrat zbroja i kvadrat razlike još se jednostavno nazivaju kvadrat binoma jer kvadriramo dvočlane izraze, tj. binome.

Zadatak 4.

Popunite prazna mjesta.

 1. a - 2 b 2 = a 2 - · a b +   ​ b 2   ​
  null
 2. 4 x - 1 3 2 = x 2 - 8 3 ·   + 1 9 y 2  

   

  null
 3. ( 10 - 9 x ) 2 = -   · x +   ​ x 2   ​
  null
 4. 0.1 a - 4 b 2 = 0.01 a 2 - · a b +   ​ b 2   ​
  null
  null

Zadatak 5.

Izračunajte.

 1. 11 + 0.1 x 2
 2. - a + 3 b 2
 3. - 4 5 x - 2 1 3 y 2
 4. a 2 - 4.3 b 2
 1. 121 + 2.2 x + 0.01 x 2
 2. a 2 - 6 a b + 9 b 2
 3. 16 25 x 2 + 3 11 15 x y + 5 4 9 y 2
 4. a 4 - 8.6 a 2 b + 18.49 b 2

Zadatak 6.

Izračunajte bez olovke i papira i bez džepnog računala.

 1. 101 2
 2. 1 002 2
 3. 99 2
 4. 998 2
 1. 101 2 = ( 100 + 1 ) 2 = 100 2 + 200 + 1 = 10 201
 2. 1 002 2 = ( 1 000 + 2 ) 2 = 1 000 2 + 4 000 + 4 = 1 004 004
 3. 99 2 = ( 100 - 1 ) 2 = 100 2 - 200 + 1 = 9 801
 4. 998 2 = ( 1 000 - 2 ) 2 = 1 000 2 - 4 000 + 4 = 996 004

Kutak za znatiželjne

Uočite pravilnosti u sljedećim zbrojevima kvadrata binoma i pojednostavnite izraze.

 1. ( x + 1 ) 2 + ( x + 2 ) 2 + . . . + ( x + 19 ) 2 + ( x + 20 ) 2
 2. ( x - 15 ) 2 + ( x - 14 ) 2 + . . . + x 2 + . . . + ( x + 14 ) 2 + ( x + 15 ) 2
 1. 20 x 2 + 420 x + 2 870
 2. 31 x 2 + 2 480

Faktorizacija trinoma

Naučili smo kvadrat binoma raspisati na tročlani izraz. Možete li provesti obrnuti postupak, prepoznati i zapisati tročlani izraz kao potpun kvadrat?

Primjer 1.

Možemo li izraz x 2 + 6 x + 9 zapisati kao potpun kvadrat?

U izrazu se pojavljuju dva kvadrata​ x 2 i 3 2 , što znači da bi prvi član binoma mogao biti x , a drugi bi član mogao biti broj 3 . Još trebamo provjeriti je li srednji član jednak dvostrukom umnošku prvoga i drugoga člana, odnosno je li 2 · x · 3 jednako 6 x . Budući da to vrijedi, možemo zapisati x 2 + 6 x + 9 = ( x + 3 ) 2 .

Zadatak 7.

Zapišite kao potpuni kvadrat.

Za unos razlomka koristite se znakom za dijeljenje, na primjer 3 5 = 3 / 5 .

Povećaj ili smanji interakciju

Zadatak 8.

Zapišite sljedeće izraze kao potpuni kvadrat.

 1. a 2 + 12 a b + 36 b 2 =
 2. 25 x 2 - 10 x + 1 =
 3. 4 x 2 + 20 x y + 25 y 2 =
 4. 1 4 a 2 - 1 3 a b + 1 9 b 2 =
 1. ( a + 6 b ) 2
 2. ( 5 x - 1 ) 2
 3. ( 2 x + 5 y ) 2
 4. ( 1 2 a - 1 3 b ) 2

Zadatak 9.

Riješite zadatke.

 1. 9 a 2 -  
   
  + b 2 = (   ​
   
  · a -   ​
   
  ) 2   ​

  6 a b
  b   ​
  3   ​

  null
  null
 2. 25 a 2 +  

   
  + 49 b 2 = (   ​
   
  · a +   ​
   
  ) 2   ​

  7 b
  5
  70 a b

  null
  null
 3. 0.04 a 2 +  

   
  + 9 = (   ​
   
  · a +   ​
   
  ) 2   ​

  0.2
  1.2 a
  3

  null
  null
 4. 0.36 a 2 -  

   
  + 25 b 2 = (
   
  · a -
   
  ) 2

  6 a b
  0.6
  5 b

  null
  null

Kutak za znatiželjne

Kvadrat trinoma

Od kojih se dijelova sastoji kvadrat duljine stranica a + b + c ?

Upišite izraze za površinu dijelova kvadrata.

Zapišite ukupnu površinu na oba načina.

Izračunajte a + b + c 2 . Kako biste nazvali taj izraz?

Povećaj ili smanji interakciju

a + b + c 2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2 a b + 2 a c + 2 b c

Taj ćemo izraz nazvati kvadrat trinoma jer kvadriramo tročlani izraz, odnosno trinom.


Zadatak 10.

Izračunajte.

 1. a + b - c 2
 2. a - b - c 2
 3. 2 x + y + 3 z 2
 4. x - 5 y + 6 z 2
 1. a 2 + b 2 + c 2 + 2 a b - 2 a c - 2 b c
 2. a 2 + b 2 + c 2 - 2 a b - 2 a c + 2 b c
 3. 4 x 2 + y 2 + 9 z 2 + 4 x y + 12 x z + 6 y x
 4. x 2 + 25 y 2 + 36 z 2 - 10 x y + 12 x z - 60 y z

Kub zbroja

Na slici je kocka duljine brida x.

Uočili smo da x 2 geometrijski predstavlja površinu kvadrata duljine stranice x .

Slično, broj x 3 predstavlja obujam kocke duljine brida x .

Sljedeća animacija prikazuje geometrijsku interpretaciju kuba zbroja dvaju realnih brojeva.

Pogledajmo kako ćemo i od kojih dijelova složiti kocku duljine brida a + b .

Provjerimo računski.

( a + b ) 3 = ( a + b ) 2 · ( a + b ) = ( a 2 + 2 a b + b 2 ) · ( a + b ) = a 3 + a 2 b + 2 a 2 b + 2 a b 2 + b 2 a + b 3 = a 3 + 3 a 2 b + 3 a b 2 + b 3

Izraz ( a + b ) 3 nazivamo kub zbroja. Za svaka dva realna broja a i b vrijedi ( a + b ) 3 = a 3 + 3 a 2 b + 3 a b 2 + b 3 .

Primjer 2.

Izračunajmo​ ( 2 + 3 x ) 3 .

( 2 + 3 x ) 3 = 2 3 + 3 · 2 2 · 3 x + 3 · 2 · ( 3 x ) 2 + 3 x 3 = 8 + 3 · 4 · 3 x + 6 · 9 x 2 + 27 x 3 = 8 + 36 x + 54 x 2 + 27 x 3

Zadatak 11.

Izračunajte.

 1. ( a + 2 b ) 3
 2. ( 5 a b + c ) 3
 3. 1 2 x + y 2 3
 4. 0.1 x + 10 3
 1. a 3 + 6 a 2 b + 12 a b 2 + 8 b 3
 2. 125 a 3 b 3 + 75 a 2 b 2 c + 15 a b c 2 + c 3
 3. 1 8 x 3 + 3 4 x 2 y 2 + 3 2 x y 4 + y 6
 4. 0.001 x 3 + 0.3 x 2 + 30 x + 1 000

Kub razlike

Izračunajte a - b 3 .

a - b 3 = a - b 2 · a - b = a 2 - 2 a b + b 2 · a - b = a 3 - a 2 b - 2 a 2 b + 2 a b 2 + b 2 a - b 3 = a 3 - 3 a 2 b + 3 a b 2 - b 3


Izraz ( a - b ) 3 nazivamo kub razlike. Za svaka dva realna broja a i b vrijedi ( a - b ) 3 = a 3 - 3 a 2 b + 3 a b 2 - b 3 .

Zadatak 12.

Izračunajte.

 1. 2 x - y 3
 2. x - 1 4 3
 3. 5 a - 0.4 b 3
 4. x 2 y 3 - 3 x y 2 3
 1. 8 x 3 - 12 x 2 y + 6 x y 2 - y 3
 2. x 3 - 3 4 x 2 + 3 16 x - 1 64
 3. 125 a 3 - 30 a 2 b + 2.4 a b 2 - 0.064 b 3
 4. x 6 y 9 - 9 x 5 y 8 + 27 x 4 y 7 - 27 x 3 y 6

Zadatak 13.

Bez olovke i papira i bez džepnog računala izračunajte.

 1. 11 3  
 2. 101 3
 3. 18 3
 4. 98 3
 1. 11 3 = ( 10 + 1 ) 3 = 1 000 + 300 + 30 + 1 = 1 331
 2. 101 3 = ( 100 + 1 ) 3 = 1 000 000 + 30 000 + 300 + 1 = 1 030 301
 3. 18 3 = ( 20 - 2 ) 3 = 8 000 - 2 400 + 240 - 8 = 5 832  
 4. 98 3 = ( 100 - 2 ) 3 = 1 000 000 - 60 000 + 1 200 - 8 = 941 192

Zadatak 14.

Ako za realne brojeve x  i y vrijedi: x + y = 4 i x y = 1 , koliko je

 1. x 2 + y 2
 2. x 3 + y 3 ?
 1. Iz formule za kvadrat zbroja izrazimo

  x 2 + y 2 = x + y 2 - 2 x y

  pa računamo

  x 2 + y 2 = 4 2 - 2 · 1 = 14 .

 2. Iz formule za kub zbroja

  x + y 3 = x 3 + 3 x 2 y + 3 x y 2 + y 3 = x 3 + y 3 + 3 x y x + y

  možemo izraziti

  x 3 + y 3 = x + y 3 - 3 x y x + y

  pa slijedi

  x 3 + y 3 = 4 3 - 3 · 1 · 4 = 52 .


...i na kraju

Povežite nazive i izraze.

 

 kvadrat razlike

a + b 2  

a - b 2   ​

a + b 3   ​

a - b 3   ​

null
null
PROCIJENITE SVOJE ZNANJE

1
x + 3 y 2 = x 2 +   ​ · x y +   ​ y 2   ​
null
null
2
2 x - 5 2 =   ​ x 2 -   ​ · x +   ​  
null
null
3
0.3 x y - 0.2 2 =   ​ x 2 y 2 -   ​ · x y +   ​  
null
null
4
x + 3 y 3 = x 3 +   ​ · x 2 y +   ​ · x y 2 +   ​ y 3   ​
null
null
5
2 x - 5 3 = x 3 - · x 2 + · x -  
null
null
6

Uparite izraze tako da vrijedi znak jednakosti.

2 a + 5 b 2 - 4 b a - 10 b =
4 a 2 + 16 a b + 65 b 2   ​
4 a - b 3 + b 2 b - 12 a =  
10 a 2 + 10 b 2   ​
a - 3 b 2 + b + 3 a 2 =  
48 a 2 b + 16 b 3   ​
8 a + b 3 - 2 a - 2 b 3 =
64 a 3 - 48 a 2 b   ​
10 a b - 5 a + b 2 =   ​
- 25 a 2 - b 2   ​
null
null
7

Izraz 81 x 2 + 90 x y + 25 y 2  može se zapisati kao kvadrat zbroja.

null
null
8

Izraz​ 1 4 x 2 - 2 x y + 4 y 2 može se zapisati kao kvadrat razlike.

null
null
9

Izraz​ a 2 + 2 a b + 4 b 2 može se zapisati kao kvadrat zbroja.

null
null
10

Izraz​ a 3 + 3 a 2 b + 3 a b 2 + 6 b 3 može se zapisati kao kub zbroja.

null
null
11

Izraz 0.125 a 3 - 0.225 a 2 b + 0.135 a b 2 - 0.027 b 3 može se zapisati kao kub razlike.

null
null
ZAVRŠITE PROCJENU

Idemo na sljedeću jedinicu

3.5 Razlika kvadrata, zbroj i razlika kubova