1.7 Sljedeća jedinica Vrste tvari – elementarne tvari i kemijski spojevi
1.6

Fiziološko djelovanje tvari

Moći ću:
  • objasniti fiziološko djelovanje tvari,
  • prosuditi važnost biokemije za svakodnevni život,
  • prosuditi korisno i štetno djelovanje nekih kemikalija na ljudsko zdravlje (lijekovi, sredstva za osobnu higijenu, sredstva koja uzrokuju ovisnost, pesticidi, teški metali, ispušni plinovi i dr.).

Uvod

Najpoznatiji europski alkemičar bio je švicarski liječnik Paracelsus koji je uveo   kemikalije u medicinu u 16. stoljeću.

Postavio je  temelje suvremenog ljekarništva (farmacije).

Smatrao je  da je svaka tvar može biti štetna

ako se uzme u neprimjerenoj količini.

Važno je odrediti pravu  količinu  tvari  (doza tvari),

da bi bila korisna i ljekovita.

Poznata je njegova izreka:

«Sola dosis facit venenum» Paracelsus, 16. st.: „Samo doza čini otrov.“

 

Uvod

Najpoznatiji europski alkemičar bio je švicarski liječnik Paracelsus koji je uveo kemikalije u medicinu u 16. stoljeću i time postavio temelje suvremenog ljekarništva (farmacije). On je zagovarao stajalište da samo doza tvari pravi razliku između njezine otrovnosti i neotrovnosti. Dakle, svaka tvar koja se koristi u neprimjerenoj količini može biti štetna.

«Sola dosis facit venenum» Paracelsus, 16. st.: „Samo doza čini otrov.“

Brojne biljke i životinje proizvode tvari koji im služe za obranu.

Neka južnoamerička plemena i danas

iz otrovnih biljaka pripremaju otrove.

Otrovima  premazuju šiljke svojih kopalja i strijela.

Tako lakše usmrtie životinju koju love.

Različite tvari biljnog i životinjskog podrijetla

danas se istražuju  i u brojnim biokemijskim laboratorijima.

Pokazalo da u vrlo malim količinama mogu biti ljekovite.

 

 

Brojne biljke i životinje proizvode tvari koji im služe za obranu. Neka južnoamerička plemena i danas iz otrovnih biljaka pripremaju otrove kojima premazuju šiljke svojih kopalja i strijela kako bi u lovu lakše usmrtili životinju. Različite tvari biljnog i životinjskog podrijetla danas se istražuje i u brojnim biokemijskim laboratorijima jer se pokazalo da u vrlo malim količinama imaju jak ljekoviti učinak.

Slika prikazuje Indijanca plemena Ashaninka u lovu u šumi s troje djece koja stoje. Djeca gledaju gore , u smjeru strijele iz luka kojeg drži Indijanac u rukama. Bosi su i obučeni u jednostavne smeđe tunike, ispod koljena koje slobodno padaju.
Indijanac plemena Ashaninka u lovu.

 

Svojstvo tvari da djeluje na živa bića naziva se fiziološko djelovanje tvari.

Znamo da vitamini i minerali korisno djeluju na naš organizam,

te ih svakodnevno koristimo.

Lijekovi povoljno djeluju na organizam.

Njih uzimamo samo kad nam to odredi liječnik

i samo u propisanoj količini.

Kemičari su otkrili i proizveli mnoge ljekovite tvari

bez kojih je suvremena medicina nezamisliva.

Otkrićem penicilina i drugih lijekova

mnoge se bolesti danas uspješno liječe.

Neke su potpuno iskorijenjene.

Sredstva za osobnu higijenu štite nas od  raznih bolesti,

osobito bolesti prljavih ruku.

Ljekovite tvari rezultat su kemijskog znanja

i zajedničkih znanstvenih istraživanja kemičara, farmaceuta i liječnika.

 

Svojstvo tvari da djeluje na živa bića naziva se fiziološko djelovanje tvari.

Znamo da vitamini i minerali korisno djeluju na naš organizam te ih svakodnevno uzimamo. I lijekovi povoljno djeluju na organizam liječeći ga, ali njih uzimamo samo kad nam to odredi liječnik i samo u propisanoj količini.

Kemičari su otkrili i proizveli mnoge ljekovite tvari bez kojih je suvremena medicina nezamisliva. Otkrićem penicilina i drugih lijekova mnoge se bolesti danas uspješno liječe, a neke su potpuno iskorijenjene. Sredstva za osobnu higijenu štite nas od uzročnika raznih bolesti, osobito bolesti prljavih ruku.

Sve ljekovite tvari rezultat su kemijskog znanja i zajedničkih znanstvenih istraživanja kemičara, farmaceuta i liječnika.

Pencilin – prvi otkriveni antibiotik

Plijesni (gljivice) su u stalnoj borbi s bakterijama oko hrane.

Da bi se oslobodile bakterija, luče tvari koje su otrovne za bakterije.

Te tvari su poznate pod imenom antibiotici.

Alexander Fleming, škotski biolog, slučajno je 1928. godine

otkrio da zelena plijesan kistac ubija bakterije.

U početku se tom  otkriću nije pridavala važnost

jer A. Fleming nije mogao proizvesti veće količine antibiotika.

Desetak godina kasnije, znanstvenici Howard Florey i Ernest Chain

uspjeli su usavršiti postupak za dobivanje penicilina.

Početkom 1941. godine uspjeli su nagovoriti američku vladu

i četiri američke tvrtke da počnu proizvoditi penicilin.

Za to otkriće sva trojica su 1945. godine dobila Nobelovu nagradu.

Nakon otkrića penicilina započela je široka primjena antibiotika.

Pokušajte objasniti važnost primjene penicilina

tijekom Drugog svjetskog rata.

Tada je bilo puno ranjenih ljudi koji su trebali penicilin.

Timskim radom istražite postoje li antibiotici

koji se proizvode iz nekih drugih organizama.

Svoje rezultate predstavite pomoću kratke i zanimljive prezentacije.

Za znatiželjne
Na slici je prikazan pencilin - tvar koju luči plijesan (gljivica) u borbi protiv bakterija. Na žutoj podlozi je prikazan krug s bijelim rubom . U sredini je bijela , pjenasta tvar na sivocrnoj , točkastoj podlozi.

Pencilin – prvi otkriveni antibiotik

Plijesni su u stalnoj borbi s bakterijama oko hrane. Da bi se oslobodile bakterija, luče tvari koje su otrovne za bakterije. Te tvari su poznate pod imenom antibiotici.

Alexander Fleming, škotski biolog, slučajno je 1928. godine otkrio da zelena plijesan kistac ubija bakterije. Važnost ovog otkrića je ispočetka bila podcijenjena jer A. Fleming nije mogao proizvesti veće količine antibiotika. Desetak godina kasnije, znanstvenici Howard Florey i Ernest Chain uspjeli su usavršiti postupak za dobivanje penicilina. Početkom 1941. godine uspjeli su nagovoriti američku vladu i četiri američke tvrtke da počnu proizvoditi penicilin. Za to otkriće sva trojica su 1945. godine dobila Nobelovu nagradu. Nakon otkrića penicilina započela je široka primjena antibiotika.

Pokušajte objasniti važnost primjene penicilina tijekom Drugog svjetskog rata.

Timskim radom istražite postoje li antibiotici koji se proizvode iz nekih drugih organizama, a svoje rezultate predstavite pomoću kratke i zanimljive prezentacije.

Kemičari su svojim otkrićima pomogli razvoju suvremene poljoprivrede.

U suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji planski se koriste

različita gnojiva i pesticidi

koji pospješuju ukupnu proizvodnju mnogih biljnih kultura.

Te se tvari smiju koristiti samo prema točnim uputama

kako ne bi došlo do onečišćenja vode, tla i hrane.

Kemičari su svojim otkrićima pomogli razvoju suvremene poljoprivrede.

U suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji planski se koriste različita gnojiva i pesticidi koji pospješuju ukupnu proizvodnju mnogih biljnih kultura. Te se tvari smiju koristiti samo prema točnim uputama kako ne bi došlo do onečišćenja vode, tla i hrane.

Slika prikazuje polje posijanog kukuruza . Kukuruzi su zelene boje , visine do dva metra.Iza se vidi krov kuće. Uz polje je čista površina zemlje na kojoj stoje dva stručnjaka . Jedan stručnjak u bijeloj zapisuju zapažanja vezana za uzgoj kukuruza. Drugi stručnjak u ruci drži plod kukuruza i promatra ga.Na taj način prate rast i proizvodnju kukuruza (kontrolirani uzgoj).
Kontrolirani uzgoj kukuruza.

Istražite zašto je zabranjena proizvodnja pesticida zvanog DDT.

 

DDT je sredinom 20. stoljeća bio najkorišteniji insekticid.

S vremenom se pokazalo da se lako nakuplja

u potkožnom masnom tkivu i jetrima sisavaca.

Složenim hranidbenim lancima dospio je i do organizama na Arktiku.

Sporo se razgrađuje i postupno oštećuje organizam.

Dokazani je kancerogen (uzrokuje rak )

te je od 2001. godine  njegova primjena strogo zabranjena.

Istražite zašto je zabranjena proizvodnja pesticida zvanog DDT.

DDT je sredinom 20. stoljeća bio najkorišteniji insekticid. S vremenom se pokazalo da se lako nakuplja u potkožnom masnom tkivu i jetrima sisavaca. Složenim hranidbenim lancima dospio je i do organizama na Arktiku. Sporo se razgrađuje i postupno oštećuje organizam. Dokazani je kancerogen te je od 2001. godine njegova primjena strogo zabranjena.

Nažalost, postoje  i tvari koje štete ljudskom organizmu

i izazivaju bolesti i smrt.

Najviše se proučavaju tvari koje kod čovjeka

i drugih živih bića uzrokuju rak.

Takve tvari zovu se kancerogene tvari.

Neke druge tvari su otrovne

ili izazivaju  razvoj različitih bolesti.

Među njima treba istaknuti ispušne plinove

koji se oslobađaju gorenjem fosilnih goriva

te teške metale.

Nažalost, postoje  i tvari koje štete ljudskom organizmu i izazivaju bolesti i smrt. Među njima najviše se proučavaju tvari koje kod čovjeka i drugih živih bića uzrokuju rak – takve tvari zovu se kancerogene tvari.

Neke druge tvari su otrovne ili potiču razvoj različitih bolesti. Među njima treba istaknuti ispušne plinove koji se oslobađaju gorenjem fosilnih goriva te teške metale.

Slika prikazuje djecu koja nose masku zbog guste magle onečišćene smogom.Hodaju i u sredini je starija djevojčica obučena u bijelu zimsku jaknu . Na galvi ima ljubičastu kapu. Razgovara s dvoje mlađe djece.Na leđima nose ruksake. Na rukama imaju rukavice a na ustima bijele maske zbog zagađenog zraka. U pozadini je magloviti zimski dan .
Slika prikazuje djecu koja nose masku zbog guste magle onečišćene smogom.

Teški metali poput olova i žive 

nastaju kao posljedica rada nekih industrija

ili izgaranjem fosilnih goriva.

Talože se u okolišu

odakle ulaze u hranidbene lance.

Najveći izvor olova u okolišu su ispušni plinovi.

Nastali su gorenjem benzina s olovom.

Zato se danas proizvodi bezolovni benzin,

 ali  nije dovoljno istražen.

Mnogi kemičari predviđaju štetne posljedice

uporabe takva benzina.

 

Teški metali poput olova i žive, koji nastaju kao posljedica rada nekih industrija ili izgaranjem fosilnih goriva, talože se u okolišu odakle ulaze u hranidbene lance.

Najveći izvor olova u okolišu bili su ispušni plinovi nastali gorenjem benzina s olovom. Zato se danas proizvodi bezolovni benzin, ali postoje prijepori i oko njegove uporabe jer mnogi kemičari predviđaju štetne posljedice uporabe takva benzina.

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koja od navedenih tvari nije teški metal i nema štetno djelovanje na organizam?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Mnoge tvari biljnog podrijetla

kao što su crna kava, indijski čaj

različito djeluju na čovjeka.

Sadržavaju tvari koje ubrzavaju rad srca

i povisuju krvni tlak.

Neke tvari poput nikotina iz duhana, alkohol droge

izravno djeluju na živčani sustav.

Mogu izazvati ovisnost

kada se uzimaju dugo i u velikoj količini.

Ovisnost je bolest koja se treba liječiti.

Liječenje ovisnosti je teško i dugotrajno,

a često i neuspješno.

 

Mnoge tvari biljnog podrijetla imaju različite učinke na ljudski organizam. Crna kava i indijski čaj sadržavaju tvari koje ubrzavaju rad srca i povisuju krvni tlak. Neke tvari poput nikotina iz duhana, alkohol i droge izravno djeluju na živčani sustav.

Nekontrolirano i prekomjerno uživanje alkohola, nikotina, droga, nekih lijekova i drugih tvari izaziva ovisnost.

Ovisnost je bolest koja se razvija dugotrajnom konzumacijom sredstava koja uzrokuju ovisnost (nikotin, alkohol, droge, neki lijekovi i sl.). To je stanje koje treba liječiti. Liječenje ovisnosti je teško i dugotrajno, a često i neuspješno.

Gorenjem cigareta nastaju dim, katran i pepeo.

Dim sadrži smjesu plinova.

Opasan je ugljični monoksid

i neki sastojci koji izazivaju rak.

Ljudi u okolici pušača udišu dim

i postaju pasivni pušači.

Žutosmeđa tvar koja se taloži u plućima  pušača je katran.

Katran sadrži brojne kancerogene tvari  

i može izazvati tešku bolest – rak pluća.

U Hrvatskoj je zakonom zabranjena prodaja

duhanskih proizvoda  

i točenje alkoholnih  pića  

osobama mlađima od 18 godina.

 

Gorenjem cigareta nastaju dim, katran i pepeo. Dim  cigarete je smjesa plinova u kojem su uz opasni ugljikov monoksid, dokazani i neki kancerogeni sastojci. Oni štetno djeluju na pušača, ali i na nepušače koji s njima žive jer i oni udišu te štetne tvari te tako postaju pasivni pušači. Žutosmeđa tvar koja se taloži u plućima aktivnog pušača je katran. Katran sadrži brojne kancerogene tvari i može izazvati tešku bolest – rak pluća.

U Hrvatskoj je zakonom zabranjena prodaja duhanskih proizvoda i točenje alkoholnih  pića osobama mlađima od 18 godina.

Na slici je prikazan plakat bijele boje na kojem je nacrtana cigareta koja gori. Prekrižena je crvenom bojom. Plakat drži žena ispred sebe i vide joj se samo ruke i dio struka. Obučena je u prugasti sako (kaput) koji se naprijed kopča.

Na kraju…

Možemo zaključiti da tvari mogu biti štetne i korisne,

ljekovite, otrovne i hranjive.

Njihovom primjenom možemo unaprijediti  

ili ugroziti život.

Na kraju…

Iz svega navedenog možemo zaključiti da tvari mogu biti štetne i korisne, ljekovite, otrovne i hranjive. Njihovom primjenom možemo unaprijediti ili ugroziti život.

Među navedenim tvarima izraženih fizioloških svojstva razdvojite korisne od štetnih.