1.4 Sljedeća jedinica Tvar i fizikalna svojstva tvari
1.3

Osnovna pravila pri izvođenju pokusa i mjere opreza

Moći ću:
 • razlikovati piktograme opasnosti od znakova upozorenja
 • navesti opasnosti i potrebne mjere sigurnosti tijekom izvođenja pokusa
 • primjeniti pravila kojih se treba pridržavati pri izvođenju pokusa
 • navesti pravila kojih se treba pridržavati kod požara u laboratoriju
 • opisati trokut gorenja
 • predložiti mjere sigurnosti tijekom rada sa zapaljivim tvarima.

Uvod

Pri radu u laboratoriju treba se pridržavati određenih pravila

i mjera zaštite, neovisno o tome kojim se metodama koristimo

ili u kojoj vrsti laboratorija radimo.

Samo će tako izvođenje pokusa biti sigurno i bezopasno.

Uvod

Pri radu u laboratoriju treba se pridržavati određenih pravila i mjera zaštite, neovisno o tome kojim se metodama koristimo ili u kojoj vrsti laboratorija radimo. Samo će tako izvođenje pokusa biti sigurno i bezopasno.

Mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa

Rad u laboratoriju i izvođenje kemijskih pokusa ponekad mogu

izmaknuti kontroli.

Zbog toga se u laboratoriju primjenjuju stroge mjere opreza pri radu.

Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su:

 • kuta,
 • zaštitne naočale
 • i rukavice.

Mjere opreza i zaštite pri izvođenju pokusa

Rad u laboratoriju i izvođenje kemijskih pokusa ponekad mogu izmaknuti kontroli. Zbog toga se u laboratoriju primjenjuju stroge mjere opreza pri radu.

Sredstva za osobnu zaštitu pri rukovanju kemikalijama i izvođenju pokusa su kuta, zaštitne naočale i rukavice.

Na slici je prikazana kemičarka sa zaštitnom opremom (bijela kuta, zelene gumene rukavice) i skupljenom kosom. U ruci drži epruvetu s uzorkom. Ispred nje se nalazi staklena polica s kemijskim posuđem : lijevo dvije boce sa zatamnjenim staklom, desno stalak s epruvetama.

Neke kemikalije koje se koriste pri pokusu ili u svakodnevnom životu

vrlo su opasne.

S njima treba oprezno rukovati.

Na bocama kemikalija nalaze se:

 •  upute o svojstvima kemikalija,
 •  upute za rukovanje
 •  i piktogrami (znakovi)  opasnosti.

Neke kemikalije koje se koriste pri pokusu ili u svakodnevnom životu su vrlo opasne te u rukovanju s njima treba biti oprezan. Boce s kemikalijama osim uputa o svojstvima kemikalija na naljepnicama imaju označene piktograme opasnosti te upute za rukovavanje.

Pronađite kod kuće barem tri proizvoda s istaknutim piktogramom opasnosti.

Obrazložite koje informacije o proizvodu možete iščitati iz uočenog piktograma.

Pronađite kod kuće barem tri proizvoda s istaknutim piktogramom opasnosti. Obrazložite koje informacije o proizvodu možete iščitati iz uočenog piktograma.

Na slici su prikazane tri plastične boce (narančasta, plava i žuta s piktogramima opsanosti) i iznad nacrtani najčešće istaknuti piktogrami opasnosti na pakiranju kemikalija koje rabimo u kućanstvu: zapaljivo (nacratan obris vatre), štetno za kožu (nacrtana epruveta iz koje kapa kemikalija na kožu), štetno za okoliš (nacrtano drvo , ispod kemikalija koja se izlijeva u zemlju). Crteži znakova opasnosti nacrtani su na bijeloj podlozi i uokvireni crvenom bojomu obliku romba (četverokuta).
Najčešće istaknuti piktogrami opasnosti na pakiranju kemikalija koje rabimo u kućanstvu

Navedite značenje prikazanih piktograma opasnosti na pakiranju kemikalije. Kako se valja zaštititi u radu s tom kemikalijom?

Piktogrami opasnosti koje uočavamo na ambalaži kemikalije jesu opasnost po zdravlje i opasnost za vodeni okoliš. Potrebno je nositi zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Pravila kojih se treba držati pri izvođenju pokusa

Kako bi nam kemijski pokusi uspjeli i tekli bez opasnosti,

valja se pridržavati određenih pravila.

U kemijskom laboratoriju učenici ne smiju raditi bez nadzora učitelja.

Pravila kojih se treba držati pri izvođenju pokusa

Kako bi nam kemijski pokusi uspjeli i tekli bez opasnosti, valja se pridržavati određenih pravila. U kemijskom laboratoriju učenici ne smiju raditi bez nadzora učitelja.

Važno je znati!

Ako se pokapate nagrizajućom kemikalijom,

ranu dobro isperite velikom količinom vode

i odmah obavijestite učitelja.

U laboratoriju moraju uvijek biti dostupni i na vidljivo mjesto postavljeni

ormarić i sredstva za gašenje požara.

Ormarić za prvu pomoć sadrži: zavoje, gazu, flastere, mast za opekline i dr.


Važno je znati!

Ako se pokapate nagrizajućom kemikalijom, ranu dobro isperite velikom količinom vode i odmah obavijestite učitelja.


U laboratoriju zato uvijek mora biti dostupan i na vidljivo mjesto postavljen ormarić za prvu pomoć i sredstva za gašenje požara.

Ormarić za prvu pomoć sadrži: zavoje, gazu, flastere, škare, mast za opekline i dr.

Na slici je prikazana kutija s priborom za prvu pomoć. Unutra su zavoji, škarice, medicinski flaster i drugo.
Slika prikazuje pribor za prvu pomoć.

Na ormariću prve pomoći valja istaknuti:

 • adresu najbližega liječnika
 • imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći
 • sadržaj ormarića.

Za gašenje požara u kemijskoj učionici ili kabinetu

uvijek mora biti pripremljen ispravan aparat za gašenje požara,

kutija s pijeskom i deka.

Na ormariću prve pomoći valja istaknuti adresu najbližega liječnika, imena radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći i sadržaj ormarića.

Za gašenje požara u kemijskoj učionici ili kabinetu uvijek mora biti pripremljen ispravan aparat za gašenje požara, kutija s pijeskom i deka.

 

Na slici je prikazan aparat za gašenje požara.Izgleda kao izdužena metalna boca, crvene boje. Na boci su napisane upute za korištenje aparata i znak CO (ugljični monoksid).Na vrhu boce nalazi se ventil i cijev crvene boje. koja završava nastavkom za gašenje požara, crne boje.
Aparat za gašenje požara

Mjere zaštite od požara

U slučaju požara u laboratoriju treba se pridržavati strogih pravila:

1. Odmah pozvati vatrogasce i po potrebi hitnu pomoć. 

2.Potrebno je isključiti električnu struju i zatvoriti dovod plin.

3. Ako se radi s plinskim bocama, treba ih iznijeti iz prostorije.

4. Prozori se ne smiju otvarati kako bi se spriječio dotok kisika

potreban za gorenje.

Za nastajanje požara potrebni su:

 1. tvar koja gori (gorivo)
 2. kisik
 3. temperatura paljenja

Ta tri činitelja povezana su u tzv. trokut gorenja.

Pri gašenju požara nastoji se ukloniti jedan od ta tri činitelja u trokutu.

Mjere zaštite od požara

U slučaju požara u laboratoriju treba se pridržavati strogih pravila.

 1. Odmah pozvati vatrogasce i po potrebi hitnu pomoć.
 2. Potrebno je isključiti električnu struju i zatvoriti dovod plina.
 3. Ako se radi s plinskim bocama, treba ih iznijeti iz prostorije.
 4. Prozori se ne smiju otvarati kako bi se spriječio dotok kisika potrebnog za gorenje.

Za nastajanje požara potrebni su tvar koja gori (gorivo), kisik i temperatura paljenja. Ova tri činitelja povezana su u tzv. trokut gorenja. Pri gašenju požara nastoji se ukloniti jedan od ta tri činitelja.

Na slici je prikazan trokut gorenja. Na vrhovima trokuta nacrtani su krugovi s crvenim rubom. U gornjem krugu piše Gorivo, dolje desnom Toplina, a dolje lijevom Kisik. Unutar trokuta prikazano je drvo kako gori.

Dotok kisika sprječava se prekrivanjem  plamena dekom, 

pijeskom ili pjenom iz aparata za gašenje požara.

Ako požar nije zahvatio električne instalacije, može se gasiti i vodom.

Voda i pjena iz aparata snižavaju temperaturu

te se tako sprječava daljnje širenje požara.

Dotok kisika sprječava se prekrivanjem plamena dekom, pijeskom ili pjenom iz aparata za gašenje požara. Ako požar nije zahvatio električne instalacije, može se gasiti i vodom. Voda i pjena iz aparata snižavaju temperaturu te se tako sprječava daljnje širenje požara.

Ako se pri prženju mesa u tavi zapali ulje,

goruću tavu treba odmah poklopiti poklopcem i maknuti s izvora topline.

Obrazloži zašto se zapaljeno ulje ne gasi vodom.

Kada se zapaljeno ulje u tavi poklopi,

sprječava se dotok kisika potrebnog za gorenje.

Na taj se način prekida trokut gorenja i vatra se lako gasi.

Polijemo li zapaljeno ulje vodom,

ulje će zbog manje gustoće plivati na površini vode

i nastaviti dalje gorjeti.

Ako se pri prženju mesa u tavi zapali ulje, goruću tavu treba odmah poklopiti poklopcem i maknuti s izvora topline. Obrazloži zašto se zapaljeno ulje ne gasi vodom.

Poklapanjem zapaljenog ulja u tavi sprječava se dotok kisika potrebnog za gorenje. Na taj se način prekida trokut gorenja i vatra se lako gasi. Polijemo li zapaljeno ulje vodom, voda se ne miješa s uljem. Ulje ima veću viskoznost, ali je manje gustoće od vode. Zbog visoke temperature, voda gotovo trenutno ispari pri ćemu se volumen vodene pare poveća do 1700 puta. Oko sitnih kapi kondenzirane vodene pare stvara se tanak sloj ulja, dolazi do prskanja koje može proširiti požar.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Rednim brojevima (1.; 2.; 3. itd.). pridružite pravilan redosljed izvođenja radnji pri izvedbi kemijskog pokusa.

1.

Oprati kemijsko posuđe.

2.

Pročitati upute za izvođenje pokusa.

3.

Proučiti bilješke i izvesti zaključke.

4.

Pospremiti kemikalije i radno mjesto.

5.

Pripremiti potrebne kemikalije i pribor.

6.

Bilježiti zapažanja tijekom izvođenja pokusa.

7.

Izvesti pokus prema uputama.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?


Iz ponuđene priče izdvojite postupke koji su u laboratoriju dopušteni i postupke koji nisu dopušteni.


 

Što su mjere opreza u laboratoriju?

Mislav je sa sendvičem u ruci utrčao u školski laboratorij.

Obukao je kutu i stavio zaštitne naočale.

Kako nisu radili pokus s nagrizajućim kemikalijama

nije navukao zaštitne rukavice.

Pored njega je Lucija držala drvenom štipaljkom

epruvetu iznad plamenika.

Mislav je znatiželjno kroz otvor zavirivao u dno epruvete.

Lucijin je pokus uspio, pa su sva zapažanja tijekom pokusa zabilježili.

Sadržaj epruvete su izlili u sudoper.

Epruvetu, štipaljku i plamenik su ostavili na stolu i otišli.

Što su mjere opreza u laboratoriju?

Mislav je sa sendvičem u ruci utrčao u školski laboratorij. Obukao je kutu i stavio zaštitne naočale. Kako nisu radili pokus s nagrizajućim kemikalijama nije navukao zaštitne rukavice. Pored njega je Lucija držala drvenom štipaljkom epruvetu iznad plamenika. Mislav je znatiželjno kroz otvor zavirivao u dno epruvete. Lucijin je pokus uspio, pa su sva zapažanja tijekom pokusa zabilježili. Sadržaj epruvete su izlili u sudoper. Epruvetu, štipaljku i plamenik su ostavili na stolu i otišli.

Na kraju…

Rješavanjem interaktivnih zadataka ponovite najvažnije činjenice o osnovnim pravilima o izvođenju pokusa i mjerama opreza.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Pravilno poveži.

Prirodne znanosti:

psihologija, pedagogija, arheologija, filozofija

Društvene znanosti:

fizika, biologija, kemija, astronomija

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Kemikalije ne smijemo dirati rukama niti ih kušati.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Pokuse izvodimo na velikim uzorcima kemikalija.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Na bocama s kemikalijama nacrtani su piktogrami upozorenja.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Stakleno posuđe se zagrijava samo kad je suho.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Vrući pribor hvata se mokrom krpom.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Izdvoji uljeza u trokutu gorenja.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Razvrstaj navedene znanstvene discipline na prirodne i društvene.

Fizika, biologija, kemija i astronomija su
znanosti.
Psihologija, pedagogija, arheologija i filozofija su
znanosti.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Koje su dvije staklene posude u laboratoriju napravljene od specijalnog stakla? (Odaberite dva točna odgovora.)

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Kemikalije ne smijemo dirati rukama niti ih kušati.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Pokuse izvodimo na velikim uzorcima kemikalija.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Na bocama s kemikalijama nacrtani su piktogrami upozorenja.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Stakleno posuđe zagrijava se samo kad je suho.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Vrući pribor hvata se mokrom krpom.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Izdvoji uljeza u trokutu gorenja.

Netočno
Točno

Istraži kako se dobivaju kristali šećera kojim se služimo u kućanstvu.

{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?