Zrak i voda

Moći ću:
 • analizirati sastav zraka
 • istražiti fizikalna i kemijska svojstva sastojaka zraka
 • opisati važnost kisika za opstanak živog svijeta
 • ispitati fizikalna i kemijska svojstva vode
 • objasniti kružni tok vode u prirodi
 • prosuditi važnost vode za život na Zemlji
 • analizirati probleme onečišćenja voda i nestašice vode
 • povezati fizikalna i kemijska svojstva vodika s koristima i problemima njegove primjene
 • eksperimentalnim putem proizvesti vodik
 • uskladiti suradnju s drugim učenicima kroz timski rad
 • razvijati sposobnost rješavanja problema
 • razvijati i poticati svijesti o važnosti ekonomične i ekološki prihvatljive uporabe kemikalija.