Kemija 7
digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet kemiju
 • Antonela Dragobratović
 • Karmen Holenda
Moći ću:
 • raspravljati o značajkama prirodnih znanosti
 • mjeriti temperaturu, volumen i masu tvari
 • primijeniti osnovna načela Zelene kemije u eksperimentiranju
 • odrediti fizikalna, kemijska i biološka svojstva tvari
 • razlikovati elementarnu tvar od kemijskog spoja, heterogenu od homogene smjese, relativnu atomsku masu od mase atoma, egzotermne i endotermne procese
 • odvojiti sastojke smjesa
 • iskazati sastave smjesa masenim i volumnim udjelima
 • usporediti značajke sastojaka zraka, vodu i vodik
 • prosuditi ekološku vrijednost djelovanja pojedinca u okolini i društvu
 • objasniti građu atoma
 • kemijskim simbolima i formulama prikazati submikroskopske entitete
 • imenovati kemijske spojeve
 • kemijskom jednadžbom opisati kemijske i fizikalne promjene
 • analizirati energijske promjene, sudionike, vrstu i brzinu kemijskih reakcija
 • ostvariti pomak u razvoju prirodoslovno-znanstvenog pogleda na svijet
 • ostvariti pomak u razvoju sposobnosti rješavanja problema
Kemija – prirodna znanost koja proučava sastav, svojstva i promjene tvari Kemija – prirodna znanost koja proučava sastav, svojstva i promjene tvari

1 Kemija – prirodna znanost koja proučava sastav, svojstva i promjene tvari

Uđite u svijet kemije! Saznajte tko su kemičari, gdje i kako rade, što su to tvari i zašto su baš one zanimljive kemičarima. Odgovore na ova pitanja pronaći ćete vrlo lako služeći se ovim digitalnim obrazovnim sadržajima.

Zrak i voda Zrak i voda

2 Zrak i voda

Kako eksperimentalnim putem proizvesti vodik? Kako analizirati sastav zraka, opisati važnost kisika za opstanak živog svijeta, ispitati svojstva vode, objasniti kružni tok vode u prirodi te prosuditi važnost vode za život na Zemlji? Saznajte u jedinicama drugoga modula Kemije 7. Osim toga, analizirajte probleme onečišćenja voda i zraka te nestašice vode. Povežite fizikalna i kemijska svojstva vodika s koristima i problemima njegove primjene.

Građa tvari Građa tvari

3 Građa tvari

U modulu Građa tvari otkrit ćete mikrosvijet atoma. Naučit ćete što su to izotopi i kako se računa relativna atomska masa. Uz pomoć 3D modela molekula upoznat ćete se s građom molekula, a nakon upoznavanja pojma valencija počet ćete pisati formule kemijskih spojeva i zatim ovladati temeljima kemijskog računa.

Kemijske promjene Kemijske promjene

4 Kemijske promjene

Kemijske reakcije svuda su oko nas. Za doručak ste pojeli komad mekana kruha ili fino pecivo. Jeste li svjesni da su tako rahli zbog plinova nastalih kemijskom reakcijom? Na izletu ste priredili ukusno meso na roštilju. Vatra na kojoj ste ga ispekli vjerojatno je prva kemijska reakcija kojom je čovjek svjesno učinio svoj život ugodnijim. Kisik koji udišemo i ugljikohidrati kojima se hranimo nastali su kemijskom reakcijom fotosinteze. I nebrojeni procesi u našem organizmu nisu ništa drugo do nepregledan niz kemijskih reakcija.

Kemijski elementi i njihova svojstva Kemijski elementi i njihova svojstva

5 Kemijski elementi i njihova svojstva

Elemente koje poznajemo možemo podijeliti u tri glavne skupine: metale, nemetale i polumetale. Zrak, voda i živi svijet izgrađeni su uglavnom od nemetala.
Znate li da od 93 elementa u prirodi 81 je metal, a i svi elementi što ih je čovjek proizveo i oni koje će još otkriti bit će metali?