Građa tvari

Moći ću:
 • opisati građu atoma s pomoću protonskog i nukleonskog broja
 • označiti kemijski element kemijskim simbolom
 • objasniti strukturu periodnog sustava elemenata i njegovu važnost
 • usporediti zastupljenost elemenata u živoj i neživoj prirodi
 • definirati izotope te poznavati načine označavanja izotopa
 • odrediti relativnu atomsku masu
 • izračunati masu atoma izraženu u daltonima
 • kemijskom simbolikom opisati građu elementarnih tvari i kemijskih spojeva
 • razlikovati kemijske spojeve građene od molekula i one građene od iona
 • definirati pojmove ion, kation i anion
 • objasniti značenje pojma valencije atoma i pojma valencije iona u spoju
 • povezati valencije elemenata s kemijskom formulom spoja
 • povezati kemijsku formulu s imenom spoja
 • izračunati relativnu molekulsku masu
 • suradnički učiti s drugim učenicima
 • razvijati sposobnost rješavanja problema
 • razvijati i poticati svijesti o važnosti ekonomične i ekološki prihvatljive uporabe kemikalija.
Građa atoma
3.1

Građa atoma

Poticanjem znatiželje za upoznavanjem mikrosvijeta omogućuje vam se stjecanje osnovne predodžbe o atomima. Multimedijalni objekti zorno će vam predočiti građu atoma (jezgra i elektronski omotač) te olakšati razumijevanje relacija koje definiraju protonski i nukleonski broj. Ponovite i provjerite svoje znanje u različitim tipovima zadataka, kvizova i grafičkih prikaza.

Kemijski elementi i njihovo označivanje te Mendeljejevljev periodni sustav elemenata
3.2

Kemijski elementi i njihovo označivanje te Mendeljejevljev periodni sustav elemenata

Crtice iz povijesti o otkriću periodnoga sustava elemenata olakšat će vam razumijevanje suvremenoga periodnoga sustava elemenata i učenje simbola najčešćih kemijskih elemenata, kvalitativnog i kvantitativnog značenja simbola kemijskih elemenata, iščitavanje podataka o atomima kemijskih elemenata na temelju njihova položaja u periodnom sustavu elemenata, nastajanju iona i dr.

Izotopi i relativna atomska masa
3.3

Izotopi i relativna atomska masa

Poimanje činjenice da se pojam kemijski element odnosi na vrstu atoma približava vam objašnjenje pojma izotop. Shvaćanje postojanja izotopa olakšat će vam razumijevanje relacije kojom se računa relativna atomska masa i odgovorit će na pitanje zašto relativna atomska masa većine kemijskih elemenata najčešće nije cijeli broj.

Građa elementarnih tvari i kemijskih spojeva
3.4

Građa elementarnih tvari i kemijskih spojeva

Upoznavanje građe elementarnih tvari i kemijskih popratite izradom realnih 3D modela molekula, koja vas neće voditi samo k općem razumijevanju građe molekula nego i razvijanju prostornog zora. Poznavanje modela molekula uvelike pridonosi razvijanju prostorne predodžbe koja je potrebna u mnogim prirodoslovnim, tehničkim i umjetničkim strukama.

Valencije i kemijske formule
3.5

Valencije i kemijske formule

Kad poznavjete pojam valencije, možete s razumijevanjem pisati formule kemijskih spojeva i imenovati spojeve. Zornosti će pridonijeti i simulacija koja prikazuje jedan od načina sastavljanja formule spoja.

Relativna molekulska masa
3.6

Relativna molekulska masa

Kad usvojite znanja o pisanju formula kemijskih spojeva, ovladajte temeljima kemijskog računa i izračunajte relativne molekulske mase, Mr, mnogih spojeva. Povezujući znanja iz matematike, upoznat ćete i neke načine zapisa jako malih vrijednosti, a radi jednoznačnijeg i preglednijeg iskazivanja rezultata kemijskog računa.

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o građi atoma i PSE-u
3.7

Ponavljanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja o građi atoma i PSE-u

Zadatcima različitih razina interakcije primijenite stečena znanja, konceptualno ih povežite te razmišljajte strateški i znanstveno. Neke od složenijih koncepata provjerite koristeći multimediju i/ili rješavajući problemske zadatke.