Kemijske promjene

Moći ću:
 • analizirati promjene koje se zbivaju tijekom kemijske reakcije
 • razlikovati reaktante i produkte
 • razlikovati procese sinteze i analize
 • opisati kemijske promjene kemijskom jednadžbom
 • primijeniti zakon o očuvanju mase za izjednačavanje kemijskih jednadžbi
 • odrediti kvantitativno i kvalitativno značenje kemijske jednadžbe
 • razlikovati sustav od okoline i načine izmjene energije između sustava i okoline
 • objasniti egzotermne i endotermne procese
 • opisati brzinu kemijske reakcije i utjecaj različitih čimbenika na brzinu kemijske reakcije
 • razvijati sposobnost rješavanja problema
 • razvijati i poticati svijesti o važnosti ekonomične i ekološki prihvatljive uporabe kemikalija.