4.2 Sljedeća jedinica Zakon o očuvanju mase i jednadžbe kemijskih reakcija
4.1

Vrste kemijskih reakcija

Moći ću:
  • definirati pojmove kemijska reakcija, reaktanti i produkti
  • razlikovati kemijske reakcije analize i sinteze (gorenje, fotoliza, piroliza, elektroliza i dr.)
  • navesti primjere spontanih i nespontanih reakcija
  • objasniti kemijske promjene
  • prikazati kemijske promjene kemijskim jednadžbama.

Uvod

Pogledajte videozapis i zaključite otkad se zbivaju kemijske reakcije .

Kemijska reakcija jest proces pri kojemu se neke tvari kemijski mijenjaju

i tvore nove tvari drugačijih svojstava.

Kemijske reakcije mogu biti izazvane:

djelovanjem jedne tvari na drugu pod različitim uvjetima 

izlaganjem tvari toplini, svjetlosti, električnoj energiji i dr.

Kemijske reakcije

Kemijska reakcija jest proces pri kojemu se neke tvari kemijski mijenjaju i tvore nove tvari drugačijih svojstava. Kemijske reakcije mogu biti izazvane djelovanjem jedne tvari na drugu pod različitim uvjetima ili izlaganjem tvari toplini, svjetlosti, električnoj energiji i dr.

Proučite sljedeće slike. Svaka od njih prikazuje neku kemijsku promjenu!

Proučimo jedan primjer kemijske promjene – gorenje sumpora.

Tijekom gorenja sumpor se kemijski spaja s kisikom iz zraka .

Tom kemijskom reakcijom nastaje sumporov(IV) oksid.

Proučimo jedan primjer kemijske promjene – gorenje sumpora. Tijekom gorenja sumpor se kemijski spaja s kisikom iz zraka i tom kemijskom reakcijom nastaje sumporov(IV) oksid.

Elementarni sumpor u posudi s kisikom gori svjetloplavim plamenom, a kao produkt nastaje sumporov(IV) oksid.
Elementarni sumpor u posudi s kisikom gori svjetloplavim plamenom, a kao produkt nastaje sumporov(IV) oksid.

Taj se proces može predočiti modelima čestica.

Na slici je prikazana reakcija (gorenje ) elementarnog sumpora S (osam žutih spojenih kuglica) i kisika O2 (osam molekula po dvije crvene kuglice). To su REAKTANTI koji gorenjem daju sumporov (IV) oksid (PRODUKT) koji je prikazan u obliku osam molekula . Model molekule izgleda u obliku spojenih kuglica (crvena u sredini i dvije žute sa strane).

Tvari koje međusobno reagiraju u kemijskoj reakciji (početne tvari)

zovu se reaktanti.

Tvari koje tijekom kemijske reakcije nastaju

zovu se produkti.

Reaktante pišemo lijevo od strelice,

a produkte desno od strelice.

Strelica pokazuje smjer u kojemu se događa reakcija.

U ovoj reakciji od molekule sumpora, \ce{S8} , i molekula kisika, \ce{O2} ,

nastaju molekule sumporova(IV) oksida, \ce{SO2} .
\ce{S8}      +        \ce{O2} →              \ce{SO2}
↓ ↓ ↓
REAKTANTI                                                                                                  PRODUKT

Atomi u molekulama početnih tvari koje su međusobno reagirale

pregrupirali su se u nove molekule drugačijeg sastava.

Novonastala tvar, sumporov dioksid,

ima drugačija fizikalna i kemijska svojstva od sumpora i kisika.

Kemijska reakcija pri kojoj od tvari jednostavnije građe

nastaju tvari složenije građe naziva se kemijska sinteza (kemijsko spajanje).

Nastajanje spojeva izravnim spajanjem iz elementarnih tvari jest primjer kemijske sinteze.

Kemijska reakcija pri kojoj od jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari

naziva se kemijska analiza (kemijsko rastavljanje).

Reakcije kemijske analize jesu primjerice elektroliza vode ili piroliza modre galice.

Tvari koje međusobno reagiraju u kemijskoj reakciji (početne tvari) zovu se reaktanti. Tvari koje tijekom kemijske reakcije nastaju zovu se produkti. Reaktante pišemo lijevo od strelice, a produkte desno od strelice. Strelica pokazuje smjer u kojemu se događa reakcija.

U ovoj reakciji od molekule sumpora, \ce{S8} , i molekula kisika, \ce{O2} , nastaju molekule sumporova(IV) oksida, \ce{SO2} . Atomi u molekulama početnih tvari koje su međusobno reagirale pregrupirali su se u nove molekule drukčijeg sastava. Novonastala tvar, sumporov(IV) oksid, ima drugačija fizikalna i kemijska svojstva od sumpora i kisika.

Kemijska reakcija pri kojoj od tvari jednostavnije građe nastaju tvari složenije građe naziva se kemijska sinteza (kemijsko spajanje). Nastajanje spojeva izravnim spajanjem iz elementarnih tvari primjer je kemijske sinteze.

Reakcija pri kojoj od jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari naziva se kemijska analiza (kemijsko rastavljanje). Reakcije kemijske analize jesu primjerice, elektroliza vode ili piroliza modre galice.

Kemijska analiza koja se provodi zagrijavanjem naziva se piroliza.

Kemijska analiza  koja se provodi prolaskom električne struje naziva se elektroliza.

Kemijska analiza  koja se provodi s pomoću svjetlosti naziva se  fotoliza.

Kemijska analiza koja se provodi zagrijavanjem naziva se piroliza, ona koja se provodi prolaskom električne struje elektroliza, a ona koja se provodi s pomoću svjetlosti fotoliza.

Brojni su znanstvenici eksperimentirali kemijskim spojevima osjetljivima na svjetlost

na početku razvoja fotografije.

Engleski kemičar William Fox Talbot sredinom 19. stoljeća otkrio je postupak nazvan kalotipija.

Tim postupkom  je bilo moguće proizvesti negativ fotografija

koji se zatim mogao neograničeno umnožavati.

Njegov se postupak sastojao od izlaganja papira premazanih srebrnim kloridom Sunčevoj svjetlosti.

Zatim se   negativ kemijski razvijao.

Premaz na papiru potamni od izlučena srebra ako je izložen svjetlosti.

Istražite i objasnite na kojoj se kemijskoj reakciji zasnivala ta metoda dobivanja fotografija.

Za znatiželjne
Britanski fizičar William Henry Fox Talbot (1800. – 1877.) izumio je pionirsku fotografsku metodu s pomoću srebrnog kloridnog papira, koju je nazvao „fotogeni crtež“. Crtež pokazuje paprat u svijetloj krem boji na smeđoj podlozi.

Talbotova slika lista paprati iz 1839. godine

Na početku razvoja fotografije brojni su znanstvenici eksperimentirali kemijskim spojevima osjetljivima na svjetlost. Engleski kemičar William Fox Talbot sredinom 19. stoljeća otkrio je postupak nazvan kalotipija kojim je bilo moguće proizvesti negativ koji se zatim mogao neograničeno umnožavati.

Njegov se postupak sastojao od izlaganja papira premazanih srebrnim kloridom Sunčevoj svjetlosti i zatim kemijskog razvijanja tih negativa. Premaz na papiru potamni od izlučena srebra ako je izložen svjetlosti.

Istražite i objasnite na kojoj se kemijskoj reakciji zasnivala ta metoda dobivanja fotografija.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Povežite neke primjere kemijske analize s uvjetima pri kojima se odvijaju.

\ce{\textrm{živin(II) oksid} → \textrm{živa} + \textrm{kisik}}

električna energija

\ce{\textrm{voda} → \textrm{vodik} + \textrm{kisik}}

zagrijavanje

Netočno
Točno

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Povežite neke primjere kemijske analize s uvjetima pri kojima se odvijaju.

\ce{\textrm{srebrov bromid} → \textrm{srebro} + \textrm{brom}}

svjetlost

\ce{\textrm{modra galica} → \textrm{bakrov(II) sulfat} + \textrm{voda}}

zagrijavanje

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Pokus
Na slici s plaavom podlogm je prikazano gorenje magnezijeve vrpce koja izgleda kao svijetla nit iz koje ide dim.Vrpca se drži između metalnih hvataljki poput kliješta .

Koje se promjene zbivaju tijekom gorenja magnezijeve vrpce?

Više

Na kraju…

Proučite shematski prikaz i odgovorite na sljedeća pitanja!

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Kemijske su promjene:

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Dopunite tvrdnju riječima tako da bude točna.

su tvari koje ulaze u kemijsku reakciju.

 

su tvari koje nastaju kemijskom reakcijom.
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Dopunite tvrdnju riječima tako da bude točna.

Reakcija u kojoj iz dviju ili više tvari nastaje nova tvar jest
 
.
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Dopunite tvrdnju riječima tako da bude točna.

Reakcija u kojoj iz jedne tvari nastaju dvije ili više novih tvari jest 
 
.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Odaberite koji od pojednostavljenih zapisa kemijske jednadžbe predstavlja kemijsku analizu.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?