Kemijski elementi i njihova svojstva

Moći ću:
  • odrediti pripadnost nekog kemijskog elementa metalima, polumetalima ili nemetalima na temelju njegova položaja u PSE-u
  • navesti fizikalna i kemijska svojstva metala i nemetala
  • usporediti fizikalna i kemijska svojstva metala i nemetala
  • analizirati fizikalna i kemijska svojstva alkalijskih metala
  • analizirati fizikalna i kemijska svojstva halogenih elemenata
  • razvijati sposobnost rješavanja problema
  • uskladiti suradničko učenje s drugim učenicima
  • razvijati i poticati svijesti o važnosti ekonomične i ekološki prihvatljive uporabe kemikalija.