1.9 Sljedeća jedinica Postupci odvajanja sastojaka homogenih smjesa
1.8

Smjese tvari i postupci odvajanja sastojaka heterogenih smjesa

Moći ću:
  • razlikovati čiste tvari od smjese tvari
  • definirati pojmove smjesa: heterogena i homogena smjesa
  • razlikovati heterogenu i homogenu smjesu
  • razvrstati smjese tvari
  • primijeniti postupke odvajanja sastojaka iz heterogenih smjesa (magnetom, filtracija, sedimentacija, dekantacija, sublimacija).

Uvod

U prirodi rijetko nalazimo čiste tvari.

Najčešće dolaze u smjesi s drugim čistim tvarima.

Svojstva smjese ista su kao i svojstva čistih tvari koje se nalaze u smjesi.

Smjese su heterogene ili homogene.

Uvod

U prirodi rijetko nalazimo čiste tvari. One najčešće dolaze u  sastavu smjesa s drugim čistim tvarima. Svojstva smjese ovise o svojstvima čistih tvari koje čine smjesu. Smjese mogu biti heterogene i homogene.

Sastojci heterogenih smjesa razlikuju se okom, povećalom ili mikroskopom.

Heterogene smjese su: ptičja hrana, smjesa suhog voća, žbuka, itd.

Sastojci homogenih smjesa su jednaki.

Ne razlikuju se okom,

povećalom ni mikroskopom.

Homogene smjese su: zrak, zemni plin,

otopina šećera u vodi , ocat itd.

Smjese dvaju ili više plinova uvijek su homogene.

Nazivaju se plinske smjese.

Primjeri takvih smjesa su zrak i zemni plin.

U heterogenim smjesama sastojci se mogu razlikovati okom, povećalom ili mikroskopom. Heterogene smjese su: ptičja hrana, žbuka, ulje i voda,  krv, dim, magla, smjesa suhog voća i dr.

U homogenim smjesama sastojci se ne mogu razlikovati okom, povećalom ili mikroskopom. Sastav im je u svim dijelovima jednak. Homogene smjese su: vodovodna voda, čist zrak, otopina šećera u vodi, vino, ocat.

Smjese dvaju ili više plinova uvijek su homogene, a nazivaju se plinske smjese. Primjeri takvih smjesa su zrak i zemni plin.

Povlačenjem elemenata uskladi odgovarajuće parove.

Spojite parove premještajući pojmove po stupcima.

Koje od ovih tvari pripadaju smjesama, a koje čistim tvarima?

SMJESA

riječna voda, bronca, žbuka, dim, vino, kuhinjska sol

ČISTA TVAR

grafit, željezna piljevina, glukoza

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Navedene tvari razvrstajte na smjese i čiste tvari.

Fotografirajte različite smjese iz svakodnevnoga života.

Načinite interaktivni multimedijalni plakat

i ukratko opišite svojstva svake smjese.

Plakat možete načiniti u alatu Piktochart i potom ga objavite na mrežnoj stranici škole.


Fotografirajte različite smjese iz svakodnevnoga života. Načinite interaktivni multimedijalni plakat i ukratko opišite svojstva svake smjese.

Plakat možete načiniti u alatu Piktochart i potom ga objavite na mrežnoj stranici škole.


 

 

Često u svrhu daljeg korištenja smjese tvari

trebamo rastaviti na pojedine sastojke.

Pri rastavljanju trebamo se koristiti pogodnim metodama.

Odabir metode ovisi o sastavu i fizikalnim svojstvima sastojaka smjese.

Postupci za odvajanje sastojaka heterogenih smjesa

Postupci za odvajanje tvari iz heterogenih smjesa su:

  • odvajanje magnetom
  • filtracija
  • dekantacija
  • sublimacija

Često u svrhu daljeg korištenja smjese tvari moramo pogodnim metodama rastaviti na pojedine sastojke. Odabir pogodne metode za razdvajanje sastojaka smjese ovisi o sastavu smjese i fizikalnim svojstvima pojedinih sastojaka.

Postupci za odvajanje sastojaka heterogenih smjesa

Postupci za odvajanje tvari iz heterogenih smjesa su: odvajanje magnetom, filtracija, dekantacija i sublimacija.
Upoznajmo neke od njih!

Odvajanje magnetom

Željezo iz heterogene smjese možemo izdvojiti ako se poslužimo njegovim svojstvom magnetičnosti. Tako se željezo npr. izdvaja iz smjese sa sumporom jer magnet privlači željezo, a ne privlači sumpor.

Odvajanje filtracijom

Filtracijom se razdvajaju čestice smjese usitnjene krede i vode

zato što su čestice različite veličine.

Čestice krede su veće te ne mogu proći kroz filtrirni papir.

Stvaraju talog.

Čestice vode su manje i prolaze kroz filtrirni papir.

Stvaraju filtrat.

Odvajanje filtracijom

Razdvajanje filtracijom smjese usitnjene krede i vode omogućuje različita veličina čestica sastojaka smjese. Čestice krede su veće i zaostaju na filtrirnom papiru te tvore talog. Čestice vode su manje, prolaze kroz pore filtrirnog papira i daju filtrat.

Filtracija je metoda odjeljivanja čvrste, netopljive tvari od tekućine s pomoću filtrirnog papira.

Na slici je prikazana aparatura za filtraciju. Sastoji se od stalka na kojem stoji laboratorijska čaša, iznad koje je pričvršćen lijevak u kojem je filtrirni papir. U lijevak se niz stakleni štapić ulijeva tekućina žute boje iz druge laboratorijske čaše. U donjoj čaši je filtrat, a na filtrirnom papiru vidi se žuti talog.
Aparatura za filtraciju

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Kojom metodom možete odvojiti kredu iz smjese sa kuhinjskom soli?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Jeste li znali…

… da kitove usane nazivaju živim filtrima?

Umjesto zuba u gornjoj čeljusti imaju usi.

To su složene gibljive zavjese od traka

kroz koje procjeđuju – filtriraju – morsku vodu

i zadržavaju planktonske životinje kojima se hrane.

… da je filtracija postupak koji ima veliku primjenu?

Sama zemlja najveći je filtar jer se prirodne vode pročišćavaju

prolazeći kroz slojeve šljunka i pijeska.

To je i jedan dio postupka za pripremanje pitke vode  u vodovodima.

… da se filtracija rabi u kućanstvu u pripremi filtarske kave i čaja,

a svakodnevno se koristimo i usisivačem kojim se prašina odvaja

od zraka koji se vraća u prostoriju?

… da u našem organizmu ulogu filtra imaju bubrezi?

Oni profiltriraju i do 100 litara krvi na sat.

Za znatiželjne
Na slici se vidi (odozgo) bijela šalica u kojoj je filtrirana kava . Iz tanke cijevi aparta curi voda.

Filtracija u svakodnevnom životu

Jeste li znali…

… da kitove usane nazivaju živim filtrima? Umjesto zuba u gornjoj čeljusti imaju usi. To su složene gibljive zavjese od traka kroz koje procjeđuju – filtriraju – morsku vodu i zadržavaju planktonske životinje kojima se hrane.

… da je filtracija postupak koji ima veliku primjenu? Sama zemlja najveći je filtar jer se prirodne vode pročišćavaju prolazeći kroz slojeve šljunka i pijeska. To je i jedan dio postupka za pripremanje pitke vode  u vodovodima.

… da se filtracija rabi u kućanstvu u pripremi filtarske kave i čaja, a svakodnevno se koristimo i usisivačem kojim se prašina odvaja od zraka koji se vraća u prostoriju?

… da u našem organizmu ulogu filtra imaju bubrezi? Oni profiltriraju i do 100 litara krvi na sat.

Sedimentacija i dekantiranje

Heterogenu smjesu većih, čvrstih čestica, npr. pijeska i vode,

možemo odvojiti sedimentacijom i dekantacijom.

Pijesak je teži  od vode te sedimentira (sliježe se) na dno čaše.

Nakon slijeganja pijeska vodu možemo odliti ili dekantirati.

Sedimentacija i dekantiranje

Heterogenu smjesu većih, čvrstih čestica, npr. pijeska i vode, možemo odvojiti sedimentacijom i dekantacijom. Pijesak je teži od vode te sedimentira (sliježe se) na dno čaše. Nakon slijeganja pijeska vodu možemo odliti ili dekantirati.

Na slici su prikazane tri staklene čaše s istim količinama tekućine. U prvoj je smeđa neprozirna tekućina. U drugoj je tekućina svjetlije smeđe boje i na dnu se vidi smeđi talog. U trećoj je prozirna (bistra) tekućina sa smeđim talogom na dnu.Opisana je sedimentacija (taloženje) tvari otopljene u tekućini i dekantiranje (odlijevanje) vode.
Sedimentacija (taloženje, slijeganje na dno) je postupak odjeljivanja specifično teže (gušće) suspendirane tvari od otopine. Čvrsta tvar se slegne na dno, a tekućina se iznad nje odlije (dekantira).

Sublimacija

Sublimacijom se odvaja smjesa soli i joda.

Jod se zagrijava i prelazi u paru (sublimira).

Kada se jod hladi,

prelazi u čvrsto stanje (kristalizira)

i izdvaja se iz smjese.

Sublimacija

Smjesu kuhinjske soli i joda možemo razdvojiti postupkom sublimacije.
Zagrijavanjem jod izravno prelazi u paru – sublimira, a hlađenjem ponovno prelazi u čvrsto stanje – kristalizira te se tako izdvaja iz smjese.

Prisjetite se gdje smo već koristili pojam sublimacija.

Sublimacija, osim što je naziv jednog od postupaka odjeljivanja tvari iz smjese, jest i naziv za promjenu agregacijskog stanja tvari iz čvrstoga u plinovito.

Na slici je prikazana sublimacija joda od kuhinjske soli..Na ploči , iznad plamenika, zagrijava se otopina joda i kuhinjske soli koja se nalazi u staklenoj čaši. U čaši se vidi ružičasta para koja se nakuplja pri vrhu. Jod se isprava i sublimira.Gore, na površini čaše prikazani su kristali joda . Pri hlađenju došlo je do kristalizacije joda.
Sublimacija joda

Na kraju…