1.4 Sljedeća jedinica Opća svojstva, razine i sistematika žive prirode
1.3

Istraživanja u biologiji – analiza rezultata

Moći ću:
 • obraditi i prikazati rezultate istraživanja
 • predstaviti dobivene rezultate i na njihovoj osnovi donijeti primjerene zaključke
 • koristiti se i navoditi pouzdane literaturne izvore.

Uvod

Promotrite slike koje prikazuju česte zablude iz biologije.

 • Za koje od njih ste i vi smatrali da su istina?
 • Raspravite o tim pogrešnim navodima i ispravite ih.

 

Sve ove zablude moguće je ispraviti provođenjem eksperimenata u skladu s pravilima znanstvene metode.
Važan korak je svakako i analiza dobivenih rezultata,  donošenje zaključaka i odabir literature.
Vrlo je važno znati prepoznati koje mrežne stranice su valjane i provjeren izvor informacija.

Sve ove zablude moguće je ispraviti provođenjem eksperimenata u skladu s pravilima znanstvene metode.
Osim pravilnog postavljanja pokusa važan korak je svakako i analiza dobivenih rezultata, donošenje zaključaka i odabir literature.
Danas su nam više nego ikad dostupne brojne informacije preko mrežnih stranica, no upravo zbog tako lake dostupnosti informacija vrlo je važno znati prepoznati koje mrežne stranice su valjane i provjeren izvor informacija.

 

Analiza rezultata

Analiza rezultata omogućuje nam donošenje kvalitetnih zaključaka istraživanja.

Rezultate treba objektivno sagledati.

Ako rezultati istraživanja ne podupiru našu hipotezu, to ne znači da istraživanje nije uspjelo već samo da postavljena hipoteza nije točna.

Za analizu brojčanih podataka često se koriste određivanje aritmetičke sredine i medijana.

Aritmetička sredina predstavlja prosječnu vrijednost nekog skupa brojeva, primjerice vaš prosjek ocjena na kraju školske godine.

1. Opišite kako računate prosjek ocjena.

Na aritmetičku sredinu velik utjecaj imaju ekstremne vrijednosti te nas to može potaknuti na krivi zaključak.

Izračun medijana je statistička metoda koja je manje osjetljiva na ekstremne vrijednosti.
Medijan se određuje tako da se brojčane vrijednosti poredaju uzlazno i pronađe se vrijednost u sredini toga skupa.
Primjerice u skupu brojeva 1,3,4,7,8,8,37 medijan iznosi 7.

2. Koliko iznosi aritmetička sredina toga skupa?

Uspoređivana je visina učenika dva prva razreda jedne srednje škole.
3. Proučite tablične prikaze rezultata tog istraživanja.

Analiza rezultata

Analiza rezultata omogućuje nam donošenje kvalitetnih zaključaka istraživanja.
Kako se mogu analizirati rezultati možete pronaći u: DOS Matematika 7, modul: Prikazivanje i analiza podataka, jedinica DOS- a: Analiza podataka.
Rezultate treba objektivno sagledati.
Ako rezultati istraživanja ne podupiru našu hipotezu, to nipošto ne znači da istraživanje nije uspjelo već samo da postavljena hipoteza nije točna.
Za analizu brojčanih podataka često se koristi određivanje aritmetičke sredine i medijana.
Aritmetička sredina predstavlja prosječnu vrijednost nekog skupa brojeva, primjerice vaš prosjek ocjena na kraju školske godine.

 • Opišite kako računate prosjek ocjena.

Na aritmetičku sredinu velik utjecaj imaju ekstremne vrijednosti te nas to može potaknuti na krivi zaključak.
Izračun medijana je statistička metoda koja je manje osjetljiva na ekstremne vrijednosti.
Medijan se određuje tako da se brojčane vrijednosti poredaju uzlazno i pronađe se vrijednost u sredini toga skupa. Primjerice, u skupu brojeva 1, 3, 4, 7, 8, 8, 37 medijan iznosi 7.

 • Koliko iznosi aritmetička sredina toga skupa?
Tablica 1.1. Usporedba visine učenika 1.a i 1.b razreda
Redni broj 1.a 1.b
1. 160 151
2. 160 160
3. 161 160
4. 162 160
5. 163 160
6. 168 166
7. 170 170
8. 173 173
9. 174 175
10. 176 178
11. 177 178
12. 179 178
13. 180 179
14. 180 180
15 181 181
16. 182 182
17. 183 183
18. 184 183
19. 186 185
20. 188 185
21. 189 186
22. 200 186
23. 202 187
24. / 187
25. / 189


Uspoređivana je visina učenika dva prva razreda jedne srednje škole. Proučite rezultate tog istraživanja prikazanih u tablici 1.1.

 1. Izračunajte aritmetičku sredinu za visinu učenika 1.a i 1.b razreda.
 2. Odredite medijan visine učenika za 1.a i 1.b razred.
 3. Što možete zaključiti iz ovih rezultata?
  U 1.a razredu u istraživanju je sudjelovalo 23, a u 1.b 25 učenika.
 4. Predstavlja li ta razlika u broju ispitanika problem pri analizi rezultata? Objasnite.
 1. Izračunajte aritmetičku sredinu i odredite medijan visine učenika za 1.a i 1.b razred.
 2. Što možete zaključiti iz ovih rezultata?
 3. U 1.a razredu u istraživanju je sudjelovalo 23, a u 1.b 25 učenika. Predstavlja li ta razlika u broju ispitanika problem pri analizi rezultata? Objasnite.

Dijelovi pisanog znanstvenog rada

Znanost omogućuje napredak društva, a objavljeni rezultati prijašnjih znanstvenih istraživanja temelj su za nove ideje.
Stoga je vrlo važna komunikacija i suradnja među znanstvenicima.
Znanstvenici rezultate svojih istraživanja predočuju znanstvenoj zajednici i široj javnosti putem znanstvenih radova koji se objavljuju u znanstvenim časopisima.

Svaki znanstveni rad mora sadržavati niže prikazane dijelove. Proučite opise svagog dijela znanstvenog rada klikom na njih.

Za kraj…

Provedite vlastito istraživanje.

 • Istražite brzinu reakcije na vidne odnosno slušne podražaje i sami odredite kontrolnu i eksperimentalnu skupinu.

Možete, primjerice, usporediti je li vrijeme reakcije kraće kod osoba koje igraju računalne igrice ili kod onih koji ih ne igraju.

 • Nakon provedenog istraživanja napišite kratak izvještaj koji sadrži sve dijelove pisanog znanstvenog rada.

Kviz

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Vesna je za školski projekt iz biologije provela pokus tako da je 100 sjemenki pšenice podijelila u četiri skupine po 20 sjemenki i svaku je izložila različitoj temperaturi (0°C, 10°C, 20°C i 30°C). Promatrala je postotak klijavosti sjemenki. Pomognite Vesni odabrati najprikladniji naslov za njezin istraživački rad (jedan odgovor je točan). Usmeno obrazložite zašto ostali odgovori nisu točni.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Vesna će prijaviti svoj istraživački rad za natjecanje iz biologije. U kojim dijelovima pisanoga rada smije citirati druge autore? Dva su odgovora točna.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Kako se zove poglavlje pisanoga rada u kojem će Vesna interpretirati svoje rezultate?

Odgovor:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Vesna je svoje istraživanje ponovila pet puta. Koliko je iznosio medijan broja proklijalih sjemenki pšenice pri 10°C ako je postotak proklijalih sjemenki bio kao što je prikazano u tablici? (jedan točan odgovor)

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Vesna je prilikom pretraživanja mrežnih stranica neke podatke o pšenici za uvodni dio pisanoga rada pronašla na forumu o zdravoj prehrani.

Tu stranicu Vesna može koristiti kao literaturu za svoj istraživački rad.

Netočno
Točno

Forum o zdravoj prehrani nije stručno i znanstveno potvrđen izvor informacija.

{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Za znatiželjne

Dian Fossey

Biolozi su često pustolovi i svoja istraživanja provode na terenu.
Dian Fossey (1932. – 1985.) proučavala je planinske gorile u njihovom prirodnom staništu u tropskim kišnim šumama Ruande, o čemu je 1988. godine snimljen film Gorile u magli.
Na Hrvatskom povijesnom portalu možete saznati više o životu i radu ove iznimne znanstvenice te predstaviti njezin doprinos zaštiti planinskih gorila ostalim učenicima u razredu tako da vi glumite Dian Fossey, a ostali učenici su novinari koji pišu članak o vama.
Prije izvođenja ove aktivnosti ostali učenici također trebaju biti upoznati s osnovnim informacijama o Dian Fossey, kako bi mogli pripremiti pitanja.