Stanična biologija

Moći ću:
  • usporediti građu i funkcioniranje prokariotskih i eukariotskih stanica
  • analizirati načine izmjene tvari između stanica i njihove neposredne okoline
  • predložiti navike zdravog načina života kao metode prevencije širenja zaraznih bolesti
  • povezati biološke, kemijske i fizikalne mehanizme funkcioniranja stanice s fiziološkim procesima u tijelu čovjeka
  • razlikovati biljne od životinjskih stanica.
Otkriće stanice i metode istraživanja stanica
3.1

Otkriće stanice i metode istraživanja stanica

Tijekom tri školska sata saznat ćete kako je otkrivena stanica i upoznati se s metodama istraživanja stanica i njihovom primjenom u medicini i drugim područjima ljudskoga djelovanja. Interaktivni elementi olakšat će vam razumijevanje uloga različitih dijelova svjetlosnoga mikroskopa.

Građa i uloga biomembrana
3.2

Građa i uloga biomembrana

Kako su građene biomembrane, koja je njihova uloga u stanicama te na koji način tvari mogu prolaziti kroz njih upoznat ćete tijekom tri školska sata. Multimedijalni i interaktivni sadržaji olakšat će vam razumijevanje različitih načina prolaska tvari kroz biomembrane. Na kraju ove jedinice riješite kviz kako biste provjerili što ste naučili o ovoj temi.

Prokariotske stanice
3.3

Prokariotske stanice

Bakterije su izgrađene od samo jedne stanice koja je u potpunosti opremljena za samostalan život. Njenu građu upoznati ćete kroz multimedijalne i interaktivne elemente tijekom tri školska sata. U ovoj jedinici naučit ćete na koje načine bakterije mogu izmjenjivati svoje gene te tako, između ostaloga, postati otporne na antibiotike, a proširit ćete i svoje znanje o prevenciji i liječenju bakterijskih bolesti.

Prokariotske stanice – znati, razumjeti i primijeniti
3.4

Prokariotske stanice – znati, razumjeti i primijeniti

Kroz različite tipove zadataka unutar tri školska sata moći ćete ponoviti, proširiti i provjeriti svoje znanje o prokariotskim stanicama. Zadaci će vas potaknuti na primjenu naučenog o bakterijama u svakodnevnome životu.

Životinjska eukariotska stanica
3.5

Životinjska eukariotska stanica

Sadržaj ove jedinice posvećen je građi životinjskih stanica i ulogama pojedinih dijelova tih stanica. Multimedijalni sadržaji omogućit će vam usporedbu životinjskih eukariotskih stanica s bakterijskim prokariotskim stanicama i povezivanje uloga dijelova eukariotskih stanica s ulogama organa životinjskog organizma. Na kraju ove jedinice, od dva školska sata, kvizom možete provjeriti svoje znanje.

Biljna eukariotska stanica
3.6

Biljna eukariotska stanica

Jeste li znali da su mitohondriji i kloroplasti nekada bili samostalni organizmi koji su se udružili sa pretečom eukariotske stanice i danas su njeni sastavni dijelovi? O endosimbiontskoj teoriji koja opisuje evolucijski postanak biljnih i životinjskih stanica te o razlikama u građi biljnih i životinjskih stanica učiti ćete u naredna dva školska sata.

Eukariotske stanice – znati, razumjeti i primijeniti
3.7

Eukariotske stanice – znati, razumjeti i primijeniti

Kroz dva školska sata riješit ćete nekoliko zadataka kako biste ponovili, proširili i provjerili svoje znanje o eukariotskim stanicama. Naglasak u ovoj jedinici je na povezivanju uloga struktura biljnih i životinjskih stanica s funkcioniranjem biljnog odnosno životinjskog organizma u cjelini.