Biologija 1
digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije za predmet biologiju
  • Željko Krstanac
  • Karlo Horvatin
Moći ću:
  • primijeniti načela znanstvene metode prilikom provođenja znanstvenih istraživanja i donošenja zaključaka
  • povezati molekularnu osnovu svih organizama sa životnim procesima na različitim organizacijskim razinama živoga svijeta
  • povezati građu s ulogama pojedinih dijelova stanica na primjeru bakterijske, biljne i životinjske stanice
  • ukazati na važnost znanstvenog pristupa u rješavanju problema
  • primjenom stečenih znanja te kritičkom analizom znanstvenih činjenica odgovorno se ponašati prema svom zdravlju i zdravlju drugih
  • izabrati zdrave stilove življenja.
Biologija – znanost o životu Biologija – znanost o životu

1 Biologija – znanost o životu

Cilj je da tijekom 12 školskih sati modula shvatite važnost biologije, jedne od najvažnijih znanosti današnjice, kao i njenu primjenu u svakodnevnom životu. Koje su njezine poveznice s drugim znanostima, otkrit ćete kroz jednostavno istraživanje u skladu s osnovnim principima znanstvene metode.

Kemijska osnova živih bića Kemijska osnova živih bića

2 Kemijska osnova živih bića

Povezivanjem gradiva kroz jedinice DOS-a, korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije, tijekom dvadeset i jednog školskog sata, upoznat ćete se s građom i ulogom najvažnijih organskih i anorganskih molekula, važnosti uravnotežene prehrane, nastankom i razvojem života na Zemlji te građom i obilježjima virusa i virusnih bolesti.

Stanična biologija Stanična biologija

3 Stanična biologija

Narednih sedamnaest školskih sati posvećeno je staničnoj biologiji – od otkrića stanica u 17. stoljeću pa do modernih tehnika istraživanja stanica 21. stoljeća. Upoznat ćete se s građom bakterijskih, životinjskih i biljnih stanicama te ulogama njihovih pojedinih dijelova, a svoje znanje moći ćete provjeriti kvizovima unutar ovog modula.

Stanični metabolizam i životni ciklus stanice Stanični metabolizam i životni ciklus stanice

4 Stanični metabolizam i životni ciklus stanice

Narednih 12 školskih sati, raspoređenih u 5 jedinica, posvećeno je staničnom metabolizmu i diobi stanica. Upoznat ćete se s načinima na koji stanica dobiva energiju te kako nastaju tjelesne i spolne stanice.

Razmnožavanje, razvoj i građa biljnoga i životinjskoga organizma Razmnožavanje, razvoj i građa biljnoga i životinjskoga organizma

5 Razmnožavanje, razvoj i građa biljnoga i životinjskoga organizma

Razmnožavanje, razvoj i građa životinjskoga organizma objašnjeni su u 3 jedinice ovoga modula. Gradivo je raspoređeno na 7 školskih sati. Na kraju modula nalazi se kviz za procjenu znanja.