Kemijska osnova živih bića

Moći ću:
  • analizirati kemijski sastav živih bića
  • usporediti uloge najzastupljenijih anorganskih i organskih molekula u živim bićima
  • opisati umnožavanje virusa u stanici
  • obrazložiti važnost uravnotežene prehrane i zastupljenosti svih skupina biološki važnih molekula u prehrani za normalno funkcioniranje organizma
  • povezati uvjete na Zemlji koji su omogućili nastanak života s osnovnim koracima kemijske evolucije.
Bez vode nema života
2.1

Bez vode nema života

Integriranjem gradiva iz Prirode i Kemije, tijekom dva školska sata, povezat ćete postojeća i steći nova znanja o građi molekule vode, svojstvima vode i značenju vode za sva živa bića.

Ugljikohidrati
2.2

Ugljikohidrati

Tijekom dva školska sata, upoznat ćete se s građom ugljikohidrata, njihovom ulogom u živim bićima te ćete prepoznati namirnice bogate ugljikohidratima.

Lipidi
2.3

Lipidi

Tijekom dva školska sata, upoznat ćete se s građom lipida, njihovim ulogama u živim bićima te ćete prepoznati prehrambene namirnice koje su izvor lipida.

Nukleinske kiseline
2.4

Nukleinske kiseline

Tijekom dva školska sata, istražit ćete važnost otkrića građe molekule DNA i upoznati znanstvenike zaslužne za to otkriće. Opisat ćete građu nukleinskih kiselina i povezati građu molekule DNA s njenom ulogom u stanici.

Proteini
2.5

Proteini

Tijekom dva školska sata, upoznat ćete se s građom proteina, njihovom ulogom u organizmu te načinom na koji u stanicama nastaju proteini prema uputi iz DNA. Također, moći ćete prepoznati namirnice bogate proteinima.

Voda i biološki važne organske molekule – znati, razumjeti i primijeniti
2.6

Voda i biološki važne organske molekule – znati, razumjeti i primijeniti

Zadatcima različitih razina interakcije, tijekom dva školska sata, primijenit ćete gradivo svladano u prethodnim jedinicama DOS-a. Analizirat ćete kemijski sastav živih bića, povezati ulogu organskih makromolekula s njihovom strukturom te ćete obrazložiti važnost uravnotežene prehrane i zastupljenosti svih skupina biološki važnih molekula u prehrani za normalno funkcioniranje organizma.

Nastanak i razvoj života na Zemlji
2.7

Nastanak i razvoj života na Zemlji

Tijekom tri školska sata, objasnit ćete osnovne korake kemijske evolucije, usporediti uvjete na Zemlji koji su vladali za vrijeme nastanka života s današnjim uvjetima na Zemlji te ćete navesti znanstvenike najzaslužnije za ideju kemijske evolucije.

Na granici živog i neživog
2.8

Na granici živog i neživog

Tijekom tri školska sata, opisat ćete obilježja virusa koja ih povezuju sa živom odnosno neživom prirodom i opisati građu virusa (na primjeru bakteriofaga). Također ćete predložiti mjere prevencije protiv najpoznatijih virusnih bolesti te objasniti važnost odgovornog spolnog ponašanja.

Kemijska osnova živih bića – znati, razumjeti i primijeniti
2.9

Kemijska osnova živih bića – znati, razumjeti i primijeniti

Tijekom tri školska sata, primijenit ćete gradivo svladano u prethodnim jedinicama DOS-a. Usporedit ćete kemijski sastav živih bića, građu i uloge najvažnijih organskih i anorganskh molekula, opisati tijek kemijske evolucije te povezati molekulsku građu virusa s načinom razmnožavanja.