Stanični metabolizam i životni ciklus stanice

Moći ću:
  • analizirati procese fotosinteze, staničnog disanja i vrenja na razini stanice
  • objasniti vezanje i pretvorbu energije u biosferi te ih povezati s održavanjem života
  • analizirati životni ciklus stanice i objasniti njihove uloge u višestaničnih organizama
  • raspraviti o prednostima i nedostacima spolnog i nespolnog načina razmnožavanja
  • slijediti načela odgovornog spolnog ponašanja.