Biologija – znanost o životu

Moći ću:
  • objasniti značaj biologije za različita područja ljudske djelatnosti
  • objasniti vezanje i pretvorbu energije u procesima kruženja tvari u biosferi te ih povezati sa životnim uvjetima i održanjem života
  • usporediti promjenu složenosti različitih organizacijskih razina biosfere
  • primijeniti načela klasifikacije živoga svijeta
  • primijeniti osnovna načela i metodologiju znanstvenoga istraživanja
  • raspraviti o etičkim pitanjima u biološkim istraživanjima i primjeni bioloških otkrića.
Što je biologija i zašto je učimo?
1.1

Što je biologija i zašto je učimo?

U uvodnoj jedinici DOS-a, u jednom školskom satu, baveći se predmetom proučavanja biologije i najvažnijim granama biologije, upoznat ćete se s elementima i načinima rada u DOS-u. Također, naglasak će biti na značaju dostignuća iz biologije za svakodnevni život i primjeni u različitim područjima ljudske djelatnosti.

Istraživanja u biologiji – kreiranje pokusa
1.2

Istraživanja u biologiji – kreiranje pokusa

Tijekom tri školska sata upoznat ćete osnovne korake znanstvene metode kroz formuliranje istraživačkih pitanja i hipoteza te kreirati nacrt istraživanja s kontrolnim i eksperimentalnim skupinama. Upoznat ćete i razliku između znanstvenih i stručnih istraživanja te moći objasniti cilj i ulogu znanosti u svakodnevnom životu.

Istraživanja u biologiji – analiza rezultata
1.3

Istraživanja u biologiji – analiza rezultata

Interpretirajući rezultate vlastitog i tuđih istraživanja, tijekom tri školska sata produbit ćete svoja znanja o znanstvenoj metodi u biologiji s naglaskom na analizu rezultata. Donijet ćete objektivne i logičke zaključke temeljene na rezultatima istraživanja. Također ćete biti u mogućnosti razumjeti ulogu i primjenu znanosti u svakodnevnom životu.

Opća svojstva, razine i sistematika žive prirode
1.4

Opća svojstva, razine i sistematika žive prirode

Tijekom tri školska sata upoznat ćete opća svojstva živih bića, organizacijske razine živoga svijeta (od stanice do biosfere) te sistematiku živoga svijeta. Na primjerima ćete prepoznati važnost uvođenja binarne nomenklature te ćete uz pomoć interaktivnih zadataka moći razvrstavati općepoznate organizme u carstva živoga svijeta. Moći ćete povezati nasljeđivanje s razmnožavanjem te objasniti razliku između rasta i razvitka.

Biologija – znanost o životu – znati, razumjeti i primijeniti
1.5

Biologija – znanost o životu – znati, razumjeti i primijeniti

Tijekom dva školska sata ponovit ćete i provjeriti svoje znanje o značaju biologije za različita područja ljudske djelatnosti, o vještinama postavljanja istraživačkog pitanja i hipoteze te o glavnim obilježjima tipičnih predstavnika različitih carstava živoga svijeta. Također ćete konstruirati nacrt jednostavnog istraživanja u skladu s osnovnim principima znanstvene metode i na primjerima iskazati cilj znanosti te utjecaj znanosti na društvo.