1.2 Sljedeća jedinica Istraživanja u biologiji – kreiranje pokusa
1.1

Što je biologija i zašto je učimo?

Moći ću:
 • definirati biologiju kao znanost o životu
 • navesti najvažnije grane biologije i predmete njihova proučavanja
 • raspraviti o važnosti prirodnih znanosti za razvoj čovječanstva.

Uvod

Naši predci su živjeli prije 2,8 milijuna godina.
Imali su određena znanja iz biologije koja su im omogućavala preživljavanje u prirodi.
Oni nisu imali znanje iz knjiga.
To nisu zvali znanošću ili biologijom.
Znali su prepoznati koje biljke smiju jesti, a koje su otrovne.
Znali su na kojem staništu žive opasni grabežljivci i kako ih izbjeći.
Ta znanja prenosili su usmeno na svoje potomke.

Uvod

Naši predci koji su živjeli prije 2,8 milijuna godina baratali su određenim znanjima iz biologije koja su im omogućavala preživljavanje u prirodi.
Oni, naravno, nisu imali sistematizirano to znanje u knjigama niti su ga zvali znanošću ili biologijom, ali znali su prepoznati koje biljke smiju jesti, a koje su otrovne, na kojem staništu žive opasni predatori, kako ih izbjeći i slično. Ta znanja prenosili su usmenom predajom na svoje potomke.

Ilustracija prikazuje pleme neandertalaca u prirodnom okolišu šume i proplanka. Jedan od njih djeci priča priču koristeći lubanju životinje. Dvojica se vraćaju iz ribolova s ulovom, a ostali promatraju.
Slika 1.1. Neandertalci, ilustrativni prikaz

U današnje moderno doba interneta, mobitela, tržnica, dućana, bolnica, škola i ostalih pogodnosti potrebne su nam neke druge vještine i znanja kako bismo uspješno preživjeli.
Te vještine i znanja stječemo proučavanjem svijeta oko sebe i učenjem biologije.

 1. Navedite primjere nekih situacija iz svog života kada ste koristili znanje iz biologije.
 2. Usporedite međusobno svoje primjere.
 3. Porazgovarajte zašto bi svaka osoba u 21. stoljeću trebala imati neka osnovna znanja iz biologije.

U današnje moderno doba interneta, mobitela, tržnica, dućana, bolnica, škola i ostalih pogodnosti potrebne su nam neke druge vještine i znanja kako bismo uspješno preživjeli.
Između ostalog te vještine i znanja  stječemo proučavanjem svijeta oko sebe i učenjem biologije.

 • Navedite primjere nekih situacija iz svog života kada ste koristili znanje iz biologije.
 • Usporedite međusobno svoje primjere i prokomentirajte zašto bi svaka osoba u 21. stoljeću trebala imati neka osnovna znanja iz biologije.

Prirodna znanost koja proučava živa bića, njihovu građu i životne procese, njihov razvoj i evoluciju, njihovo ponašanje i utjecaj na prirodu koja ih okružuje.

Naziv biologija dolazi od grčkih riječi bios (život) i logos (nauka, znanost) i doslovno znači znanost o životu.

Biologija je prirodna znanost.

Biologija se temelji na opažanju i opisivanju prirodnih pojava koje se ispituju pokusima.

Koje sve znanosti ubrajamo u prirodne znanosti?

Biologija se, kao i sve druge prirodne znanosti, temelji na opažanju i opisivanju prirodnih pojava koje se ispituju pokusima.

 • Koje sve znanosti ubrajamo u prirodne znanosti?

Prirodne znanosti

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Kemija je znanost koja proučava sastav, strukturu, svojstva i promjenu tvari.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Geografija proučava prirodne pojave i njihove zakonitosti te građu i svojstva tvari.

Netočno
Točno

Fizika proučava prirodne pojave i njihove zakonitosti te građu i svojstva tvari.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Kemija proučava postanak i razvitak Zemlje.

Netočno
Točno

Geologija proučava postanak i razvitak Zemlje.

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Geografija proučava međudjelovanje prirodnih i društvenih procesa na Zemljinoj površini.

Netočno
Točno

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Biologija proučava život.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Prirodne znanosti međusobno se nadopunjuju

Za potpuno razumijevanje bioloških procesa potrebno je poznavati i druge prirodne znanosti.

1. Koja su znanja iz ostalih prirodnih znanosti potrebna kako bismo razumjeli probavu hrane te prijenos hranjivih tvari i kisika po tijelu?

2. Koja su znanja iz ostalih prirodnih znanosti potrebna kako bismo razumjeli dobivanje i pretvorbu energije za svakodnevne aktivnosti?

Prirodne znanosti međusobno se nadopunjuju

Prirodne znanosti međusobno se nadopunjuju pa je za potpuno razumijevanje bioloških procesa potrebno poznavati i druge prirodne znanosti.

 • Koja su znanja iz ostalih prirodnih znanosti potrebna kako bismo razumjeli probavu hrane, prijenos hranjivih tvari i kisika po tijelu te dobivanje i pretvorbu energije za svakodnevne aktivnosti?
 • Navedite još neki primjer kada je za razumijevanje sadržaja iz biologije potrebno znanje drugih prirodnih znanosti.

Grane biologije

Polje istraživanja biologije jako je široko.
Svi se biolozi bave jednom ili više grana biologije.
Grane biologije mogu se razlikovati

 • prema razini organizacije koju promatraju ili
 • prema skupini organizama koje izučavaju.

Grane biologije

Polje istraživanja biologije jako je široko i svi se biolozi danas specijaliziraju u jednoj ili više grana biologije.
Grane biologije mogu se razlikovati

 • prema razini organizacije koju promatraju ili
 • prema skupini organizama koje izučavaju.

Grane biologije su interdisciplinarne.

Mogu izučivati

 • kemijske i fizikalne promjene u organizmu i kako svaki organizam funkcionira,
 • zakone nasljeđivanja i načine kako se tumači genski zapis na molekularnoj razini,
 • kako se vrste mijenjaju kroz vrijeme i prilagođavaju različitim uvjetima u okolišu.

Brojne su grane biologije interdisciplinarne.

 • Neke izučavaju kemijske i fizikalne promjene u organizmu i kako svaki organizam funkcionira.
 • Druge izučavaju zakone nasljeđivanja i načine kako se tumači genski zapis na molekularnoj razini.
 • Grane biologije izučavaju i kako se vrste mijenjaju kroz vrijeme i prilagođavaju različitim uvjetima u okolišu.

Biologija u različitim zanimanjima

 • Proučite slike koje prikazuju različita zanimanja ljudi i opišite na koji način oni znanja iz biologije primjenjuju u svojim zanimanjima.

Za kraj…

U narednom interaktivnom objektu navedena su neka znanja koja stječemo učeći biologiju, a slike prikazuju područja ljudske djelatnosti za koja su, između ostalog, potrebna znanja iz biologije.

Pridružite navedene pojmove područjima ljudske djelatnosti za koja su ta znanja neophodna. 

Razmislite i odgovorite:

 • Koja su još znanja i vještine potrebni (osim onih iz područja biologije) kako biste se uspješno bavili nekim od navedenih djelatnosti i plasirali svoje proizvode na tržište?
Za znatiželjne

Biospeleologija

Biospeleologija je grana biologije koja proučava podzemna staništa i organizme prilagođene životu u špiljama. Posjetite stranice Hrvatskog biospeleološkog društva i doznajte više o ovoj disciplini te o krškome podzemlju – jednom od najbogatijih područja podzemnom faunom u svijetu.
U dogovoru s nastavnikom možete kontaktirati članove ovoga društva i pomoću digitalnog alata Google Hangouts napraviti video intervju o problemima s kojima se susreću biospeleolozi u svome radu, specifičnostima istraživanja života u špiljama i vještinama koje moraju posjedovati dobri biospeleolozi, o ugroženosti krškoga podzemlja, endemskim vrstama koje tamo obitavaju i slično.