x
Učitavanje

4.3 Učenje uz IKT

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Učenje uz IKT
Nikola sjedi za stolom na kojem se nalazi stolno računalo, a na glavi su mu ljubičaste slušalice. Kako ga ilustracija prikazuje s leđa, vidimo da se na zaslonu računala nalazi karta svijeta. S Nikoline lijeve strane je njegov otac, a s desne djed.

Nikola je učenik 5. razreda čija učiteljica iz Geografije vrlo često upućuje učenike na uporabu digitalnih obrazovnih sadržaja. Tako produbljuju sadržaje koje su obradili na satu ili provode aktivnosti za samostalno učenje i istraživanje. Jednom takvom prigodom naišli su Nikolin otac i djed. Nikola im je pokazao digitalne obrazovne sadržaje kojima se koristi i oni su bili oduševljeni njima. Nikolin otac komentirao je da su o takvim materijalima u njegovo vrijeme mogli samo sanjati. Djed je rekao da se čini pravim zadovoljstvom učiti u današnje vrijeme uza svu tu dostupnu tehnologiju. Nakon toga je djed još napomenuo da ima previše slobodnog vremena i da bi rado ponovio školsko gradivo. Zamolio je Nikolu da mu pokaže gdje može pronaći sve te sadržaje. Nikola je oduševljeno pristao, sretan što može pomoći djedu.

E-učenje

Volite li vi učiti uz IKT? Zašto? Upotrebljavate li kada svoj pametni telefon za učenje? Na koji način? 

U 1. jedinici ovoga modula smo rekli da je danas nezamislivo obavljati većinu zanimanja bez uporabe IKT-a te da ćemo se upravo zbog njezina razvoja i napretka cjeloživotno usavršavati i učiti. Njezina uporaba u svakidašnjim aktivnostima je, također, neprocjenjiva. Onda nema razloga da njezine prednosti ne iskoristimo i u učenju. Svjedoci smo da nam IKT daje mnoštvo mogućnosti. Zašto se onda njime ne koristiti?! 

Bi li vam lakše bilo ovu lekciju čitati iz udžbenika ili ovdje na ovaj način? Zašto je lakše i zanimljivije učiti ovako?

IKT nam omogućuje primanje podražaja s više osjetila. Tako govorimo o multimediji. Što je više osjetila angažirano, to nam je sadržaj zanimljiviji pa smo motiviraniji za rad.

Multimedija

Multimedija (multi = više; medij = sredstvo za prijenos poruka) je prijenos  sadržaja s pomoću više medija (tekst, slika, animacija, videosadržaj, zvuk). 

Interaktivnost

Vrlo važan dio multimedije je interaktivnost – uključivanje sudionika u izvođenje sadržaja. Od njega se očekuje da obavi pojedinu aktivnost kako bi se moglo nastaviti sa sadržajem.

Tako je i na nastavi lakše razumjeti i shvatiti sadržaj uz uporabu IKT-a. Primjerice, kada nastavnici upotrebljavaju projektor ili pametnu ploču, a vi tablete ili računala.

Takvo učenje nazivamo e-učenjem.

e-učenje

Elektroničko učenje, odnosno e-učenje je proces učenja koji se provodi u suradnji između učenika i učitelja, a s pomoću IKT-a. 

No, nije uvijek tako bilo. Samo prije tridesetak godina nastava je izgledala ovako: 

Nastava bez IKT-a
Učenici sjede u školskim klupama i promatraju nastavnicu koja im predaje. Kako je riječ o nastavi bez IKT-a, nastavnici su od pomagala na raspolaganju velika karta svijeta te kreda i ploča na kojoj piše

Dakle, bez uporabe IKT-a. Možete li to zamisliti? Pitajte starije znance. Neka podijele s vama svoja iskustva. Onda i vi njima ispričajte svoja iskustva u e-učenju. Kome je lakše naučiti kontinente i oceane? Nikoli ili učenici i učeniku na gornjoj slici? Zašto?

Digitalni obrazovni alati

Danas postoji mnoštvo digitalnih alata koji nam mogu biti potpora u učenju pa ih nazivamo obrazovnim alatima. Neki od njih su besplatni za uporabu, a neki nisu. Oni nam služe za prikaz digitalnih obrazovnih sadržaja ili za njihovu izradu. I vi se sada koristite digitalnim alatom kako biste učili u ovom digitalnom obrazovnom sadržaju. Svaki je alat primjenjiv u barem jednom predmetu. Sljedeća slika prikazuje nekoliko digitalnih obrazovnih alata:

Digitalni obrazovni alati
Ikone i nazivi različitih edukativnih alata kao što su to: Google prevoditelj, GeoGebra, Google karte, Geoguessr, Edraw, Pixton, Buncee, Padlet i WordArt.

Istražimo

Potražite na internetu alate čije ikonice i nazive vidite na gornjoj slici. Koju namjenu imaju pojedini alati? U kojim ih je predmetima moguće upotrijebiti?  

Dovucite nazive digitalnih alata na odgovarajuće mjesto ovisno tome jesu li obrazovni ili ne.

Edraw

Obrazovni alati

Ostali alati

null
null

Prednosti e-učenja

Zadatak 1.

U alatu WordArt izradite dva popisa: nepromjenjive i promjenjive vrste riječi. Podijelite svoje uratke s kolegicom ili kolegom iz razreda. Međusobno  dopunite uratke.

Prednost e-učenja je i mogućnost dijeljenja sadržaja. Na taj način drugi sudionici mogu vidjeti naše uratke, komentirati ih i dati nam prijedloge za poboljšanja. Tom komunikacijom možemo ostvarivati i grupne radove. Upravo prethodni zadatak to i pokazuje. Sudionici e-učenja mogu učiti u koje vrijeme žele i gdje žele. Nema vremenskih i geografskih ograničenja. Koriste se interaktivnim sadržajima koji od njih zahtijevaju aktivnosti s pomoću kojih uče, stvaraju i istražuju. Mogu učiti brzinom koja im odgovara, vraćati se na pojedine sadržaje ako im je to potrebno. Na sadržajima za koje su posebno zainteresirani mogu se zadržavati koliko žele. Sami određuju svoj način učenja.

Učenje na daljinu

IKT možemo iskoristiti i za učenje na daljinu. Dakle, kada niste u mogućnosti doći u školu ili vam je nešto ostalo nejasno ili želite usavršiti neke sadržaje, tada to možete iskoristiti. To su sadržaji koji su dostupni na internetu i vi upravljate na koji način i kada ćete se njima koristiti. Dakle, sami odabirete vrijeme i mjesto učenja. Primjeri takvih sadržaja su Portal Nikola Tesla za čiji pristup vam je potreban AAI@EduHr identitet te YouTube kanal Tonija Miluna koji je otvoren za uporabu.

Dakle, e-učenje podrazumijeva stjecanje znanja i vještina isključivo s pomoću IKT-a, a učenje na daljinu nastalo je i prije razvoja te napretka IKT-a. Zato ne mora nužno uključivati IKT. Važno je da onaj koji uči nije na istome mjestu kao i njegov poučavatelj.

Zadatak 2.

Posjetite oba spomenuta alata (Portal Nikola Tesla i YouTube kanal Tonija Miluna). Pronađite sadržaje za 5. razred te ih pogledajte. Mogu li vam ti sadržaji pomoći u učenju? Biste li ih mogli rabiti bez IKT-a?

Povežite načine učenja s njihovim parovima alata za e-učenje.

izrada plakata na hameru
učenje MAT iz udžbenika
prevođenje teksta uz rječnik 
snalaženje na geografskoj  karti
crtanje umne mape stare Grčke
pisanje definicija na papiru
null
null

Nedostatci e-učenja

Osim prednosti e-učenja, postoje i nedostatci na koje trebamo biti spremni. Budući da e-učenje podrazumijeva uporabu IKT-a, moramo se naučiti koristiti njome kako bi nam bila suradnica u učenju. Katkad nas ta tehnologija iznevjeri pa ne radi kako očekujemo. Sudionici e-učenja trebaju se sami motivirati za učenje. Nema učitelja koji to inače čini. Dogodi se da vremensko i geografsko neograničenje nije uvijek prednost: sudionici misle da mogu učiti kada i gdje žele, no to može biti i zamka jer im vrijeme prođe bez učenja. Od duge uporabe uređaja mogu se pojaviti zdravstveni problemi. Pogledajte 1. jedinicu 2. modula. U digitalnom svijetu treba voditi računa o autorskim pravima i uporabi tuđih radova. Pogledajte 4. jedinicu 5. modula. Sve to nas ne treba obeshrabriti nego potaknuti da osvijestimo nedostatke i borimo se protiv njih kako bismo iskoristili sve prednosti e-učenja.

Zadatak 3.

Izaberite jednu jedinicu ovoga digitalnog obrazovnog sadržaja i s pomoću nje naučite gradivo koje obrađuje. Nacrtajte tablicu s dva stupca pa u njima razvrstajte prednosti i nedostatke te digitalne obrazovne jedinice. Objasnite zašto je navedeno prednost, odnosno nedostatak.

Cjeloživotno učenje

Sve naučeno u ovoj jedinici potvrđuje da, bez obzira na to za koje zanimanje ćete se školovati, trebate biti svjesni da ćete se cjeloživotno usavršavati jer napredak i razvoj tehnologije to zahtijeva. Zato se koristite mogućnostima IKT-a u učenju, a ne samo u zabavi. Pogledajte animaciju koja govori o tome:

Zanimljivost

Danas je nemoguće obavljati neke obveze i aktivnosti bez IKT-a. Doslovno, nema drugog izbora osim uz uporabu IKT-a. Takvi su primjeri: upisi u srednje škole te upisi na fakultete što i vas čeka u bliskoj budućnosti. Naravno, postoje i aktivnosti kojima se još može pristupiti i bez IKT-a, ali uz IKT štedimo vrijeme. Primjerice: upisi na različite aktivnosti, kupnja karata za prijevoz, kupnja udžbenika te ostalog školskog pribora i sl.

...i na kraju

IKT nam nudi niz mogućnosti kako bismo lakše i brže učili. Uporabom te tehnologije dostupni  su nam obrazovni sadržaji kojima se možemo služiti ovisno o našim  interesima i potrebama. Iskoristite dobre strane e-učenja i neka vam ono bude saveznik u napretku i cjeloživotnom učenju.

Riješite još i križaljku kako biste se podsjetili naziva naučenih digitalnih alata (odgovore unesite velikim tiskanim slovima):

Povratak na vrh