x
Učitavanje

1.5 Brojevni sustavi

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Kojim se znamenkama služe digitalni uređaji, a kojima ljudi? Tko upotrebljava više znamenaka u svakodnevnom radu? S koliko se znamenaka koriste digitalni uređaji, a s koliko, mi, ljudi?

Dekadski brojevni sustav

Mi, ljudi, upotrebljavamo 10 znamenki  ( 0 9 ) i njima tvorimo bezbroj brojeva. Zato se naš sustav naziva dekadski brojevni sustav i ima bazu 10 .  

Što mislite, zašto? Prisjetite se kako možemo rastaviti broj 813 . Imaju li sve tri znamenke jednaku vrijednost? Pokušajte se prisjetiti što ste pisali iznad tih znamenki? Jesu li to bile oznake J, D, S, T… Koje one imaju značenje?

Koje brojeve prikazuje tablica?

1000 100 10 1

3 5
6 2 8
7 4 0 9

Pomoć:

Točna su 3 odgovora!

null

Dakle, svaka znamenka broja ima svoju težinsku vrijednost ( 1 , 10 , 100 , 1 000 itd.). 

Dekadski sustav
Smeđokosi dječak okružen nizom sljedećih brojeva: 77, 109, 54, 1, 32, 4 016, 0, 11,  47 812, 803, 904226.

Promotrimo kakva je situacija kod računala! Znamo da računalo koristi samo dvije znamenke: 0 i 1 . Pomoću njih zapisuje sve podatke i naredbe. Prisjetite se da u dekadskome brojevnom sustavu na raspolaganju imamo 10 znamenki za zapisivanje brojeva i kažemo da taj sustav ima bazu 10 .

Binarni brojevni sustav

Budući da računalo koristi samo dvije znamenke za zapisivanje podataka, kažemo da je to sustav s bazom 2 i nazivamo ga binarni brojevni sustav (bi = dva).

Bit

Svaka nula i jedinica predstavlja bit b . Dakle, jedan bit može imati dva stanja: 0 ili 1 . U računalu je sve zapisano bitovima, odnosno binarno. 8 bitova čini bajt B , koji smo već upoznali kao najmanju mjernu jedinicu.

Bajt

8 bitova čini bajt ( B  ) koji smo već upoznali kao najmanju mjernu jedinicu.

Razmislite hoće li za zapisivanje istoga broja trebate više znamenki u binarnom brojevnom sustavu ili u dekadskom brojevnom sustavu?

Koliko stanja ima 6  bitova?

null
null

Tablica prikazuje broj stanja po broju bitova u kojoj je vidljivo pravilno povećanje broja stanja uvođenjem novog bita. Promotrite tablicu gledajući s desna nalijevo.

Broj bitova
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Broj stanja
1 024 512 256 128 64 32 16 8 4 2

Jesu li vam poznate te vrijednosti? Možete li u trgovini kupiti USB memorijski štapić od 50 GB ? Ili memorijsku karticu od 60 G B ? Naravno da ne! Postoje samo one koje su ili manje od 32 G B  ili veće od 64 G B .

Brojeve stanja iskoristit ćemo kako bismo prikazali težinske vrijednosti. U tablici su prikazana tri binarna zapisa sa svojim težinskim vrijednostima.

128 64 32 16 8 4 2 1
1 1 0 1
1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 1 1 1 0

Kao i u dekadskom sustavu, najmanju težinsku vrijednost ima prva znamenka s desne strane. To je težinska vrijednost 1 od koje se uvijek kreće. Vidljivo je da je svaka sljedeća dvostruko veća od prethodne, odnosno pomnožena brojem 2 .

To ćemo iskoristiti da bismo naučili pretvoriti binarno zapisane brojeve u dekadski sustav i kako bismo to razumjeli. Princip je isti kao kod rastavljanja dekadskih brojeva. Sada ćemo to primijeniti na binarnim zapisima. Zapišimo naš prvi binarni zapis i težinske vrijednosti njegovih znamenki.

8 4 2 1
1 1 0 0

Rastavimo ga pa ponovno zbrojimo: 1 · 8 + 1 · 4 + 0 · 2 + 0 · 1 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12 .

Znači, binarni broj 1100 pretvoren u dekadski iznosi  12 ili kraće: 1 100 2 = 12 10 .

Dalje, izračunajmo: 10001110 2 = ? 10 .

128 64 32 16 8 4 2 1
1 0 0 0 1 1 1 0

1 · 128 + 0 · 64 + 0 · 32 + 0 · 16 + 1 · 8 + 1 · 4 + 1 · 2 + 0 · 1 = 128 + 8 + 4 + 2 = 142

Binarni sustav
Stolno računalo koje okružuje niz binarnih brojeva, nula i jedinica različitih boja i veličina. Taj niz čine brojevi: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

Binarne zapise iz gornje ilustracije zapišite u dekadskom obliku.

00001001
00001000
00000111
00000110
00000101
00000100
00000011
00000010
00000001
00000000
null

Promotrimo i obrnuti postupak: pretvaranje dekadskog broja u binarni zapis.

Naučimo još jedan način pa odaberite sebi lakši! Imamo isti broj 197 koji dijelimo bazom 2 dok ne dobijemo 0 . Zapisujemo ostatke dijeljenja iza crte. Očitajmo ostatke odozdo prema gore i to je binarni zapis zadanoga dekadskog broja.

197 : 2 98 : 2 49 : 2 24 : 2 12 : 2 6 : 2 3 : 2 1 : 2 0     |     1 0 1 0 0 0 1 1                         197 10 = 11000101 2

Koji binarni zapis odgovara broju 101 ?

null
null

Težinska vrijednost

Svaka znamenka ima težinsku vrijednost. Označavamo ih počevši s desne strane. U dekadskome brojevnom sustavu svaka se sljedeća znamenka povećava za deset puta ( 1 , 10 , 100 , 1 000 itd.). U binarnome brojevnom sustavu svaka se sljedeća znamenka povećava za dva puta ( 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 itd.).

Zanimljivost

Postoje još dva brojevna sustava. Jedan je OKTALNI, koji rabi 8 znamenki ( 0 - 7 ) pa mu je baza 8 . Drugi je HEKSADEKADSKI. On rabi 16 znamenki ( 0 - 15 ) i zato mu je baza 16 . Moguća su međusobna pretvaranja u sva četiri brojevna sustava. Isprobajte sljedeću simulaciju.

...i na kraju

Digitalni uređaji

Za uređaje koji sve zapisuju brojevima kažemo da su digitalni. Među njima je i računalo, gdje se svi podaci pohranjuju i zapisuju pomoću binarnog sustava, odnosno bitova  0 i 1 . Svaki binarni zapis možemo pretvoriti u dekadski i obrnuto, kako bismo razumjeli što je računalo zapisalo, odnosno kako bi računalo razumjelo što smo mi napisali.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh