x
Učitavanje

2.4 Mape i datoteke

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

O urednosti i važnosti urednosti i organizacije našega životnog prostora pa tako i digitalnog, govorili smo već u prethodnoj jedinici.

Podsjeti se što smo tada rekli, zbog čega su urednost i organizacija važne?

Urednost...

 • podiže našu produktivnost, tj. brži smo u obavljanju obveza i zadataka
 • gradi naše samopouzdanje 
 • pridonosi našem osjećaju uspješnosti.

Što su datoteke?

Datoteka (file)

Datoteke (fileovi) su digitalni zapis podataka na računalu.

One nastaju u trenutku pohranjivanja podataka u memoriju računala.

Sve što je u računalu pohranjeno, pohranjeno je u obliku datoteka.

Uspoređujemo li ih sa stvarnim životom i prikazom u prethodnom videozapisu, za datoteke bismo rekli da su:

null
null

Dijelovi datoteka

Naziv datoteke sastoji se od dva dijela: imena datoteke, koje mi dodjeljujemo, i datotečnog nastavka. Datotečni nastavak ovisi o programu u kojem je datoteka napravljena, odnosno o vrsti datoteke. Ova su dva dijela međusobno odvojena točkom.

Datoteke su predstavljene raznim ikonama (sličicama).

Kolaž (traka) ikona različitih datoteka
Ikone tekstualne, PowerPoint, video, audio i foto datoteke.

Po ikoni možemo zaključiti u kojem su programu nastale i koje su vrste. To isto možemo zaključiti i prema njihovu nastavku ili ekstenziji (.rtf, .docx, .pptx, .mp4, .mp3, .jpg, .png).

Radimo li u oblaku i online aplikacijama (programima), naš se rad automatski pohranjuje i time postaje datoteka, a mi se ne moramo brinuti o tome da ćemo izgubiti ono što smo radili na računalu.

No, ako radimo u programima koji su postavljeni lokalno na računalu i svoj rad želimo trajno sačuvati, trebamo ga pohraniti naredbom Spremi / Spremi kao (Save / Save as).

Vrste datoteka

Programi postavljeni (instalirani) na računalu jesu datoteka ili skup datoteka potrebnih za pravilan rad. U trenutku kad otvaramo program, mi zapravo otvaramo njegovu datoteku. Takva se datoteka naziva PROGRAMSKA.

Naši uradci, napravljeni i spremljeni u nekom od programa, nazivaju se PODATKOVNE DATOTEKE.

Ovisno o tome što smo radili, razlikujemo:

 • tekstualne datoteke (Word.docx, tekst.rtf)
 • fotografije, ilustracije, grafičke datoteke (fotografija.jpg, fotografija.png)
 • animacije (Animacija.gif)
 • videodatoteke (Video.mp4)
 • zvučne datoteke (Audio.mp3).

Danas postoje programi u kojima možemo upotrebljavati i umetnuti datoteke različitog sadržaja.

Tako možemo stvarati prezentacije (nastavak: .pptx), digitalne plakate (nastavak: .pdf, .png, .docx), proračunske tablice (nastavak: .xlsx), razne kvizove (.aspx, .php). I to su PODATKOVNE DATOTEKE.

I ovaj digitalni obrazovni sadržaj, kojim se upravo koristiš, sastoji se od datoteka.

Kutak za znatiželjne

Jesi li znatiželjan i ne možeš dočekati 6. razred? Na ovoj poveznicimožeš pročitati što se u 6. razredu uči o datotekama.

Mape (folderi)

Mapa (Folder)

Mape (folderi) pomažu nam organizirati prostor na disku, na nekom drugom vanjskom spremniku podataka ili u oblaku. 

Mape nisu podatci. One su mjesto u koje spremamo podatke ili u koje spremamo druge podmape. 

Disk

Kaže se još i tvrdi disk, čvrsti disk, hard disk ili HDD. Tvrdi disk je spremnik podataka u računalu. Kad podatke trajno spremamo na lokalno računalo ustvari spremamo ih na disk.

Usporedimo li ih sa stvarnim životom i s prikazom u videozapisu iz uvodnog dijela, za mape bismo rekli da su:

null
null

Usporedimo li ga sa stvarnim životom i s prikazom u videozapisu iz uvodnog dijela, za disk bismo rekli da je:

null
null

I mape su predstavljene ikonama. Njihova je ikona žute boje.

Ikona mape
Ikona mape koja je prikazana fasciklom žute boje unutar kojeg se nalaze dva bijela papira.

Stvaranje nove mape

Mapu možemo stvoriti: 

 • na radnoj površini
 • na nekom spremniku, npr. tvrdom disku računala oznake C:
 • u nekoj drugoj mapi.

Postupak stvaranja nove mape

1. način

 • Desni klik na radnu površinu ili radni prostor druge mape
 • Izabrati Novo iz skočnog (brzog) izbornika
 • Izabrati mapa
 • Napisati naziv mape
 • Enter


2. način

 • Otvoriti prozor postojeće mape ili lokalnog tvrdog diska npr. c:
 • U kartici Polazno pronaći gumb Nova mapa i kliknuti na gumb
 • Napisati naziv mape
 • Enter


Pogledaj videozapis demonstracije izrade nove mape prateći korake prvog, a nakon toga i drugog načina.

Demonstracija stvaranja nove mape

Zadatak 1.

Ana je naučila stvarati nove mape i shvatila je njihovu korisnost. 

Sjetila se savjeta iz prethodne jedinice kako organizirati radnu površinu da joj bude uredna i praktična. Ana se tih savjeta pridržava i otad je mnogo brža i uspješnija.

Ona si je dodala još jednu stavku.

Pronađi koju!

null
null

Primjeri razvrstavanja datoteka i njihova organizacija u mape

Na koji ćemo način organizirati svoje datoteke ovisi samo o nama. Ne postoji točan odgovor. Mi ćemo izabrati onaj način koji je nama logičniji i bolji. 

Pogledaj video koji slijedi i razmisli. Koji je kriterij razvrstavanja datoteka i njihova organiziranja u mape tebi bolji i logičniji?

Razvrstavanje datoteka i njihova organizacija u mape

Podmapa

Podmapa

Podmapa je mapa koju postavljamo u drugu mapu kad želimo detaljnije razvrstati svoje podatke.

Podatke razvrstavamo prema nekom kriteriju.

Kako nazivamo mapu koja se nalazi u drugoj mapi?
.
null
null

Zadatak 2.

Uvježbajmo razvrstavanje datoteka i njihovu organizaciju u mape i podmape metodom odvuci-ispusti po dvama kriterijima:

1. kriterij: kriterij sadržaja

2. kriterij: kriterij vrste datoteka.

Zadaci:

1. Razvrstaj  mape Tekst - domaće životinje, Slike - domaće životinje, Video - divlje životinje i Slike - divlje životinje tako da postanu podmape mapama Domaće životinje i Divlje životinje. 

2. Rasporedi datoteke Domaće životinje, Ovca, Šuma i Vjeverica prema njihovu sadržaju u odgovarajuće mape (Domaće životinje i Divlje životinje).

3. Otvori svaku od mapa (Domaće životinje i Divlje životinje) i razvrstaj datoteke prema njihovoj vrsti u odgovarajuće podmape (Tekst - domaće životinje, Video - divlje životinje, Slike - divlje životinje i Slike - domaće životinje).

NAPOMENA: Desnim klikom na pojedinu mapu ili datoteku otvara se mogućnost vraćanja mape ili datoteke u početnu mapu. Izlazak iz pojedine mape vrši se preko adresne trake klikom na naziv mape iz koje se želi izići. U mapu se ulazi dvoklikom na nju.

Praktična vježba

1.

a) Izradi mapu Zivotinje i njezine podmape: 

b) Mapi Domace_zivotinje izradi podmape:

Praktična vježba

2. Izradi mapu koju ćeš nazvati svojim imenom, npr. Ana, i njezinu podmapu 5. razred.

U mapi 5. razred izradi podmape za svaki predmet (HJ, Mat, Eng,...).

Stablasta struktura organizacije mapa i datoteka

Stablasta organizacija mapa i datoteka slična je stablu okrenutom naopako. U ovom slučaju postoji korijen stabla odnosno fizički disk (C:) na kojemu je stvorena mapa „Domaca zadaca“, iz koje se granaju ili su stvorene podmape (Tekst, Voce, Povrce, Video). Svaka od podmapa sadrži svoju mapu i u njoj odgovarajući dokument.

Putanja:

Primjer: (C:) -->Domaca Zadaca -->Voce -->Slike -->Jagoda.png

ILI

Primjer: C:\Domaca Zadaca\Voce\Slike\Jagoda.png

Stablasta struktura organizacije mapa i datoteka

Na početku je fizički disk naziva C:. On je korijen. Na njemu je stvorena mapa Voce, a u mapi Voce stvorene su mape Slike, Video i Tekst.

...i na kraju

Datoteke su podatci, a mape mjesta na spremniku u koja pohranjujemo podatke.

I mape i podatci predstavljeni su ikonama. Ikone mape žute su boje, a ikona datoteka ima raznih, ovisno o programu u kojem su nastale.

Datoteke nastaju spremanjem rada u programu, a mape postupkom stvaranja nove mape.

Datoteke spremamo u mape i njihove podmape kako bismo ih lakše pronašli kad se sljedeći put budemo njima koristili.

Povratak na vrh