x
Učitavanje

Izjava o pristupačnosti - Francuski jezik 5

Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na e-škole DOS za nastavni predmet Francuski jezik za 5. razred osnovne škole (za 2. i 5. godinu učenja).

Status usklađenosti

E-škole DOS za nastavni predmet Francuski jezik za 5. razred osnovne škole (za 2. i 5. godinu učenja) je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Svi video sadržaji koji sadrže govor, popraćeni su podnaslovima koji sadrže izgovoreni tekst, ali ne postoji deskriptivni transkript za sve video zapise. Iako velika većina audio zapisa sadrži pripadajući transkript, neki audio zapisi zbog svoje sadržajne i metodičke specifičnosti nemaju transkript.

  • Operabilnost

U nekim složenim interaktivnim elementima visoke razine interaktivnosti, nije omogućeno uvećavanje slova niti promjena vrste slova.

Podizanje razine pristupačnosti

Dobavljač navedenih digitalnih obrazovnih sadržaja - Algebra d.o.o. - je u suradnji s Naručiteljem izrade digitalnih obrazovnih sadržaja – CARNET-om - proveo detaljnu recenziju i reviziju sadržaja što uključuje i provjeru pristupačnosti. Svi nedostaci pristupačnosti pronađeni tijekom recenzije i revizije su otklonjeni izuzev prethodno navedenih nedostataka.

Nemogućnost promjene vrste i veličine slova u iznimno složenim interakcijama, nije adresirana tijekom faze recenzije i revizije pristupačnosti osim u nekoliko specifičnih interakcija koje sadrže veće količine teksta. U te specifične interakcije s većom količinom teksta, ugrađene su, tijekom revizije sadržaja, funkcionalnosti promjene vrste i veličine slova, osim u jednom slučaju u kojem to tehnički nije bilo moguće.

Određeni audio zapisi nemaju transkript jer bi se time značajno narušila njihova svrha i metodička funkcionalnost. Naime, u učenju stranih jezika audio zapisi se koriste i za vježbu slušanja tj. verbalnog i pisanog reproduciranja audio zapisa od strane krajnjeg korisnika pa bi u tom slučaju transkript onemogućio osnovnu svrhu takvih audio zapisa.

Ukoliko se tijekom perioda održavanja funkcionalnosti sadržaja pokaže da ipak postoje do tada nepronađeni nedostaci pristupačnosti, a koji su eventualno trebali biti otklonjeni, dobavljač dotičnih sadržaja Algebra d.o.o. će poduzeti potrebne mjere kako bi se uočeni nedostaci uklonili.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 8. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe iz razvojnih timova i osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na operativnim sustavima: MS Win 10, Android 8,9,10, Apple iOS. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari, internetskim preglednicima: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana Microsoft Windows 10 Pripovjedač, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Povratak na vrh