European Union flag

1. Dio smo Svemira

Autori
Ana Lopac Groš, Ozrenka Meštrović, Marko Ćaleta
Moći ću
  • Objasniti organiziranost prirode uspoređujući cjelinu i sastavne dijelove.
  • Objasniti međusobne odnose živih bića s obzirom na zajedničko stanište.
  • Raspraviti o važnosti održavanja uravnoteženog stanja u prirodi i uzrocima njegova narušavanja.
  • Objasniti značenje ciklusa na primjerima iz žive i nežive prirode.
  • Analizirati prijenos i pretvorbu energije u živim i neživim sustavima.