Upute


Video upute za učenike

Video upute za nastavnike


Upute za korištenje

Kako bismo Vam što više približili sadržaj i način njegove primjene, sastavili smo kratak vodič kroz digitalni obrazovni sadržaj njemačkog jezika.

Na samom se početku susrećemo s dva osnovna pojma – modul i jedinica.

Modul je cjelina koja se sastoji od nekoliko podcjelina, odnosno jedinica. To je naša polazišna točka i s nje krećemo u ostatak digitalnoga obrazovnog sadržaja.

Jedinice su podcjeline modula i sastoje se od sadržaja s pomoću kojih ćete steći osnovno znanje njemačkog jezika te unaprijediti postojeće.

Krenimo redom.


MODUL

ALATNA TRAKA

alatna traka

Alatna se traka sastoji od osnovnih funkcija koje će Vas pratiti u svim jedinicama Modula.

Bez obzira na to gdje se nalazili, klikom na ikonicu ikona naslovnice vraćate se na naslovnu stranicu Modula, početnu stranicu s koje ste krenuli u avanturu istraživanja njemačkog jezika.

ikona izbornika Ova Vas ikonica vodi na glavni izbornik koji nudi mogućnost preskoka na jedinicu po vlastitu izboru. Osim sa stranice samog modula, odabir se može izvršiti i s bilo koje jedinice Modula.

Klikom na ikonicu otvara se izbornik s nazivom modula, a klikom na naziv modula otvara se podizbornik koji nudi popis jedinica. Prelazak na željenu jedinicu ostvaruje se klikom na njezin naziv.

izbornik

Ako želite odustati od radnje, izbornik zatvarate klikom na ikona zatvori.

Kao što zahtijeva svako učenje jezika, i u njemačkom jeziku nepoznate riječi možete potražiti klikom na ikonicu rječnik.

S pomoću ikonice pretraživanje možete pronaći sva mjesta na kojima se nalazi pojam koji Vam je u trenutku pretraživanja potreban.

Posljednji izbornik alatne trake otkriva se klikom na ikonicu postavke. Ondje možete povećati i smanjiti slova samog DOS-a te ih vratiti na početnu veličinu slova, odabrati noćni prikaz kao alternativu za ugodnije čitanje, odabrati font prilagođen osobama s disleksijom te, u konačnici, pročitati upute za primjenu digitalnih obrazovnih sadržaja.


OSTALO

Kako biste se upoznali s ishodima i konceptom Modula, klikom na ikonicu što ću naučiti otkrivate detaljnije informacije o digitalnom obrazovnom sadržaju.

Osim preko izbornika alatne trake, jedinice možete odabrati i klikom na jednu sliku na naslovnici modula.

jedinice

DOS njemačkog jezika pruža Vam još dvije mogućnosti – procjenu znanja na razini modula te aktivnosti za samostalno učenje. Prečaci do navedenih aktivnosti nalaze se na dnu naslovne stranice modula.

aktivnosti

KONCEPT JEDINICA

Svaka se jedinica sastoji od nekoliko cjelina:

a) tematska poglavlja
b) zadatci za rješavanje
c) provjera znanja na razini jedinice.


ODABIR TEMATSKIH POGLAVLJA

Tematska poglavlja i provjeru znanja možete odabrati s pomoću bočnog izbornika koji Vas vodi kroz sadržaj cijele jedinice.

Klikom na ikonicu bočnog izbornika otvara se sadržaj jedinice. Klikom na željenu temu prelazite na nju bez dodatnog listanja cijele jedinice.

S pomoću bočnog izbornika možete prijeći i na cjeline Teste dich te Selbstständige Arbeit.

bočni izbornik

ZADATCI ZA RJEŠAVANJE

Kako biste provjerili svoje znanje, na raspolaganju je nekoliko tipova zadataka – povlačenje na sliku, uparivanje pojmova, višestruki izbor, osmosmjerke i slagalice (puzzle).

Pojedini su zadatci upotpunjeni audio te videozapisima koje prate odgovarajući transkripti teksta.

Svaki zadatak ima svoju uputu za rješavanje i vrednovanje, odnosno povratnu obavijest o tome jeste li odgovorili točno ili netočno.

Posebnost je njemačkog jezika i u primjeni posebnih znakova ä ö ü ß Ä Ö Ü ẞ. Klikom na polje za upis aktivirate izbornik dodatne tipkovnice. Znakove možete upotrebljavati klikom na znak koji Vam je u tom trenutku potreban, a ostatak riječi normalno upisujete s pomoću tipkovnice svojih računala ili mobilnih uređaja.

Ako želite odustati od radnje, izbornik zatvarate klikom na ikona zatvori.

Kako bismo Vam olakšali rješavanje zadataka upoznat ćemo Vas sa značenjem strukturnih dijelova zadataka.

zadatak u prijevodu na hrvatski znači ''zadatak''. Numeracija zadataka izvodi se kroz alfabet, odnosno brojčano ako je riječ o Provjeri znanja na razini jedinice te Procjeni znanja na razini modula.

provjeri odgovor je tipka kojom provjeravamo točnost rješavanja zadatka i u prijevodu na hrvatski znači ''provjeri (odgovor)''.

ponovi je tipka koja nam omogućava ponavljanje zadatka i u prijevodu na hrvatski znači ''ponovi''.


PROVJERA ZNANJA

Provjera znanja ostvaruje se rješavanjem kviza nakon kojega kao povratnu obavijest dobivate i postotak riješenosti zadataka. Kako biste što bolje usvojili gradivo, u zadatcima ćete dobiti i povratnu informaciju o točnom odgovoru te na samom kraju provjere znanja uputu koja biste poglavlja još trebali ponoviti.


Popis uputa u zadatcima

U nastavku ćeš pronaći popis uputa koje unutar DOS-a koristimo u različitim tipovima zadataka. Na taj ćeš način moći upoznati se s formulacijama u uputama zadataka, što će ti pomoći da bolje razumiješ što se od tebe u pojedinome zadatku traži. Na popisu su sve upute navedene dvojezično: na njemačkome i na hrvatskome.

Opće upute uz pisani tekst, zvučni zapis ili animaciju.

Hör dir den Text an und löse die Aufgaben A – C.
Poslušaj tekst i riješi zadatke A – C.

Lies den Text und löse die Aufgabe C.
Pročitaj tekst i riješi zadatak C.

Hör dir den Text an und löse die Aufgabengruppe G.
Poslušaj tekst i riješi grupu zadataka G.

Sieh dir die Animation an und löse die Aufgabe E.
Pogledaj animaciju i riješi zadatak E.

Pitanja da/ne

Hör dir den Text (noch einmal) an und entscheide Ja oder Nein.
Poslušaj (još jednom) tekst i odluči Da ili Ne.

Lies den Text (noch einmal) und entscheide Ja oder Nein.
Pročitaj (još jednom) tekst i odluči Da ili Ne.

Richtig oder falsch?
Točno ili netočno?


Osmosmjerka

Finde 4 Familienmitglieder: Vati, Mutti, Tante und Opa. Suche in allen Richtungen.
Nađi 4 člana obitelji: Vati, Mutti, Tante i Opa. Traži u svim smjerovima.


Puzzle

Spiel das Puzzle und löse die Aufgabe A.
Igraj puzzle i riješi zadatak A.


Križaljka

Setze … ins Kreuzworträtsel ein.
Upiši … u križaljku.


Memory

Finde die Paare.
Nađi parove.


Milijunaš

Wer wird Millionär? Beantworte die Fragen.
Tko želi biti milijunaš? Odgovori na pitanja.


Interaktivna igra

Klick auf die Note und wähle das richtige Bild aus.
Klikni na notu i odaberi ispravnu sliku.


Povlačenje parova

Finde das Paar.
Nađi par.

Hör dir den Text (noch einmal) an und finde das Paar.
Poslušaj (još jednom) tekst i nađi par.


Upisivanje odgovora

Schreibe das fehlende Wort.
Napiši riječ koja nedostaje.

Lies den Text noch einmal und schreibe das fehlende Wort.
Pročitaj još jednom tekst i napiši riječ koja nedostaje.

Schreibe die fehlenden Buchstaben.
Napiši slova koja nedostaju.


Višestruki odabir

Was ist richtig? Markiere. Mehrere Antworten sind möglich.
Što je točno? Označi. Moguće je više odgovora.

Markiere das richtige Wort. Mehrere Antworten sind möglich.
Označi točnu riječ. Moguće je više odgovora.


Jedan točan odgovor

Hör dir den Text an und wähle die richtige Antwort.
Poslušaj tekst i odaberi točan odgovor.

Lies den Text (noch einmal) und wähle die richtige Antwort.
Pročitaj (još jednom) tekst i odaberi točan odgovor.

Was passt? Wähle das richtige Wort.
Što odgovara? Izaberi točnu riječ.

Wähle die richtige Antwort.
Izaberi točan odgovor.


Odabiranje riječi

Wähle das richtige Wort.
Izaberi točnu riječ.

Sieh dir das Bild an und wähle das richtige Wort.
Prouči sliku i izaberi točnu riječ.

Wähle die richtigen Wörter aus dem Rollmenü.
Izaberi točne riječi iz padajućeg izbornika.


Uparivanje odgovora

Wähle das richtige Wort.
Izaberi točnu riječ.

Sieh dir das Bild an und wähle das richtige Wort.
Prouči sliku i izaberi točnu riječ.


Povlačenje riječi

Ziehe die Wörter an die passende Stelle.
Dovuci riječi na odgovarajuće mjesto.

Ergänze den Text. Ziehe die Wörter an die richtige Stelle.
Dopuni tekst. Dovuci riječi na točno mjesto.

Ziehe die Wörter an die richtige Stelle und bilde die Frage.
Dovuci riječi na točno mjesto i sastavi pitanje.

Ziehe die Wörter an die richtige Stelle und bilde den Satz. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.
Dovuci riječi na točno mjesto i sastavi rečenicu. Započni masno otisnutom riječju.


Uređivanje poretka elemenata

Bild den Satz. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.
Sastavi rečenicu. Započni masno otisnutom riječju.

Ziehe die Sätze in die richtige Reihenfolge.
Dovuci rečenice u točan redoslijed.

Ziehe die Wörter an die richtige Stelle und bilde die Frage.
Dovuci riječi na točno mjesto i sastavi pitanje.

Ziehe die Wörter an die richtige Stelle und bilde den Satz. Beginne mit dem fettgedruckten Wort.
Dovuci riječi na točno mjesto i sastavi rečenicu. Započni masno otisnutom riječju.

Ziehe die Textabschnitte in die richtige Reihenfolge.
Dovuci odlomke teksta u točan redoslijed.

Želimo Vam puno uspjeha i zabave u primjeni digitalnih obrazovnih sadržaja.