Izjava o pristupačnosti

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), CARNET-ovi digitalni obrazovni sadržaji (DOS) izrađeni su na način da dizajn, funkcionalnosti i sam sadržaj u najboljoj mogućoj mjeri budu pristupačni svim korisnicima, uključujući osobe s invaliditetom, od kojih mnoge koriste pomoćnu tehnologiju. DOS-ovi za nastavne predmete namijenjeni su učenicima za učenje i provjeru znanja. Koriste se na nastavnom satu, ali i tijekom samostalnog učenja i rada kod kuće. Razvijeni su u okviru projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza). Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na e-Škole DOS za Njemački jezik za 5. razred osnovne škole.

Status usklađenosti

e-Škole DOS Njemački jezik 5 je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Sadržaji su dobro strukturirani, a korištena tehnička rješenja su intuitivna i jednostavna za praćenje. Sve upute su praćene uputama na hrvatskom jeziku, a dodana vrijednost je u ponuđenim rješenjima uz svaki zadatak što značajno olakšava rad i poboljšava motivaciju korisnika s različitim razvojnim teškoćama.

Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Kod odabira kontrasta ili odgovarajuće veličine ili tipa fonta, povratak na navedenu traku izbornika moguć je uz „skrollanje“ prema gore (traka izbornika nije vidljiva cijelo vrijeme). Po završetku svih jedinica određenog modula nije moguće preći na drugi modul, potreban je povratak na početni izbornik modula koji onda omogućava prelazak na sljedeći modul ili povratak na prethodni.

Sadržaji su u većini preglednika stabilni (osim Internet Explorera). Nestabilnost se manifestira kod povećanja fonta i kod uporabe kontrasta. U navedenim situacijama narušava se struktura teksta, a grafički elementi gube vidljivost (npr. povratne informacije o točnosti izvedbe; memory zadatci, osmosmjerke i križaljke).

Moduli imaju veći broj zadataka „drag and drop“. Kod svih navedenih zadataka omogućeno je i alternativni način izvršavanja akcije na način da se da se pojam označi klikom i ponovno klikom položi na za to predviđeno mjesto.

Didaktički zadatci (križaljke, osmosmjerke, memory i slaganje slika) zahtjevniji su za rješavanje slabovidnoj djeci jer su polja u kojima su slova nedovoljno velika što je posljedica ograničenog prostora. Navedeni zadatci zahtjevni su i za djecu s motoričkim teškoćama jer je mali prostor za manipulaciju. Ikone su manje i kod zadataka tipa memory što također otežava izvedbu.

Memory zadatci su teže pristupačni jer se ikone ne mogu uvećati. No, uporaba posebnog fonta Slova za disleksiju olakšava vizualnu percepciju sadržaja memory kartica, ali ne rješava pitanje razmaka između ikona.

Zadatci slaganja slike prema predlošku (puzzle) su teže pristupačni (npr. zadatak u jedinici 5.5.2) jer korisnik ne može imati predložak za vrijeme slaganja dijelova slike. Na taj način se otežava izvedba zadatka djeci s teškoćama pažnje i pamćenja.

Zadatci su intuitivni i prilagođeni razvojnoj dobi korisnika digitalnog obrazovnog sadržaja. Tekst je većinom pozicioniran po lijevoj strani, a upute su jasne i nedvosmislene. Na taj način se olakšava praćenje teksta svoj djeci, a posebice kod djece oštećena sluha. Moduli 4, 5,6,7,8,9,10 u Njemački jezik 5 – peta godina učenja nema uputu prevedenu na hrvatski, a točna rješenja nisu navedena ni u jednoj jedinici. Povratna informacija o točnosti izvedbe postoji za svaki zadatak kao i za test unutar nastavnih jedinica. U nekim zadatcima višestruke upute nisu odvojene jedna ispod druge (npr. Vježbe A i C u jedinici 8.8.5).

Korišten je veći broj animacija. Animacije su dobro osmišljene (posebice STRIP zadatci), potrebno predvidjeti više opisa (alt atribbut) kako bi se olakšalo praćenje slabovidnoj i slijepoj djeci. Hijerarhije elemenata za učinkovito upravljanje i navigaciju su dobro definirane.

Kod korištenja uvećanja prikaza, uvećana slika pokriva cijeli prikaz na ekranu (npr. Vježba A u jedinici 1.1.3.) što usporava korisnika. Kod zadataka u nastavnim jedinicama 10.10.4. i 10. 10. 5. kod maksimalnog uvećanja slike (piramida zdrave hrane i sport) dolazi do manjeg izlaska slike izvan prikaza na ekranu.

Tablični prikazi su minimalno korišteni, (npr. grafikon u jedinici 7.7.3.).

Sve slike uglavnom imaju kraći dodatni opis (alt atribut) što može otežati praćenje sadržaja. Svi sadržaji u videoprikazima su transkribirani, a kod nekih je prisutan i titl što značajno olakšava praćenje sadržaja djeci s oštećenjem sluha. Transkripcija svih video sadržaja omogućava praćenje sadržaja djeci s oštećenjem vida, ali i omogućava poticanje jezičnih vještina kod djece oštećena sluha ili jezičnim poremećajima.

Podizanje razine pristupačnosti

Izvršitelj će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 8. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Operativni sustavi, internetski preglednici i mobilni uređaji na kojima su izvršena testiranja su Windows 10, Mozilla Firefox, Google Chrome 83, Safari, iPhone XS i iPhone 8+.

Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja obvuhvaća čitače ekrana NVDA i JAWS, čitač ekrana Voiceover i Windows 10 On-Screen Keyboard.

Prilikom testiranja uzeti su u obzir sljedeći zahtjevi za pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje:
• mogućnost opažanja, što znači da sadržaj i sastavni dijelovi korisničkog sučelja moraju biti predstavljeni korisnicima na način da im omogućavaju opažanje,
• operabilnost, što znači da se sastavnim dijelovima korisničkog sučelja i navigacije mora moći upravljati,
• razumljivost, što znači da informacije i način rada korisničkog sučelja moraju biti razumljivi,
• stabilnost, što znači da sadržaji moraju biti dovoljno stabilni da ih mogu pouzdano tumačiti različiti korisnički programi, uključujući pomoćne tehnologije kojima se služe osobe s invaliditetom, kako bi korisnici uvijek imali pristup sadržaju.

Pristupačnost modula provjerena je u skladu sa zahtjevima koje je naručitelj postavio pred izvršitelja u Dokumentaciji o nabavi ev. broj 8-19-VV-OP:
• zahtjevi za osiguravanje digitalne pristupačnosti (Dodatak 3. Zahtjevi za osiguravanje pristupačnosti digitalnih obrazovnih sadržaja)
• tehnički zahtjevi za multimedijske i interaktivne elemente (Dodatak 1. Tehnička specifikacija, poglavlje 3.5.).

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost e-Škole DOS-a Njemački jezik 5 korisnici mogu uputiti Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:
• e-poštom: helpdesk@carnet.hr
• telefonom: +385 1 6661 555
• telefaksom: +385 1 6661 630
• putem CARNET-ove službene Facebook stranice
• poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnim informacijama o pristupačnosti ovog e-Škole DOS-a, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.