3.3. Es ist Viertel nach zehn

vorherige Einheit
nächste Einheit

Es ist Viertel nach zehn

Ein Tag mit Max

Sieh dir die Animation über Uhrzeiten an und löse die Aufgabengruppen B - H.

Pogledaj animaciju o izricanju vremena te riješi grupe zadataka B - H.

Uhrzeiten

Finde im Wortgitter 4 Wörter, die inoffizielle Uhrzeit auszudrücken: vor, nach, Viertel, halb. Suche in allen Richtungen.

Pronađi u osmosmjerci 4 riječi kojima se izriče neslužbeno vrijeme: vor, nach, Viertel, halb. Traži u svim smjerovima.

Pronađene pojmove u osmosmjerci možeš označiti na dva načina.

Strelicom miša klikni na svako slovo traženog pojma ili pojam označi povlačenjem miša preko slova koja tvore traženu riječ.

Nakon što si označio cijeli tražen pojam polja će promijeniti boju i riječ će se pojaviti kao cjelina.

Setze Zeitbegriffe ins Kreuzworträtsel ein.
Upiši pojmove vezane za vrijeme u križaljku.

Klikom miša na željeni broj aktivira se odabrani redak ili stupac.

Rješavanje pojma nastavljaš upisivanjem slova putem tipkovnice.

Ukoliko si uvidio da je jedno od slova pogrešno upisano, na željeno se slovo vraćaš strelicama ili klikom miša.

Prelazak na novi pojam dalje možeš vršiti i putem brojčane tipkovnice.

1. Sie dauert 60 Minuten.
2. Morgens klingelt er.
3. Sie dauert 60 Sekunden.
4. Es dauert 15 Minuten.
5. Ich frage „Wie spät ist es?“, das heißt, ich frage nach der …

AM / UM
Wochentage - dani u tjednu
Beispiel: am Montag, am Dienstag,.... am Samstag
Primjer: u ponedjeljak, u utorak,... u nedjelju

Uhrzeiten - satno vrijeme
Beispiel: um 16 Uhr, um 7 Uhr,...
Primjer: u 16 sati, u 7 sati,..

Sieh dir die Animation an und löse die Aufgabengruppe  I.

Pogledaj animaciju te riješi grupu zadataka I.

Präsens von aufstehen

Test

Samostalan rad
Teste dich

INHALT