European Union flag

1. Živa i neživa priroda

Autori
Ana Lopac Groš, Ozrenka Meštrović, Marko Ćaleta
Moći ću
  • Objasniti temeljnu građu prirode.
  • Objasniti svojstva zraka, vode i tla na temelju istraživanja u neposrednome okolišu.
  • Objasniti međuodnose životnih uvjeta i živih bića.
  • Razlikovati najvažnije izvore i oblike energije i raspravljati o njihovu utjecaju na život na Zemlji.