1.6. Svakodnevica Egipćana

Uvod

Egipatska država i uvjeti života

Ujedinjenje Egipta.

Hrana i piće

Odjeća

Nakit

Perike

Iz pisanoga izvora doznaj o običaju nošenja perika u egipatskome društvu.

Brade

Odgoj i društvo