Biologija 7
digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet biologiju
  • Ana Lopac Groš
  • Ozrenka Meštrović
Moći ću:
  • raspraviti o čimbenicima i procesima koji su omogućili postanak i razvoj živoga svijeta na Zemlji,
  • povezati pojavu novih svojstava s usložnjavanjem građe živih bića tijekom evolucije,
  • staviti u odnos biološku raznolikost, stanište i životne uvjete,
  • ukazati na međuovisnost svih živih bića na Zemlji i važnost održivog razvoja,
  • argumentirati osobnu odgovornost u održavanju uravnoteženog stanja u prirodi.
Pojava i razvoj života na Zemlji Pojava i razvoj života na Zemlji

1 Pojava i razvoj života na Zemlji

Povezivanjem gradiva kroz jedinice DOS-a, tijekom deset školskih sati, upoznat ćete živi svijet od trenutka njegova nastanka do danas. Razumijevanjem procesa evolucije, povezat ćete usložnjavanje organizama i njihovu raznolikost s potrebom njihova svrstavanja prema različitim kriterijima.

Najjednostavniji oblici života i stanica Najjednostavniji oblici života i stanica

2 Najjednostavniji oblici života i stanica

Povezivanjem gradiva kroz jedinice DOS-a, tijekom deset školskih sati, upoznat ćete se s najjednostavnijim oblicima života na Zemlji, vrstama, građom i ulogom stanica te ćete saznati zašto su stanične diobe važne za održavanje života.

Protoktisti i gljive Protoktisti i gljive

3 Protoktisti i gljive

Na tipičnim predstavnicima praživotinja, algi i gljiva, tijekom 7 školskih sati, pomoću multimedijalnih i interaktivnih sadržaja, upoznat ćete njihovu građu, bitna obilježja, rasprostranjenost, način života. Svrstavajući navedene skupine u razvojno stablo živoga svijeta, razumjet ćete njihovu važnost tijekom evolucije, a povezujući ih sa postojećim ekosustavima, njihovu važnost za sadašnjosti i budućnost planeta Zemlje.

Beskralježnjaci Beskralježnjaci

4 Beskralježnjaci

Meduze i skakavci naizgled nemaju mnogo zajedničkih obilježja. Različite su građe i žive u različitim staništima, no ipak obje skupine životinja svrstavamo u zajedničku skupinu beskralježnjaka. Tijekom sedamnaest školskih sati ovoga modula upoznat ćete se s ovom vrlo raznolikom skupinom životinja, njihovom građom, prilagodbama i životnim ciklusima.

Svitkovci Svitkovci

5 Svitkovci

Ovaj modul čini 6 jedinica posvećenih svitkovcima. Tijekom 14 školskih sati upoznat ćete se s njihovim obilježjima i načinom života.

Biljke Biljke

6 Biljke

Ovaj modul posvećen je carstvu biljaka. Tijekom 12 školskih sati upoznat ćete njihovu važnost za život na Zemlji, građu i prilagodbe biljaka te najpoznatije i najvažnije vrste biljaka.