6.0 Sljedeći modul Biljke
5.6

Svitkovci – ponavljanje

Moći ću:
 • na tipičnim predstavnicima skupina argumentirati povezanost građe i funkcije organizama s njihovim načinom života i staništem
 • interpretirati usložnjavanje građe i funkcija kao posljedicu postupnoga oblikovanja tijekom evolucije
 • ukazati na evolucijske napretke pojedinih skupina i njihovu ulogu u razvojnome stablu živoga svijeta
 • raspraviti o uzrocima ugroženosti vrsta i populacija u biosferi
 • predložiti promjene u vlastitome okolišu koje mogu imati pozitivan učinak na očuvanje biološke raznolikosti i održivi razvoj
 • povezati utjecaj životnih uvjeta s razvojem prilagodbi kod vrsta.

Uvod

Kao što smo već u prethodnim jedinicama objasnili, svitkovci su velika i raznolika skupina životinja. Usporedimo ih i provjerimo koje su im sličnosti, a koje su razlike.

 • Podijelite se na šest skupina. Svaka skupina učenika zadužena je za jednu skupinu svitkovaca (jednostavni svitkovci, ribe, vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci), tj. oni su stručna skupina. Stručna skupina treba izraditi materijale kojima će predstaviti svoju skupinu životinja (kategorijsku tablicu, konceptualnu mapu, anatomske modele ili nešto po vlastitome izboru).

Nakon što stručne skupine završe sa svojim radom, oblikujte nove skupine za učenje u kojima će biti po jedan predstavnik svake stručne skupine. Poučite članove svoje nove skupine o svojim svitkovcima, zajedno pronađite sličnosti i razlike među svim predstavljenim skupinama te se predstavite ostatku razreda.
Tijekom izlaganja (bilo unutar skupine za učenje bilo pred razredom) slobodno propitujte jedni druge i dodatno objasnite nedoumice ili nedorečene pojmove i koncepte.

Život na polovima

Sigurno ste se promatrajući slike i dokumentarne filmove zapitali kako polarne životinje preživljavaju u surovim klimatskim uvjetima. Zabrinutost je još veća ako se prisjetite da većina polarnih životinja traži hranu u hladnim morima i oceanima koji okružuju polove.

 • Proučite priložene fotografije i izdvojite pet prednosti koje im olakšavaju život i kretanje u ovim biomima.
Slika se sastoji od 4 slike na kojima su prikazane životinje.
Život u polarnim uvjetima

Polarne su životinje veličinom “krupnije”.
Pomažu li masa i visina polarnim životinjama u preživljavanju na hladnoći?
Pomaže li polarnim životinjama gušći pokrov tijela ili nekakva potkožna zaštita?
Izvedite sljedeći pokus.
Dođite do zaključaka.
Za izvedbu će vam biti potrebno:

 • paket kirurških rukavica
 • led
 • dublje posude
 • životinjska mast
 • perje
 • vunene rukavice
 • životinjska dlaka
 • nekoliko volontera.

Pročitajte upute za izvedbu pokusa.
Zapišite pretpostavke o uspjehu ovoga pokusa.
Koji će od navedenih materijala u uputama osigurati najduže zadržavanje u ledenim uvjetima?
Postavite ljestvicu poretka uspješnosti.
Objasnite zašto ste se odlučili na tu razdiobu materijala.
Upute za izvedbu pokusa:
Prvi dobrovoljac:

 • Odjeni na desnu ruku tri para rukavica.
 • Na lijevu ruku navuci dva para rukavica.
 • Rukavice na lijevoj ruci premaži slojem masti.
 • Na lijevu ruku navuci treći par rukavica.
 • Obje ruke zatim uroni u ledenu kupelj.

Drugi dobrovoljac:

 • Treći par rukavica obloži perjem.
 • Slijedi iste upute kao i prvi dobrovoljac.

Treći dobrovoljac:

 • Na svoj vanjski par rukavica navuci dodatne vunene rukavice.
 • Slijedi iste upute kao i dobrovoljci prije tebe.

Četvrti dobrovoljac:

 • Treći par rukavica obloži životinjskim dlakama.
 • Slijedi iste upute kao i ostali dobrovoljci.

Istraživački tim mjerit će vrijeme koliko su dobrovoljci uspjeli držati ruke u kupelji.
Nakon pokusa i donošenja zaključaka promislite i zapišite:

 1. Možete li dodatno razraditi pokus kako biste dobili točnija mjerenja?
 2. Biste li umjesto dobrovoljca iskoristili laboratorijski pribor (posuđe, termometre i sl.)?
 3. Zašto se pokus izvodio objema rukama dobrovoljca?

Svoj rad i rezultate, ali i komentare na postavljena pitanja predstavite ostatku razreda s pomoću alata Canva.

Sigurno ste promatrajući polarne životinje uočili da su veličinom “krupniji” nego što su to njihovi srodnici u krajevima s umjerenom ili toplom klimom.

 • Pomažu li im masa i visina u preživljavanju na hladnoći? Možda je u pitanju gušći pokrov tijela ili nekakva potkožna zaštita? Izvedite sljedeći pokus i dođite do zaključaka.

Za izvedbu će vam biti potreban paket kirurških rukavica, led, dublje posude, životinjska mast, perje, vunene rukavice, životinjska dlaka i nekoliko dobrovoljaca. Prije nego počnete s pokusom, pročitajte pažljivo upute i zapišite pretpostavke o uspjehu ovoga pokusa. Koji će od navedenih materijala u uputama osigurati najduže zadržavanje u ledenim uvjetima? Postavite ljestvicu poretka uspješnosti i objasnite zašto ste se odlučili na tu razdiobu materijala.

 1. Prvi će dobrovoljac odjenuti na desnu ruku tri para rukavica, a na lijevu će ruku navući dva para rukavica koje će zatim premazati slojem masti i na njih navući posljednji treći par rukavica. Obje će ruke zatim uroniti u ledenu kupelj dok će istraživački tim mjeriti vrijeme koliko je dugo dobrovoljac uspio držati ruke u kupelji.
 2. Drugi će dobrovoljac treći par rukavica obložiti perjem te slijediti iste upute kao i prvi dobrovoljac.
 3. Treći će dobrovoljac na svoj vanjski par rukavica navući dodatne vunene rukavice te slijediti iste upute kao i dobrovoljci prije njega.
 4. Četvrti će dobrovoljac treći par rukavica obložiti životinjskim dlakama te slijediti iste upute kao i ostali dobrovoljci.


Na kraju pokusa i donošenju zaključaka promislite i zapišite možete li dodatno razraditi pokus kako biste dobili točnija mjerenja. Biste li umjesto dobrovoljaca iskoristili laboratorijski pribor (posuđe, termometre i sl.)? Zašto se pokus izvodio objema rukama dobrovoljca? Svoj rad i rezultate, ali i komentare na postavljena pitanja predstavite ostatku razreda s pomoću digitalnoga alata Canva.

Olakšano kretanje

U prijašnjim nastavnim jedinicama naveli smo nekoliko primjera prilagodbi na kretanje. Kod riba je kao primjer naveden plivaći mjehur.

 • Što je s onim ribama koje nemaju razvijen plivaći mjehur poput morskih pasa?

Morski su psi veliki predstavnici riba koji se kreću s lakoćom.
U kretanju morskim psima pomažu neke izmjene u građi tijela.
Morski psi imaju:

 • snažne peraje
 • kostur građen od hrskavice
 • veliku, masnu jetru.

Kako morskim psima velika masna jetra pomaže u plivanju?
Provjerite to u sljedećem kratkom pokusu.

 • Uzmite dva balona jednake veličine.
 • Jedan balon napunite vodom.
 • Drugi balon napunite uljem.
 • Količina ulja i vode u balonima neka bude jednaka.
 • Stavite balone u dublju posudu ispunjenu vodom.
 • Promatrajte što će se dogoditi.
 • Zapišite svoje rezultate i raspravite o njima.

Morski su psi veliki predstavnici riba, no ipak se čini da se kreću s lakoćom. U tome im pomažu određene izmjene u njihovoj građi tijela. Prve su snažne peraje. Druga olakotna okolnost jest činjenica da im je kostur građen od hrskavice, a treća i možda zbunjujuća jest građa njihove jetre. Morski psi imaju veliku masnu jetru. Kako im ona pomažu u plivanju?

 • Provjerite u sljedećem kratkom pokusu. Uzmite dva balona jednake veličine. Jedan napunite vodom, a drugi napunite jednakom količinom ulja. Stavite ih u dublju posudu ispunjenu vodom i promatrajte što će se dogoditi. Zapišite svoje rezultate i raspravite o njima.

Promjene na staništu

Jedan od najvećih problema današnjice jest onečišćenje i nestanak staništa.
Promjene u izgledu staništa mogu dovesti do promjene životnih uvjeta.
Promjene životnih uvjeta mogu imati tragične posljedice za životnu zajednicu.
Proučite priloženu sliku.
Odgovorite na pitanja koja slijede.

Promjene na staništu

Jedan od najvećih problema današnjice gledano s biološkoga stajališta jest onečišćenje i nestanak staništa. Promjene u izgledu staništa mogu dovesti do promjene životnih uvjeta, ali imati i tragične posljedice za životnu zajednicu.

 • Proučite priloženu sliku i odgovorite na pitanja koja ju slijede. Nakon što samostalno zapišete odgovore, u četveročlanim skupinama usporedite zapisano, usuglasite se i predstavite ostatku razreda.
Prometnica
Prometnica
 1. Opišite što uočavate na fotografiji (koji su ekološki sustavi vidljivi, koje je godišnje doba, koji su životni uvjeti važni za preživljavanje na prikazanome staništu i sl.).
 2. Je li izgradnja brze ceste narušila prirodnu ravnotežu prikazanoga sustava? Kako?
 3. Prilikom provedbe ekoloških istraživanja uočeno je da je na prikazanoj prometnici nastradalo najviše jedinki vodozemaca. Objasnite zašto su upravo oni najviše stradavali.
 4. Osim vodozemca, na brzim i autocestama često stradavaju i sisavci. Kako biste smanjili mogućnost stradavanja životinja na prometnicama nalik na ovu? Možete ponuditi već viđena rješenja iz svoje okoline ili osmisliti svoja (poboljšana) rješenja.

Predator i plijen

Vrste zauzimaju razne uloge u ekološkim sustavima.
Različite su uloge vrsta zbog toga da se one ne bi borile za iste izvore hrane ili nastambe.
Zanimljiv odnos u ekološkim sustavima jest onaj između predatora i plijena.
Predatori se javljaju u raznim oblicima:

 • paraziti (hrane se svojim domadarom)
 • parazitoidi (oštećuju domadara tako da polažu
  jajašca u njega)
 • grazeri (oštećuju plijen brstenjem)

Ipak predatorima se smatraju samo oni organizmi koji ubijaju svoj plijen nakon napada.
Ti aktivni predatori imaju razvijene posebne sposobnosti koje im olakšavaju lov:

 • dobri su trkači (gepard)
 • imaju velike kandže (lav)
 • imaju velike pandže (ptice grabljivice)
 • imaju snažno zubalo
 • imaju razvijene mišiće
 • imaju otrove (daždevnjaci, zmije)
 • imaju posebne tehnike lova (lov u čoporu).

Proučite priložene slike i graf. Odgovorite na pitanja koja ih slijede.
Dodatno razjasnite odnos predatora i plijena.

Predator i plijen

Vrste zauzimaju razne uloge u ekološkim sustavima kako se ne bi borile za iste izvore hrane ili nastambe. Jedan od zanimljivijih odnosa u ekološkim sustavima jest onaj između predatora i plijena. Iako se predatori javljaju u raznim oblicima poput parazita (hrane se svojim domadarom), parazitoida (oštećuju domadara tako da polažu jajašca u njega) ili grazera (oštećuju plijen brstenjem), u javnosti se predatorima smatraju samo oni organizmi koji ubijaju svoj plijen nakon napada.
Ti, nazovimo ih aktivni predatori, često imaju razvijene posebne sposobnosti kako bi si olakšali lov, npr. dobri su trkači (gepard), imaju velike kandže (lav) i pandže (ptice grabljivice), snažno zubalo, razvijene mišiće, otrove (daždevnjaci, zmije) ili posebne tehnike lova (lov u čoporu).

 • Proučite priložene slike i graf. Odgovorite na pitanja koja ih slijede. Na taj način dodatno razjasnite odnos predatora i plijena.
 1. Proučite priloženu fotografiju snježne sove. Izdvojite osobine koje ju čine dobrim lovcem.
 2. Promotrite priloženi graf. Objasnite slažete li se s tvrdnjom da populacija leminga pokazuje određeni uzorak u rastu i padu broja jedinki koji se ponavlja svake 3 – 4 godine.
 3. S obzirom na prikazani graf, možemo li zaključiti da broj leminga utječe na broj mladih u gnijezdima snježne sove?
 4. Pomažu li predatori poput snježne sove u održavanju zdrave i snažne populacije plijena? Objasnite svoj odgovor.
 5. Kad bi sove lovile u skupinama, bi li onda lovile veće organizme? Objasnite svoje odgovore na primjerima lova u skupinama.

Gdje tražiti guštere?

Gušteri su nam možda najpoznatija skupina gmazova.
Guštere je lako uočiti kako se sunčaju.
Kako i zašto gušteri odabiru određenu podlogu za sunčanje?
Izvedite kratki pokus.
Potrebno su vam:

 • termometri
 • voda
 • pogodna lokacija za provedbu pokusa (na suncu i u hladu)
 • pogodna podloga za provedbu pokusa (trava, pijesak, kamen i asfalt)

Upute za izvedbu pokusa:

 • Pri mjerenju temperature na suncu i u hladu jedan dio podloge koju promatrate treba biti suh.
 • Drugi dio podloge koju promatrate treba namočiti vodom.
 • Mjerite pet puta tijekom istoga dana na istim lokacijama.
 • Saznajte kada možete očekivati guštere i na kakvoj podlozi.
 • Prije nego započnete s pokusom zapišite ljestvicu svojih očekivanja.

Svoje pretpostavke, rad i rezultate predstavite ostatku razreda s pomoću alata Prezi.

Gdje tražiti guštere?

Gušteri su nam možda najpoznatija skupina gmazova s obzirom da ih je lako uočiti kako se sunčaju. Jeste li se ikada zapisitali kako i zašto gušteri odabiru određenu podlogu za sunčanje? Izvedite ovaj kratki pokus i riješite svoje nedoumice.

 • Potrebni su vam termometri i voda te pogodna lokacija za provedbu pokusa. Istraživanje izvedite na suncu i u hladu te na podlogama poput trave, pijeska, kamena i asfalta. Pri mjerenju temperature na suncu i u hladu jedan dio podloge koju promatrate treba biti suh, a drugi bi dio/segment trebali namočiti vodom. Mjerite pet puta tijekom istoga dana na istim lokacijama i saznajte kada možete očekivati guštere i na kakvoj podlozi.
  Prije nego započnete s pokusom zapišite ljestvicu svojih očekivanja, tj. pretpostavku rezultata. Svoje pretpostavke, rad i rezultate izložite ostatku razreda s pomoću digitalnoga alata Prezi.

Razmnožavanje i preživljavanje

Veliku ulogu u preživljavanju na staništu imaju biološki faktori.
Razmnožavanje je jedna od odlika organizama.
Razmnožavanje je nužno je za opstanak vrste.
Ulažu li sve vrste jednaku energiju u proces zavođenja, razmnožavanja i brige za mlade?
Utječe li ponašanje vrsta prije i poslije razmnožavanja na stopu preživljavanja mladunčadi?

Razmnožavanje i preživljavanje

Osim fizikalnih uvjeta na staništu poput temperature, vlage, broja sunčanih dana i sl., veliku ulogu u preživljavanju imaju biološki faktori. U prijašnjemu ulomku skrenuli smo vam pažnju na odnos predator – plijen, a sada bismo željeli raspraviti o razmnožavanju.
Razmnožavanje je jedna od odlika organizama i nužna je za opstanak vrste.

 • Ulažu li sve vrste jednaku količinu energije u proces zavođenja, razmnožavanja i brige za mlade? Utječe li njihovo ponašanje prije i poslije samoga razmnožavanja na stopu preživljavanja mladunčadi? Kao uvod u ovu zanimljivu temu riješite priloženi zadatak i tako ponovite naučeno o vrstama oplodnje.

Brojne vrste u prirodi razmnožavaju se spolnim načinom.
Spolni način razmnožavanja osigurava raznolikost jedinki.
Kako spolnim razmnožavanjem osigurati brojnost?
Dobrim odabirom partnera i kvalitetnom brigom za mlade.
Rituali zavođenja kod ptica:

 • Mužjaci žele dokazati da su dovoljno snažni da bi se brinuli o ženki i budućim potomcima.
 • Mužjaci donose razne daroveženki (hranu, materijal za izgradnju gnijezda).
 • Mužjaci se ponekad bore s drugim mužjacima.

Slično ponašanje javlja se i kod nekih skupina sisavaca.
Nakon izlaganja moći mužjaka ženka je ta koja mora mudro odabrati.
Nakon odabira slijedi parenje te briga o potomcima.
Životinje koje žive u složenim društvima (slonovi, majmuni i sl. ) imaju po jednog potomka svakih nekoliko godina.
U brizi za mlado u složenim društvima sudjeluje gotovo cijela skupina.
Životinje koje žive kratko:

 • moraju se brzo razmnožavati
 • rađaju najčešće velik broj mladih
 • ne posvećuju puno (ili nimalo) vremena brizi o potomstvu.

Brojne vrste u prirodi razmnožavaju se spolnim načinom koji osigurava raznolikost jedinki, no većina vrsta čije su populacije milijunske razmnožavaju se nespolno (pupanjem ili diobom). Kako spolnim razmnožavanjem osigurati brojnost? Dobrim odabirom partnera i kvalitetnom brigom za mlade.
Kao što ste zamijetili u ritualima zavođenja kod ptica, mužjaci nastoje ženki dokazati da su dovoljno snažni da bi se brinuli o njoj i o budućim potomcima tako da im donose razne darove u obliku hrane, materijala za izgradnju gnijezda i/ili u borbi s drugim mužjacima. Slično ponašanje javlja se i kod nekih skupina sisavaca. Nakon izlaganja moći ženka je ta koja mora mudro odabrati. Nakon odabira slijedi parenje te briga o potomcima. Životinje koje žive u složenim društvima, kao što su slonovi, majmuni i sl. obično imaju po jednoga potomka svakih nekoliko godina i u brizi za mlado sudjeluje gotovo cijela skupina. Životinje koje žive kratko, moraju se brzo razmnožavati, rađaju najčešće velik broj mladih i ne posvećuju puno (ili nimalo) vremena brizi o potomstvu.

Digitalni alati učenja

Kao malu pomoć u ponavljanju naučenoga o kralježnjacima preporučamo vam poveznicu Anatomija ptice na kojoj možete “izgraditi” svoju vlastitu pticu i poveznicu na kojoj možete napraviti sekciju žaba (a da pri tome niti jedan predstavnik te zaštićene skupine ne nastrada).
Potražite na mrežnim stranicama i druge informacije koje će vam pomoći u proučavanju građe tijela i ostalih skupina kralježnjaka.

Za kraj…

Jedan od izvrsnih načina kako možete provjeriti svoje znanje i jeste li nešto stvarno naučili jest primjena istoga na malo drukčiji način. Kao prijedlog sistematizacije naučenoga predlažemo vam da izradite dihotomske ključeve za kralježnjake. Kao usporedba može vam poslužiti odnos kralježnjaka i beskralježnjaka ili dihotomiju možete prikazati na skupinama životinja unutar kralježnjaka. Kao pomoć pri izradi mogu pomoći izvori na mrežnim stranicama poput jednostavnih dihotomskih ključeva.