5.6 Sljedeća jedinica Svitkovci – ponavljanje
5.5

Sisavci

Moći ću:
 • prepoznati česte predstavnike skupina sisavaca
 • na tipičnim predstavnicima objasniti osnovne značajke građe sisavaca te ih analizirati s obzirom na funkciju, način života i stanište
 • raspraviti zašto su sisavci uspješno naselili gotovo sva staništa na Zemlji
 • ukazati na evolucijske napretke kod sisavaca i istaknuti njihove prilagodbe na različite životne uvjete
 • staviti u odnos razmnožavanje, razvoj tijekom trudnoće i brigu za mlade kod triju skupina sisavaca
 • kreirati prikaz kojim bi se dočarala biološka raznolikost sisavaca.

Uvod

Sisavci su sigurno jedna od najbolje opisanih i proučenih skupina kralježnjaka. Čovjek je zainteresiran za njihovo ponašanje, građu, zadaće organa i organskih sustava još od davnina jer su nam to najbliži srodnici i skupina kojoj i sami pripadamo.

 • Promislite malo o tome što već znate o sisavcima i u deset-minutnom pisanju zabilježite svoje znanje na papir. Kao pomoć mogu vam poslužiti i priložene slike sisavaca. Svoje zabilješke usporedite s odabranim učenikom u paru, a zatim i u skupini. Dok čitate uratke drugih učenika, stavljajte i male oznake ovisno o tome slažete li se s napisanim (+), niste sigurni je li napisano točno (?) ili ako znate da je zapisana tvrdnja netočna (-).

Danas je poznato oko 5500 vrsta sisavaca.
Sisavci naseljavaju sve kontinente na Zemlji.
Najveća biološka raznolikost jest među sisavcima koji naseljavaju tropsku regiju.
Prvi sisavci:

 • pojavili su se tijekom srednjega doba
 • bili su malene životinje nalik na rovke
 • to su bile prvenstveno noćne životinje
 • živjeli su u podzemnim tunelima skrivajući se od dinosaura.

Danas razlikujemo tri velike skupine sisavaca:

 • jednootvore
 • tobolčare
 • prave sisavce.

Danas je poznato oko 5500 vrsta sisavaca. Naseljavaju sve kontinente na Zemlji, a najveća biološka raznolikost jest među sisavcima koji naseljavaju tropsku regiju. Prvi su se sisavci pojavili tijekom srednjega doba i bili su malene životinje nalik na rovke. Bile su to prvenstveno noćne životinje koje su živjele u podzemnim tunelima skrivajući se od dinosaura.

Danas razlikujemo tri velike skupine sisavaca:

 • jednootvore
 • tobolčare
 • prave sisavce.

Vanjski izgled

Sisavci su vrlo raznolika skupina.
Sisavac je maleni šišmiš koji može težiti manje od grama.
Sisavac je i plavetni kit koji teži gotovo 180 tona.
Neka obilježja zajednička su svim sisavcima:

 • Hrane svoje mlade mlijekom koje proizvode u posebnim mliječnim žlijezdama.
 • Tijelo im je prekriveno dlakama.
 • Donja im je čeljust pokretna i povezana direktno s lubanjom.
 • Imaju mišićna pregradu (ošit) koji je granica između prsne i trbušne šupljine.

Vanjski izgled

Sisavci su vrlo raznolika skupina kojoj pripadaju maleni šišmiši koji mogu težiti manje od grama, ali i plavetni kit koji teži gotovo 180 tona.

Unatoč razlikama u veličini, težini, vanjskome izgledu i načinu života neka su obilježja zajednička svim pripadnicima ove skupine:

 1. Svi sisavci hrane svoje mlade mlijekom koje proizvode u posebnim mliječnim žlijezdama.
 2. Tijelo im je prekriveno dlakama.
 3. Donja im je čeljust pokretna i povezana je direktno s lubanjom.
 4. Imaju mišićna pregradu (ošit) koji je granica između prsne i trbušne šupljine.

Tijelo sisavaca dijeli se na:

 • glavu
 • trup
 • udove.

Izgled udova sisavaca ovisi o:

 • načinu kretanja
 • o vrsti staništa na kojemu pojedina vrsta živi.

Najčešće se kreću hodanjem, trčanjem i skakanjem.
Pojedine skupine sisavaca kreću se plivanjem i letenjem.
Proučite priloženi video.
Izdvojite obilježja u građi i/ili načinu života koja prikazanim životinjama olakšavaju kretanje.

Tijelo sisavaca dijeli se na glavu, trup i udove. Izgled udova sisavaca ovisi o načinu kretanja i o vrsti staništa na kojemu pojedina vrsta živi. Najčešće se kreću hodanjem, trčanjem i skakanjem, a pojedine se skupine kreću plivanjem i letenjem.

 • Proučite priloženi video i izdvojite obilježja u građi i/ili načinu života koja prikazanim životinjama olakšavaju kretanje.

Živčani sustav i osjetila

Sisavci imaju najbolje razvijen živčani sustav u carstvu životinja.
Mozak sisavaca veći je i razvijeniji u odnosu na onaj koji imaju ostale skupine kralježnjaka.
Sisavci imaju sposobnost učenja i prilagođavanja svoga ponašanja.
Osjetila sisavaca vrlo su dobro razvijena, posebice sluh i njuh.
Dobro razvijena osjetila pomažu im u pronalasku hrane i u susretima s plijenom i/ili predatorima.
Pojedine skupine sisavaca (kitovi, dupini i šišmiši) mogu se koristiti i eholokacijom.
U suradnji s učiteljima Fizike saznajte što je to eholokacija.

Živčani sustav i osjetila

Sisavci imaju najbolje razvijen živčani sustav u carstvu životinja. Mozak im je veći i razvijeniji u odnosu na onaj koji imaju ostale skupine kralježnjaka. Prednost pred ostalim skupinama kralježnjaka daje im i njihova sposobnost učenja i prilagođavanja ponašanja ovisno o prijašnjim iskustvima.
Osjetila su im vrlo dobro razvijena, posebice sluh i njuh, što im pomaže u pronalasku hrane i susretima s plijenom i/ili predatorima. Pojedine skupine sisavaca (kitovi, dupini i šišmiši) mogu se koristiti i eholokacijom.
U suradnji s učiteljima Fizike saznajte kako navedene skupine sisavaca čuju zvučne valove koje nitko drugi ne može čuti, kako im ta sposobnost pomaže u svakodnevnome životu i je li eholokacija nešto što svi možemo naučiti. Kao pomoć u proučavanju mogu vam poslužiti tekstovi na mrežnim stranicama Eholokacija– sposobnost koja slijepima omogućuje da progledaju i Eholokacija kako funkcionirati bez vida te mrežna stranica na engleskome jeziku Instituta za fiziku (IOP).

Prehrana

Prva hrana kojom se hrane svi sisavci jest mlijeko.
Sastav mlijeka ovisi o vrsti sisavca.
Osnovne hranjive tvari u mlijeku uvijek su iste:

 • mliječna mast
 • bjelančevine
 • šećer.

Sisanje osigurava brzi rast i razvoj mladih.
Mladunčad se hrani majčinim mlijekom sve dok nije spremno jesti i zadržati krutu hranu.
Sisavce prema prehrani dalje dijelimo na tri velike skupine:

 • biljojede
 • mesojede
 • svejede.

Zubi i probavilo sisavaca različito su građeni i razvijeni.
Probavilo i zubi prilagođeni su kako bi se što bolje iskoristili hranjivi sastojci.

Prehrana

Prva hrana kojom se hrane svi sisavci, neovisno o tome kojoj vrsti pripadaju, jest mlijeko. Sastav mlijeka ovisi o vrsti sisavca, no osnovne su hranjive tvari uvijek iste: mliječna mast, bjelančevine i šećer. Sisanje osigurava brzi rast i razvoj mladih te se mladunčad hrani majčinim mlijekom sve dok nije spremno jesti i zadržati krutu hranu.
Kao što ste već na nastavi Prirode spominjali, sisavce prema prehrani dijelimo na tri velike skupine: biljojede, mesojede i svejede. Njihovi zubi i probavilo različito su građeni i razvijeni kako bi mogli što bolje iskoristiti hranu koju jedu.

Disanje i optok krvi

Sisavci dišu plućima.
Veličina pluća ograničena je građom prsnoga koša sisavaca.
Pluća su građena od plućnih mjehurića.
Plućni mjehurići površinu za izmjenu plinova čine dosta velikom usprkos ograničenjima.
Osim dobre prokrvljenosti, stanice sisavaca imaju redovitu i kvalitetnu opskrbu energijom.
Sisavci kao i ptice imaju stalnu tjelesnu temperaturu.
Srce sisavaca jest četverodijelno (2 pretklijetke i 2 klijetke).
Arterijska krv bogata kisikom odlazi do stanica.
Na membranama stanica događa se izmjena plinova.
Venska krv bogata ugljikovim(IV) oksidom prenosi se dalje do srca i organa za izlučivanje.

Disanje i optok krvi

Sisavci dišu plućima. Pluća su građena od plućnih mjehurića koji površinu za izmjenu plinova čine dosta velikom, unatoč ograničenjima koja im nameće građa prsnog koša.

 • Proučite dostupnu literaturu i provjerite koji od organa sisavaca slijede isti princip ekonomičnosti u građi.

Osim dobre prokrvljenosti, stanice sisavaca imaju redovitu i kvalitetnu opskrbu energijom pa sisavci kao i ptice imaju stalnu tjelesnu temperaturu. Srce sisavaca jest četverodijelno (2 pretklijetke i 2 klijetke). Arterijska krv bogata kisikom odlazi do stanica na čijim se membranama događa izmjena plinova. Venska krv bogata ugljikovim(IV) oksidom prenosi se dalje do srca i organa za izlučivanje.

 • Riješite zadatak u prilogu i provjerite jeste li usvojili znanja o krvožilnom sustavu kralježnjaka.

Krv sisavaca pročišćava se u paru bubrega.
Bubrezi otpadne tvari izlučuju van iz organizma mokraćnim sustavom.
Kod sisavaca su mokraćni i izmetni otvor odvojeni.
(Iznimku čine jednootvori koji imaju nečisnicu.)

Krv sisavaca pročišćava se u paru bubrega koji otpadne tvari izlučuju van iz organizma mokraćnim sustavom. Kod sisavaca su mokraćni i izmetni otvor odvojeni (iznimku čine jednootvori koji imaju nečisnicu).

Razmnožavanje

Sisavci se razmnožavaju spolno, unutarnjom oplodnjom.
Do oplodnje dolazi u jajovodu ženke sisavaca.
Mlado se kod većine sisavaca razvija u maternici.
Kod jednootvora se mladi razvijaju u jajetu.
Razlike među glavnim skupinama sisavaca javljaju se tijekom trudnoće.
Tobolčari nemaju razvijenu posteljicu.
Nezreli mladunac tobolčara iz maternice mora se uspeti do tobolca.
U tobolcu se nalaze majčine mliječne žlijezde.
Nakon što se mladunac smjesti u tobolac, siše mlijeko.
U tobolcu se mladunac razvija sve do svoje samostalnosti.
Pravi su sisavci oni kojima se tijekom trudnoće u maternici razvije posebni organ – posteljica.
Ona s pomoću pupčane vrpce osigurava izmjenu tvari i plinova između majke i ploda.
Posteljica štiti plod za vrijeme razvoja.
Nakon poroda/izlijeganja svi sisavci se hrane majčinim mlijekom.
Mlijeko je izvor hranjivih tvari, ali i vode.

Razmnožavanje

Sisavci se razmnožavaju spolno, unutarnjom oplodnjom. Do oplodnje dolazi u jajovodu ženke, a mlado se kod većine sisavaca razvija u maternici. Iznimku čine jednootvori kod kojih se mladi razvijaju u jajetu.
Daljnje razlike među glavnim skupinama sisavaca javljaju se tijekom trudnoće. Tobolčari nemaju razvijenu posteljicu pa se nezreli mladunac iz maternice mora uspeti do tobolca u kojemu se nalaze majčine mliječne žlijezde. Nakon što se smjesti u tobolac, siše mlijeko i razvija se sve do svoje samostalnosti.
Pravi su sisavci oni kojima se tijekom trudnoće u maternici razvije posebni organ – posteljica. Ona s pomoću pupčane vrpce osigurava izmjenu tvari i plinova između majke i ploda te istovremeno štiti plod za vrijeme razvoja. Nakon poroda/izlijeganja, svi se sisavci hrane majčinim mlijekom koje je izvor hranjivih tvari, ali i vode.

Raznolikost sisavaca

Jednootvori:

 • najjednostavnija skupina sisavaca
 • imaju nečisnicu
 • mlado im se razvija unutar jajeta.

Najpoznatiji predstavnici jednootvora su:

 • čudnovati kljunaš
 • kljunati ježak.

Žive samo na području Australije i Nove Gvineje.
Tobolčari su podrazred sisavaca čiji mladi dovršavaju svoj razvoj u tobolcu.
Rasprostranjenost tobolčara:

 • uglavnom u Australiji i Novoj Gvineji
 • u Južnoj Americi
 • djelomice u Srednjoj Americi
 • D+djelomice u Sjevernoj Americi.

U Australiji tobolčari nastanjuju sušna i pustinjska područja siromašna vegetacijom.
U Južnoj Americi tobolčare nalazimo u tropskim kišnim šumama.
Najpoznatiji predstavnici tobolčara su:

 • klokani
 • koale
 • vombati
 • tasmanijski vragovi
 • oposumi.

Pravi sisavci:

 • podrazred sisavaca koji je najbrojniji vrstama
 • poznato je oko 5000 vrsta pravih sisavaca
 • vrste pravih sisavaca raspoređene su u 20 redova
 • naseljavaju sve kontinente i gotovo sve biome.

Najpoznatije skupine pravih sisavaca su:

 • šišmiši
 • kitovi
 • zvijeri
 • glodavci
 • primati
 • parnoprstaši.

Brojne vrste sisavaca danas su ugrožene.

Raznolikost sisavaca

Jednootvori su najjednostavnija skupina sisavaca. Oni još uvijek imaju nečisnicu i mlado im se razvija unutar jajeta. Najpoznatiji predstavnici jednootvora su čudnovati kljunaš i kljunati ježak. Žive samo na području Australije i Nove Gvineje.
Tobolčari su skupina sisavaca čiji mladi dovršavaju svoj razvoj u tobolcu. Rasprostranjeni su uglavnom u Australiji i Novoj Gvineji te u Južnoj Americi, djelomice u Srednjoj Americi pa i u Sjevernoj Americi. U Australiji nastanjuju sušna i pustinjska područja siromašna vegetacijom, a u Južnoj Americi nalazimo ih u tropskim kišnim šumama. Najpoznatiji su predstavnici klokani, koale, vombati, tasmanijski vragovi i oposumi.
Pravi su sisavci skupina koja broji oko 5000 vrsta pa su time i najbrojniji sisavci. Najpoznatiji su šišmiši, kitovi, zvijeri, glodavci, primati i parnoprstaši. Naseljavaju sve kontinente i gotovo sve biome.

Brojne vrste sisavaca danas su ugrožene. Bilo da je riječ o nestanku njihova staništa, onečišćenju bilo o cjepkanju istoga ili su žrtve krivolova, veliki broj njih nalazi se na IUCN-ovu popisu ugroženih vrsta.

Za kraj…

Životinje komuniciraju međusobno i s nama. Bilo da se koriste govorom tijela, glasanjem, kemijskim porukama (urin, mošus i sl.) ili dodirom, važno nam je pravilno protumačiti poruke koje nam šalju. Proučavanje ponašanja životinja čini zanimljivu granu biologije kojom se bave biološki stručnjaci, ali i brojni entuzijasti. Promatrajući životinje u njihovu prirodnom okruženju, pokušavaju objasniti obrasce ponašanja pojedine vrste i/ili skupine životinja.

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Što od navedenoga nije zajedničko škrgama i plućima?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Ptice i sisavci imaju

krvotok. Srce im je građeno od
komorice, tj. od
pretklijetke i
klijetke. Krv koja odlazi prema stanicama je
i bogata je plinom
. Stanice se redovito opskrbljuju energijom pa ptice i sisavci imaju
tjelesnu temperaturu.

Napomena: Ukoliko se odgovorima traži broj, upišite ga u obliku slova.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Koja od navedenih tvrdnji o biljožderima nije točna?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Kitovi su morski sisavci koji imaju brojne prilagodbe radi preživljavanja.
Pročitajte navedene tvrdnje i odaberite dvije koje nisu točne.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Proučite priloženu hranidbenu mrežu. Upišite ispod sheme da ako je tvrdnja točna ili ne ako je tvrdnja netočna.

a) Ako dođe do smanjenja populacije riba, orlovi će se hraniti većim brojem miševa.

b) Smanjenje uroda sjemenjača može dovesti do smanjenja broja bjelouški.

c) Smanjenje broja škampi dovest će do porasta broja miševa jer se oni bore za istu ekološku nišu.

d) S obzirom da su čiopa i orao predatori, važno je da sudjeluju u više hranidbenih lanaca kako bi mogli prikupiti dovoljno energije za život.

e) Smanjenje broja algi ne može imati utjecaja na populaciju čiopa.

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?