5.2 Sljedeća jedinica Ribe i vodozemci
5.1

Svitkovci

Moći ću:
 • prepoznati tipične predstavnike skupina
 • povezati građu i osnovne funkcije pojedinih skupina svitkovaca s njihovim načinom života i staništima koje naseljavaju
 • povezati usložnjvanje građe s razvojem novih obilježja tijekom evolucije
 • staviti u odnos uspješnost prilagodbi skupine s njihovim preživljavanjem i zastupljenošću u okolišu.

Uvod

Jedna od osnovnih podjela carstva životinja jest ona na beskralježnjake i kralježnjake. Sami nazivi skupina govore nam u čemu je razlika.

 • Nacrtajte u svoju bilježnicu sljedeću tablicu te ju popunite. Tako sistematizirajte svoje znanje o beskralježnjacima i kralježnjacima.
Tablica 1. Beskralježnjaci i kralježnjaci
Što znam o beskralježnjacima? Što znam o kralježnjacima?
 

 

 

 

Možemo li sa sigurnošću tvrditi da sve životinje koje nisu beskralježnjaci u sebi imaju čvrstu, koštanu tvorbu – kralježnicu?

 • Promislite postoji li prijelazni oblik unutarnje potpore? Kako ga zamišljate? Koja bi obilježja trebao imati? Od kakvoga bi tkiva trebao biti građen?

Svitkovci su velika skupina razvijenijih životinja.
U svitkovce ubrajamo i kralježnjake.
Glavna osobina svih svitkovaca jest da sadrže svitak.
Svitak je elastični, unutarnji potporanj tijela svitkovaca.
U svitkovce ubrajamo i plaštenjake i svitkoglavce.
Svitkovce možemo pronaći na svim kontinentima i staništima.
Prvi fosilni ostatci svitkovaca stari su više od 500 milijuna godina, iz doba su paleozoika.

Svitkovci su velika skupina razvijenijih životinja u koju ubrajamo i kralježnjake. Glavna osobina svih svitkovaca jest da sadrže elastični, unutarnji potporanj tijela – svitak. Osim kralježnjaka u svitkovce još ubrajamo i plaštenjake i svitkoglavce. Svitkovce možemo pronaći na svim kontinentima i staništima. Prvi fosilni ostatci stari su više od 500 milijuna godina i datiraju još iz doba paleozoika.

Zajednička obilježja svitkovaca

Pokušajte odgovoriti na postavljena pitanja i napišite obilježja koje ste uočili. Usporedite ih u paru, a zatim i u skupini.

 • Promotrite fotografije predstavnika triju glavnih skupina svitkovaca. Može li svatko od vas pronaći tri zajednička obilježja kod svih skupina? Vidite li svitak? Je li dovoljno promatrati samo odrasle jedinke ili je potrebno promatrati sva životna razdoblja jedinke?

Nakon što ste kratko raspravili o svojim zabilješkama, promislite je li zadatak bio jednostavan. Možete li uočiti zajednička obilježja svitkovaca na priloženim fotografijama ili je potreban drukčiji pogled?

 • Promotrite priložene crteže. Kratko raspravite o onome što prikazuju. Želite li nešto dodati u svoje zabilješke?
Ilustracija prikazuje vanjski izgled ružičasto-crvene kopljače. Naznačeni su repić, svitak, ždrijelne pukotine i živčana vrpca te embrio kralježnjaka u sklupčanoj poziciji s naznačenim repićem, svitkom, živčanom vrpcom i ždrijelnim pukotinama.
Zajednička obilježja svitkovaca (lijevo - kopljača; desno - embrio sisavca)

Zajednička su obilježja svitkovaca sljedeća:

 • SVITAK
 • ŽIVČANA VRPCA
 • ŽDRIJELNE PUKOTINE
 • REPIĆ.

S leđne strane tijela svitkovaca nalazi se svitak.
Svitak je čvrst i elastičan prutić.
Iznad svitka proteže se živčana vrpca.
Od živčane će se vrpce oblikovati mozak i leđna moždina svitkovaca.

Svi svitkovci imaju ždrijelne pukotine koje:

 • povezuju unutrašnjost grla s vanjskim dijelom vrata
 • ponekad imaju ulogu škrga
 • osiguravaju izmjenu plinova.

Predstavnici svitkovaca imaju razvijen repić.
Repić svitkovaca smješten je iza analnoga otvora.

Svako od navedenih obilježja prisutno je barem u jednome razdoblju života svitkovaca.
Najčešće su obilježja prisutna tijekom razvoja zametka.
Nakon razdoblja zametka neka obilježja nestanu ili prilagode svoju građu i uloge.

Obilježja zajednička svim svitkovcima su sljedeća:

 1. S leđne strane tijela svitkovaca nalazi se čvrst, elastičan prutić (svitak).
 2. Iznad svitka (također na leđnoj strani tijela) proteže se živčana vrpca (od koje će se kasnije oblikovati mozak i leđna moždina).
 3. Ždrijelne pukotine povezuju unutrašnjost grla s vanjskim dijelom vrata, ponekad imaju ulogu škrga. Osiguravaju izmjenu plinova.
 4. Predstavnici svitkovaca imaju razvijen repić koji je smješten iza analnoga otvora.

Svako od navedenih obilježja prisutno je barem u jednome razdoblju života spomenutih organizama, najčešće tijekom razvoja zametka, nakon čega nestanu ili prilagode svoju građu i uloge.

Svitkoglavci

Najpoznatiji predstavnik svitkoglavaca jest KOPLJAČA.
Kopljača sliči na ribu i živi u moru, zakopana u pijesku.
Tijelo kopljače sliči na koplje jer je duguljasto i zašiljeno s obje strane.
Svitak kod svitkovaca ostaje isti cijeli život.
Kod drugih svitkovaca svitak mijenja svoj oblik i građu.

Svitkoglavci

Kopljača je najpoznatiji predstavnik svitkoglavaca. To je riboliki organizam koji živi u moru, zakopan u pijesku. Tijelo joj je duguljasto i zašiljeno s obje strane zbog čega nalikuje na koplje. Za razliku od drugih svitkovaca kod kojih svitak mijenja svoj oblik i građu (koštano ili hrskavično tkivo), kod svitkoglavaca on ostaje potpuno isti cijeli život.

Fotografija prikazuje jarko crvenu kopljaču, izduženog ribolikog izgleda s označenim dijelovima.
Kopljača

Kopljača je jednostavno građena i poluprozirna.
Zbog svoje građe kopljača je teško uočljiva u prirodi.
Kopljača se za kretanje koristi jednostavno građenim mišićima.
S pomoću mišića kopljača vijuga u svim smjerovima.
Na leđnoj strani tijela nalazi se živčana vrpca.
Iz živčane vrpce duž tijela izlaze živci.
Izlazak živaca iz živčane vrpce jest evolucijski važan napredak u građi tijela svitkovaca.
Kopljača se razmnožava spolno i ima vanjsku oplodnju.
Kod usta kopljača ima brojna pipala koja sliče na bičaste stanice (spužve) ili lovke (žarnjaci).

Prisjetite se kako se hrane navedene skupine.
Mogu li pipala kopljača imati zadaću sličnu njihovoj?
Kopljače se hrane filtriranjem vode.
S pomoću pipala kopljače uvlače čestice hrane u tijelo.
Prehrana se odvija s pomoću škržnoga ždrijela.
Škržno ždrijelo, osim probave hrane, omogućava i disanje.

Kopljača je jednostavno građena i poluprozirna zbog čega je teško uočljiva u prirodi. Za kretanje se koristi jednostavno građenim mišićima s pomoću kojih vijuga u svim smjerovima. Na leđnoj strani tijela nalazi se živčana vrpca iz koje duž tijela izlaze živci, što je jedan od evolucijski važnih napredaka u građi tijela svitkovaca. Razmnožava se spolno i ima vanjsku oplodnju.
Na području usta kod kopljače nalaze se brojna pipala koja pomalo nalikuju na bičaste stanice spužvi i/ili lovke žarnjaka.

 • Prisjetite se kako se hrane navedene skupine. Mogu li pipala kopljača imati zadaću sličnu njihovoj?

Pipala su ta s pomoću kojih uvlače čestice hrane u tijelo. Hrana do probavila dolazi s pomoću škržnoga ždrijela koje omogućava i disanje.

Plaštenjaci

Plaštenjaci su skupina svitkovaca.
Vrećasto tijelo plaštenjaka prekriva prozirni plašt po čemu su dobili ime.
Prisjetite se kod koje skupine smo već spominjali plašt.
Koja je uloga plašta?
Većinu tijela plaštenjaka zauzima škržno ždrijelo.
Škržno ždrijelo plaštenjaka obavlja zadaće probavnoga i dišnoga sustava.

Plaštenjake možemo podijeliti na:

 • sjedilačke organizme (mješčićnice)
 • pokretne organizme (salpe i bačvice).

Plaštenjaci mogu živjeti samostalno ili u kolonijama.
Vratite se na galeriju fotografija Skupine svitkovaca s početka jedinice.
Promotrite kako su građene neke od navedenih vrsta.
U većini slučajeva plaštenjaci su dvospolci koji se razmnožavaju spolno.
Nespolno (pupanjem) razmnožavaju se kolonijalne vrste plaštenjaka.
Iz oplođene će se jajne stanice razviti ličinka.
Promotrite priloženu fotografiju ličinke.
Na što vas ona podsjeća?
Koja je uloga njezina repa?
Do kada će se kretati ličinke?

Plaštenjaci

Plaštenjaci su skupina svitkovaca koje je ime dobila po tome što im vrećasto tijelo prekriva prozirni plašt.

 • Prisjetite se kod koje skupine smo već spominjali plašt. Koja je uloga plašta?

Većinu tijela plaštenjaka zauzima škržno ždrijelo koje obavlja zadaće probavnoga i dišnoga sustava. Plaštenjake možemo podijeliti na sjedilačke organizme (mješčićnice) i pokretne organizme (salpe i bačvice). Mogu živjeti samostalno ili u kolonijama.

 • Vratite se na galeriju fotografija Skupine svitkovaca s početka jedinice i promotrite kako su građene neke od navedenih vrsta.

Nespolno (pupanjem) razmnožavaju se kolonijalne vrste plaštenjaka. No, u većini slučajeva plaštenjaci su dvospolci koji se razmnožavaju spolno. Iz oplođene će se jajne stanice razviti ličinka.

 • Promotrite priloženu fotografiju ličinke. Na što vas ona podsjeća? Koja je uloga njezina repa? Do kada će se kretati ličinke?
Na slici se nalazi ličinka plaštenjaka koja podsjeća na spermij s dugim repićem i kvrgavom glavom unutar koje se nalazi tamno-crvena masa.
Ličinka plaštenjaka

U repu ličinke plaštenjaka  nalaze se svitak i živčana vrpca.
Ličinka se preobrazi u odraslu jedinku kad pronađe mjesto za život.
Rep se ličinke plaštenjaka gubi, odnosno razgrađuje.
Rep ličinke plaštenjaka upotrebljava se za prehranu jedinke koja raste.

U repu ličinke nalaze se svitak i živčana vrpca. Nakon što pronađe odgovarajuće mjesto za život, ličinka se preobrazi u odraslu jedinku. Pri tome se rep gubi, odnosno razgrađuje i koristi za prehranu jedinke koja raste.

Kralježnjaci

Kralježnjaci su skupina svitkovaca čiji se svitak tijekom razvoja oblikovao u kralježnicu.
Kralježnica je građena od hrskavičnoga ili koštanoga tkiva koji daje čvrstoću i stabilnost tijelu.
Kralježnica služi i kao zaštita leđne moždine.
Leđna moždina uz mozak čini središnji živčani sustav kralježnjaka.

Kralježnjake možemo podijeliti na pet skupina:

 • ribe
 • vodozemci
 • gmazovi
 • ptice
 • sisavci.

Promotrite galeriju fotografija.

Izradite kategorizacijski pregled glavnih obilježja skupina kralježnjaka.
U izradi kategorizacijskoga pregleda mogu vam pomoći sljedeća pitanja:

Kralježnjaci

Skupina svitkovaca, čiji se svitak tijekom razvoja oblikovao u kralježnicu, svima su nam dobro poznati kralježnjaci. Kralježnica je čvrsti potporanj, građen od hrskavičnoga ili koštanoga tkiva koji daje čvrstoću i stabilnost tijelu. Kralježnica služi i kao zaštita leđne moždine, koja uz mozak čini središnji živčani sustav kralježnjaka. Kralježnjake možemo podijeliti na pet skupina: ribe, vodozemci, gmazovi, ptice i sisavci.

 • Promotrite galeriju fotografija i izradite kategorizacijski pregled glavnih obilježja skupina kralježnjaka. U tome vam mogu pomoći sljedeća pitanja, no slobodno dodajte i poneku kategoriju po svome izboru.
 1. Na kojem staništu žive?
 2. Koji pokrov tijela imaju?
 3. Koja je uloga toga pokrova?
 4. Imaju li stalnu tjelesnu temperaturu?
 5. Kako dišu?
 6. Kako se kreću?
 7. Gdje se odvija oplodnja?
 8. Gdje se razvija zametak?

Slobodno dodajte i poneku kategoriju po svome izboru.
Kralježnjaci su najnaprednija skupina svitkovaca.
Kod kralježnjaka su unaprijeđene brojna obilježja skupine.
Živčana vrpca prethodila je središnjemu živčanom sustavu.
Ždrijelne su pukotine tijekom evolucije mijenjale svoju ulogu.
Kod jednostavnijih kralježnjaka ždrijelne pukotine obavljale su ulogu škrga.
Prelaskom života iz vode na kopno razvila su se pluća.
Razvojem pluća ždrijelne pukotine potpuno su izgubile svoju primjenu.
Osim pluća razvile su se prilagodbe i za:

 • razmnožavanje
 • načine kretanja organizama na kopnu.

U jedinicama koje slijede pobliže ćete upoznati sve skupine kralježnjaka i njihove posebnosti.

 1. Na kojem staništu žive?
 2. Koji pokrov tijela imaju? Koja je uloga toga pokrova?
 3. Imaju li stalnu tjelesnu temperaturu?
 4. Kako dišu?
 5. Kako se kreću?
 6. Gdje se odvija oplodnja? Gdje se razvija zametak?

Kralježnjaci su najnaprednija skupina svitkovaca kod koje su unaprijeđene brojna obilježja skupine. Živčana vrpca prethodila je sredšnjem živčanom sustavu. Ždrijelne su pukotine tijekom evolucije mijenjale svoju ulogu, kod jednostavnijih su kralježnjaka obavljale ulogu škrga, a prelaskom života iz vode na kopno i razvojem pluća potpuno su izgubile svoju primjenu. Osim pluća razvile su se prilagodbe i za razmnožavanje te načini kretanja organizama na kopnu. No, to nije sve, u jedinicama koje slijede pobliže ćete upoznati sve skupine kralježnjaka i njihove posebnosti.

Za kraj…

Svitkovci su, kao što ste i sami mogli zaključiti, dosta raznolika skupina čiji predstavnici kralježnjaci vrlo često preuzmu najveći dio zanimanja javnosti.

 • Pomoću priložene dopunjaljke ponovite što ste naučili o jednostavnijim predstavnicima svitkovaca. Klikom na broj pojavit će vam se pitanje. Odgovor na njega pišete u prostor koji se nalazi u nastavku broja.