Svitkovci

Moći ću:
  • na tipičnim predstavnicima skupina staviti u odnos povezanost građe i funkcije organizama s njihovim načinom života i staništem
  • argumentirati usložnjavanje građe i funkcija kao posljedicu postupnoga oblikovanja tijekom evolucije
  • ukazati na evolucijske napretke pojedinih skupina i njihovu ulogu u razvojnome stablu živoga svijeta
  • raspraviti o uzrocima ugroženosti vrsta i populacija u biosferi
  • odabrati vrste koje mogu predstavljati potencijalnu opasnost za zdravlje čovjeka i raspraviti o prevenciji
  • preporučiti promjene u vlastitome okolišu koje mogu imati pozitivan učinak na očuvanje biološke raznolikosti i održivi razvoj.